ข้ามไปเนื้อหา

เทศบาลเมืองปากแพรก

พิกัด: 14°02′18.1″N 99°32′47.3″E / 14.038361°N 99.546472°E / 14.038361; 99.546472
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองปากแพรก
แม่น้ำแควใหญ่กับแม่น้ำแควน้อย บรรจบกันที่หมู่บ้านลิ้นช้าง ตำบลปากแพรก เป็นแม่น้ำแม่กลอง
แม่น้ำแควใหญ่กับแม่น้ำแควน้อย บรรจบกันที่หมู่บ้านลิ้นช้าง ตำบลปากแพรก เป็นแม่น้ำแม่กลอง
ทม.ปากแพรกตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี
ทม.ปากแพรก
ทม.ปากแพรก
พิกัด: 14°02′18.1″N 99°32′47.3″E / 14.038361°N 99.546472°E / 14.038361; 99.546472
ประเทศ ไทย
จังหวัดกาญจนบุรี
อำเภอเมืองกาญจนบุรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด47.80 ตร.กม. (18.46 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (เดือนมีนาคม 2567)[1]
 • ทั้งหมด28,540 คน
 • ความหนาแน่น597.07 คน/ตร.กม. (1,546.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.04710107
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 10 หมู่ 10 ถนนกาญจนบุรี-สังขละบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
เว็บไซต์www.pakpraek.com
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ปากแพรก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมืองที่ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1–13 ของตำบลปากแพรก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี)[2][3] อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2480 ได้เปลี่ยนเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ทำให้พื้นที่หมู่ 10–12 ตำบลบ้านเหนือ กับหมู่ที่ 3–5, 7–8 ตำบลบ้านใต้ ออกมาอยู่นอกเขตเทศบาล[3] จึงรวมทั้ง 8 หมู่บ้าน ตั้งเป็น ตำบลปากแพรก[4] ในปี พ.ศ. 2481

พ.ศ. 2517 ตำบลปากแพรกทั้งตำบลได้จัดตั้งขึ้นเป็น สภาตำบลปากแพรก[5] ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยแบ่งพื้นที่บางส่วนของหมู่บ้านเขาตอง บ้านลุ่มดงกระเบา บ้านหัวนา บ้านพุรางนิมิต บ้านลิ้นช้าง บ้านวังสารภี และบ้านห้วยน้ำใส บริเวณเขตทางรถไฟสายน้ำตกฝั่งตะวันตก และเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324 สายกาญจนบุรี–อู่ทอง ของสภาตำบลปากแพรก ไปรวมกับเทศบาลเมืองกาญจนบุรี[6] และจัดตั้งสภาตำบลปากแพรก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี) เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ในปี พ.ศ. 2539[7]

พ.ศ. 2550 เขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก มีพื้นที่ 47.8 ตารางกิโลเมตร ประชากร 23,448 คน และ 9,418 ครัวเรือน[8] มีความเหมาะสมที่จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล จึงจัดตั้งเป็น เทศบาลตำบลปากแพรก ในปี พ.ศ. 2551[9] และในปี พ.ศ. 2552 เห็นชอบให้ปรับขนาดเทศบาลตำบลปากแพรก เป็นเทศบาลตำบลขนาดกลาง

พ.ศ. 2562 เขตเทศบาลตำบลปากแพรก มีพื้นที่ 47.8 ตารางกิโลเมตร ประชากร 27,050 คน และ 15,403 ครัวเรือน[10] มีรายได้พอแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และมีลักษณะเป็นชุมชนที่รองรัับความเจริญเติบโตของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยมีหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ 47 โครงการ ห้างสรรพสินค้าส่วนกลาง โรงงาน จึงจัดตั้งเทศบาลตำบลปากแพรก เป็นเทศบาลเมืองปากแพรก ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563[11] โดยเป็นเทศบาลเมืองลำดับที่ 3 ของจังหวัดต่อจากเทศบาลเมืองกาญจนบุรี และเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

พื้นที่เทศบาลเมืองปากแพรก แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน เนื่องจากมีลักษณะพื้นที่ตัดขาดจากกัน โดยพื้นที่ส่วนที่ 1 เป็นพื้นที่หมู่บ้านลิ้นช้าง มีพื้นที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรี แม่น้ำแควใหญ่ และแม่น้ำแควน้อยกั้นพื้นที่ มีประชากร 881 คน พื้นที่ส่วนที่ 2 เป็นพื้นที่หมู่บ้านเขาแหลม และหมู่บ้านลุ่มดงกระเบา มีพื้นที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรีกั้นพื้นที่ มีประชากร 2,666 คน กับพื้นที่ส่วนที่ 3 เป็นพื้นที่หมู่บ้านทุ่งนา บ้านวังสารภี บ้านหัวนา บ้านป่ายุบ บ้านเขาเม็งอมรเมศร์ บ้านห้วยน้ำใส บ้านหัวเขา บ้านหัวนาล่าง บ้านพุรางนิมิต บ้านเขาเม็งพัฒนา มีพื้นที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรีกั้นพื้นที่ มีประชากร 24,993 คน

อ้างอิง[แก้]

 1. ประชากรในเขตท้องถิ่นเทศบาลเมืองปากแพรก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี) อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
 2. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52 (0 ก): 2084–2087. วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2478
 3. 3.0 3.1 "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 54 (0 ก): 1756–1759. วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2480
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 55 (0 ง): 2984–2985. วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2481
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 91 (87 ง): (ฉบับพิเศษ) 1–45. วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
 6. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๑๗" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 91 (148 ก): (ฉบับพิเศษ) 1-5. วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2517
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (9 ง): 5–219. วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539
 8. ประชากรรายตำบลในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 (เขตตำบลปากแพรก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี) อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี) สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ิอง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเทศบาลตำบลปากแพรก". กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 125: 1. วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 กรกฎาคม ปีเดียวกัน
 10. ประชากรรายตำบลในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (เขตท้องถิ่นเทศบาลตำบลปากแพรก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี) อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี) สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567
 11. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเทศบาลเมืองปากแพรก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 137 (ตอนพิเศษ 63 ง): 5. วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563