เทศบาลเมืองทับกวาง

พิกัด: 14°36′37″N 101°04′31″E / 14.61028°N 101.07528°E / 14.61028; 101.07528
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองทับกวาง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันThetsaban Mueang Thapkwang
ผาเสด็จข้างสถานีรถไฟผาเสด็จ
ผาเสด็จข้างสถานีรถไฟผาเสด็จ
ทม.ทับกวางตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี
ทม.ทับกวาง
ทม.ทับกวาง
ที่ตั้งของเทศบาลเมืองทับกวาง
พิกัด: 14°36′37″N 101°04′31″E / 14.61028°N 101.07528°E / 14.61028; 101.07528
ประเทศ ไทย
จังหวัดสระบุรี
อำเภอแก่งคอย
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีสมหมาย แดงประเสริฐ
พื้นที่
 • ทั้งหมด101 ตร.กม. (39 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)[1]
 • ทั้งหมด19,425 คน
 • ความหนาแน่น192.33 คน/ตร.กม. (498.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.04190202
ที่อยู่
สำนักงาน
195/1 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260
เว็บไซต์www.tubkwang.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองทับกวาง เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทับกวางทั้งตำบล มีประชากรในปี พ.ศ. 2561 จำนวน 19,425 คน[1] ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการค้าขาย มีเส้นทางการคมนาคมทั้งทางรถยนต์และรถไฟเป็นทางผ่านที่จะเดินทางไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเส้นทางคมนาคมหลักคือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)[2]

ประวัติ[แก้]

ตำบลทับกวาง เดิมเรียกว่า "บ้านลาว" ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีเชื้อสายบรรพบุรุษที่สืบเชื้อสายมาจากประเทศลาวอพยพที่พระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดเกล้าให้ต้อนมาจากนครเวียงจันทน์ ต่อมาเริ่มมีราษฎรมากขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จนกระทั่งถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพสมัยที่เป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่ เพราะอาจจะเกิดแบ่งแยกชนชั้นขึ้นจึงเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า "บ้านทับกวาง" ซึ่งคำว่า "ทับ" หมายถึง การสร้างที่พักชั่วคราวบนต้นไม้ของพรานป่า ได้ประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็น "เทศบาลตำบลทับกวาง" และมีการเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลทับกวางเป็นเทศบาลเมืองทับกวาง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555[3]

ภูมิศาสตร์[แก้]

เทศบาลเมืองทับกวาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแก่งคอย ห่างจากอำเภอแก่งคอยประมาณ 10 กิโลเมตร และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสระบุรี โดยอยู่ห่างจากอำเภอเมืองสระบุรีประมาณ 22 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศจะเป็นที่ราบสูงและภูเขา

ตำบลทับกวาง มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

สภาพภูมิประเทศของเทศบาลเมืองทับกวางเป็นพื้นที่ราบสูงและเขาเป็นส่วนใหญ่

สภาพภูมิอากาศของเทศบาลเมืองทับกวางมีลักษณะฤดูร้อนค่อนข้างร้อนและในฤดูหนาวจะค่อนข้างเย็น ช่วงฤดูฝนพื้นที่บริเวณที่ราบสูงฝนมักไม่ตกต้องตามฤดูกาล อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 40 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเต่ำสุด 23.4 องศาเซลเซียส

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

แผนที่แสดงการแบ่งเขตการปกครองของตำบลทับกวาง

เทศบาลเมืองทับกวาง แบ่งการปกครองตามรูปแบบหมู่บ้านออกเป็น 10 หมู่บ้าน และชุมชน 32 ชุมชนในเขตเทศบาล ดังนี้

