เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
Nong Bua Lam Phu
เทศบาลเมือง
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
ทม.หนองบัวลำภู.png
ตรา
คำขวัญ: เมืองหนองบัวลำภูเมืองน่าอยู่ ภูพานตระหง่านตา ไร่นาสวนผสมสังคมทฤษฎีใหม่ ราษฎร์รัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ”
ประเทศ  ไทย
จังหวัด หนองบัวลำภู
อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู
ที่ตั้ง ถนนบ้านจิก-ดอนหัน ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
พื้นที่
 • ทั้งหมด 39.5 ตร.กม. (15.3 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2555)
 • ทั้งหมด 21,464
 • ความหนาแน่น 543 คน/ตร.กม. (1,410 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
โทรศัพท์ 0 4236 0690
โทรสาร 0 4236 0693
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ในอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ครอบคลุมพื้นที่ 39.5 ตารางกิโลเมตร

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2537  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 50 ก[1] มีเนื้อที่ 39.5 ตารางกิโลเมตร นายกเทศมนตรีคนแรกมาจากการเลือกตั้ง คือ นายพิศาล เชยคำแหง

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ตั้งอยู่ถนนบ้านจิก-ดอนหัน ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู มีพื้นที่เขตเทศบาลจำนวน 39.5 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 3 ตำบล 29 ชุมชน

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตทหาร(มทบ. 24) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทือกเขาภูพาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์

การปกครอง[แก้]

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู มีเนื้อที่ 39.5 ตารางกิโลเมตร มีเขตเทศบาลครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบลของอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ได้แก่ ตำบลลำภูทั้งตำบล รวมทั้งบางส่วนของตำบลหนองบัว ตำบลโพธิ์ชัย ประกอบด้วย 29 ชุมชน

สถานศึกษา[แก้]

ระดับอุดมศึกษา[แก้]

สถาบันของรัฐ

สถาบันของเอกชน

ระดับอาชีวศึกษา[แก้]

สถาบันของรัฐ

สถาบันเอกชน

ระดับประถมศึกษา–มัธยมศึกษา[แก้]

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

 • โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู

โรงเรียนมัธยม สพม.

โรงเรียนประถม สพป.

 • โรงเรียนหนองบัววิทยายน
 • โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
 • โรงเรียนวังหมื่น
 • โรงเรียนบ้านลำภู
 • โรงเรียนบ้านห้วยลึก
 • โรงเรียนบ้านตำแย
 • โรงเรียนบ้านนาวังเวิน
 • โรงเรียนพิศาลวิทยา (โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ)

โรงเรียนเอกชน

 • โรงเรียนอนุบาลสุดา
 • โรงเรียนอนุบาลกาบแก้วบัวบาน
 • โรงเรียนจริยานุสรณ์
 • โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูคริสเตียน
 • โรงเรียนพิชบัณฑิต
 • โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์
 • โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์วิทย์
 • โรงเรียนจริยานุสรณ์
 • โรงเรียนเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต

สาธารณสุข[แก้]

สถานพยาบาลของรัฐ

 • โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

สถานพยาบาลเอกชน

 • โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยลึก
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมากเลื่อม

คลินิก มีคลินิกจำนวน 16 แห่ง

การคมนาคม[แก้]

ทางราง[แก้]

สถานีรถไฟหนองบัวลำภูโครงการในปี พ.ศ.2562-2567

ทางบก[แก้]

เส้นทางรถยนต์มีทางหลวงที่สำคัญ คือ

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210หรือเลย – หนองบัวลำภู – อุดรธานีเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญมาก เชื่อมติดต่อระหว่างจังหวัดหนองบัวลำภูกับจังหวัดเลย และจังหวัดอุดรธานีเป็นระยะทาง 102 กิโลเมตร
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228หรือชัยภูมิ – ชุมแพ –หนองบัวลำภูเป็นเส้นทางที่เชื่อมการติดต่อกับอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และต่อไปยังจังหวัดชัยภูมิได้ โดยมีระยะทางประมาณ 98 กิโลเมตร และ 175 กิโลเมตร ตามลำดับ โดยเส้นทางนี้จะผ่านอำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอสีชมพู อำเภอชุมแพ และจังหวัดชัยภูมิ
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 และ 2183 เชื่อมต่อกับอำเภออุบลรัตน์ ต่อไปยังอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น มีระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2097 และ 2098หรือหนองบัวลำภู -นาคำไฮ – กุดดินจี่ – บ้านผือเชื่อมต่อไปยังอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และต่อไปยังจังหวัดหนองคาย มีระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร

สถานีขนส่งผู้โดยสารในเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู มี 1 แห่ง ได้แก่

 • สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดหนองบัวลำภูตั้งอยู่ที่บ้านเหล่าทอง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000

สถานที่สำคัญ[แก้]

สวนสาธารณะ[แก้]

 • ริมหนองน้ำหนองบัว

หนองบัว เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ อยู่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ติดสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีน้ำขังตลอดปี เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของชาวหนองบัวลำภู มีเนื้อที่ ประมาณ ๑๓๕ ไร่ ภายในบริเวณ ด้านทิศตะวันออกของหนองบัวเป็นที่ตั้งของ “ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ด้านทิศตะวันตก จะเป็นที่ตั้ง “หอสองนาง” ภายในพื้นที่จะเป็นสถานที่จัดแสดงดอกบัวสายพันธ์ต่าง ๆ ไว้ให้ศึกษาและเที่ยวชมอย่างสวยงาม และในบริเวณรอบหนองบัวด้านสนามนเรศวรมหาราช เป็นที่ตั้งของร้านอาหารประเภทไก่ย่าง ส้มตำ ปลาเผา ที่ผู้คนนิยมไปนั่งรับประทาน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง/ศาสนา[แก้]

 • ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ตั้งอยู่ที่ สนามนเรศวร หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และอยู่ริมหนองน้ำ “หนองบัว” ที่อยู่ใจกลางเมือง ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ.๒๑๑๒ ไทยเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑ ให้แก่พม่าตรงกับสมัยพระเจ้าบุเรงนอง กษัตริย์กรุงหงสาวดี ได้มีหมายเกณฑ์ให้สมเด็จพระมหาธรรมราชา ไปช่วยตีเมืองเวียงจันทน์ ในครั้งนี้สมเด็จพระนเรศวรได้ร่วมเสด็จไปในกองทัพพระราชบิดาเป็นครั้งแรก สมทบกับกองทัพพม่าไปตีเมืองเวียงจันทน์ เนื่องจากพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชยกทัพไปตีเมืองญวนแล้วหายสาบสูญ พระเจ้าบุเรงนองเห็นโอกาสจึงยกทัพตีโดยให้กองทัพกรุงศรีอยุธยามาสมทบ สมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระนเรศวรได้ ยกทัพไปถึงหนองบัวลำภู เมืองหน้าด่านทางใต้ของเวียงจันทน์ ขณะนั้นมีพระชนมายุได้ ๑๙ พรรษา ครองเมืองพิษณุโลกอยู่ พระราชบิดานำกองทัพพักแรมที่หนองบัวลำภู เนื่องจากมีทัศนียภาพที่สวยงาม มีดอกบัวหลวงขึ้นเต็มที่หนองน้ำสวยงามมาก และหนองน้ำมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การตั้งพักแรมของกองทัพที่มีจำนวนมาก โดยใช้น้ำเพื่อดื่มเพื่อใช้ และดอกบัวหลวงก็ใช้เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่กองทัพเพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจในการออกศึกครั้งนี้ พระนเรศวรทรงประชวรเป็นไข้ทรพิษระหว่างเดินทัพ พระเจ้าบุเรงนองเห็นว่าสงครามจวนจะเสร็จสิ้นจึงอนุญาตให้กลับไปรักษาพระองค์

การที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เคยเสด็จมาประทับแรมที่เมืองหนองบัวลำภูเมื่อ พ.ศ.๒๑๑๗ นั้น ทำให้ชื่อเมืองหนองบัวลำภูได้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทย ดังนั้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ วีรกษัตริย์ไทย พระยาอุดรธานีศรีโขมสาครเขต (จิต จิตตยโสธร) อดีตเจ้าเมืองอุดรธานีได้ร่วมใจกับชาวหนองบัวลำภู สร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว้ ณ ด้านตะวันออกริมฝั่งหนองบัวลำภู และสร้างรูปเหมือนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประทับยืน พระหัตถ์ซ้ายทรงพระแสงดาบ ที่ออกแบบโดยช่างกรมศิลปากร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๑๑ หลังจากนั้น ทุกๆ ปี ชาวจังหวัดหนองบัวลำภูจะจัดงานพระราชพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เรียกว่า “งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดหนองบัวลำภู”

 • ศาลหลักเมืองหนองบัวลำภู (ศาลพระวอ-พระตา)

