เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์
ตรา
คำขวัญ: 
ร่อนพิบูลย์เมืองน่าอยู่ ผู้คนมีความสุขอย่างยั่งยืน
มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณี
ชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอร่อนพิบูลย์
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีณรงค์ แซ่ใช้[1]
พื้นที่
 • ทั้งหมด11.53 ตร.กม. (4.45 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด7,889 คน
 • ความหนาแน่น697.48 คน/ตร.กม. (1,806.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05801302
ที่อยู่
สำนักงาน
ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์0 7533 6081
เว็บไซต์www.ronpibooncity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ 32 กิโลเมตร มีพื้นที่ 11.53 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน

ประวัติ[แก้]

เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ตั้งอยู่ในเขตท้องที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2498 โดยกำหนดให้เขตสุขาภิบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลร่อนพิบูลย์บางส่วน ประกอบด้วย 8 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหูด่าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 6 บ้านยางพอก หมู่ที่ 7 บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 10 บ้านโคกยาง หมู่ที่ 12 บ้านตลาดร่อนพิบูลย์ หมู่ที่ 13 บ้านศาลาขี้เหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านนาโพธิ์

สภาพทั่วไป[แก้]

ลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขาและภูเขาเตี้ย ๆ กระจายอยู่ในพื้นที่ โดยเชื่อมต่อกับบริเวณเหมืองแร่เก่าในบริเวณภูเขา และมีพื้นที่ราบลุ่มบางส่วน มีพื้นที่ประมาณ 11.53 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,206.25 ไร่ ลักษณะภูมิอากาศ แบ่งเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงมกราคม ปริมาณน้ำฝนช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคมจะมีปริมาณน้ำฝนรวมร้อยละ 92 ของฝนตลอดปี อุณภูมิโดยเฉลี่ย 27 – 28 องศาเซลเซียส ตลอดปี ฤดูร้อน เริ่มจากเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน เป็นช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนกำลังประกอบกับมีกระแสลมพัดทางใต้ทำให้อุณภูมิสูงขึ้นและแห้งแล้งมากที่สุดในรอบปี


อาณาเขตติดต่อ[แก้]

เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวัตกเฉียงใต้ขอตัวเมืองนครศรีธรรมราช

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลร่อนพิบูลย์
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลร่อนพิบูลย์
 • ทิศตะวันออก ตำบลควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.ทุ่งสง

ชุมชน[แก้]

เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ประกอบด้วยชุมชน 12 ชุมชน

 • ชุมชนตลาดเกษตร
 • ชุมชนบ้านป่าชมพู่
 • ชุมชนบ้านวังไทร
 • ชุมชนบ้านนาโพธิ์-หนองคูขัน
 • ชุมชนบ้านตลาดใหม่
 • ชุมชนวัดสุวรรณรังษี
 • ชุมชนตลาดร่อนพิบูลย์
 • ชุมชนบ้านตลาดใน-จานเรียว
 • ชุมชนบ้านปรีชาทอง-นาลึก
 • ชุมชนวัดเทพนมเชือด
 • ชุมชนบ้านเขาน้อย
 • ชุมชนบ้านโคกยาง

สาธารณสุข[แก้]

 • โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนร่อนพิบูลย์
 • โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต
 • โรงเรียนวัดเทพนมเชือด
 • โรงเรียนวัดเขาน้อย
 • โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี
 • โรงเรียนดรุณศึกษา
 • โรงเรียนในเครือวีรศิลปิน
 • ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอร่อนพิบูลย์
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

วัด[แก้]

จำนวนวัดในเขตเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ มีทั้งหมด 5 วัด คือ

 • วัดสุวรรณรังษี
 • วัดเขาน้อย
 • วัดเทพนมเชือด
 • วัดพิศาลนฤมิต
 • วัดจีบประดิษฐ์

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • รถไฟร่อนพิบูลย์ (เขาน้อย)
 • สถานีตำรวจร่อนพิบูลย์

อ้างอิง[แก้]

 1. "เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1746 : "สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตําบลร่อนพิบูลย์จับมือหน่วยงานภาคีซ่อมบ้านพอเพียงหลังแรก"". สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน). 15 Mar 2022. สืบค้นเมื่อ 24 Jun 2022.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)