เทศบาลเมืองหนองปรือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองหนองปรือ
Nong Prue Town
เทศบาล
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองหนองปรือ
ตรา
คำขวัญ: หลวงพ่อโตคู่บ้าน หลวงพ่อช้างคู่เมือง ลือเลื่องพระเจ้าตาก หลายหลากวัฒนธรรม งามล้ำบุญกองข้าว เรือยาวมาบประชัน แข่งขันวิ่งควาย
ประเทศ  ไทย
ที่ตั้ง 111 หมู่ 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายมาย ไชยนิตย์
เนื้อที่
 • ทั้งหมด 45.54 ตร.กม. (17.58 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด 62,219
 • ความหนาแน่น 1,400 คน/ตร.กม. (3,500 คน/ตร.ไมล์)
โทรศัพท์ 0 3824 9820, 0 3824 9843
โทรสาร 0 3873 4934-5
เว็บไซต์ [1]
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองปรือ (เฉพาะพื้นที่นอกเขตเมืองพัทยา ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นเทศบาลเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2549[1]

รางวัลที่ได้รับ[แก้]

1.รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการจัดสวัสดิการสำหรับคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๑ 2.รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่นภาวะยากลำบาก ประจำปี ๒๕๕๑ 3.รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๑ 4.รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๒ 5.รางวัลองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านสตรีและครอบครัวประจำปี ๒๕๕๓ 6.รางวัลชมเชย ประเภทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมคาราวาน เสริมสร้างเด็กประจำ ๒๕๕๑ 7.รางวัลบุคคลที่เป็นต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๒ 8. รางวัลชมเชยความพยายามในการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐

พื้นที่[แก้]

- พื้นที่พักอาศัย 27,645-0-0 ไร่

- พื้นที่พาณิชยกรรม 494 ไร่

- พื้นที่ตัวหน่วยงานของรัฐ 61-0-73 ไร่

- สวนสาธารณะ/นันทนาการ 68 ไร่

- พื้นที่เกษตรกรรม 7,863 ไร่

- พื้นที่ตั้งสถานศึกษา 87-3-27 ไร่

- พื้นที่ว่าง 7,180 ไร่


ด้านสังคม[แก้]

- ชุมชน จำนวน 43 ชุมชน - จำนวนบ้าน 61,432 หลังคาเรือน - จำนวนประชากรในชุมชน 71,432 คน

สภาพเศรษฐกิจ[แก้]

เมืองหนองปรือ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง รองลงมามีอาชีพค้าขายและทำการเกษตรกรรมจำนวนน้อยประมาณร้อยละ 7 มีกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตร และกลุ่มมวลชนดูแลประสานงาน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือมีโรงงานอุตสาหกรรมประเภทโรงงานแป้งมันสำปะหลัง โรงงานน้ำแข็ง โรงงานคอนกรีต และธุรกิจโครงการบ้านอยู่อาศัยประมาณ 40 โครงการ

ศาสนา[แก้]

ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 80 ของจำนวนประชากรทั้งหมด วัด จำนวน 7 วัด ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งหมด มัสยิด จำนวน 8 แห่ง

การท่องเที่ยว[แก้]

ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง ได้แก่ หมู่บ้านช้างพัทยา สนามฝึกบินเครื่องร่อน การแสดงโชว์งู สวนป่าพนารักษ์ รวมทั้งมีงานประเพณีที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวคือ งานวันกองข้าวในงานสงกรานต์ และการแข่งขันเรือยาวประเพณี ณ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน ที่จัดเป็นประจำทุกปี


ผู้เขียน::เอกสิทธิ์ สร้อยสกุล

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]