โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
Nakhon International City School
NICS.jpg
333 ถนนศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Nakhon International City School
อักษรย่อ NICS
ประเภท หลักสูตรนานาชาติ
สังกัด สำนักการศึกษา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สถาปนา
เว็บไซต์

โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (อังกฤษ: Nakhon International City School; ตัวย่อ: NICS) เป็นโรงเรียนนานาชาติในสังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นับเป็นโรงเรียนนานาชาติในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ถนนศรีธรรมราช ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสวนศรีธรรมาโศกราช และสนามหน้าเมือง

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (NICS) ก่อตั้งขึ้นจากวิสัยทัศน์ร่วมกันระหว่างผู้นำทางการเมือง การศึกษา และนักธุรกิจในจังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนการก่อตั้งได้มีการเล็งเห็นว่ามีนักเรียนจำนวนไม่น้อยต้องเดินทางออกจากจังหวัดหรือแม้กระทั่งประเทศไทยเพื่อไปศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ และเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทำให้การศึกษาหลักสูตรนานาชาติเป็นเพียงแค่ความฝันสำหรับหลายๆคน

ดังนั้น วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งคือการสร้างสถาบันซึ่งไม่แสวงหาผลกำไรและใช้ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานในภาคใต้ของประเทศไทยสำหรับนักเรียนรุ่นเยาว์ ให้เป็นแหล่งสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าไปสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ด้วยวิสัยทัศน์ดังกล่าวนิคส์จึงเกิดขึ้น เป้าหมายคือการนำการศึกษาระดับโลกมาสู่ภาคใต้ของประเทศไทยและทำให้สามารถเข้าถึงทุกคนได้โดยไม่คำนึงถึงสถานะทางการเงิน

ในระยะเวลา 2 ปี คณะกรรมการในชุมชนซึ่งประกอบด้วยผู้ปกครองและผู้นำร่วมกันทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อทำให้วิสัยทัศน์นี้เป็นจริงขึ้นมา ที่นิคส์นักเรียนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจากที่อื่นๆทั่วประเทศและทั่วโลกสามารถมาร่วมกันวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวของพวกเขา นักเรียนจะได้เรียนรู้ เติบโต และพัฒนาขึ้นเป็นประชากรของโลกและเป็นผู้นำชุมชนต่อไป

การเรียนการสอนที่นิคส์ช่วยพัฒนาทักษะและความสามารถที่จำเป็นของนักเรียนที่จะทำให้พวกเขาเป็นสมาชิกของชุมชนที่ประสบความสำเร็จและเป็นตัวแทนที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่บ้านเกิดของพวกเขาได้

สถานปนา[แก้]

 • 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดตั้ง "สถาบันภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง" (The English Programme Semamuang School : EP.T.SM.) เปิดสอนแผนกประถมศึกษาปีที่ 1-6 (Grade 1-6)
 • 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดตั้ง "โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช" (Nakhon International City School : NICS) โดยได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรของสมาคมโรงเรียนนานาชาติสหรัฐอเมริกา (American International Curriculum) และได้เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ในแผนกมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (Grade 7-12)
 • 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 "สถาบันภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง" (The English Programme Semamuang School : EP.T.SM.) ย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอนจากโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง มารวมตั้งที่โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และใช้ชื่อสถานศึกษาร่วมกัน คือ "โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช" (Nakhon International City School : NICS) จัดการเรียนการสอนแผนกประถมศึกษาปีที่ 1-6 (Grade 1-6) และแผนกมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (Grade 7-12)
 • 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ยุบเลิกแผนกมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (Grade 7-12) และจัดการเรียนการสอนเฉพาะแผนกประถมศึกษาปีที่ 1-6 (Grade 1-6) ตามหลักสูตรนานาชาติอังกฤษ (English Programme)

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

 • สัญลักษณ์โรงเรียน : เป็นอักษรภาษาอังกฤษสีเขียวเขียนคำว่า "NICS" กับ "Nakhon International City School" และมีลายพาดสีเหลือง
 • ปรัชญาโรงเรียน : มุ่งสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
 • คำขวัญโรงเรียน : เด็กดีมีคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ เชี่ยวชาญภาษา นำพาชุมชนเข้มแข็ง
 • วิสัยทัศน์โรงเรียน : สถานศึกษาชั้นนำ มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม
 • เอกลักษณ์โรงเรียน : แต่งกายดี ภาษาเด่น
 • อัตลักษณ์โรงเรียน : วิชาการเด่น เน้นภาษา
 • สีประจำโรงเรียน : ██ สีเขียว และ ██ สีเหลือง

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นางราตรีเพ็ญ คงผอม ครูโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่
รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา
1 สิงหาคม พ.ศ. 2553 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
2 นายเกรียงไกร วุฒิมานพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
นางราตรีเพ็ญ คงผอม ครูโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 27 เมษายน พ.ศ. 2555
3 นางนิตยา ทองนุ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา 27 เมษายน พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2555
4 นายไตรวัฒน์ ตรีสัตยพันธุ์ ครูโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา
พ.ศ. 2555 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556
นายเกรียงไกร วุฒิมานพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา
1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 10 มกราคม พ.ศ. 2557
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่
รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา
10 มกราคม พ.ศ. 2557 8 มกราคม พ.ศ. 2561
นายไตรวัฒน์ ตรีสัตยพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา
9 มกราคม พ.ศ. 2561 9 เมษายน พ.ศ. 2561
5 นางสาวประภาศรี คำนวณจิต ผู้อำนวยการสถานศึกษา 9 เมษายน พ.ศ. 2561 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
นายเกรียงไกร วุฒิมานพ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562
6 นางเปรมฤดี พลเกษตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา
พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน

หลักสูตร[แก้]

 • แผนกประถมศึกษา
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (G.1-G.6) หลักสูตรภาษาอังกฤษ

การรับนักเรียน[แก้]

 • แผนกประถมศึกษา รับนักเรียน 2 ประเภท
  • รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (G.1)
  • รับนักเรียนระหว่างชั้นเรียน

หมายเหตุ : โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราชรับเฉพาะนักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไปเท่านั้น

อาคาร[แก้]

 • อาคาร 1 นิวตัน (Newton) เป็นอาคารบริหาร
 • อาคาร 2 ไอน์สไตน์ (Einstein) เป็นอาคารเรียน
 • อาคาร 3 ดาร์วิน (Darwin) เป็นอาคารหอพักนักเรียน
 • อาคาร 4 ไมเคิล จอร์แดน (M.Jordan) เป็นโรงยิม

NICS Games[แก้]

ครั้งที่ วันที่ คณะสี หมายเหตุ
ระดับมัธยมศึกษา
1 25 พฤษภาคม 2555
 •      Blue
 •      Green
 •      Orange
 •      Purple
2 27 พฤษภาคม 2556
 •      Blue
 •      Green
 •      Red
 •      Yellow
ระดับประถมศึกษา
1 11-15 กรกฎาคม 2559
 •      Blue Sapphire
 •      Red Dragon
2 18-22 กรกฎาคม 2560
 •      Blue Angel
 •      Orange Eagle
 •      Pink Power

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]