เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
Nong Bua Lam Phu Town Municipality
เทศบาล
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
ตรา
คำขวัญ: เมืองหนองบัวลำภูเมืองน่าอยู่ ภูพานตระหง่านตา ไร่นาสวนผสมสังคมทฤษฎีใหม่ ราษฎร์รัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ”
ประเทศ  ไทย
ที่ตั้ง ถนนบ้านจิก-ดอนหัน ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
เนื้อที่
 • ทั้งหมด 39.5 ตร.กม. (15.3 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2555)
 • ทั้งหมด 21,464
 • ความหนาแน่น 540 คน/ตร.กม. (1,400 คน/ตร.ไมล์)
โทรศัพท์ 0 4236 0690
โทรสาร 0 4236 0693
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลลำภูทั้งตำบล บางส่วนของตำบลหนองบัว และบางส่วนของตำบลโพธิ์ชัย รวม 3 ตำบลในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดหนองบัวลำภู


เขตรับผิดชอบ[แก้]

มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลลำภูทั้งตำบล บางส่วนของตำบลหนองบัว และบางส่วนของตำบลโพธิ์ชัย รวม 3 ตำบลในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดหนองบัวลำภู

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ชื่อชุมชน หมู่ที่ตั้งชุมชน ตำบลที่ตั้งชุมชน
ชุมชนบ้านลำภูใต้ 1 ลำภู
ชุมชนหมากเลื่อม 2 ลำภู
ชุมชนห้วยเชียง 3 ลำภู
ชุมชนบ้านกลาง 4 ลำภู
ชุมชนบ้านเหนือ 5 ลำภู
ชุมชนท่าเดื่อ 6 ลำภู
ชุมชนดอนขี 7 ลำภู
ชุมชนนาแค 8 ลำภู
ชุมชนหนองบัว 9 ลำภู
ชุมชนศรีสง่าเมือง 10 ลำภู
ชุมชนลำภูเหนือ 11 ลำภู
ชุมชนพิทักษ์ประทุมเมือง 12 ลำภู
ชุมชนเหล่าโพธิ์ชัย 1 โพธิ์ชัย
ชุมชนบ้านดอนหัน 2 โพธิ์ชัย
ชุมชนบ้านตำแย 3 โพธิ์ชัย
ชุมชนโนนบก 4 โพธิ์ชัย
ชุมชนห้วยลึก 5 โพธิ์ชัย
ชุมชนโคกน้ำเกลี้ยง 7 โพธิ์ชัย
ชุมชนบ้านเหล่าใต้ 9 โพธิ์ชัย
ชุมชนสว่างพัฒนา 10 โพธิ์ชัย
ชุมชนบ้านใหม่ 1 หนองบัว
ชุมชนบ้านเหล่าทอง 2 หนองบัว
ชุมชนบ้านจิก 3 หนองบัว
ชุมชนบ้านวังหมื่นเหนือ 4 หนองบัว
ชุมชนบ้านวังหมื่นใต้ 7 หนองบัว
ชุมชนบ้านหาดสวรรค์ 9 หนองบัว
ชุมชนห้วยบง 13 หนองบัว
ชุมชนบ้านทานตะวัน 14 หนองบัว
ชุมชนสะพานทอง 15 หนองบัว

เขตติดต่อ[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลหนองบัว(นอกเขตเทศบาล)และตำบลโนนทัน
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลบ้านขาม เทศบาลตำบลนามะเฟืองและตำบลหนองหว้า
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลหนองภัยศูนย์ ตำบลหนองสวรรค์ เทศบาลตำบลนาคำไฮ
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลโนนทัน

สถาบันการศึกษา[แก้]

 • วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
 • ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
 • วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
 • โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
 • โรงเรียนหนองบัววิทยายน
 • โรงเรียนเทศบาล1หนองบัวลำภู
 • โรงเรียนบ้านลำภู
 • โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์
 • โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูคริสเตียน
 • โรงเรียนพิชญบัณฑิต
 • โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
 • โรงเรียนพิศาลวิทยา
 • โรงเรียนจริยานุสรณ์
 • โรงเรียนบ้านนาวังเวิน
 • โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์วิทย์
 • โรงเรียนปัณณ์รักษ์
 • โรงเรียนบ้านห้วยลึก

วัดราษฏร์ในเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู[แก้]

 • วัดป่าเลไลย์ ตำบลลำภู
 • วัดมหาชัย ตำบลลำภู
 • วัดป่านาแค ตำบลลำภู
 • วัดโพธิ์ศรี ตำบลลำภู
 • วัดเรืองอุทัยศิริมงคล ตำบลลำภู
 • วัดศรีคูณเมือง ตำบลลำภู
 • วัดไชยชุมพล ตำบลหนองบัว
 • วัดป่าสามัคคีศิริพัฒนาราม ตำบลหนองบัว
 • วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด ตำบลหนองบัว
 • วัดวิสุทธาวาส ตำบลหนองบัว
 • วัดศรีสว่าง ตำบลหนองบัว
 • วัดศิริมงคล ตำบลหนองบัว
 • วัดสามัคคีธรรม ตำบลหนองบัว
 • วัดหนองแซง ตำบลหนองบัว
 • วัดหัวจ่า ตำบลหนองบัว
 • วัดสามัคคีสิริมงคล ตำบลหนองบัว
 • วัดป่าภูกระแต ตำบลหนองบัว
 • วัดอุทุมพรพิชัย ตำบลหนองบัว
 • วัดชัยมงคล ตำบลโพธิ์ชัย
 • วัดโพธิ์ชัยศิริมงคล ตำบลโพธิ์ชัย
 • วัดศรีสุมังคล์ ตำบลโพธิ์ชัย
 • วัดสระแก้ว ตำบลโพธิ์ชัย

การคมนาคม[แก้]

ทางบก[แก้]

ทางราง[แก้]

ทางอากาศ[แก้]