ตั้งอยู่ ณ บ้านกลาง ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ศาลหลักเมืองเป็นศาลพระวอและพระตา ผู้สร้างเมืองหนองบัวลำภู ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่า พระวอและพระตา เป็นพี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน และพระตาได้ถูกกองทัพพม่าและกองทัพเวียงจันทน์ ฆ่าตายในสนามรบที่เมืองหนองบัวลุ่มภูแห่งนี้ ศาลหลักเมืองได้ทำการก่อสร้างขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์และรำลึกถึงคุณงามความดีของพระวอพระตา ผู้มาสร้างบ้านแปงเมืองหนองบัวลุ่มภู มีลักษณะของศาลเป็นศาลาจัตุรมุขทรงไทย มีขนาดและสัดส่วนสวยงามมาก รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบภาคกลาง จึงมีความวิจิตรเป็นพิเศษ ในบริเวณมีต้นมะขามขนาดใหญ่ ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองทางด้านทิศตะวันตก หน้าศาลจะมีถนนตรงไปยังโฮง เจ้าเมืองหนองบัวลำภู (จวนเจ้าเมืองเดิม) ซึ่งอยู่ห่างจากศาลหลักเมืองไปประมาณ ๕๐ เมตร จะมีเนินดินและต้นมะขามขนาดเดียวกัน กับที่ศาลหลักเมืองเป็นที่สังเกต เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ปัจจุบันไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆ ชาวเมืองเล่าว่า เจ้าที่แรง จึงไม่มีใครกล้าปลูกบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้น

 • วัดศรีคูณเมือง

วัดศรีคูณเมือง เดิมชื่อ วัดคนชุมน้ำออกบ่อ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ บ้านเหนือ ถนนวรราชภักดี หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๓๑๐ เดิมเป็นวัดโบราณที่สร้างในสมัยที่ดินแดนแถบนี้ เป็นที่อยู่ของชาติขอม ละว้า และลาว มีซากอุโบสถเก่าแก่ มีใบเสมาหิน เป็นหินภูเขา ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปอยู่ในสถูปเรียกว่า “หลวงพ่อพระไชยเชษฐา”

 • พระไชยเชษฐาวัดศรีคูณเมือง

เป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง ประดิษฐานในพระธาตุที่มีศิลปะคล้ายกับพระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลย สันนิษฐานว่าพระไชยเชษฐาธิราชทรงสร้างไว้ในรุ่นเดียวกับ พระไชยเชษฐาวัดถ้ำสุวรรณคูหา ปัจจุบันวัดศรีคูณเมือง ได้สร้างศาลาครอบพระธาตุไว้อีกชั้นหนึ่ง สำหรับวัดศรีคูณเมืองนี้มีซากเทวสถาน และเสมาหินของขอมหันหน้าไปทางประเทศกัมพูชา ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรในสมัยที่สร้าง กรมศิลปากรได้บูรณะขึ้นใหม่ในปี ๒๕๕๑

 • บ่อน้ำวัดศรีคูณเมือง

เป็นบ่อน้ำก่อด้วยอิฐขนาดเดียวกับ กำแพงเมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ เมตร ลึกประมาณ ๕๐ เมตร มีน้ำใสสะอาดตลอดปี สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พ.ศ. ๒๑๐๖ ถือว่าเป็นบ่อน้ำคู่บ้านคู่เมือง เวลามีพระราชพิธีและพิธีสำคัญจะนำน้ำจากบ่อแห่งนี้ไปใช้ อาทิ พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา และพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

 • หอไตรวัดมหาชัย

ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือภายในวัดมหาชัย เป็นสิ่งก่อสร้างสำหรับเก็บรักษาพระไตรปิฎกคัมภีร์ใบลาน หนังสือหรือเอกสารธรรมะต่างๆ สร้างประมาณปี พ.ศ.๒๔๔๕ – ๒๔๕๐ ผู้สร้างคือ พระอาจารย์แสง ธัมมธีโร เจ้าอาวาสถือว่าเป็นห้องสมุดสำหรับพระภิกษุสามเณร ลักษณะรูปทรงเป็นเรือนไม้ยกพื้นสูง กั้นฝา มีระเบียงและลูกกรงกั้นรอบๆ เดิมหลังคาจะมุงด้วยแป้นไม้ ก่อสร้างอยู่กลางสระน้ำ เพื่อป้องกันมอดปลวกหรือ แมลงต่างๆ ติดกับ ฝั่งโดยใช้สะพานชักเพื่อมิให้มีสิ่งเชื่อมต่อระหว่างฝั่งกับหอไตร

 • พระบางวัดมหาชัย

พระบางวัดมหาชัย เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ จำนวนหนึ่งคู่เป็นโบราณวัตถุที่สำคัญของจังหวัด หล่อด้วยทองสีดอกบวบ มีอักษรจารึกอยู่ที่ฐานเป็นภาษาขอม บอกชื่อผู้สร้างและวันเดือนปีที่สร้างอ่านได้ความว่า “สังกาดได้ร้อยแปดสิบห้าตัว ปีกาเมด เดือนยี่ แรม ๑๕ ค่ำ วันหก แม่อวนพ่ออวนผัวเมียมีศรัทธาสร้างไว้ในพระศาสนา” เมื่อคำนวณดูตามปีแล้วคงสร้าง เมื่อปี พ.ศ.๒๓๖๖ พระพุทธรูปทั้งสององค์นี้ ชาวหนองบัวลำภูเคารพนับถือมาก โดยเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ จะมีพิธีแห่พระพุทธรูปทั้งสององค์รอบตัวเมืองหนองบัวลำภู เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำและสักการะบูชา เกิดความศิริมงคลต่อชีวิต ปัจจุบันพระบางประดิษฐาน ณ หอพระบาง วัดมหาชัย เปิดให้ประชาชนได้สักการะทุกวัน

