เทศบาลตำบลกะทูน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลกะทูน
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลกะทูน
ตรา
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอพิปูน
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีวิรัตน์ ริยาพันธ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด70 ตร.กม. (30 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด5,504 คน
 • ความหนาแน่น79.91 คน/ตร.กม. (207.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05800503
ที่อยู่
สำนักงาน
ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เว็บไซต์www.kathuncity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลกะทูน ตำบลกะทูน กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะสภาตำบลกะทูน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกะทูน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 ปัจจุบันเทศบาลตำบลกะทูนมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบล ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านกะทูน หมู่ 2 บ้านนางเอื้อย หมู่ 3 บ้านนายูง หมู่ 4 บ้านปากจัง หมู่ 5 บ้านห้วทรายขาว หมู่ 6 บ้านกะทูนใต้ หมู่ 7 บ้านห้วยกลาง หมู่ 8 บ้านห้วยช่อง

ประวัติ[แก้]

แต่เดิม ตำบลกะทูนและพิปูน ปกครอง เป็นแขวง มีอยู่ 2 แขวง คือ 1. แขวงกะทูน, 2. แขวงพิปูน มีหัวหน้าปกครองเรียกว่า นายแขวง เป็นหัวหน้าปกครอง ดูแลรับผิดชอบ เท่าที่สืบทราบ ปรากฏดังนี้ 1. แขวงกะทูน ได้แก่ ขุนเทพอักษร เป็น นายแขวง (ต้นตระกูลลาชโรจน์) และ นายกล่อม ยังไม่ใช้นามสกุล (บุตรขุนเทพอักษร) ต่อมาทางราชการได้เปลี่ยนแปลงยกเลิกคำว่า " แขวง" มาใช้คำว่า "ตำบล " แทน คือ ตำบลกะทูน ตำบลพิปูน และเปลี่ยนตำแหน่งคำว่า " นายแขวง" มาเป็น " กำนัน" แทน พ.ศ. 2515 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ยกฐานะ ตำบลกะทูน ตำบลพิปูน เป็นกิ่ง อำเภอ แยกจากอำเภอฉวางได้แบ่งแยกตำบลเพิ่มขึ้น โดยแยกตำบลกะทูนออก เป็น ตำบลเขาพระ 1 ตำบล และ แยกตำบลพิปูน ออกเป็นตำบลยางค้อม รวม 4 ตำบล และต่อมาได้แยกตำบลพิปูน เป็นตำบลควนกลาง อีก 1 ตำบล รวมทั้งสิ้น 5 ตำบล ได้แก่ 1. ตำบลกะทูน มี 8 หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 8 เป็นหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

ภูมิศาสตร์[แก้]

เทศบาลตำบลกะทูน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกขอตัวเมืองนครศรีธรรมราช

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สภาพทั่วไป[แก้]

มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขาและที่ราบริมแม่น้ำ มีแม่น้ำสายหลัก คือ แม่น้ำตาปี คั้นระหว่างตำบลกะทูนและตำบลควนกลาง และมีลำคลอง 2 สาย คือ คลองกะทูน และคลองดินแดง ลักษณะอาการศเป็นแบบร้อนชื้น ลักษณะภูมิอากาศทั่วไป ของตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช มี 2 ฤดูกาล ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือ กุมภาพันธ์ - เมษายน มีอากาศค่อนข้างร้อนตลอดฤดูกาล และอาจจะมีฝนตกบ้างเล็กน้อย ในช่วงเดือน ตุลาคม ถึง มกราคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ฝนตกหนัก ทางฝั่งตะวันออก มีปริมาณฝนหนาแน่น

การแบ่งพื้นที่[แก้]

เทศบาลตำบลกะทูนประกอบด้วย 8 ชุมชน ดังนี้

 • บ้านกะทูนเหนือ
 • บ้านนางเอื้อย
 • บ้านนายูง
 • บ้านปากจัง
 • บ้านห้วทรายขาว
 • บ้านกะทูนใต้
 • บ้านห้วยกลาง
 • บ้านห้วยช่อง

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
 • โรงเรียนวัดปากจัง
 • โรงเรียนวัดนางเอื้อย
 • โรงเรียนบ้านห้วยกลาง
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพิปูน

วัด[แก้]

 • วัดโพธาราม
 • วัดห้วยกลาง
 • วัดนางเอื้อย
 • วัดศรีมาราม

สถานีอนามัย[แก้]

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกะทูนเหนือ
 • สถานีอนามัยกะทูน
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากจัง

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน
 • ป่าห้วยช่อง ปัจจุบันตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 และ 8 ตำบลกะทูน มีถนนลาดยางสาย 4224 ผ่าน เนื้อที่ประมาณ 8,381 ไร่
 • สวนเฉลิมพระเกียรติตำบลกะทูน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]