เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
Nong Bua Lam Phu Town Municipality
เทศบาล
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
ตรา
ประเทศ ธงชาติของไทย ไทย
ที่ตั้ง ถนนบ้านจิก-ดอนหัน ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
เนื้อที่
 • ทั้งหมด 39.5 ตร.กม. (15.3 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2555)
 • ทั้งหมด 21,464 คน
 • ความหนาแน่น 540 คน/ตร.กม. (1,400 คน/ตร.ไมล์)
โทรศัพท์ 0 4236 0690
โทรสาร 0 4236 0693
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลลำภูทั้งตำบล บางส่วนของตำบลหนองบัว และบางส่วนของตำบลโพธิ์ชัย รวม 3 ตำบลในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดหนองบัวลำภู

เขตปกครอง[แก้]

ชุมชน ตำบลที่ตั้งชุมชน
1.ชุมชนบ้านใหม่ หนองบัว
2.ชุมชนเหล่าทอง หนองบัว
3.ชุมชนบ้านจิก หนองบัว
4.ชุมชนวังหมื่นเหนือ หนองบัว
5.ชุมชนวังหมื่นใต้ หนองบัว
6.ชุมชนทานตะวัน หนองบัว
7.ชุมชนหาดสวรรค์(บ้านดอนหาด) หนองบัว
8.ชุมชนห้วยบง หนองบัว
9.ชุมชนหนองแซง หนองบัว
10.ชุมชนสะพานทอง หนองบัว
11.ชุมชนลำภูเหนือ ลำภู
12.ชุมชนลำภูใต้ ลำภู
13.ชุมชนหมากเลื่อม ลำภู
14.ชุมชนหมากเลื่อมใต้ ลำภู
15.ชุมชนศรีสง่าเมืองเหนือ ลำภู
16.ชุมชนศรีสง่าเมืองใต้ ลำภู
17.ชุมชนท่าเดื่อ ลำภู
18.ชุมชนบ้านเหนือ ลำภู
19.ชุมชนบ้านกลาง ลำภู
20.ชุมชนดอนขี ลำภู
21.ชุมชนนาแค-บ้านดอนเพิ่ม ลำภู
22.ชุมชนพิทักษ์ประทุมเมือง ลำภู
23.ชุมชนห้วยเชียง ลำภู
24.ชุมชนหนองบัว ลำภู
25.ชุมชนใหม่ภูเงิน ลำภู
26.ชุมชนเหล่าโพธิ์ชัย โพธิ์ชัย
27.ชุมชนเหล่าใต้ โพธิ์ชัย
28.ชุมชนตำแย โพธิ์ชัย
29.ชุมชนดอนหัน โพธิ์ชัย
30.ชุมชนโคกน้ำเกลี้ยง โพธิ์ชัย
31.ชุมชนห้วยลึก โพธิ์ชัย
32.ชุมชนโนนบก โพธิ์ชัย
34.ชุมชนบ้านน้อย(บ้านดอนกี้โป่ม) โพธิ์ชัย
35.ชุมชนสว่างพัฒนา โพธิ์ชัย

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล[แก้]

  • สวนสาธารณะ
  • ศาลสมเด็จพระนเรศวร