เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
Nong Bua Lam Phu Town Municipality
เทศบาล
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
ตรา
คำขวัญ: เมืองหนองบัวลำภูเมืองน่าอยู่ ภูพานตระหง่านตา ไร่นาสวนผสมสังคมทฤษฎีใหม่ ราษฎร์รัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ”
ประเทศ ธงชาติของไทย ไทย
ที่ตั้ง ถนนบ้านจิก-ดอนหัน ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
เนื้อที่
 • ทั้งหมด 39.5 ตร.กม. (15.3 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2555)
 • ทั้งหมด 21,464
 • ความหนาแน่น 540 คน/ตร.กม. (1,400 คน/ตร.ไมล์)
โทรศัพท์ 0 4236 0690
โทรสาร 0 4236 0693
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลลำภูทั้งตำบล บางส่วนของตำบลหนองบัว และบางส่วนของตำบลโพธิ์ชัย รวม 3 ตำบลในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดหนองบัวลำภู


เขตรับผิดชอบ[แก้]

มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลลำภูทั้งตำบล บางส่วนของตำบลหนองบัว และบางส่วนของตำบลโพธิ์ชัย รวม 3 ตำบลในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดหนองบัวลำภู

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ชุมชน ตำบล
มีทั้งหมด33ชุมชน 3ตำบล ได้แก่ ตำบลลำภู ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลหนองบัว
ชุมชนบ้านกลาง ลำภู
ชุมชนบ้านเหนือ ลำภู
ชุมชนท่าเดื่อ ลำภู
ชุมชนดอนขี ลำภู
ชุมชนนาแค ลำภู
ชุมชนหนองบัว ลำภู
ชุมชนศรีสง่าเมือง ลำภู
ชุมชนพิทักษ์ประทุมเมือง ลำภู
ชุมชนลำภูใต้ ลำภู
ชุมชนหมากเลื่อม ลำภู
ชุมชนลำภูเหนือ ลำภู
ชุมชนห้วยเชียง ลำภู
ชุมชนดอนหัน โพธิ์ชัย
ชุมชนตำแย โพธิ์ชัย
ชุมชนโนนบก โพธิ์ชัย
ชุมชนห้วยลึก โพธิ์ชัย
ชุมชนโคกน้ำเกลี้ยง โพธิ์ชัย
ชุมชนเหล่าใต้ โพธิ์ชัย
ชุมชนสว่างพัฒนา โพธิ์ชัย
ชุมชนเหล่าโพธิ์ชัย โพธิ์ชัย
ชุมชนเหล่าทอง หนองบัว
บ้านเอื้ออาทร(ชุมชนเหล่าทอง) หนองบัว
ชุมชนบ้านจิก หนองบัว
ชุมชนวังหมื่นเหนือ หนองบัว
ชุมชนวังหมื่นใต้ หนองบัว
ชุมชนห้วยบง หนองบัว
ชุมชนหาดสวรรค์(บ้านดอนหาด) หนองบัว
ชุมชนทานตะวัน หนองบัว
ชุมชนสะพานทอง หนองบัว
ชุมชนบ้านใหม่ หนองบัว

เขตติดต่อ[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลหนองบัว(นอกเขตเทศบาล)และตำบลโนนทัน
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลบ้านขาม เทศบาลตำบลนามะเฟืองและตำบลหนองหว้า
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลหนองภัยศูนย์ ตำบลหนองสวรรค์ เทศบาลตำบลนาคำไฮ
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลโนนทัน

สถาบันการศึกษา[แก้]

 • วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
 • ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
 • วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
 • โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
 • โรงเรียนหนองบัววิทยายน
 • โรงเรียนเทศบาล1หนองบัวลำภู
 • โรงเรียนบ้านลำภู
 • โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์
 • โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูคริสเตียน
 • โรงเรียนพิชญบัณฑิต
 • โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
 • โรงเรียนพิศาลวิทยา
 • โรงเรียนจริยานุสรณ์
 • โรงเรียนบ้านนาวังเวิน
 • โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์วิทย์
 • โรงเรียนปัณณ์รักษ์
 • โรงเรียนบ้านห้วยลึก

วัดราษฏร์ในเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู[แก้]

 • วัดป่าเลไลย์ ตำบลลำภู
 • วัดมหาชัย ตำบลลำภู
 • วัดป่านาแค ตำบลลำภู
 • วัดโพธิ์ศรี ตำบลลำภู
 • วัดเรืองอุทัยศิริมงคล ตำบลลำภู
 • วัดศรีคูณเมือง ตำบลลำภู
 • วัดไชยชุมพล ตำบลหนองบัว
 • วัดป่าสามัคคีศิริพัฒนาราม ตำบลหนองบัว
 • วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด ตำบลหนองบัว
 • วัดวิสุทธาวาส ตำบลหนองบัว
 • วัดศรีสว่าง ตำบลหนองบัว
 • วัดศิริมงคล ตำบลหนองบัว
 • วัดสามัคคีธรรม ตำบลหนองบัว
 • วัดหนองแซง ตำบลหนองบัว
 • วัดหัวจ่า ตำบลหนองบัว
 • วัดสามัคคีสิริมงคล ตำบลหนองบัว
 • วัดป่าภูกระแต ตำบลหนองบัว
 • วัดอุทุมพรพิชัย ตำบลหนองบัว
 • วัดชัยมงคล ตำบลโพธิ์ชัย
 • วัดโพธิ์ชัยศิริมงคล ตำบลโพธิ์ชัย
 • วัดศรีสุมังคล์ ตำบลโพธิ์ชัย
 • วัดสระแก้ว ตำบลโพธิ์ชัย

การคมนาคม[แก้]

ทางบก[แก้]

ทางราง[แก้]

ทางอากาศ[แก้]