เทศบาลเมืองอ่างศิลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลเมืองอ่างศิลา
เทศบาล
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองอ่างศิลา
ตรา
คำขวัญ: สักการะองค์หน่าจา งามล้ำค่าพระตำหนัก
ชนรู้จักแหล่งครกหิน เชิญเที่ยวถิ่นบุญกองข้าว
ตลาดเก่านับร้อยปี
ประเทศ ไทย
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายทวีป กรณียกิจ
พื้นที่
 • ทั้งหมด 18.60 ตร.กม. (7.18 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด 30,538
 • ความหนาแน่น 1,641.83 คน/ตร.กม. (4,252.3 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา
ถนนเสม็ด-อ่างศิลา
ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ 0 3814 2100
เว็บไซต์ http://angsilacity.go.th/ angsilacity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองอ่างศิลา หรือ อ่างศิลา ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เดิมเป็นหมู่บ้านชาวประมงมีชื่อเสียงด้านการทำครกหินและผลิตภัณฑ์จากทะเลตากแห้ง ปัจจุบันเป็นมีการขยายตัวของหมู่บ้านจัดสรรในอ่างศิลาเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองชลบุรี

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองอ่างศิลาก่อตั้งจากการที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่าสมควรยกฐานะท้องถิ่นตำบลอ่างศิลาและตำบลบ้านปึกทั้งตำบล บางส่วนของตำบลเสม็ด และบางส่วนของตำบลห้วยกะปิ ซึ่งเดิมอยู่ในพื้นที่ของสุขาภิบาลแสนสุข จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลแห่งใหม่มีชื่อว่า สุขาภิบาลอ่างศิลา เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2530[1] จากนั้นในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2537 ได้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ โดยขยายออกไปถึงคลองบางโปรง ซึ่งแนวเขตสุขาภิบาลจะเลียบคลองบางโปรงจนถึงปากคลองบางโปรง[2] และมีการเปลี่ยนแปลงฐานะครั้งแรกจากสุขาภิบาลเป็น เทศบาลตำบลอ่างศิลา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 [3] และครั้งล่าสุดจากเทศบาลตำบลเป็น เทศบาลเมืองอ่างศิลา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 [4]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ที่ตั้ง[แก้]

เทศบาลเมืองอ่างศิลาอยู่ค่อนไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองชลบุรีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล มีอาณาเขตการปกครอง 18.60 ตารางกิโลเมตร ใน 4 ตำบล ได้แก่

 1. ตำบลอ่างศิลา (หมู่ 1-5) ประชากร 5,526 คน
 2. ตำบลบ้านปึก (หมู่ 1-7) ประชากร 7,030 คน
 3. ตำบลเสม็ด (หมู่ 3-8) ประชากร 10,835 คน
 4. ตำบลห้วยกะปิ (หมู่ 4-5) ประชากร 7,147 คน

อาณาเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา[แก้]

อ่างศิลามองจากเขาสามมุก

ประชากร[แก้]

เทศบาลเมืองอ่างศิลามีประชากรทั้งสิ้น 34,929 คน ประกอบด้วย 20,651 หลังคาเรือน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 1,843 คนต่อตารางกิโลเมตร[5]

จำนวนประชากรแบ่งตามหมู่บ้าน[แก้]

ตำบล หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากรชาย (คน) จำนวนประชากรหญิง (คน) จำนวนประชากรรวม (คน) จำนวนบ้าน (หลังป
อ่างศิลา 1 อ่างศิลา 1,224 1,390 2,614 1,568
2 มะเกลือ 296 305 601 158
3 โพรง 308 356 664 187
4 โรงหาด 337 372 709 522
5 โรงนาด 589 675 1,264 878
รวม 2,754 3,098 5,852 3,313
บ้านปึก 1 ปึกใหญ่ 305 358 663 420
2 สวนมะม่วง 521 509 1,030 675
3 ปึกเล็ก 346 363 709 420
4 หนองยี่พร้า 478 570 1,048 579
5 สวนหมาก 816 979 1,795 1,216
6 หนองเพชร 1,229 1,472 2,701 1,445
7 มาบหม้อ 299 303 602 501
รวม 3,994 4,554 8,548 5,256
หัวยกะปิ 4 (บางส่วน) ซากพุดซา 1,196 1,462 2,658 1,819
5 (บางส่วน) หนองกระเสริม 2,232 2,632 4,864 2,592
รวม 3,428 4,094 7,522 4,411
เสม็ด 3 (บางส่วน) ไร่ถั่ว 1,636 1,872 3,508 2,352
4 เสม็ดใน 1,143 1,366 2,509 1,421
5 หัวโพรง 1,347 1,544 2,891 1,606
6 เสม็ดนอก 1,013 1,069 2,082 930
7 เนินมะกอกใน 624 673 1,297 857
8 เนินมะกอกนอก 329 391 720 505
รวม 6,092 6,915 13,007 7,671
รวมทั้งหมด 16,268 18,661 34,929 20,651

ชุมชน[แก้]

