เทศบาลเมืองพิชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้เกี่ยวกับเมืองพิชัย สำหรับความหมายอื่น ดูที่ พิชัย (แก้ความกำกวม)
เทศบาลเมืองพิชัย
เทศบาลเมือง
ประเทศ  ไทย
จังหวัด ลำปาง
อำเภอ เมืองลำปาง
ที่ตั้ง 999 หมู่ 14 ถนนพหลโยธิน ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายบุญส่ง สมพงษ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด 16.50 ตร.กม. (6.37 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2556)
 • ทั้งหมด 13,016
 • ความหนาแน่น 788.85 คน/ตร.กม. (2,043.1 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
โทรศัพท์ 0 5438 2774-5
โทรสาร 0 5433 5538
เว็บไซต์ www.pichaicity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

พิชัย เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองลำปาง อยู่ห่างจากตัวอำเภอไปประมาณ 8 กิโลเมตร[1] มีประชากรในปี พ.ศ. 2556 จำนวน 13,016 คน

ประวัติ[แก้]

เทศบาลตำบลพิชัยเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลพิชัย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2535 ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลพิชัย ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542[1] โดยอยู่ในแนวเขตเดิมของสุขาภิบาล หลังจากนั้นได้มีการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองพิชัย ตามประกาศกระรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556[2]

อาณาเขต[แก้]

เทศบาลตำบลพิชัยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบ้านเสด็จ
 • ทิศใต้ ติดต่อกับห้วยแม่กะติ๊บ ตำบลพิชัย
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลพิชัย
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลต้นธงชัย

เขตการปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลพิชัยมีหมู่บ้านและชุมชนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลพิชัยจำนวน 11 หมู่บ้าน โดยชุมชนที่มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลพิชัยทั้งหมู่บ้านจำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว, ชุมชนบ้านทุ่งกู่
 • หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านต้นยาง
 • หมู่ที่ 9 บ้านฝายน้อย
 • หมู่ที่ 12 บ้านท่าเดื่อ
 • หมู่ที่ 14 ชุมชนบ้านต้นมื่น
 • หมู่ที่ 15 ชุมชนบ้านสันติสุข (แยกออกมาจาก หมู่ที่ 2 ชุมชนสามัคคี)

หมู่บ้านและชุมชนที่มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลพิชัยบางส่วนจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านพิชัย
 • หมู่ที่ 2 ชุมชนสามัคคี
 • หมู่ที่ 5 บ้านต้นต้อง
 • หมู่ที่ 8 บ้านทรายใต้
 • หมู่ที่ 13 บ้านใหม่-บ้านเด่น

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]