เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
บทความนี้เกี่ยวกับเทศบาลเมือง สำหรับความหมายอื่น ดูที่ หนองบัวลำภู (แก้ความกำกวม)
หนองบัวลำภู
เทศบาลเมือง
ตราอย่างเป็นทางการของหนองบัวลำภู
ตรา
คำขวัญ: เมืองหนองบัวลำภูเมืองน่าอยู่ ภูพานตระหง่านตา ไร่นาสวนผสมสังคมทฤษฎีใหม่ ราษฎร์รัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ
หนองบัวลำภู is located in ประเทศไทย
หนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู
ที่ตั้งของเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
พิกัดภูมิศาสตร์: 17°12′15″N 102°26′40″E / 17.20417°N 102.44444°E / 17.20417; 102.44444พิกัดภูมิศาสตร์: 17°12′15″N 102°26′40″E / 17.20417°N 102.44444°E / 17.20417; 102.44444
ประเทศ ไทย
จังหวัด หนองบัวลำภู
อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู
ตำบล ลำภู (ทั้งตำบล)
หนองบัว (บางส่วน)
โพธิ์ชัย (บางส่วน)
พื้นที่
 • ทั้งหมด 39.5 ตร.กม. (15.3 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2560)[1]
 • ทั้งหมด 21,613
 • ความหนาแน่น 547.16 คน/ตร.กม. (1,417.1 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
รหัสภูมิศาสตร์ 3999
ที่อยู่
สำนักงาน
ถนนบ้านจิก-ดอนหัน ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์ 0 4236 0690
โทรสาร 0 4236 0693
เว็บไซต์ nongbuamu.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ในอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ครอบคลุมตำบลลำภูทั้งตำบล บางส่วนของตำบลหนองบัว และบางส่วนของตำบลโพธิ์ชัย รวมพื้นที่ 39.5 ตารางกิโลเมตร มีประชากรในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 21,613 คน[1]

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภูได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2537  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 50 ก[2] มีเนื้อที่ 39.5 ตารางกิโลเมตร นายกเทศมนตรีคนแรกมาจากการเลือกตั้ง คือ นายพิศาล เชยคำแหง

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

สำนกงานเทศบาลเมืองหนองบัวลำภูตั้งอยู่ถนนบ้านจิก-ดอนหัน ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู มีพื้นที่เขตเทศบาลจำนวน 39.5 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 3 ตำบล 33 ชุมชน มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตทหาร (มทบ.24) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
 • ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทือกเขาภูพาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์

การปกครอง[แก้]

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู มีเนื้อที่ 39.5 ตารางกิโลเมตร มีเขตเทศบาลครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบลของอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ได้แก่ ตำบลลำภูทั้งตำบล รวมทั้งบางส่วนของตำบลหนองบัว ตำบลโพธิ์ชัย ประกอบด้วย 33 ชุมชน

ลำดับ หมู่ที่ ชื่อชุมชน ตำบล
1 1 ชุมชนลำภูใต้ ลำภู
2 2 ชุมชนหมากเลื่อมเหนือ ลำภู
3 2 ชุมชนหมากเลื่อมใต้ ลำภู
4 3 ชุมชนห้วยเชียง ลำภู
5 4 ชุมชนบ้านกลาง ลำภู
6 5 ชุมชนบ้านเหนือ ลำภู
7 6 ชุมชนท่าเดื่อ ลำภู
8 7 ชุมชนดอนขี ลำภู
9 7 ชุมชนใหม่ภูเงิน ลำภู
10 8 ชุมชนนาแค ลำภู
11 9 ชุมชนหนองบัว ลำภู
12 10 ชุมชนศรีสง่าเมือง ลำภู
13 10 ชุมชนศรีสง่าเมืองเหนือ ลำภู
14 11 ชุมชนลำภูเหนือ ลำภู
15 12 ชุมชนพิทักษ์ประทุมเมือง ลำภู
16 1 ชุมชนบ้านใหม่ หนองบัว
17 2 ชุมชนเหล่าทอง หนองบัว
18 2 ชุมชนเอื้ออาทร หนองบัว
19 3 ชุมชนบ้านจิก หนองบัว
20 4 ชุมชนวังหมื่นเหนือ หนองบัว
21 7 ชุมชนวังหมื่นใต้ หนองบัว
22 9 ชุมชนหาดสวรรค์ (บ้านดอนหาด) หนองบัว
23 13 ชุมชนห้วยบง หนองบัว
24 14 ชุมชนทานตะวัน หนองบัว
25 15 ชุมชนสะพานทอง หนองบัว
26 1 ชุมชนเหล่าโพธิ์ชัย โพธิ์ชัย
27 2 ชุมชนดอนหัน โพธิ์ชัย
28 3 ชุมชนตำแย โพธิ์ชัย
29 4 ชุมชนโนนบก โพธิ์ชัย
30 5 ชุมชนห้วยลึก โพธิ์ชัย
31 7 ชุมชนโคกน้ำเกลี้ยง โพธิ์ชัย
32 9 ชุมชนเหล่าใต้ โพธิ์ชัย
33 10 ชุมชนสว่างพัฒนา โพธิ์ชัย

