เทศบาลเมืองบ้านดุง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองบ้านดุง
เทศบาล
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองบ้านดุง
ตรา
คำขวัญ: เมืองน่าอยู่ เชิดชูธรรมาภิบาล สืบสานศิลปะวัฒนธรรม นำพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวไกล
ประเทศ  ไทย
จังหวัด อุดรธานี
อำเภอ บ้านดุง
ที่ตั้ง เทศบาลเมืองบ้านดุง ม.8 ถนนจำปาพัฒนา ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายโชคเสมอ คำมุงคุณ
พื้นที่
 • ทั้งหมด 20.95 ตร.กม. (8.09 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด 16,003 (2,555)
 • ความหนาแน่น 763.86 คน/ตร.กม. (1,978.4 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
โทรศัพท์ 042-271196
โทรสาร 042-271196
เว็บไซต์ [1]
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองบ้านดุง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ครอบคลุมพื้นที่ 20.95 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 83 กิโลเมตร

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

เทศบาลเมืองบ้านดุง ได้ก่อเมื่อ พ.ศ. 2507 เป็นสุขาภิบาลบ้านดุง จนถึงการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านดุง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ต่อมาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบ้านดุง เป็น เทศบาลเมืองบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ลักษณะที่ตั้ง[แก้]

โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่เนิน เป็นจุดตั้งชุมชนใหญ่ บริเวณโดยรอบเป็นที่ลุ่มลาดเอียงลงสู่แม่น้ำโขง ประกอบด้วยทุ่งนา ป่าไม้ และนาเกลือ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายและดินลูกรัง ชั้นล่างเป็นดินดานไม่เก็บน้ำหรือไม่อุ้มน้ำในฤดูแล้ง บางแห่งเป็นดินเค็มใช้ประกอบการกสิกรรมไม่ได้ผลดี มีลำห้วยต่าง ๆ ไหลผ่าน เช่น ห้วยโศก ห้วยทุ่ง ห้วยป่าตอง ห้วยทวน และห้วยหิน เป็นต้น

เขตการปกครอง[แก้]

เทศบาลเมืองบ้านดุง ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ตำบล 14 หมู่บ้าน หรือแยกเป็นชุมชนได้ 34 ชุมชน ดังนี้

ตำบลศรีสุทโธ ตำบลบ้านดุง
1. ชุมชนดงคำ 1 16. ชุมชนศรีผดุง 2 1. ชุมชนบ้านดุง
2. ชุมชนดงคำ 2 17. ชุมชนศรีธนไพศาล 2. ชุมชนโนนทัน
3. ชุมชนดุงน้อย 18. ชุมชนศรีสุทโธ 3. ชุมชนโนนกกบาก
4. ชุมชนดงแดนเมืองเหนือ 19 ชุมชนศรีอุดม 4. ชุมชนดุงเหนือ
5. ชุมชนดงแดนเมืองใต้ 20. ชุมชนศรีอุดม 1
6. ชุมชนอาสาพัฒนา 21. ชุมชนศรีอุดม 2
7. ชุมชนอาสาพัฒนา 1 22. ชุมชนศรีสุทโธ
8. ชุมชนอาสาพาสุข 23. ชุมชนหนองหินเหนือพัฒนา
9. ชุมชนศรีสมบัติ 24. ชุมชนหนองหินเหนือทักษิณ
10. ชุมชนศรีสมบัติ 2 25. ชุมชนหนองหินเหนือสุขสวัสดิ์
11. ชุมชนศรีสมบัติ 3 26. ชุมชนหนองหินใต้
12. ชุมชนศรีขวัญเมือง 27. ชุมชนหนองหินสามัคคีธรรม
13. ชุมชนประดู่ 28. ชุมชนศรีบูรพา 1
14. ชุมชนราชพัสดุประดู่ 29. ชุมชนศรีบูรพา 2
15. ชุมชนศรีผดุง 1 30. ชุมชนศรีบูรพา 3

โรงเรียน[แก้]

โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านดุง
  • โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
  • โรงเรียนพิชญวิทย์
  • โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
ระดับอาชีวศึกษา
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
  • วิทยาลัยเทคนิคพิชญบัณฑิต

ธนาคาร[แก้]

ธนาคารพาณิชย์ในเขตเทศบาลเมืองบ้านดุง

อ้างอิง[แก้]

  • ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาลเมืองบ้านดุง [[2]]
  • ข้อมูลประชากรในองค์กรปกคลองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2554 โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง[[3]]