เทศบาลเมืองปากแพรก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองปากแพรก
ทม.ปากแพรกตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี
ทม.ปากแพรก
ทม.ปากแพรก
พิกัด: 14°02′18.1″N 99°32′47.3″E / 14.038361°N 99.546472°E / 14.038361; 99.546472พิกัดภูมิศาสตร์: 14°02′18.1″N 99°32′47.3″E / 14.038361°N 99.546472°E / 14.038361; 99.546472
ประเทศ ไทย
จังหวัดกาญจนบุรี
อำเภอเมืองกาญจนบุรี
ตำบลปากแพรก (นอกเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี)
จัดตั้ง18 มีนาคม 2563 (ทต.ปากแพรก)
พื้นที่
 • ทั้งหมด47.800 ตร.กม. (18.456 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)[1]
 • ทั้งหมด26,584 คน
 • ความหนาแน่น556.15 คน/ตร.กม. (1,440.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.04710107
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 10 หมู่ 10 ถนนเลี่ยงเมือง (ทางหลวงหมายเลข 323 กาญจนบุรี - สังขละบุรี) ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
เว็บไซต์www.pakpraek.com
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองปากแพรก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการยกฐานะจากเทศบาลตำบลปากแพรก เมื่อปี พ.ศ. 2563 มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี และศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 6 กิโลเมตร

ประวัติ[แก้]

ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี ได้ก่อตั้งขึ้นจากการแยกพื้นที่หมู่ 10,11,12 ของตำบลบ้านเหนือ และหมู่ที่ 3,4,5,7,8 ของตำบลบ้านใต้ จัดตั้งเป็นตำบลขึ้นอีกตำบลหนึ่ง ขนามนามว่า "ตำบลปากแพรก"[2] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2481 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม ปีเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2517 ได้มีการจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2517 และทำให้ตำบลปากแพรก มีฐานะเป็นสภาตำบลปากแพรก[3] อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

และต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะสภาตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก[4] อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม ปีเดียวกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลปากแพรก[5] โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป และเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2552 เห็นชอบให้ปรับขนาดเทศบาลตำบลปากแพรก เป็นเทศบาลตำบลขนาดกลาง

และเทศบาลตำบลปากแพรก ก็ได้ยกฐานะเป็น เทศบาลเมืองปากแพรก[6] อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นเทศบาลเมืองแห่งใหม่ล่าสุดของจังหวัดกาญจนบุรี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 7ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม ปีถัดมา

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เทศบาลเมืองปากแพรก ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลปากแพรก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี) มีเนื้อที่ 47.800 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองขาว ตำบลท่าล้อ และตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ภูมิประเทศ[แก้]

  พื้นที่ตำบลปากแพรก ตั้งอยู่ในเขต อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี  ล้อมรอบเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ สลับภูเขา และที่ราบริมแม่น้ำ ดินมีลักษณะเป็นกรวดทราย ลูกรัง และดินดาน แสดงถึงลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองปากแพรกซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่ ภูเขา แม่น้ำ และพื้นที่ราบลุ่ม มีความหลากหลายของทรัพยากร มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ โดยเฉพาะมีแม่น้ำสายสำคัญ 2 สาย คือ แม่น้ำแควน้อย และแม่น้ำแควใหญ่ ไหลมารวมกันบริเวณหน้าเมืองกาญจนบุรี เรียกว่า แม่น้ำแม่กลอง

หมู่บ้านและประชากร[แก้]

ตำบลปากแพรก แบ่งเขตการปกครองตามกฎหมายปกครองท้องที่ แบ่งออกเป็น 13 หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลเมืองปากแพรกทั้งหมด มีเนื้อที่ 47.800 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 29,875 ไร่ มีประชากร 26,584 คน และมีความหนาแน่นเฉลี่ย 556.15 คน/ตารางกิโลเมตร

 • หมู่ที่ 1 บ้านลิ้นช้าง
 • หมู่ที่ 2 บ้านเขาแหลม
 • หมู่ที่ 3 บ้านเขาตอง
 • หมู่ที่ 4 บ้านวังสารภี
 • หมู่ที่ 5 บ้านหัวนา
 • หมู่ที่ 6 บ้านป่ายุบ
 • หมู่ที่ 7 บ้านเขาเม็งอมรเมศร์
 • หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำใส
 • หมู่ที่ 9 บ้านหัวเขา
 • หมู่ที่ 10 บ้านหัวนาล่าง
 • หมู่ที่ 11 บ้านพุรางนิมิต
 • หมู่ที่ 12 บ้านลุ่มดงกระเบา
 • หมู่ที่ 13 บ้านเขาเม็งพัฒนา

อ้างอิง[แก้]

 1. ประชากรในเทศบาลเมืองปากแพรก พ.ศ. 2562 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
 2. [1]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 3. [2]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕
 4. [3]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (จำนวน ๒๑๔๓ แห่ง)
 5. [4]ประวัติความเป็นมา - เทศบาลตำบลปากแพรก
 6. [5]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเทศบาลเมืองปากแพรก