เทศบาลตำบลลานสกา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลลานสกา
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลลานสกา
ตรา
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอลานสกา
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีณภัทร ศรีใส
พื้นที่
 • ทั้งหมด2.62 ตร.กม. (1.01 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด1,846 คน
 • ความหนาแน่น696.94 คน/ตร.กม. (1,805.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05800301
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา ถนนกะโรม ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230
โทรศัพท์0 7537 4832
โทรสาร0 7532 7065
เว็บไซต์www.lansakacity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลลานสกา ตั้งอยู่ในเขตอำเภอลานสกา นครศรีธรรมราช

ประวัติ[แก้]

จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2500 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลลานสกา กิ่งอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2499 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 24 เล่ม 74 ตอน 10 วันที่ 26 มกราคม 2500

 • เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2510 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2510 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 84 ตอนที่ 80 วันที่ 29 สิงหาคม 2510
 • ยกฐานะเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542

การบริหาร[แก้]

 • สำนักปลัดเทศบาล
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองการประปา
 • กองสาธารณสุข

การเดินทาง[แก้]

การเดินทางโดยรถสองแถว
 • สายนครศรี-ลานสกา
 • สายนครศรี-ขุนทะเล
 • สายนครศรี-เข้าแก้ว-น้ำตกกะโรม
 • สายนครศรี-จันดี
รถโดยสารประจำทาง
 • นครศรีธรรมราช-ภูเก็ต
 • นครศรีธรรมราช-กระบี่
 • นครศรีธรรมราช-บ้านส้อง

การศึกษา[แก้]

ไม่มีสถาบันในสังกัดเทศบาล

สถานศึกษาในเขตเทศบาล
 • โรงเรียนบ้านตลาด สังกัด สพฐ.
 • โรงเรียนวัดไทรงาม สังกัด สพฐ.
 • โรงเรียนรุจิธรรมวิทยา สังกัด เอกชน
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ชุมชน[แก้]

 • ชุมชนหน้าอำเภอ
 • ชุมชนหลังโรงพยาบาล
 • ชุมชนสี่กั๊ก
 • ชุมชนหน้าตลาดสด
 • ชุมชนวัดไทรงาม
 • ชุมชนบ้านตลาด
 • ชุมชนทางชักพระ
 • ชุมชนซอยนอกนา

ประวิติชุมชน[แก้]

 • ชุมชนหน้าอำเภอ
 • ชุมชนหลังโรงพยาบาล
 • ชุมชนสี่กั๊ก
 • ชุมชนหน้าตลาดสด
 • ชุมชนวัดไทรงาม
 • ชุมชนบ้านตลาด
 • ชุมชนทางชักพระ
 • ชุมชนซอยนอกนา
(ชุมชนซอยนอกนา ความเป็นมาเกิดจากเมื่อก่อนนั้นบริเวณนั้นเคยเป็นเนินนาหรือคันนาต่อมาพื้นที่นาจึงลดลงจึงกลายมาเป็นนอกนาและกลายมาเป็นซอยและเขาก็เรียกว่าซอยนอกนาในปัจุบัน)

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • ที่ว่าการอำเภอลานสกา
 • โรงพยาบาลลานสกา ขนาด 60 เตียง
 • สถานีตำรวจภูธรลานสกา
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา
 • ไปรษณีย์ลานสะกา
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอลานสกา
 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาลานสกา
 • สำนักงานกิ่งกาชาดลานสกา

โครงการก่อสร้าง[แก้]

 • สวนสาธารณะเทศบาล (สี่กั๊ก)
 • ติดสัญญาณไฟจราจร แยกสี่กั๊ก แยกตลาด

ธนาคารในเขตเทศบาล[แก้]

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลานสกา
 • ธนาคารออมสิน สาขาลานสกา