ตำบลอินคีรี

พิกัด: 8°32′22.1″N 99°54′46.5″E / 8.539472°N 99.912917°E / 8.539472; 99.912917
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลอินคีรี
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon
ตำบลอินคีรีตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำบลอินคีรี
ตำบลอินคีรี
ที่ตั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช
พิกัด (ที่ทำการ อบต.อินคีรี): 8°32′22.1″N 99°54′46.5″E / 8.539472°N 99.912917°E / 8.539472; 99.912917
ประเทศไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอพรหมคีรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด47.77 ตร.กม. (18.44 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2561)
 • ทั้งหมด5,746 คน
 • ความหนาแน่น120.28 คน/ตร.กม. (311.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 80320
รหัสภูมิศาสตร์800203
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี
พิกัด: 8°32′22.1″N 99°54′46.5″E / 8.539472°N 99.912917°E / 8.539472; 99.912917
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอพรหมคีรี
การปกครอง
 • นายกสันต์ กิ่งรัตน์
รหัส อปท.06800207
ที่อยู่ที่ทำการหมู่ที่ 2 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320
โทรศัพท์0 7534 3606
เว็บไซต์www.inkeree.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อินคีรี เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากที่ว่าการอำเภอพรหมคีรีประมาณ 12 กิโลเมตร ตำบลอินคีรีทั้งพื้นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี

ประวัติ[แก้]

ตำบลอินคีรี เป็นชุมชนย่อยราษฏรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธจึงได้สร้างวัดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา ชื่อว่า (อิน-ทะ-ระ-คี-รี) อินทรคีรี ต่อมาเป็นตำบลเรียกชื่อว่า อินคีรี (ไม่มี "ทร") ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อ.เมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาเมื่อปี 2517 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้ตำบลอินคีรี ตำบลบ้านเกาะ และ ตำบลพรหมโลก ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอพรหมคีรี ปัจจุบัน ต.อินคีรีเป็นตำบลที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อ.พรหมคีรี

ภูมิศาสตร์[แก้]

ตำบลอินคีรีมีภูมิประเทศเป็นที่ราบและที่ราบลุ่ม สภาพพื้นที่เป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย และดินเหนียว เหมาะสำหรับทำการเกษตร ทำนา ทำสวน ปลูกพืชไร่ และ เลี้ยงสัตว์ มีลำคลองไหลผ่านพื้นที่ 2 สาย คือ คลองน้ำแคบต้นน้ำจากน้ำตกพรหมโลก และคลองอ้ายเขียว ต้นน้ำจากน้ำตกอ้ายเขียว ซึ่งหมู่บ้านมีที่ราบลุ่มและอยู่ใกล้ริมคลอง ทำให้พื้นที่ตำบลอินคีรี มีภาวะน้ำท่วมทุกปี

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

ตำบลอินคีรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองนครศรีธรรมราช

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี และตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา และตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี และตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนาเรียง และตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมู่บ้าน[แก้]

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน คือ

 • หมู่ที่ 1 บ้านน้ำแคบ
 • หมู่ที่ 2 บ้านสากเหล็ก
 • หมู่ที่ 3 บ้านนาสร้าง
 • หมู่ที่ 4 บ้านโปน
 • หมู่ที่ 5 บ้านบ่อตาพัน
 • หมู่ที่ 6 บ้านตีนคลอง
 • หมู่ที่ 7 บ้านน้ำใส

เศรษฐกิจ[แก้]

ประชากรในพื้นที่ตำบลอินคีรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ การทำนา เช่น ทำนาข้าวจ้าว และข้าวเหนียวดำ ทำสวน เช่น ทำสวนมังคุด สวนเงาะ สวนทุเรียน สวนลองกอง และ สวนยางพารา เป็นต้น ปลูกพืชไร่ เช่น มะเขือ แตงโม แตงกวา ฟักเขียว ถั่วฝักยาว และพืชอื่น ๆ รองลงมา คือ เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับจ้างทั่วไปและหาปลาตามแหล่งน้ำต่าง ๆ ไม่มีตลาดรองรับผลผลิต เกษตรกรจะต้องไปหาตลาดขายผลิตผลนอกพื้นที่ ทำให้เพิ่มค่าพาหนะมากขึ้นและไม่สามารถกำหนดราคาได้เองต้องอาศัยพ่อค้าคนกลางในการค้าขาย เป็นปัญหาที่ทำให้ราษฎรมีรายได้ต่ำ และส่วนใหญ่ราษฎรประกอบอาชีพหลักเพียงอาชีพเดียว ไม่มีอาชีพเสริม

สาธารณสุข[แก้]

 • รพ.สต.บ้านนาสร้าง
 • รพ.สต.บ้านน้ำแคบ

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา
 • โรงเรียนวัดโทเอก
 • โรงเรียนวัดสากเหล็ก
 • โรงเรียนวัดป่ากิ่ว
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่บ้านน้ำแคบ
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหญ้าปล้อง

ศาสนสถาน[แก้]

 • วัด จำนวนวัดในตำบลอินคีรี มีทั้งหมด 3 วัด คือ
  • วัดโทเอก (หัวตลิ่ง)
  • วัดป่ากิ่ว
  • วัดสากเหล็ก
 • มัสยิด
  • มัสยิดบ้านน้ำใส

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]