เทศบาลเมืองเมืองปัก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองเมืองปัก
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองเมืองปัก
ตรา
คำขวัญ: 
เทศบาลเมืองเมืองปักน่าอยู่ ถนนสวย น้ำใส ไร้มลพิษ ประชาร่วมคิดพัฒนา ชาวประชามีสุข
ทม.เมืองปักตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
ทม.เมืองปัก
ทม.เมืองปัก
ที่ตั้งของเทศบาลเมืองเมืองปัก
พิกัด: 14°43′54″N 102°01′40″E / 14.73167°N 102.02778°E / 14.73167; 102.02778พิกัดภูมิศาสตร์: 14°43′54″N 102°01′40″E / 14.73167°N 102.02778°E / 14.73167; 102.02778
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอปักธงชัย
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีมงคล ประยูรหงษ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด12.41 ตร.กม. (4.79 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2560)[1]
 • ทั้งหมด14,121 คน
 • ความหนาแน่น1,137.87 คน/ตร.กม. (2,947.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.04301402
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ถนนสืบศิริ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์0 4428 4647
เว็บไซต์www.mueangpak.com
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองเมืองปัก เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเมืองปัก และบางส่วนของตำบลธงชัยเหนือ มีประชากรในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 14,121 คน[1]

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองเมืองปักเป็นเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอปักธงชัย ในอดีตเป็นสุขาภิบาลที่มีชื่อว่า สุขาภิบาลเมืองปัก และได้มีการยกฐานะจากสุขาภิบาลเมืองปักเป็น เทศบาลตำบลเมืองปัก เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 และในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555 กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะเทศบาลตำบลเมืองปักเป็น เทศบาลเมืองเมืองปัก

เขตการปกครอง[แก้]

เทศบาลเมืองเมืองปักมีพื้นที่ 12.41 ตารางกิโลเมตร (ที่มา: ระบบสารสนเทศ GIS ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา) ประกอบไปด้วยพื้นที่ 14 ชุมชน 2 ตำบล คือ ตำบลเมืองปัก หมู่ที่ 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 และตำบลธงชัยเหนือ หมู่ที่ 10, 14

ประชากร[แก้]

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553 เขตเทศบาลเมืองเมืองปักมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 14,322 คน แยกเป็นชาย 6,813 คน หญิง 7,509 คน มีผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 มีจำนวนวัด 4 วัด ได้แก่ วัดกลางปักธงชัย วัดโพธิ์เมืองปัก วัดอัมพวัน และวัดโนนขุนชัย ประชากรในเขตเทศบาลเมืองเมืองปักส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประเภทอุตสาหกรรมครัวเรือนและการเกษตร

การศึกษา[แก้]

สถานการศึกษาในเขตเทศบาล ได้แก่

การขนส่ง[แก้]

เทศบาลเมืองเมืองปักมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งกรุงเทพมหานคร ซึ่งทำเลที่ตั้งของเทศบาลเมืองเมืองปักนับได้ว่าเป็นประตูสู่ภาคตะวันออก สามารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวก โดยทางรถยนต์คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304

ถนนสายหลักที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมสัญจรไปมาภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก คือ ถนนสืบศิริ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 เดิม) ถนนศรีพลรัตน์ ถนนเทพธงชัย ถนนนิวาสดำเนิน ถนนนิวาสวัฒนกิจ ถนนประชาอุทิศ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]