เทศบาลตำบลทอนหงส์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลทอนหงส์
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลทอนหงส์
ตรา
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอพรหมคีรี
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีอมร แคล้วภัย
พื้นที่
 • ทั้งหมด9 ตร.กม. (3 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด3,363 คน
 • ความหนาแน่น364.55 คน/ตร.กม. (944.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05800201
ที่อยู่
สำนักงาน
หมู่ที่ 2 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320
โทรศัพท์0 7539 4003
เว็บไซต์www.thonhongcity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลทอนหงส์ มีพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 (บางส่วน) ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ยกฐานะเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542

ประวัติ[แก้]

ได้ประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2531 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 105 ตอนที่ 107 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 มีพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 (บางส่วน) ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ยกฐานะเป็นเทศบาลเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 ปัจจุบัน (ณ เดือนเมษายน 2549) มีประชากร จำนวน 2,688 คน ชาย 1,322 คน หญิง 1,366 คน จำนวนครัวเรือน 783 ครัวเรือน

ภูมิศาสตร์[แก้]

เทศบาลตำบลทอนหงส์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวัตกเฉียงเหนือขอตัวเมืองนครศรีธรรมราช

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอท่าศาลา
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา
 • ทิศตะวันออก ตำบลกับ นบพิตำ อ.นบพิตำ
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ดอนคา – วังลุง

ภูมิประเทศ[แก้]

เทศบาลตำบลทอนหงส์ มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขา มีคลองไหลผ่านในพื้นที่ของเทศบาล จำนวน 2 สาย ได้แก่คลองห้วยเตง และคลองชุมขลิง ซึ่งมีต้นแหล่งน้ำจากเทือกเขาหลวง เทศบาลตำบลทอนหงส์ ตั้งอยู่ห่างจากฝั่งทะเลทางด้านอ่าวไทยทางทิศตะวันออกประมาณ 40 กิโลเมตร นื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับเส้นศูนย์สูตรและคาบสมุทร ซึ่งมีเทือกเขานครศรีธรรมราชอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ภูมิอากาศในเขตเทศบาลจึงมี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน แบ่งออกเป็นสองช่วง คือ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ซึ่งได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อันเป็นช่วงที่ฝนตกหนาแน่น

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลทอนหงส์แบ่งเขตการปกครองประกอบด้วย 7 ชุมชน ดังนี้

 1. ชุมชนบ้านสวนใหญ่
 2. ชุมชนบ้านทอนหงส์
 3. ชุมชนบ้านเขาหลา
 4. ชุมชนบ้านห้วยเตง
 5. ชุมชนบ้านวังลุง
 6. ชุมชนบ้านดอนคา
 7. ชุมชนบ้านนากลาง

สถานศึกษา[แก้]

 • วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช
 • โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทอนหงส์

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ[แก้]

 1. น้ำตกวังลุง หรือน้ำตกสองรัก
 2. น้ำตกอ้ายเขียว หรือ น้ำตกในเขียว

อ้างอิง[แก้]