สถานศึกษา[แก้]

ระดับอุดมศึกษา[แก้]

สถาบันของรัฐ

สถาบันของเอกชน

ระดับอาชีวศึกษา[แก้]

สถาบันของรัฐ

สถาบันเอกชน

ระดับประถมศึกษา–มัธยมศึกษา[แก้]

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

 • โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู

โรงเรียนมัธยม สพม.

โรงเรียนประถม สพป.

 • โรงเรียนหนองบัววิทยายน
 • โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
 • โรงเรียนวังหมื่น
 • โรงเรียนบ้านลำภู
 • โรงเรียนบ้านห้วยลึก
 • โรงเรียนบ้านตำแย
 • โรงเรียนบ้านนาวังเวิน
 • โรงเรียนพิศาลวิทยา (โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ)

โรงเรียนเอกชน

 • โรงเรียนอนุบาลสุดา
 • โรงเรียนอนุบาลกาบแก้วบัวบาน
 • โรงเรียนจริยานุสรณ์
 • โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูคริสเตียน
 • โรงเรียนพิชบัณฑิต
 • โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์
 • โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์วิทย์
 • โรงเรียนจริยานุสรณ์
 • โรงเรียนเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต

สาธารณสุข[แก้]

สถานพยาบาลของรัฐ

 • โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

สถานพยาบาลเอกชน

 • โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยลึก
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมากเลื่อม

คลินิก มีคลินิกจำนวน 16 แห่ง

การคมนาคม[แก้]

ทางราง[แก้]

สถานีรถไฟหนองบัวลำภูโครงการในปี พ.ศ. 2562-2567

ทางบก[แก้]

เส้นทางรถยนต์มีทางหลวงที่สำคัญ คือ

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 หรือ เลย – หนองบัวลำภู – อุดรธานี เป็นเส้นทางที่มีความสำคัญมาก เชื่อมติดต่อระหว่างจังหวัดหนองบัวลำภูกับจังหวัดเลย และจังหวัดอุดรธานีเป็นระยะทาง 102 กิโลเมตร
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 หรือ ชุมแพ – หนองบัวลำภู เป็นเส้นทางที่เชื่อมการติดต่อกับอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีระยะทางประมาณ 98 กิโลเมตร ตามลำดับ โดยเส้นทางนี้จะผ่านอำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอสีชมพู อำเภอชุมแพ
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 เชื่อมต่อกับอำเภออุบลรัตน์ ต่อไปยังอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น มีระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร

สถานีขนส่งผู้โดยสารในเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู มี 1 แห่ง ได้แก่

 • สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งอยู่ที่บ้านเหล่าทอง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000

สถานที่สำคัญ[แก้]

สวนสาธารณะ[แก้]

 • ริมหนองน้ำหนองบัว

หนองบัว เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ อยู่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ติดสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีน้ำขังตลอดปี เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของชาวหนองบัวลำภู มีเนื้อที่ ประมาณ 135 ไร่ ภายในบริเวณ ด้านทิศตะวันออกของหนองบัวเป็นที่ตั้งของ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้านทิศตะวันตก จะเป็นที่ตั้ง หอสองนาง ภายในพื้นที่จะเป็นสถานที่จัดแสดงดอกบัวสายพันธ์ต่าง ๆ ไว้ให้ศึกษาและเที่ยวชมอย่างสวยงาม และในบริเวณรอบหนองบัวด้านสนามนเรศวรมหาราช เป็นที่ตั้งของร้านอาหารประเภทไก่ย่าง ส้มตำ ปลาเผา ที่ผู้คนนิยมไปนั่งรับประทาน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง/ศาสนา[แก้]

 • ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งอยู่ที่ สนามนเรศวร หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และอยู่ริมหนองน้ำ “หนองบัว” ที่อยู่ใจกลางเมือง ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๑๑๒ ไทยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๑ ให้แก่พม่าตรงกับสมัยพระเจ้าบุเรงนอง กษัตริย์กรุงหงสาวดี ได้มีหมายเกณฑ์ให้สมเด็จพระมหาธรรมราชา ไปช่วยตีเมืองเวียงจันทน์ ในครั้งนี้สมเด็จพระนเรศวรได้ร่วมเสด็จไปในกองทัพพระราชบิดาเป็นครั้งแรก สมทบกับกองทัพพม่าไปตีเมืองเวียงจันทน์ เนื่องจากพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชยกทัพไปตีเมืองญวนแล้วหายสาบสูญ พระเจ้าบุเรงนองเห็นโอกาสจึงยกทัพตีโดยให้กองทัพกรุงศรีอยุธยามาสมทบ สมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระนเรศวรได้ ยกทัพไปถึงหนองบัวลำภู เมืองหน้าด่านทางใต้ของเวียงจันทน์ ขณะนั้นมีพระชนมายุได้ ๑๙ พรรษา ครองเมืองพิษณุโลกอยู่ พระราชบิดานำกองทัพพักแรมที่หนองบัวลำภู เนื่องจากมีทัศนียภาพที่สวยงาม มีดอกบัวหลวงขึ้นเต็มที่หนองน้ำสวยงามมาก และหนองน้ำมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การตั้งพักแรมของกองทัพที่มีจำนวนมาก โดยใช้น้ำเพื่อดื่มเพื่อใช้ และดอกบัวหลวงก็ใช้เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่กองทัพเพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจในการออกศึกครั้งนี้ พระนเรศวรประชวรเป็นไข้ทรพิษระหว่างเดินทัพ พระเจ้าบุเรงนองเห็นว่าสงครามจวนจะเสร็จสิ้นจึงอนุญาตให้กลับไปรักษาพระองค์

การที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เคยเสด็จมาประทับแรมที่เมืองหนองบัวลำภูเมื่อ พ.ศ. ๒๑๑๗ นั้น ทำให้ชื่อเมืองหนองบัวลำภูได้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทย ดังนั้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ วีรกษัตริย์ไทย พระยาอุดรธานีศรีโขมสาครเขต (จิต จิตตยโสธร) อดีตเจ้าเมืองอุดรธานีได้ร่วมใจกับชาวหนองบัวลำภู สร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว้ ณ ด้านตะวันออกริมฝั่งหนองบัวลำภู และสร้างรูปเหมือนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประทับยืน พระหัตถ์ซ้ายทรงพระแสงดาบ ที่ออกแบบโดยช่างกรมศิลปากร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๑๑ หลังจากนั้น ทุกๆ ปี ชาวจังหวัดหนองบัวลำภูจะจัดงานพระราชพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เรียกว่า “งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดหนองบัวลำภู”

 • ศาลหลักเมืองหนองบัวลำภู (ศาลพระวอ-พระตา) ตั้งอยู่ ณ บ้านกลาง ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ศาลหลักเมืองเป็นศาลพระวอและพระตา ผู้สร้างเมืองหนองบัวลำภู ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่า พระวอและพระตา เป็นพี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน และพระตาได้ถูกกองทัพพม่าและกองทัพเวียงจันทน์ ฆ่าตายในสนามรบที่เมืองหนองบัวลุ่มภูแห่งนี้ ศาลหลักเมืองได้ทำการก่อสร้างขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์และรำลึกถึงคุณงามความดีของพระวอพระตา ผู้มาสร้างบ้านแปงเมืองหนองบัวลุ่มภู มีลักษณะของศาลเป็นศาลาจัตุรมุขทรงไทย มีขนาดและสัดส่วนสวยงามมาก รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบภาคกลาง จึงมีความวิจิตรเป็นพิเศษ ในบริเวณมีต้นมะขามขนาดใหญ่ ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองทางด้านทิศตะวันตก หน้าศาลจะมีถนนตรงไปยังโฮง เจ้าเมืองหนองบัวลำภู (จวนเจ้าเมืองเดิม) ซึ่งอยู่ห่างจากศาลหลักเมืองไปประมาณ ๕๐ เมตร จะมีเนินดินและต้นมะขามขนาดเดียวกัน กับที่ศาลหลักเมืองเป็นที่สังเกต เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ปัจจุบันไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆ ชาวเมืองเล่าว่า เจ้าที่แรง จึงไม่มีใครกล้าปลูกบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้น
 • วัดศรีคูณเมือง วัดศรีคูณเมือง เดิมชื่อ วัดคนชุมน้ำออกบ่อ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ บ้านเหนือ ถนนวรราชภักดี หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๐ เดิมเป็นวัดโบราณที่สร้างในสมัยที่ดินแดนแถบนี้ เป็นที่อยู่ของชาติขอม ละว้า และลาว มีซากอุโบสถเก่าแก่ มีใบเสมาหิน เป็นหินภูเขา ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปอยู่ในสถูปเรียกว่า “หลวงพ่อพระไชยเชษฐา”
 • พระไชยเชษฐาวัดศรีคูณเมือง เป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง ประดิษฐานในพระธาตุที่มีศิลปะคล้ายกับพระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลย สันนิษฐานว่าพระไชยเชษฐาธิราชทรงสร้างไว้ในรุ่นเดียวกับ พระไชยเชษฐาวัดถ้ำสุวรรณคูหา ปัจจุบันวัดศรีคูณเมือง ได้สร้างศาลาครอบพระธาตุไว้อีกชั้นหนึ่ง สำหรับวัดศรีคูณเมืองนี้มีซากเทวสถาน และเสมาหินของขอมหันหน้าไปทางประเทศกัมพูชา ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรในสมัยที่สร้าง กรมศิลปากรได้บูรณะขึ้นใหม่ในปี ๒๕๕๑
 • บ่อน้ำวัดศรีคูณเมือง เป็นบ่อน้ำก่อด้วยอิฐขนาดเดียวกับ กำแพงเมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ เมตร ลึกประมาณ ๕๐ เมตร มีน้ำใสสะอาดตลอดปี สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พ.ศ. ๒๑๐๖ ถือว่าเป็นบ่อน้ำคู่บ้านคู่เมือง เวลามีพระราชพิธีและพิธีสำคัญจะนำน้ำจากบ่อแห่งนี้ไปใช้ อาทิ พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา และพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
 • หอไตรวัดมหาชัย ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือภายในวัดมหาชัย เป็นสิ่งก่อสร้างสำหรับเก็บรักษาพระไตรปิฎกคัมภีร์ใบลาน หนังสือหรือเอกสารธรรมะต่างๆ สร้างประมาณปี พ.ศ. ๒๔๔๕ – ๒๔๕๐ ผู้สร้างคือ พระอาจารย์แสง ธัมมธีโร เจ้าอาวาสถือว่าเป็นห้องสมุดสำหรับพระภิกษุสามเณร ลักษณะรูปทรงเป็นเรือนไม้ยกพื้นสูง กั้นฝา มีระเบียงและลูกกรงกั้นรอบๆ เดิมหลังคาจะมุงด้วยแป้นไม้ ก่อสร้างอยู่กลางสระน้ำ เพื่อป้องกันมอดปลวกหรือ แมลงต่างๆ ติดกับ ฝั่งโดยใช้สะพานชักเพื่อมิให้มีสิ่งเชื่อมต่อระหว่างฝั่งกับหอไตร