เทศบาลเมืองอ่างศิลาแบ่งการปกครองออกเป็นชุมชนทั้งสิ้น 20 ชุมชน ดังนี้

 • ชุมชนที่ 1 ชุมชนบ้านไทย (หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างศิลา)
 • ชุมชนที่ 2 ชุมชนมะเกลือสาม้คคี (หมู่ที่ 2 ตำบลอ่างศิลา)
 • ชุมชนที่ 3 ชุมชนคนหมู่ 3 (หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างศิลา)
 • ชุมชนที่ 4 ชุมชนบ้านบนเข้มแข็ง (หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างศิลา)
 • ชุมชนที่ 5 ชุมชนบ้านปากคลอง (หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างศิลา)
 • ชุมชนที่ 6 ชุมชนบ้านปึกใหญ่สามัคคี (หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านปึก)
 • ชุมชนที่ 7 ชุมชนบ้านสวนมะม่วง (หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านปึก)
 • ชุมชนที่ 8 ชุมชนบ้านปึกเล็ก (หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปึก)
 • ชุมชนที่ 9 ชุมชนบ้านหนองยี่พร้า (หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านปึก)
 • ชุมชนที่ 10 ชุมชนบ้านสวนหมาก (หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านปึก)
 • ชุมชนที่ 11 ชุมชนบ้านหนองเพชร (หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปึก)
 • ชุมชนที่ 12 ชุมชนบ้านมาบหม้อ (หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านปึก)
 • ชุมชนที่ 13 ชุมชนบ้านไร่ถั่ว (หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด)
 • ชุมชนที่ 14 ชุมชนบ้านเสม็ดใน (หมู่ที่ 4 ตำบลเสม็ด)
 • ชุมชนที่ 15 ชุมชนบ้านหัวโพรง (หมู่ที่ 5 ตำบลเสม็ด)
 • ชุมชนที่ 16 ชุมชนบ้านเสม็ดนอก (หมู่ที่ 6 ตำบลเสม็ด)
 • ชุมชนที่ 17 ชุมชนบ้านเนินมะกอก (หมู่ที่ 7 ตำบลเสม็ด)
 • ชุมชนที่ 18 ชุมชนบ้านรักษ์เนินมะกอก (หมู่ที่ 8 ตำบลเสม็ด)
 • ชุมชนที่ 19 ชุมชนบ้านชากพุดซาร่วมใจ (หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยกะปิ)
 • ชุมชนที่ 20 ชุมชนบ้านการุณย์ (หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยกะปิ)

ลักษณะโดยทั่วไปของประชากร[แก้]

เทศบาลเมืองอ่างศิลาในปัจจุบันมีลักษณะเป็นชุมชนศูนย์กลางการเกษตร ให้บริการพาณิชยการ บริการสังคม เกษตรกรรมด้านการประมง โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อคน 5,000 บาท/คน/เดือน มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการเกษตรกรรมชายฝั่งทะเล โดยจะทำการประมงเป็นส่วนใหญ่

ศาสนา[แก้]

 • ศาสนาพุทธ ร้อยละ 96 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล วัด จำนวน 5 แห่ง
 • ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล มัสยิด จำนวน - แห่ง
 • ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 3 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล โบสถ์ จำนวน 1 แห่ง

การท่องเที่ยว[แก้]

 • ชายหาดอ่างศิลาและสะพานปลาอ่างศิลา

จะมีสินค้าท้องถิ่นและอาหารทะเลจำหน่าย โดยมีสินค้าที่สำคัญคือ ครกหินและการแกะสลักหินเป็นรูปต่างๆ และสะพานปลาอ่างศิลาซึ่งเดิมเรียกว่าสะพานหิน สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ใช้เป็นท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา ในเวลาเช้ามืดจะมีเรือประมงมาเทียบท่าที่สะพานปลาเพื่อขึ้นอาหารทะเลและจำหน่ายที่บริเวณสะพานปลาและส่งไปจำหน่ายทั่วไปตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4 ตำบลอ่างศิลา

 • ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ
ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ

สร้างขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2534 โดยอาจารย์สมชาย เฉยศิริ เดิมสร้างเป็นศาลเจ้าขนาดเล็กบนเนื้อที่ 200 ตารางวา ต่อมาศิษยานุศิษย์ พ่อค้า และประชาชนที่เคารพเลื่อมใส ร่วมบริจาคทุนสร้างศาลเจ้าหลังใหม่ขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 โดยอาจารย์สมชาย เฉยศิริ เป็นผู้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยมีวัตถุประสงค์สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 72 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใช้ระยะเวลาก่อสร้างกว่า 4 ปี บนเนื้อที่ 4 ไร่ และเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2541 สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จมาเป็นประธานพิธีเททองหล่อพระพุทธ 7 องค์ และประทานนามศาลเจ้าแห่งนี้ว่า วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม โดยมีการขยายอาคารและเนื้อที่ประกอบด้วยอาคารหลัก จำนวน 3 หลัง และหอฟ้าดิน จำนวน 1 หลัง สถานที่ตั้ง 1/13 หมู่ที่ 5 ถนนอ่างศิลา-บางแสน ตำบลอ่างศิลา

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°20′11″N 100°55′40″E / 13.336389°N 100.927778°E / 13.336389; 100.927778

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2530/D/118/4216.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/D/020/12.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/009/1.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/030/14.PDF
 5. http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showZoneData.php?rcode=2089&statType=1&year=60