เทศบาลตำบลหัวไทร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลหัวไทร
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลหัวไทร
ตรา
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอหัวไทร
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายเรวัตร ด่านตันติศุภกุล
พื้นที่
 • ทั้งหมด1.80 ตร.กม. (0.69 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด4,398 คน
 • ความหนาแน่น2,484.44 คน/ตร.กม. (6,434.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05801601
ที่อยู่
สำนักงาน
ถนนธรรมสิทธิ์ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์0 7538 9504
เว็บไซต์www.huasaicity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลหัวไทร ปัจจุบันเทศบาลตำบลหัวไทร ตั้งอยู่ในพื้นที่บางส่วนของ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 8 ตำบลหัวไทร และหมู่ที่ 3, หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 1.8 ตารางกิโลเมตร

ประวัติ[แก้]

เทศบาลตำบลหัวไทร ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีพื้นที่ 1.64 ตารางกิโลเมตร เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2542 ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนมาก ที่ นศ 0018 / 35156 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2543 เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1.8 ตารางกิโลเมตร

สภาพทั่วไป[แก้]

 • สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศของเทศบาลตำบลหัวไทร มีทั้งลักษณะเป็นที่ราบและที่ราบลุ่ม บริเวณริมคลองหัวไทร ส่วนทางทิศตะวันออกเป็นชายฝั่งทะเล
 • ลักษณะภูมิอากาศ เทศบาลตำบลหัวไทรอยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนแบบมรสุม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม จนถึง เดือน มกราคม โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง เดือน ตุลาคม เป็นช่วงที่ได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แต่จะมีฝนตกไม่มากนัก ช่วงที่สอง จากเดือน พฤศจิกายน ถึง มกราคม ได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาจากอ่าวไทยมีความชื้นสูง รวมทั้งพายุดีเปรสชัน จึงมีปริมาณฝนสูงกว่าช่วงแรก ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือน เมษายน เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อน ประกอบกับมีกระแสลมพัดจากทางใต้ ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น และในช่วงดังกล่าวจะร้อนมากที่สุดในรอบปี โดยในแต่ละปีอุณหภูมิเฉลี่ย

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

เทศบาลตำบลหัวไทร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองนครศรีธรรมราช

 • ทิศเหนือ จดอบต. หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
 • ทิศใต้ จด อบต. หัวไทร และ อบต.หน้าสตน จ.นครศรีธรรมราช
 • ทิศตะวันออก จดอ่าวไทย
 • ทิศตะวันตก อบต. หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ชุมชน[แก้]

เทศบาลตำบลหัวไทรประกอบด้วยชุมชน 7 ชุมชน

 • ชุมชนตลาดสด
 • ชุมชนบางไร่
 • ชุมชนคดน้ำไพร
 • ชุมชนแม่บ่อโพธิ์
 • ชุมชนประปา
 • ชุมชนทะเลหลวง 3
 • ชุมชนทะเลหลวง 7

สาธารณสุข[แก้]

  • โรงพยาบาลหัวไทร
  • สาธารณสุขอำเภอ (โรงพยาบาลเก่า)

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
 • โรงเรียนบ้านหน้าศาล

วัด[แก้]

จำนวนวัดในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร มีทั้งหมด 1 วัด คือ

 • วัดหัวไทร

มัสยิด[แก้]

 • มัสยิดสามัคคี
 • มัสยิดอัตตักวา

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • สถานีตำรวจภูธรหัวไทร
 • คลองหัวไทร