 • พระบางวัดมหาชัย พระบางวัดมหาชัย เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ จำนวนหนึ่งคู่เป็นโบราณวัตถุที่สำคัญของจังหวัด หล่อด้วยทองสีดอกบวบ มีอักษรจารึกอยู่ที่ฐานเป็นภาษาขอม บอกชื่อผู้สร้างและวันเดือนปีที่สร้างอ่านได้ความว่า “สังกาดได้ร้อยแปดสิบห้าตัว ปีกาเมด เดือนยี่ แรม ๑๕ ค่ำ วันหก แม่อวนพ่ออวนผัวเมียมีศรัทธาสร้างไว้ในพระศาสนา” เมื่อคำนวณดูตามปีแล้วคงสร้าง เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๖๖ พระพุทธรูปทั้งสององค์นี้ ชาวหนองบัวลำภูเคารพนับถือมาก โดยเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ จะมีพิธีแห่พระพุทธรูปทั้งสององค์รอบตัวเมืองหนองบัวลำภู เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำและสักการะบูชา เกิดความศิริมงคลต่อชีวิต ปัจจุบันพระบางประดิษฐาน ณ หอพระบาง วัดมหาชัย เปิดให้ประชาชนได้สักการะทุกวัน
 • วัดโพธิ์ศรี (วัดหายโศก) เดิมชื่อ วัดพระราชศรีสุมังค์หายโศก ซึ่งเป็นชื่อมาจาก พระราชศรีสุมังค์หายโศก ที่ประดิษฐานที่อุโบสถวัดโพธิ์ศรี บ้านลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู สันนิษฐานว่า เป็นพระพุทธรูปที่สร้างรุ่นเดียวกันกับ พระไชยเชษฐา วัดถ้ำสุวรรณคูหา และวัดศรีคูณเมือง สร้างประมาณปี พ.ศ. ๒๑๐๖ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าเมืองและชาวเมืองเคารพนับถือมาก ใช้เป็นพระประธานในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาและ ดื่มน้ำสาบานในอดีต
 • สัพพสังวรเจดีย์ ตั้งอยู่บนที่พักสงฆ์ภูหินกอง บ้านนาแค ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณเชิงเขาภูพาน โดยพระครูปรีชาญาณคุณ สร้างขึ้นสำหรับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ มีความสูง ๓๐ เมตร กว้าง ๑๖ เมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซึ่งพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธานเปิด และทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓
 • ศาลเจ้าปู่หลุบ ตั้งอยู่บริเวณดอนหัน บ้านห้วยเชียง ริมถนนหนองบัวลำภู-อุดรธานี ทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ จากตัวเมืองหนองบัวลำภูไปทางจังหวัดอุดรธานี ประมาณ ๓ กิโลเมตร “ปู่หลุบ” เป็นที่เคารพและศรัทธาของประชาชนทั่วไป เวลาขับรถยนต์และรถจักยานยนต์ผ่านเส้นทางสายนี้ จะบีบแตรสามครั้ง เพื่อขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยและประสบโชคดี บางทีมีคนไปอธิษฐานบนบานศาลกล่าวเพื่อขอให้ปู่หลุบได้ช่วยเหลือ เมื่อประสบผลสำเร็จแล้ว ก็จะนำเหล้าไหไก่โตหรือไม่ก็หัวหมูไปถวายเป็นการแก้บน ปัจจุบันนิยมนำ หมอลำชิ่ง หมอลำเพลินและภาพยนตร์ไปแก้บนในเวลากลางวัน
 • หอสองนาง "สองนาง" หรือหอสองนาง ตั้งอยู่ริมหนองบัวด้านทิศตะวันตกใกล้ตลาดแม่สำเนียงซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ อีกแห่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับเมืองหนองบัวลำภู ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยที่ไม่มีผู้ใดจะลบล้างหรือทำอย่างหนึ่งอย่างใดได้ ชาวเมืองหนองบัวลำภู ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งคู่กับศาลพระวอพระตา โดยมีตำนานเล่าถึง “สองนาง” ที่เป็นหลานพระวอพระตา ที่อยู่ริมหนองบัวได้มาเฝ้ารักษาฆ้องเมือง "มิ่งเมือง" ของพระวอพระตา ซึ่งเป็นฆ้องขนาดใหญ่มากไม่สามารถจะเอาไปได้ เมื่อคราวพ่ายศึกทางเวียงจันทน์ ท่านจึงให้คนเอาไปฝังไว้ในหนองบัว เพื่อที่จะไม่ให้ทางเวียงจันทน์เอาคืนไป แล้วมอบให้หลานฝาแฝดหญิง ของท่านมารักษาฆ้องไว้ในโลกแห่งนามธรรม ซึ่งฝาแฝด ผู้พี่ชื่อ "คำสี" คนน้องชื่อ "คำใส" จึงเป็นที่มาของ หอสองนาง

ตลาด[แก้]

 • ตลาดสดเทศบาล 1 เมืองหนองบัวลำภู (ตลาดเช้า)
 • ตลาดสดเทศบาล 2 เมืองหนองบัวลำภู (ตลาดไนท์)
 • ตลาดสดแม่สำเนียง (ตลาดเย็น)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]