ข้ามไปเนื้อหา

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

พิกัด: 17°12′15″N 102°26′40″E / 17.20417°N 102.44444°E / 17.20417; 102.44444
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
ศาลหลักเมืองหนองบัวลำภู
ศาลหลักเมืองหนองบัวลำภู
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
ตรา
คำขวัญ: 
เมืองหนองบัวลำภูเมืองน่าอยู่ ภูพานตระหง่านตา ไร่นาสวนผสมสังคมทฤษฎีใหม่ ราษฎร์รัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ
ทม.หนองบัวลำภูตั้งอยู่ในจังหวัดหนองบัวลำภู
ทม.หนองบัวลำภู
ทม.หนองบัวลำภู
ที่ตั้งของเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
ทม.หนองบัวลำภูตั้งอยู่ในประเทศไทย
ทม.หนองบัวลำภู
ทม.หนองบัวลำภู
ทม.หนองบัวลำภู (ประเทศไทย)
พิกัด: 17°12′15″N 102°26′40″E / 17.20417°N 102.44444°E / 17.20417; 102.44444
ประเทศ ไทย
จังหวัดหนองบัวลำภู
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีอธิวัฒน์ นาวิศิษฎ์กร
พื้นที่
 • ทั้งหมด39.5 ตร.กม. (15.3 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2560)[1]
 • ทั้งหมด21,613 คน
 • ความหนาแน่น547.16 คน/ตร.กม. (1,417.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.04390102
ที่อยู่
สำนักงาน
ถนนบ้านจิก–ดอนหัน ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
เว็บไซต์tm-nbp.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ในอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ครอบคลุมตำบลลำภูทั้งตำบล บางส่วนของตำบลหนองบัว และบางส่วนของตำบลโพธิ์ชัย รวมพื้นที่ 39.5 ตารางกิโลเมตร มีประชากรในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 21,613 คน[1]

ประวัติ[แก้]

  • เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เดิมจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลหนองบัวลำภู อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2499 ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัว บางส่วน[2]
  • เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ได้รับการยกฐานะจากอำเภอหนองบัวลำภูเป็นจังหวัดหนองบัวลำภู โดยแยกมาจากจังหวัดอุดรธานี[3]
  • เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2537 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลหนองบัวลำภูจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู และมีการขยายเขตครอบคลุมพื้นที่ตำบลเพิ่มอีก 2 ตำบล คือ ตำบลลำภูทั้งตำบล และตำบลโพธิ์ชัยบางส่วน รวมเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 39.5 ตารางกิโลเมตร[4]

รายนามนายกเทศมนตรี[แก้]

ลำดับ รายนาม ชื่อตำแหน่ง ช่วงเวลา หมายเหตุ
1. นายพิศาล เชยคำแหง นายกเทศมนตรี 8 มี.ค. 2538 – 24 ต.ค. 2540
2. นายโชคชัย แสงทอง นายกเทศมนตรี 25 ต.ค. 2540 – 21 เม.ย. 2542
3. นายอนันต์ พหล นายกเทศมนตรี 22 เม.ย. 2542 – 6 ก.ย. 2545
4. นายโชคชัย ศุจินธรนิธิ นายกเทศมนตรี 7 ก.ย. 2545 – 21 เม.ย. 2546
5. นายรักพงษ์ ณ อุบล นายกเทศมนตรี 7 ส.ค. 2546 – 16 พ.ค. 2550
6. นายวัชระ ลีประเสริฐ นายกเทศมนตรี 1 ส.ค. 2550 – 6 มิ.ย. 2554
7. นายทรงสิทธิ์ จิรัปปภา นายกเทศมนตรี 6 ส.ค. 2554 – 15 พ.ย. 2556
8. นายสุวิจักขณ์ ลีประเสริฐภร นายกเทศมนตรี 9 ก.พ. 2557 – 3 ส.ค. 2560
9. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาล 4 ส.ค. 2560 – 31 ส.ค. 2564 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
นายกเทศมนตรี
10. นายอธิวัฒน์ นาวิศิษฎ์กร นายกเทศมนตรี 1 มิ.ย. 2564 – ปัจจุบัน

ภูมิศาสตร์[แก้]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

สำนกงานเทศบาลเมืองหนองบัวลำภูตั้งอยู่ถนนบ้านจิก-ดอนหัน ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู มีพื้นที่เขตเทศบาลจำนวน 39.5 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 3 ตำบล 33 ชุมชน มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตทหาร (มทบ.24) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
  • ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทือกเขาภูพาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์

