เทศบาลเมืองต้นเปา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เมืองต้นเปา
เทศบาลเมือง
ตราอย่างเป็นทางการของเมืองต้นเปา
ตรา
คำขวัญ: ต้นเปาถิ่นหัตถกรรม บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม งานสรรพวัฒนธรรม ศีลธรรมสูงส่ง ผู้คนน้ำใจงาม อุดมความมั่งคั่ง ธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวล้วนยั่งยืน
ประเทศ  ไทย
จังหวัด เชียงใหม่
อำเภอ สันกำแพง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี สุภคิน วงศ์ษา
พื้นที่
 • ทั้งหมด 15.36 ตร.กม. (5.93 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2560)
 • ทั้งหมด 17,720
 • ความหนาแน่น 1,153 คน/ตร.กม. (2,990 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
โทรศัพท์ 053-338-048 ถึง 9
โทรสาร 053-338-048 ถึง 9 ต่อ 123
เว็บไซต์ www.tonpao.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองต้นเปา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับยกฐานะมาจากเทศบาลตำบลต้นเปา มีเขตรับผิดชอบ ได้แก่ ตำบลต้นเปาทั้งตำบล

ประวัติ[แก้]

เดิมได้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลตำบลต้นเปาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2528 และ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 102 หน้า 3137 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2528 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอ นที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 เป็นผลให้สุขาภิบาลตำบลต้นเปา เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 และเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลเมืองต้นเปา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2553 จนถึงปัจจุบัน

ประชากร[แก้]

ปัจจุบัน ตำบลต้นเปามีประชากรทั้งหมด 17,720 คน แบ่งเป็น ชาย 8,148 คน หญิง 9,572 คน ข้อมูล ณ สิ้นปี 2560[1]

ประชากรตำบลต้นเปาแบ่งตามปี
2546 2549 2552 2555 2558
10,784 11,317 13,033 14,342 16,066
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

อ้างอิง[แก้]