เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
Nong Bua Lam Phu
เทศบาลเมือง
ทม.หนองบัวลำภู.png
ตรา
คำขวัญ: เมืองหนองบัวลำภูเมืองน่าอยู่ ภูพานตระหง่านตา ไร่นาสวนผสมสังคมทฤษฎีใหม่ ราษฎร์รัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ”
ประเทศ  ไทย
จังหวัด หนองบัวลำภู
อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู
ที่ตั้ง ถนนบ้านจิก-ดอนหัน ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
พื้นที่
 • ทั้งหมด 39.5 ตร.กม. (15.3 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2555)
 • ทั้งหมด 21,464
 • ความหนาแน่น 543 คน/ตร.กม. (1,410 คน/ตร.ไมล์)
โทรศัพท์ 0 4236 0690
โทรสาร 0 4236 0693
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลลำภูทั้งตำบล บางส่วนของตำบลหนองบัว และบางส่วนของตำบลโพธิ์ชัย รวม 3 ตำบลในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดหนองบัวลำภู


เขตรับผิดชอบ[แก้]

มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลลำภูทั้งตำบล บางส่วนของตำบลหนองบัว และบางส่วนของตำบลโพธิ์ชัย รวม 3 ตำบลในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดหนองบัวลำภู

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ชุมชน ตำบล ลำดับ
ชุมชนบ้านใหม่ ตำบลหนองบัว 1
ชุมชนบ้านเหล่าทอง ตำบลหนองบัว 2
ชุมชนบ้านจิก ตำบลหนองบัว 3
ชุมชนบ้านวังหมื่นเหนือ ตำบลหนองบัว 4
ชุมชนบ้านวังหมื่นใต้ ตำบลหนองบัว 5
ชุมชนบ้านหาดสวรรค์ ตำบลหนองบัว 6
ชุมชนบ้านห้วยบง ตำบลหนองบัว 7
ชุมชนบ้านทานตะวัน ตำบลหนองบัว 8
ชุมชนบ้านสะพานทอง ตำบลหนองบัว 9
ชุมชนบ้านลำภูใต้ ตำบลลำภู 10
ชุมชนบ้านหมากเลื่อม ตำบลลำภู 11
ชุมชนบ้านห้วยเชียง ตำบลลำภู 12
ชุมชนบ้านกลาง ตำบลลำภู 13
ชุมชนบ้านเหนือ ตำบลลำภู 14
ชุมชนบ้านท่าเดื่อ ตำบลลำภู 15
ชุมชนบ้านดอนขี ตำบลลำภู 16
ชุมชนบ้านนาแค ตำบลลำภู 17
ชุมชนบ้านหนองบัว ตำบลลำภู 18
ชุมชนบ้านศรีสง่าเมือง ตำบลลำภู 19
ชุมชนบ้านลำภูเหนือ ตำบลลำภู 20
ชุมชนบ้านพิทักษ์ประทุมเมือง ตำบลลำภู 21
ชุมชนบ้านเหล่าโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย 22
ชุมชนบ้านดอนหัน ตำบลโพธิ์ชัย 23
ชุมชนบ้านตำแย ตำบลโพธิ์ชัย 24
ชุมชนบ้านโนนบก ตำบลโพธิ์ชัย 25
ชุมชนบ้านห้วยลึก ตำบลโพธิ์ชัย 26
ชุมชนบ้านโคกน้ำเกลี้ยง ตำบลโพธิ์ชัย 27
ชุมชนบ้านเหล่าใต้ ตำบลโพธิ์ชัย 28
ชุมชนบ้านสว่างพัฒนา ตำบลโพธิ์ชัย 29
ชุมชนบ้านเอื้ออาทรเมือง ตำบลหนองบัว 30
ชุมชนบ้านหมากเลื่อมใต้ ตำบลลำภู 31
ชุมชนคุ้มบ้านใหม่ภูเงิน ตำบลลำภู 32
ชุมชนบ้านศรีสง่าเมืองใต้ ตำบลลำภู 33

เขตติดต่อ[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลหนองบัว(นอกเขตเทศบาล)และตำบลโนนทัน
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลบ้านขาม เทศบาลตำบลนามะเฟืองและตำบลหนองหว้า
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลหนองภัยศูนย์ ตำบลหนองสวรรค์ เทศบาลตำบลนาคำไฮ
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลโนนทัน

สถาบันการศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนเทศบาล ๑ หนองบัวลำภู

วัดราษฏร์ในเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู[แก้]

 • วัดพิศาลรัญญาวาสพระอารามหลวง
 • วัดป่าเลไลย์ ตำบลลำภู
 • วัดมหาชัย ตำบลลำภู
 • วัดป่านาแค ตำบลลำภู
 • วัดโพธิ์ศรี ตำบลลำภู
 • วัดเรืองอุทัยศิริมงคล ตำบลลำภู
 • วัดศรีคูณเมือง ตำบลลำภู
 • วัดไชยชุมพล ตำบลหนองบัว
 • วัดป่าสามัคคีศิริพัฒนาราม ตำบลหนองบัว
 • วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด ตำบลหนองบัว
 • วัดวิสุทธาวาส ตำบลหนองบัว
 • วัดศรีสว่าง ตำบลหนองบัว
 • วัดศิริมงคล ตำบลหนองบัว
 • วัดสามัคคีธรรม ตำบลหนองบัว
 • วัดหนองแซง ตำบลหนองบัว
 • วัดหัวจ่า ตำบลหนองบัว
 • วัดสามัคคีสิริมงคล ตำบลหนองบัว
 • วัดป่าภูกระแต ตำบลหนองบัว
 • วัดอุทุมพรพิชัย ตำบลหนองบัว
 • วัดชัยมงคล ตำบลโพธิ์ชัย
 • วัดโพธิ์ชัยศิริมงคล ตำบลโพธิ์ชัย
 • วัดศรีสุมังคล์ ตำบลโพธิ์ชัย
 • วัดสระแก้ว ตำบลโพธิ์ชัย

การคมนาคม[แก้]

ทางบก[แก้]

ทางราง[แก้]