 • วัดโพธิ์ศรี(วัดหายโศก)

เดิมชื่อ วัดพระราชศรีสุมังค์หายโศก ซึ่งเป็นชื่อมาจาก พระราชศรีสุมังค์หายโศก ที่ประดิษฐานที่อุโบสถวัดโพธิ์ศรี บ้านลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู สันนิษฐานว่า เป็นพระพุทธรูปที่สร้างรุ่นเดียวกันกับ พระไชยเชษฐา วัดถ้ำสุวรรณคูหา และวัดศรีคูณเมือง สร้างประมาณปี พ.ศ. ๒๑๐๖ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าเมืองและชาวเมืองเคารพนับถือมาก ใช้เป็นพระประธานในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาและ ดื่มน้ำสาบานในอดีต

 • สัพพสังวรเจดีย์

ตั้งอยู่บนที่พักสงฆ์ภูหินกอง บ้านนาแค ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณเชิงเขาภูพาน โดยพระครูปรีชาญาณคุณ สร้างขึ้นสำหรับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ มีความสูง ๓๐ เมตร กว้าง ๑๖ เมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซึ่งพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธานเปิด และทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓

 • ศาลเจ้าปู่หลุบ

ตั้งอยู่บริเวณดอนหัน บ้านห้วยเชียง ริมถนนหนองบัวลำภู-อุดรธานี ทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ จากตัวเมืองหนองบัวลำภูไปทางจังหวัดอุดรธานี ประมาณ ๓ กิโลเมตร “ปู่หลุบ” เป็นที่เคารพและศรัทธาของประชาชนทั่วไป เวลาขับรถยนต์และรถจักยานยนต์ผ่านเส้นทางสายนี้ จะบีบแตรสามครั้ง เพื่อขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยและประสบโชคดี บางทีมีคนไปอธิษฐานบนบานศาลกล่าวเพื่อขอให้ปู่หลุบได้ช่วยเหลือ เมื่อประสบผลสำเร็จแล้ว ก็จะนำเหล้าไหไก่โตหรือไม่ก็หัวหมูไปถวายเป็นการแก้บน ปัจจุบันนิยมนำ หมอลำชิ่ง หมอลำเพลินและภาพยนตร์ไปแก้บนในเวลากลางวัน

 • หอสองนาง

"สองนาง" หรือหอสองนาง ตั้งอยู่ริมหนองบัวด้านทิศตะวันตกใกล้ตลาดแม่สำเนียงซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ อีกแห่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับเมืองหนองบัวลำภู ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยที่ไม่มีผู้ใดจะลบล้างหรือทำอย่างหนึ่งอย่างใดได้ ชาวเมืองหนองบัวลำภู ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งคู่กับศาลพระวอพระตา โดยมีตำนานเล่าถึง “สองนาง” ที่เป็นหลานพระวอพระตา ที่อยู่ริมหนองบัวได้มาเฝ้ารักษาฆ้องเมือง "มิ่งเมือง" ของพระวอพระตา ซึ่งเป็นฆ้องขนาดใหญ่มากไม่สามารถจะเอาไปได้ เมื่อคราวพ่ายศึกทางเวียงจันทน์ ท่านจึงให้คนเอาไปฝังไว้ในหนองบัว เพื่อที่จะไม่ให้ทางเวียงจันทน์เอาคืนไป แล้วมอบให้หลานฝาแฝดหญิง ของท่านมารักษาฆ้องไว้ในโลกแห่งนามธรรม ซึ่งฝาแฝด ผู้พี่ชื่อ "คำสี" คนน้องชื่อ "คำใส" จึงเป็นที่มาของ หอสองนาง

ศูนย์การเรียนรู้[แก้]

 • ห้องสมุดประชาชนเมืองหนองบัวลำภู

ตลาด[แก้]

 • ตลาดสดเทศบาล1เมืองหนองบัวลำภู (ตลาดเช้า)
 • ตลาดสดเทศบาล2เมืองหนองบัวลำภู (ตลาดไนท์)
 • ตลาดสดแม่สำเนียง (ตลาดเย็น)

 1. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. ๒๕๓๗