เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
Nong Bua Lam Phu Town Municipality
เทศบาล
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
ตรา
ประเทศ ธงชาติของไทย ไทย
ที่ตั้ง ถนนบ้านจิก-ดอนหัน ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
เนื้อที่
 • ทั้งหมด 39.5 กม.2 (15.3 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2555)
 • ทั้งหมด 21,464 คน
 • ความหนาแน่น 540คน/กม.2 (1,400คน/ตร.ไมล์)
โทรศัพท์ 0 4236 0690
โทรสาร 0 4236 0693
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลลำภูทั้งตำบล บางส่วนของตำบลหนองบัว และบางส่วนของตำบลโพธิ์ชัย รวม 3 ตำบลในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดหนองบัวลำภู

เขตปกครอง[แก้]

 • --ตำบลหนองบัว--
 • 1.ชุมชนบ้านจิก
 • 2.ชุมชนเหล่าทอง
 • 3.ชุมชนบ้านใหม่
 • 4.ชุมชนหาดสวรรค์
 • 5.ชุมชนห้วยบง
 • 6.ชุมชนวังหมื่นใต้
 • 7.ชุมชนวังหมื่นเหนือ
 • 8.ชุมชนทานตะวัน
 • 9.ชุมชนหนองแซง
 • 10.ชุมชนสะพานทอง

--ตำบลลำภู--

 • 1.ชุมชนลำภูใต้
 • 2.ชมชนลำภูเหนื่อ
 • 3.ชุมชนหมากเลื่อมเหนือ
 • 4.ชุมชนหมากเลื่อมใต้
 • 5.ชุมชนท่าเดื่อ
 • 6.ชุมชนดอนขี
 • 7.ชุมชนห้วยเชียง
 • 8.ชุมชนหนองบัว
 • 9.ชุมชนบ้านเหนือ
 • 10.ชุมชนบ้านกลาง
 • 11.ชุมชนพิทักษ์ประทุมเมือง
 • 12.ชุมชนนาแค
 • 13.ชุมชนภูเงิน
 • 14.ชุมชนศรีสง่าเมืองเหนือ
 • 15.ชุมชนศรีสง่าเมืองใต้

--3ตำบลโพธิ์ชัย--

 • 1.ชุมชนเหล่าโพธิ์ชัย
 • 2.ชุมชนดอนหัน
 • 3.ชุมชนเหล่าใต้
 • 4.ชุมชนโนนบก
 • 5.ชุมชนห้วยลึก
 • 6.ชุมชนบ้านน้อย
 • 7.ชุมชนสว่างพัฒนา
 • 8.ชุมชนโคกน้ำเกลี้ยง
 • 9.ชุมชนตำแย

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล[แก้]

 • สวนสาธารณะ
 • ศาลสมเด็จพระนเรศวร