เทศบาลเมืองบ้านดุง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองบ้านดุง
Ban Dung Town Municipality
เทศบาล
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองบ้านดุง
ตรา
คำขวัญ: เมืองน่าอยู่ เชิดชูธรรมาภิบาล สืบสานศิลปะวัฒนธรรม นำพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวไกล
ประเทศ  ไทย
จังหวัด อุดรธานี
อำเภอ บ้านดุง
ที่ตั้ง เทศบาลเมืองบ้านดุง ม.8 ถนนจำปาพัฒนา ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายโชคเสมอ คำมุงคุณ
พื้นที่
 • ทั้งหมด 20.95 ตร.กม. (8.09 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด 16,003 (2,555)
 • ความหนาแน่น 763.86 คน/ตร.กม. (1,978.4 คน/ตร.ไมล์)
โทรศัพท์ 042-271196
โทรสาร 042-271196
เว็บไซต์ [1]
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย


เทศบาลเมืองบ้านดุง ได้ก่อเมื่อ พ.ศ. 2507 จนถึงการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 และรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบ้านดุง เป็น เทศบาลเมืองบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550

ที่ตั้ง[แก้]

เทศบาลเมืองบ้านดุง ตั้งอยู่ในเขตของอำเภอบ้านดุง ครอบคลุมพื้นที่ 20.95 ตร.กม. อยู่ห่างจากตัวเมืองอุดรธานีประมาณ 83 กม.

ลักษณะที่ตั้ง[แก้]

โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่เนิน เป็นจุดตั้งชุมชนใหญ่ บริเวณโดยรอบเป็นที่ลุ่มลาดเอียงลงสู่แม่น้ำโขง ประกอบด้วยทุ่งนา ป่าไม้ และนาเกลือ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายและดินลูกรัง ชั้นล่างเป็นดินดานไม่เก็บน้ำหรือไม่อุ้มน้ำในฤดูแล้ง บางแห่งเป็นดินเค็มใช้ประกอบการกสิกรรมไม่ได้ผลดี มีลำห้วยต่าง ๆ ไหลผ่าน เช่น ห้วยโศก ห้วยทุ่ง ห้วยป่าตอง ห้วยทวน และห้วยหิน เป็นต้น

เขตการปกครอง[แก้]

เทศบาลเมืองบ้านดุง ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ตำบล 14 หมู่บ้าน หรือแยกเป็นชุมชนได้ 34 ชุมชน ดังนี้

1. ตำบลศรีสุทโธ ประกอบด้วย 30 ชุมชน
1. ชุมชนดงคำ 1 16. ชุมชนศรีผดุง 2
2. ชุมชนดงคำ 2 17. ชุมชนศรีธนไพศาล
3. ชุมชนดุงน้อย 18. ชุมชนศรีสุทโธ
4.ชุมชนดงแดนเมืองเหนือ 19. ชุมชนศรีอุดม
5. ชุมชนดงแดนเมืองใต้ 20. ชุมชนศรีอุดม 1
6. ชุมชนอาสาพัฒนา 21. ชุมชนศรีอุดม 2
7. ชุมชนอาสาพัฒนา 1 22. ชุมชนศรีนพคุณ
8. ชุมชนอาสาพาสุข 23. ชุมชนหนองหินเหนือพัฒนา
9. ชุมชนศรีสมบัติ 24. ชุมชนหนองหินเหนือทักษิณ
10. ชุมชนศรีสมบัติ 2 25. ชุมชนหนองหินเหนือสุขสวัสดิ์
11. ชุมชนศรีขวัญเมือง 26.ชุมชนหนองหินใต้
12. ชุมชนศรีสมบัติ 2 27. ชุมชนหนองหินสามัคคีธรรม
13. ชุมชนประดู่ 28. ชุมชนศรีบูรพา 1
14. ชุมชนราชพัสดุประดู่ 29. ชุมชนศรีบูรพา 2
15. ชุมชนศรีผดุง 1 30. ชุมชนศรีบูรพา 3
2. ตำบลบ้านดุง ประกอบด้วย 4 ชุมชน
1. ชุมชนบ้านดุง
2. ชุมชนโนนทัน
3. ชุมชนโนนกกบาก
4. ชุมชนดุงเหนือ
โรงเรียนในเขตเทศบาล
-โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
-โรงเรียนพิชญวิทย์
-โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
ระดับอาชีวศึกษา
-วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
-วิทยาลัยเทคนิคพิชญบัณฑิต
ธนาคารในเทศบาลเมืองบ้านดุง
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านดุง
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ้านดุง
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบ้านดุง
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบ้างดุง
ธนาคารออมสิน สาขาบ้านดุง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านดุง

อ้างอิง[แก้]

  • ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาลเมืองบ้านดุง [[2]]
  • ข้อมูลประชากรในองค์กรปกคลองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2554 โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง[[3]]

แม่แบบ:องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี