เทศบาลเมืองท่าบ่อ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
บทความนี้เกี่ยวกับเทศบาลเมือง สำหรับอำเภอ ดูที่ อำเภอท่าบ่อ
ท่าบ่อ
เทศบาลเมือง
ตราอย่างเป็นทางการของท่าบ่อ
ตรา
คำขวัญ: เมืองท่าบ่อ เมืองน่าอยู่ ควบคู่การศึกษา ชุมชนร่วมใจพัฒนา เป็นศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยวชายแดนอย่างยั่งยืน
ประเทศ ไทย
จังหวัด หนองคาย
อำเภอ ท่าบ่อ
ตำบล ท่าบ่อ (บางส่วน)
น้ำโมง (บางส่วน)
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายประพาส นครภักดี
 • ปลัดเทศบาล นายประดับ สังฆะมณี
พื้นที่
 • ทั้งหมด 12.62 ตร.กม. (4.87 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2560)[1]
 • ทั้งหมด 17,761
 • ความหนาแน่น 1,407.37 คน/ตร.กม. (3,645.1 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
รหัสไปรษณีย์ 43110
รหัสภูมิศาสตร์ 4396[2]
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 999 ถนนท่าเสด็จ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
โทรศัพท์ 0 4243 2222, 0 4243 1550, 0 4240 0152
โทรสาร 0 4243 2222, 0 4243 1550 ต่อ 11
เว็บไซต์ www.thabo-mu.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองท่าบ่อ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ที่อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย มีพื้นที่ครอบคลุมบางส่วนของตำบลท่าบ่อและบางส่วนของตำบลน้ำโมง มีประชากรในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 17,761 คน[1]

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองท่าบ่อเดิมเป็น สุขาภิบาลท่าบ่อ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2498[3] มีพื้นที่ 2.80 ตารางกิโลเมตร[4] (เฉพาะบางส่วนของตำบลท่าบ่อ) โดยในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2516 ได้ขยายพื้นที่เป็น 11.30 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมทั้งบางส่วนของตำบลท่าบ่อและตำบลน้ำโมง[5] ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลตำบลท่าบ่อ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 และได้รับการยกฐานะเป็น เทศบาลเมืองท่าบ่อ ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมกับเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี และเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ[6]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เทศบาลเมืองท่าบ่อตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย มีอาณาเขตติดต่อกับเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ จรดลำห้วยโมง ตำบลกองนาง
 • ทิศตะวันออก จรดเขตเทศบาลตำบลโพนสา
 • ทิศใต้ จรดบ้านนาช้างน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ
 • ทิศตะวันตก ติดต่อจรดบ้านทุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

การปกครอง[แก้]

เทศบาลเมืองท่าบ่อมีเนื้อที่ 12.62 ตารางกิโลเมตร มีเขตเทศบาลครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลท่าบ่อ และตำบลน้ำโมง ประกอบด้วย 19 ชุมชน คือ

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

 1. นายสุรศักดิ์ โสตะวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าบ่อ (สมัยที่ 1) พ.ศ. -
 2. นายสุรศักดิ์ โสตะวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าบ่อ (สมัยที่ 2) พ.ศ. -
 3. นายสุรศักดิ์ โสตะวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ (สมัยที่ 3) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2547 ถึง หมดวาระเมื่อ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551
 4. นายสุรศักดิ์ โสตะวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ (สมัยที่ 4) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง หมดวาระเมื่อ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555 เนื่องจากลาออกก่อนครบวาระ 4 ปี
 5. นายประพาส นครภักดี นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ (สมัยที่ 1) วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึง หมดวาระเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559
 6. นายประพาส นครภักดี นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ (สมัยรักษาการ ตาม คสช.) วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559

แหล่งท่องเที่ยว[แก้]

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตเทศบาล ได้แก่ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ สวนสมเด็จย่า เขื่อนห้วยโมง และยังมีทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำโขง ไม้ดัดริมทางสายอำเภอท่าบ่อ-บ้านหนองสองห้อง ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาเที่ยวมากในช่วง งานเทศกาลมนัสการหลวงพ่อเจ้าองค์ตื้อ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ และเทศกาลสงกรานต์ รายได้จากการท่องเที่ยวในฤดูนี้จะมีมากเป็นพิเศษ หลวงพ่อทองแสน ณ วัดท่าคกเรือ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่มีอายุกว่าร้อยปี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แบบศิลปะล้านช้าง

การศึกษา[แก้]

 • ศูนย์การศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย มี 1 แหล่ง ดังนี้
 1. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิชาชีพท่าบ่อ ตั้งอยู่ 409 หมู่ 6 ชุมชนสนามกีฬาป่าตาล ต.ท่าบ่อ โทรศัพท์ 087-9449827
 • ห้องสมุด ในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ มี 1 แหล่ง ดังนี้

ห้องสมุดเพื่อประชาชน อ.ท่าบ่อ โดย กศน. อ.ท่าบ่อ อีกทั้งมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ สำหรับสอน นักศึกษา กศน อ.ท่าบ่อ และให้บริการกับประชาชนทั่วไป

 • โรงเรียนประถมในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ มี 5 โรงเรียน ดังนี้
 1. โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) ที่ตั้ง 995 ถนนท่าเสด็จ อำเภอท่าบ่อ โทรศัพท์ 042-432627
 2. โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
 3. โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
 4. โรงเรียนบ้านน้ำโมง
 5. โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ มี 1 แหล่ง ดังนี้
 1. ศูนย์คอมพิวเตอร์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ อยู่ที่ ฝั่งตรงข้ามเทศบาลเมืองท่าบ่อ ติดกับสถานีดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองท่าบ่อ
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองท่าบ่อ มี 2 แหล่ง ดังนี้
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ท่าบ่อ อยู่ที่ ฝั่งตรงข้ามเทศบาลเมืองท่าบ่อ
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 น้ำโมง อยู่ที่ โรงเรียนเก่าบ้านน้ำโมง (เปิดให้บริการแล้ว ในปีการศึกษา 2554)

การสาธารณสุข[แก้]

ในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ มีโรงพยาบาล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ และภายในเขตเทศบาลมีศูนย์บริการสาธารณสุข 1 แห่ง บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในเขตเทศบาล คือ ศูนย์บริการแพทย์ชุมชนท่าบ่อ 1 ตั้งอยู่ที่บริเวณข้างสถานีบริการน้ำมันเชลล์ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211

เศรษฐกิจ[แก้]

ธนาคาร ทั้งหมดมี 7 แห่ง ได้แก่ สถานธนานุบาล จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

 • สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองท่าบ่อ

สถาบันการเงินชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

 • สถาบันการเงินเทศบาลเมืองท่าบ่อ ตั้งอยู่ เลขที่ 888 หมู่ที่ 8 ถนนท่าเสด็จ (ติดกับสถานีดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองท่าบ่อ หรือ สำนักงานเทศกิจเดิม) ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ที่ทำการ โทร. 0 4243 2208

สถาบันการเงินเทศบาลเมืองท่าบ่อ ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองท่าบ่อ โดยคณะผู้บริหาร นายสุรศักดิ์ โสตะวงศ์ เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันการเงินเทศบาลเมืองท่าบ่อ และ ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ (บางท่าน) ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารสถาบันการเงินเทศบาลเมืองท่าบ่อ และร่วมสนับสนุนแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินฯ จาก สำนักโครงการธนาคารชุมชน ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. โดยมีหน้าที่ คือให้บริหารปล่อยกู้เงินดอกเบี้ยต่ำแก่ประชาชนในชุนชนเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ ทั้ง 19 ชุมชน ดำเนินงานคล้ายลักษณะเดียวกับกองทุนหมู่บ้าน เพียงแต่มีพนักงานประจำอยู่เพื่อให้บริการตามวันและเวลาราชการ ปัจจุบัน มี นางวันเพ็ญ ผิวบาง รองประธานสตรีจังหวัดหนองคาย เป็น ประธานบริหารสถาบันการเงินเทศบาลเมืองท่าบ่อ และ นายเจษฎากร พรหมเทศน์ กรรมการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมประจำจังหวัดหนองคาย/เลขานุการสถาบันการเงินเทศบาลเมืองท่าบ่อ เป็น ผู้จัดการสถาบันการเงินเทศบาลเมืองท่าบ่อ

ตลาด ในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

 • ตลาดสดเทศบาลเมืองท่าบ่อ ตั้งอยู่ ข้างสถานีตำรวจภูธรท่าบ่อ
 • ตลาดสดชุนชนน้ำโมง (ตลาดเอกชนแห่งแรกในตำบลน้ำโมง) ตั้งอยู่ ข้างวัดศรีบุญเรือง
 • ตลาดนัดวันพฤหัสบดี (มีทุกวันพฤหัสบดี) ตั้งอยู่ ตรงข้ามห้าง โลตัส ท่าบ่อ

สวนสาธารณะ[แก้]

ในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ มีสวนสาธารณะ 4 แหล่ง ดังนี้

 1. สวนสมเด็จย่า ท่าบ่อ อยู่ที่ สี่แยกไปบ้านน้ำโมง
 2. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อยู่ที่ ด้านหลัง สำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ
 3. สวนสาธารณะแห่งใหม่ อยู่ที่ ข้างเทศบาลเมืองท่าบ่อ (อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)
 4. สวนสาธารณะเขื่อนห้วยโมง อยู่ที่ เขื่อนห้วยโมง ใกล้เทศบาลเมืองท่าบ่อ

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2560 ท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าบ่อ ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง
 2. ข้อมูลทำเนียบท้องที่ กรมการปกครอง เข้าถึงได้จากไฟล์ rcode.zip
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย". ราชกิจจานุเบกษา 72 (74 ง พิเศษ): 65–66. 17 กันยายน 2498. 
 4. http://www.nmt.or.th/nongkhai/thabo/Lists/List39/AllItems.aspx
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย". ราชกิจจานุเบกษา 90 (17 ง): 385–386. 20 กุมภาพันธ์ 2516. 
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง". ราชกิจจานุเบกษา 121 (พิเศษ 78 ง): 1–2. 19 กรกฎาคม 2547. 

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]