สภาพภูมิประเทศ[แก้]

สภาพพื้นที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภูพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบบางส่วนเป็นที่ลาดต่ำ เชิงเขามีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 200 เมตร ทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกับภูเขา มีพื้นที่ลาดลงไปทางทิศตะวันตกและทิศใต้ ในเขตเทศบาลมีหนองน้ำสาธารณะตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งสร้างเป็นสวนสาธารณะและสวนสุขภาพ หนองบัว มีพื้นที่ 147.6 ไร่ นอกจากนั้นในเขตเทศบาลยังมีห้วย ลำพะเนียง ซึ่งมีน้ำตลอดทั้งปีและยังมีลำคลองอื่นๆ ซึ่งจะมีน้ำในฤดูฝน เช่น ห้วยเชียง ห้วยโก ห้วยลึก ห้วยใหญ่ ห้วยนาวังเงิน

สภาพภูมิอากาศ[แก้]

ลักษณะภูมิอากาศในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว สภาพภูมิอากาศจัดอยู่ในประเภทภูมิอากาศแบบพื้นเมืองร้อนเฉพาะฤดูกล่าวคือ จะมีฝนตกเฉพาะฤดูฝนสลับกับช่วงแห้งแล้งที่เห็นได้ชัดเจน

  • ฤดูร้อน อยู่ในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34–36 องศาเซลเซียส
  • ฤดูฝน อยู่ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และจะมีฝนตกมากในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน
  • ฤดูหนาว อยู่ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวมากในช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย 15-16 องศาเซลเซียส

ตราสัญลักษณ์[แก้]

ตราเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

ดวงตราประจำเทศบาลเมืองหนองบัวลำภูเป็นรูปศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลสถานอันศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดหนองบัวลำภู

เขตการปกครอง[แก้]

ประชากรเทศบาลเมืองหนองบัวลำภูแบ่งตามปี
ปีประชากร±%
2537 20,514—    
2540 21,531+5.0%
2543 21,099−2.0%
2546 21,357+1.2%
2549 20,840−2.4%
2552 21,136+1.4%
2555 21,464+1.6%
2558 21,522+0.3%
2561 21,779+1.2%
อ้างอิง: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภูมีเนื้อที่ 39.5 ตารางกิโลเมตร มีเขตเทศบาลครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบลของอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ได้แก่ ตำบลลำภู ตำบลหนองบัว และตำบลโพธิ์ชัย ประกอบด้วย 29 ชุมชน ดังนี้

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
ที่ ชุมชนเขต 1 (9 ชุมชน) ชุมชนเขต 2 (11 ชุมชน) ชุมชนเขต 3 (9 ชุมชน)
1 ชุมชนห้วยเชียง ชุมชนบ้านลำภูใต้ ชุมชนบ้านใหม่
2 ชุมชนบ้านกลาง ชุมชนหมากเลื่อม ชุมชนบ้านเหล่าทอง
3 ชุมชนบ้านเหนือ ชุมชนลำภูเหนือ ชุมชนบ้านจิก
4 ชุมชนท่าเดื่อ ชุมชนเหล่าโพธิ์ชัย ชุมชนบ้านวังหมื่นเหนือ
5 ชุมชนดอนขี ชุมชนบ้านดอนหัน ชุมชนบ้านวังหมื่นใต้
6 ชุมชนนาแค ชุมชนบ้านตำแย ชุมชนบ้านหาดสวรรค์
7 ชุมชนหนองบัว ชุมชนโนนบก ชุมชนห้วยบง
8 ชุมชนศรีสง่าเมือง ชุมชนห้วยลึก ชุมชนบ้านทานตะวัน
9 ชุมชนพิทักษ์ประทุมเมือง ชุมชนโคกน้ำเกลี้ยง ชุมชนสะพานทอง
10 ชุมชนบ้านเหล่าใต้
11 ชุมชนสว่างพัฒนา

การศึกษา[แก้]

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร โรงเรียนประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

ในปี พ.ศ. 2560 มีโรงเรียนรัฐบาลจำนวน 11 แห่ง แบ่งเป็นระดับประถมจำนวน 8 แห่ง ระดับมัธยมจำนวน 2 แห่ง โรงเรียนเอกชนจำนวน 9 แห่ง โรงเรียนสังกัดเทศบาลจำนวน 1 แห่ง วิทยาลัยจำนวน 2 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 แห่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจำนวน 2 แห่ง

สถานที่สำคัญ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]