เทศบาลเมืองหนองปรือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
เทศบาลเมืองหนองปรือ
เทศบาล
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองหนองปรือ
ตรา
คำขวัญ: หลวงพ่อโตคู่บ้าน หลวงพ่อช้างคู่เมือง ลือเลื่องพระเจ้าตาก หลายหลากวัฒนธรรม งามล้ำบุญกองข้าว เรือยาวมาบประชัน แข่งขันวิ่งควาย
ประเทศ  ไทย
ที่อยู่ 111 หมู่ 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 0 3824 9820, 0 3824 9843
โทรสาร 0 3873 4934-5
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายมาย ไชยนิตย์
พื้นที่
 • ทั้งหมด 45.54 ตร.กม. (17.58 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด 73,024
 • ความหนาแน่น 3,140 คน/ตร.กม. (8,100 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
เว็บไซต์

http://www.nongpruecity.go.th/

Facebookเทศบาลเมืองหนองปรือ
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองปรือ (เฉพาะพื้นที่นอกเขตเมืองพัทยา ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นเทศบาลเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2549[1]4

ประวัติ[แก้]

ตำบลหนองปรือ เป็นตำบลหนึ่งในแปดตำบลของอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่กลางพื้นที่อำเภอบางละมุง ที่ทำการ เทศบาล อยู่ห่างที่ว่าการอำเภอบางละมุง 9 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 45.54 ตารางกิโลเมตร มีแนวเขตติดต่อเขตเมืองพัทยา ระยะทาง 10 กิโลเมตร เดิมศูนย์กลางของชุมชนชาวหนองปรืออยู่แถวบริเวณหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ในปัจจุบันมีสภาพเป็นที่ลุ่มมีหนองน้ำที่อุดมไปด้วยต้นปรือ จึงเรียกขานชื่อบ้านว่าหนองปรือ ชาวบ้านอาศัยตั้งรกรากอยู่กันมากว่า 200 ปี โดยมีหลักฐานที่สามารถยืนยันนับห้วงเวลาจากสภาพโบสถ์เก่าแก่ในวัดหนองปรือ ที่สร้างโดยหลวงพ่อช้าง ที่ชาวตำบลหนองปรือเคารพนับถือซึ่งยังคงสภาพเดิมอยู่ในปัจจุบัน

พื้นที่ของตำบลหนองปรือ มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรกรรม มีลำห้วยมาบประชันเปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชุมชนตลอดมา นับวันนานปีเข้าก็มีราษฎรมาอยู่อาศัยในเขตตำบลหนองปรือเพิ่มมากขึ้น กระทั่งขยายความหนาแน่นออกไปด้านทิศตะวันตกจนถึงหาดพัทยา

เมื่อเกิดสงครามเวียดนาม สหรัฐอเมริกาเข้ามาตั้งฐานทัพ อยู่ที่อู่ตะเภา ทหารจีไอชาวอเมริกันผ่านพื้นที่หาดพัทยาหลงใหลในความสวยงามของหาดทราย จึงมาตั้งแคมป์พักผ่อนเมื่อว่างจากการสู้รบ ทำให้หาดพัทยามีชื่อเสียงขจรไกลไปทั่วโลกนับตั้งแต่บัดนั้น จนพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ

 • พ.ศ. 2521 ได้รับการจัดรูปการบริหารขึ้นเป็น "เมืองพัทยา" โดยแบ่งเขตการปกครองผนวกเอาพื้นที่ของตำบลหนองปรือไปส่วนหนึ่ง ตามแนวเขตถนนสุขุมวิทห่างออกไปทางทิศตะวันออกระยะ 900 เมตร ตลอดแนว พื้นที่ที่คงอยู่ได้รับการยกฐานะเป็น "เทศบาลเมืองหนองปรือ" ในปัจจุบัน

รางวัลที่ได้รับ[แก้]

 1. รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการจัดสวัสดิการสำหรับคนพิการ ประจำปี 2551
 2. รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่นภาวะยากลำบาก ประจำปี 2551
 3. รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2551
 4. รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2552
 5. รางวัลองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านสตรีและครอบครัวประจำปี 2553
 6. รางวัลชมเชย ประเภทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมคาราวาน เสริมสร้างเด็กประจำ 2551
 7. รางวัลบุคคลที่เป็นต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี 2552
 8. รางวัลชมเชยความพยายามในการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2550

พื้นที่[แก้]

 • - พื้นที่พักอาศัย 27,645-0-0 ไร่
 • - พื้นที่พาณิชยกรรม 494 ไร่
 • - พื้นที่ตัวหน่วยงานของรัฐ 61-0-73 ไร่
 • - สวนสาธารณะ/นันทนาการ 68 ไร่
 • - พื้นที่เกษตรกรรม 7,863 ไร่
 • - พื้นที่ตั้งสถานศึกษา 87-3-27 ไร่
 • - พื้นที่ว่าง 7,180 ไร่

ด้านสังคม[แก้]

 • - ชุมชน จำนวน 43 ชุมชน
 • - จำนวนบ้าน 44,157 หลังคาเรือน
 • - จำนวนประชากรในชุมชน 73,024 คน

สภาพเศรษฐกิจ[แก้]

เมืองหนองปรือ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง รองลงมามีอาชีพค้าขายและทำการเกษตรกรรมจำนวนน้อยประมาณร้อยละ 7 มีกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตร และกลุ่มมวลชนดูแลประสานงาน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือมีโรงงานอุตสาหกรรมประเภทโรงงานแป้งมันสำปะหลัง โรงงานน้ำแข็ง โรงงานคอนกรีต และธุรกิจโครงการบ้านอยู่อาศัยประมาณ 40 โครงการ

ศาสนสถาน[แก้]

ภายในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ มีวัด 7 แห่ง มัศยิด 8 แห่ง

รายชื่อวัดในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ[แก้]

 1. วัดเขาโพธิ์ทอง
 2. วัดบุญสัมพันธ์
 3. วัดสามัคคีประชาราม
 4. วัดหนองปรือ
 5. วัดเขาเสาธงทอง
 6. วัดเขามะกอก
 7. วัดสุทธาวาส

รายชื่อมัสยิดในเขตเขตเทศบาลเมืองปรือ[แก้]

การศึกษา[แก้]

โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ

 1. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 จำนวน 6 แห่ง คือ โรงเรียนวัดสุทธาวาส โรงเรียนบ้านทุ่งกลม โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง และโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน
 2. โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา และโรงเรียนไทยอิโตะเทคโนโลยีพัทยา
 3. โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหนองปรือ จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ
 4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลหนองปรือ
 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุทธาวาส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปรือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาโพธิ์ทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่

การท่องเที่ยว[แก้]

ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง ได้แก่

 1. หมู่บ้านช้างพัทยา
 2. สนามฝึกบินเครื่องร่อน
 3. การแสดงโชว์งู
 4. สวนป่าพนารักษ์
 5. งานวันกองข้าวในงานสงกรานต์
 6. การแข่งขันเรือยาวประเพณี ณ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน ที่จัดเป็นประจำทุกปี

ห้างสรรพสินค้า[แก้]

 • เดอะชิลล์ พลาซา The Chilled Plaza

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]