หมู่บ้าน
 • หมู่บ้านไผ่ใต้ (หมู่ที่ 1)
 • หมู่บ้านไทย (หมู่ที่ 2)
 • หมู่บ้านทับกวาง (หมู่ที่ 3)
 • หมู่บ้านซับบอน (หมู่ที่ 4)
 • หมู่บ้านเขาเกตุ (หมู่ที่ 5)
 • หมู่บ้านหนองผักบุ้ง (หมู่ที่ 6)
 • หมู่บ้านป่าไผ่เหนือ (หมู่ที่ 7)
 • หมู่บ้านไร่ (หมู่ที่ 8)
 • หมู่บ้านถ้ำน้ำพุ (หมู่ที่ 9)
 • หมู่บ้านดอนยอ (หมู่ที่ 10)
ชุมชน
 • ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรทับกวาง
 • ชุมชนบ้านเหนือวัดทับกวาง
 • ชุมชนบ้านเขามัน
 • ชุมชนแผ่นดินทอง
 • ชุมชนบ้านไทย
 • ชุมชนหนองผักบุ้ง
 • ชุมชนนิคมพัฒนา
 • ชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา
 • ชุมชนบ้านเจริญพร
 • ชุมชนเฟื่องฟ้า
 • ชุมชนคุ้มไผ่ทอง
 • ชุมชนหนองบัวบาน
 • ชุมชนบ้านสะพานสาม
 • ชุมชนบ้านใหม่ (ผาเสด็จ)
 • ชุมชนหัววังยาว
 • ชุมชนบ้านซับบอนพัฒนา
 • ชุมชนเพชรไผ่ทอง
 • ชุมชนบ้านสะพานสอง
 • ชุมชลบ้านสะพานสอง (ซอยสอง)
 • ชุมชนหน้าวัดเขามัน
 • ชุมชนบ้านใหม่
 • ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ
 • ชุมชนบ้านถ้ำพัฒนา
 • ชุมชนหนองปู 93
 • ชุมชนดินสอพองพัฒนา
 • ชุมชนบ้านโคกพัฒนา
 • ชุมชนหินดาดพัฒนา
 • ชุมชนทับกวาง
 • ชุมชนเกษตรสัมพันธ์
 • ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา
 • ชุมชนบ้านน้ำพุ
 • ชุมชนบ้านป่าแดง
 • ชุมชนบ้านริมภูทับกวาง

นายกเทศมนตรี[แก้]

ทำเนียบรายนามนายกเทศมนตรี นับแต่ตำบลถูกยกระดับจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลจนถึงปัจจุบัน มีดังนี้

ทำเนียบรายนามนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
ลำดับที่ รายนามนายกเทศมนตรี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายโกศล จั่วกี่ (ไม่ทราบ)
2. นายวันชัย บุญพัฒน์ ตุลาคม พ.ศ. 2555 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
3. นายสมหมาย แดงประเสริฐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน

ประชากร[แก้]

ปี พ.ศ. 2561 เทศบาลเมืองทับกวางมีประชากรรวมทั้งสิ้น 19,425 คน ประชากรชาย 9,667 คน ประชากรหญิง 9,758 คน[1] ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปศุสัตว์ รับจ้าง พนักงานบริษัท และการค้าขาย

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

วัดถ้ำพระโพธิสัตว์

วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ ตั้งอยู่หมู่บ้านดอนยอ เป็นวัดที่มีถ้ำที่มีรอยแกะสลักภาพจำหลักสมัยทวาราวดีเป็นภาพพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทปางวิตรรกะ ท่ามกลางเหล่าเทพอยู่ภายในถ้ำ นอกจากนี้ยังมีหินงอกหินย้อย มีน้ำตก มีถ้ำธรรมทัศน์ และถ้ำลุมพินี

ผาเสด็จ

ผาเสด็จ ตั้งอยู่บ้านเขาเกตุ ใกล้กับสถานีรถไฟผาเสด็จ มีหินผาขนาดใหญ่เป็นชะง่อนยื่นออกมาขวางเส้นทางรถไฟสายแก่งคอย-มวกเหล็กซึ่งวิศวกรชาวฝรั่งเศสพยายามจะระเบิดทำลายเพื่อจะทำทางรถไฟผ่านก็ไม่สามารถระเบิดได้ มีคนงานเสียชีวิตในระหว่างก่อสร้างเป็นจำนวนมากจนกระทั่งความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ จึงได้เสด็จมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2438 เพื่อทอดพระเนตร และได้ทรงลงพระปรมาภิไธยย่อ "จปร" "สผ" "รศ.115" ไว้บนก้อนหินนั้น ซึ่งยังคงมีจารึกอยู่จนถึงกระทั่งปัจจุบันนี้

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2561 ท้องถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง". ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง. สืบค้นเมื่อ 14 เมษายน 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 2. ข้อมูลการคมนาคมในตำบลทับกวาง เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. ไทยตำบล
 3. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นเทศบาลเมืองทับกวาง.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]