เทศบาลเมืองดอกคำใต้

พิกัด: 19°09′45″N 99°59′36″E / 19.16242°N 99.99342°E / 19.16242; 99.99342
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
คำขวัญ: 
เมืองแห่งปัญญา ชาวประชาเข้มแข็ง แหล่งประเพณีวัฒนธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน
ทม.ดอกคำใต้ตั้งอยู่ในจังหวัดพะเยา
ทม.ดอกคำใต้
ทม.ดอกคำใต้
ที่ตั้งของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
พิกัด: 19°09′45″N 99°59′36″E / 19.16242°N 99.99342°E / 19.16242; 99.99342
ประเทศ ไทย
จังหวัดพะเยา
อำเภอดอกคำใต้
พื้นที่
 • ทั้งหมด29.2 ตร.กม. (11.3 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[1]
 • ทั้งหมด12,207 คน
 • ความหนาแน่น418.04 คน/ตร.กม. (1,082.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.04560501
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 1 หมู่ 8 ถนนดอกคำใต้-เชียงม่วน ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
เว็บไซต์www.dokkhamtai.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ดอกคำใต้ เป็นเทศบาลเมืองแห่งที่ 2 ของจังหวัดพะเยา ซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ตำบลบุญเกิดทั้งตำบล รวมทั้งพื้นที่หมู่ 7 และบางส่วนของหมู่ที่ 1–2 ของตำบลดอกคำใต้ กับพื้นที่หมู่ที่ 1, 5, 7, 10 และบางส่วนของหมู่ที่ 8–9 ของตำบลดอนศรีชุม กับพื้นที่หมู่ที่ 1–3, 5–7 และบางส่วนของหมู่ที่ 4, 8 ของตำบลสว่างอารมณ์ ในอำเภอดอกคำใต้ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 เขตเทศบาลมีประชากรทั้งหมด 12,152 คน[2]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เทศบาลเมืองดอกคำใต้มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
 • ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้

ประวัติ[แก้]

ท้องถิ่นแรกเริ่มจากการรวมท้องที่หมู่ 1 บ้านร่องจว้า, หมู่ 2 บ้านสันติพงษ์, หมู่ 3 บ้านศรีชุม, หมู่ 5-6 บ้านสันกลาง, หมู่ 7 บ้านดอนเหล็ก, หมู่ 8 บ้านสันช้างหิน, หมู่ 9 บ้านนาหลิม, หมู่ 10 บ้านสันป่าหมาก, หมู่ 11 บ้านบุญเกิด, หมู่ 12 บ้านบุญเรือง และหมู่ 13 บ้านหัวฝาย รวม 12 หมู่บ้านของตำบลดอกคำใต้ ที่ลักษณะชุมชนหนาแน่นตั้งขึ้นเป็นสุขาภิบาลดอกคำใต้ ในปี พ.ศ. 2508[3]

ในปี พ.ศ. 2517 ได้แยกตำบลดอนศรีชุม ออกจากตำบลดอกคำใต้ ทำให้พื้นที่สุขาภิบาลบางส่วนอยู่ในตำบลดอนศรีชุมด้วย[4] และในปี พ.ศ. 2534 ได้แยกตำบลบุญเกิด ออกจากตำบลดอกคำใต้ ทำให้หมู่บ้านบุญเกิด บ้านบุญเรือง บ้านหัวฝาย บ้านสันช้างหิน ของสุขาภิบาลเข้าไปอยู่ในเขตตำบลบุญเกิด[5] และในปี พ.ศ. 2535 ได้แยกตำบลสว่างอารมณ์ ออกจากตำบลดอนศรีชุม ทำให้หมู่บ้านสันติพงษ์ บ้านร่องจว้า บ้านศรีชุม ของสุขาภิบาลเข้าไปอยู่ในเขตตำบลสว่างอารมณ์[6] สุขาภิบาลจึงมีพื้นที่ครอบคลุม (ในขณะนั้น) มากถึง 4 ตำบล

ในปี พ.ศ. 2542 ได้มีการยกฐานะสุขาภิบาลดอกคำใต้ เป็นเทศบาลตำบลดอกคำใต้[7] ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 สภาตำบลบุญเกิดที่มีประชากรเพียง 900 คน 292 ครัวเรือน[8] ทางกระทรวงมหาดไทยให้รวมเข้ากับเทศบาลตำบลดอกคำใต้ เนื่องจากไม่ผ่านเงื่อนไขการตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล[9] ทำให้เทศบาลตำบลดอกคำใต้มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลบุญเกิดทั้งตำบล ก่อนที่ในปี พ.ศ. 2551 ทางเทศบาลตำบลดอกคำใต้ ที่มีประชากรมากถึง 14,089 คน มีรายได้พอแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงยกฐานะขึ้นเป็น เทศบาลเมืองดอกคำใต้[10] จนถึงปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

 1. ประชากรในเขตท้องถิ่นเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
 2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] 2565. สืบค้น 24 มกราคม 2565.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลดอกคำใต้ กิ่งอำเภอดอกคำใต้ อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 82 (57 ง): 1876–1877. วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2508
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดเชียงราย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 91 (61 ง): 841–844. วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2517
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเชียงคำ และอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 108 (151 ง): 8371–8378. วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2534
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองพะเยา และอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 109 (151): (ฉบับพิเศษ) 71-79. วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535
 7. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4 – โดยทาง ให้บรรดาสุขาภิบาลตามกฎหมายว่าด้วยสุขาภิบาลที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะเป็นเทศบาลตำบลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาลในพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
 8. ประชากรในเขตตำบลบุญเกิด (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลดอกคำใต้) อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 สืบค้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2567
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมสภาตำบลกับเทศบาล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 121 (ตอนพิเศษ 108 ง): 4–6. วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2547
 10. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ิอง เปลี่ยนฐานะเทศบาลตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เป็นเทศบาลเมืองดอกคำใต้". กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 125: 1. วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 มิถุนายน ปีเดียวกัน