เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
Nong Bua Lam Phu Town Municipality
เทศบาล
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
ตรา
คำขวัญ: เมืองหนองบัวลำภูเมืองน่าอยู่ ภูพานตระหง่านตา ไร่นาสวนผสมสังคมทฤษฎีใหม่ ราษฎร์รัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ”
ประเทศ ธงชาติของไทย ไทย
ที่ตั้ง ถนนบ้านจิก-ดอนหัน ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
เนื้อที่
 • ทั้งหมด 39.5 ตร.กม. (15.3 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2555)
 • ทั้งหมด 21,464 คน
 • ความหนาแน่น 540 คน/ตร.กม. (1,400 คน/ตร.ไมล์)
โทรศัพท์ 0 4236 0690
โทรสาร 0 4236 0693
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลลำภูทั้งตำบล บางส่วนของตำบลหนองบัว และบางส่วนของตำบลโพธิ์ชัย รวม 3 ตำบลในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดหนองบัวลำภู

เขตปกครอง[แก้]

    • ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
ชุมชน ตำบล
มีทั้งหมด33ชุมชน 3ตำบล ได้แก่ ตำบลลำภู ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลหนองบัว
ชุมชนบ้านกลาง ลำภู
ชุมชนบ้านเหนือ ลำภู
ชุมชนท่าเดื่อ ลำภู
ชุมชนดอนขี ลำภู
ชุมชนนาแค ลำภู
ชุมชนหนองบัว ลำภู
ชุมชนศรีสง่าเมือง ลำภู
ชุมชนพิทักษ์ประทุมเมือง ลำภู
ชุมชนลำภูใต้ ลำภู
ชุมชนหมากเลื่อม ลำภู
ชุมชนลำภูเหนือ ลำภู
ชุมชนห้วยเชียง ลำภู
ชุมชนดอนหัน โพธิ์ชัย
ชุมชนตำแย โพธิ์ชัย
ชุมชนโนนบก โพธิ์ชัย
ชุมชนห้วยลึก โพธิ์ชัย
ชุมชนโคกน้ำเกลี้ยง โพธิ์ชัย
ชุมชนเหล่าใต้ โพธิ์ชัย
ชุมชนสว่างพัฒนา โพธิ์ชัย
ชุมชนเหล่าโพธิ์ชัย โพธิ์ชัย
ชุมชนเหล่าทอง หนองบัว
บ้านเอื้ออาทร(ชุมชนเหล่าทอง) หนองบัว
ชุมชนบ้านจิก หนองบัว
ชุมชนวังหมื่นเหนือ หนองบัว
ชุมชนวังหมื่นใต้ หนองบัว
ชุมชนห้วยบง หนองบัว
ชุมชนหาดสวรรค์(บ้านดอนหาด) หนองบัว
ชุมชนทานตะวัน หนองบัว
ชุมชนสะพานทอง หนองบัว
ชุมชนบ้านใหม่ หนองบัว

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เขตติดต่อ
  • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลหนองบัว(นอกเขตเทศบาล)และตำบลโนนทัน
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลบ้านขาม เทศบาลตำบลนามะเฟืองและตำบลหนองหว้า
  • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลหนองภัยศูนย์ ตำบลหนองสวรรค์ เทศบาลตำบลนาคำไฮ
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลโนนทัน