เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หนองบัวลำภู
Nong Bua Lam Phu
เทศบาลเมือง
ตราอย่างเป็นทางการของหนองบัวลำภู
ตรา
คำขวัญ: เมืองหนองบัวลำภูเมืองน่าอยู่ ภูพานตระหง่านตา ไร่นาสวนผสมสังคมทฤษฎีใหม่ ราษฎร์รัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ”
ประเทศ  ไทย
จังหวัด หนองบัวลำภู
อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู
ที่ตั้ง ถนนบ้านจิก-ดอนหัน ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
เนื้อที่
 • ทั้งหมด 39.5 ตร.กม. (15.3 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2555)
 • ทั้งหมด 21,464
 • ความหนาแน่น 540 คน/ตร.กม. (1,400 คน/ตร.ไมล์)
โทรศัพท์ 0 4236 0690
โทรสาร 0 4236 0693
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลลำภูทั้งตำบล บางส่วนของตำบลหนองบัว และบางส่วนของตำบลโพธิ์ชัย รวม 3 ตำบลในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดหนองบัวลำภู


เขตรับผิดชอบ[แก้]

มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลลำภูทั้งตำบล บางส่วนของตำบลหนองบัว และบางส่วนของตำบลโพธิ์ชัย รวม 3 ตำบลในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดหนองบัวลำภู

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

หมู่บ้าน หมู่ที่ที่ตั้งชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
บ้านใหม่ 1
บ้านเหล่าทอง 2
บ้านจิก 3
บ้านวังหมื่นเหนือ 4
บ้านวังหมื่นใต้ 5
บ้านหาดสวรรค์ 6
บ้านห้วยบง 7
บ้านทานตะวัน 8
บ้านสะพานทอง 9
บ้านลำภูใต้ 10
บ้านหมากเลื่อม 11
บ้านห้วยเชียง 12
บ้านกลาง 13
บ้านเหนือ 14
บ้านท่าเดื่อ 15
บ้านดอนขี 16
บ้านนาแค 17
บ้านหนองบัว 18
บ้านศรีสง่าเมือง 19
บ้านลำภูเหนือ 20
บ้านพิทักษ์ประทุมเมือง 21
บ้านเหล่าโพธิ์ชัย 22
บ้านดอนหัน 23
บ้านตำแย 24
บ้านโนนบก 25
บ้านห้วยลึก 26
บ้านโคกน้ำเกลี้ยง 27
บ้านเหล่าใต้ 28
บ้านสว่างพัฒนา 29
บ้านเอื้ออาทรเมือง 30
บ้านหมากเลื่อมใต้ 31
บ้านใหม่ภูเงิน 32
บ้านศรีสง่าเมืองใต้ 33

เขตติดต่อ[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลหนองบัว(นอกเขตเทศบาล)และตำบลโนนทัน
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลบ้านขาม เทศบาลตำบลนามะเฟืองและตำบลหนองหว้า
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลหนองภัยศูนย์ ตำบลหนองสวรรค์ เทศบาลตำบลนาคำไฮ
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลโนนทัน

สถาบันการศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนเทศบาล ๑ หนองบัวลำภู

วัดราษฏร์ในเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู[แก้]

 • วัดพิศาลรัญญาวาสพระอารามหลวง
 • วัดป่าเลไลย์ ตำบลลำภู
 • วัดมหาชัย ตำบลลำภู
 • วัดป่านาแค ตำบลลำภู
 • วัดโพธิ์ศรี ตำบลลำภู
 • วัดเรืองอุทัยศิริมงคล ตำบลลำภู
 • วัดศรีคูณเมือง ตำบลลำภู
 • วัดไชยชุมพล ตำบลหนองบัว
 • วัดป่าสามัคคีศิริพัฒนาราม ตำบลหนองบัว
 • วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด ตำบลหนองบัว
 • วัดวิสุทธาวาส ตำบลหนองบัว
 • วัดศรีสว่าง ตำบลหนองบัว
 • วัดศิริมงคล ตำบลหนองบัว
 • วัดสามัคคีธรรม ตำบลหนองบัว
 • วัดหนองแซง ตำบลหนองบัว
 • วัดหัวจ่า ตำบลหนองบัว
 • วัดสามัคคีสิริมงคล ตำบลหนองบัว
 • วัดป่าภูกระแต ตำบลหนองบัว
 • วัดอุทุมพรพิชัย ตำบลหนองบัว
 • วัดชัยมงคล ตำบลโพธิ์ชัย
 • วัดโพธิ์ชัยศิริมงคล ตำบลโพธิ์ชัย
 • วัดศรีสุมังคล์ ตำบลโพธิ์ชัย
 • วัดสระแก้ว ตำบลโพธิ์ชัย

การคมนาคม[แก้]

ทางบก[แก้]

ทางราง[แก้]

ทางอากาศ[แก้]