ผู้ใช้:Adieo2539/กระบะทราย

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  โรงเรียนสีชมพูศึกษา
  Chumphaesuksa School
  ที่ตั้ง
  ข้อมูล
  ชื่ออื่นส.ศ.
  ประเภทโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ
  โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
  คำขวัญ"นตฺถิ ปัญฺญาสมา อาภา"
  แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี
  สถาปนา18 พฤษภาคม พ.ศ. 2512
  หน่วยงานกำกับกระทรวงมหาดไทย
  ผู้อำนวยการนาย
  สีเขียว-ชมพู
  เว็บไซต์http://www..ac.th
  พระพุทธกริตาอาภาธรรม : พระพุทธรูปประจำโรงเรียน


  รายนามผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

  นับแต่การสถาปนาโรงเรียนเมื่อ พ.ศ. 2512 ถึงปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า 43 ปี มีผู้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษามาแล้วทั้งสิ้น 9 คน ดังนี้

  รายนามผู้บริหารโรงเรียนชุมแพศึกษา
  ลำดับ รายนามผู้บริหาร ตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง
  1. นายสมคิด คมคาย ครูใหญ่ พ.ศ. 2512-2529
  2. นายสวาท ภูคำแสน ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2529-2532
  3. ดร.เชียร ศีลนะชัย ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2532-2534
  4. นายทำนอง รังสีปัญญา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2534-2536
  5. นายประยูร สมบัติธีระ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2536-2540
  6. นายจำนงค์ อาศิรวัจน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2540-2544
  7. นายเฉลิม บึงไสย์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2544-2550
  8. นายวันชัย ศิริรัตนปัญญากร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2551-2556
  9. นายธำรง ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน

  ข้อมูลทั่วไป โรงเรียนชุมแพศึกษา[แก้]

  สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนชุมแพศึกษา[แก้]

  • ตราประจำโรงเรียน:ประกอบด้วย
   • คบเพลิงและหนังสือ หมายถึง ความรู้ด้านวิชาสามัญ
   • คันไถและลูกดิ่ง หมายถึง ความรู้ด้านวิชาชีพ
   • ลายกนกไทย หมายถึง การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
   • อยู่ในวงกลม หมายถึง ความมีระเบียบวินัย
  • สีประจำโรงเรียน: “เขียว-ชมพู”
  • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน: “พระพุทธกริตาอาภาธรรม”
  • คติพจน์ของโรงเรียน: "นตฺถิ ปัญฺญาสมา อาภา" แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี
  • ปรัชญาของโรงเรียน: "ความรู้เลิศล้ำ คุณธรรมนำชีวิต"
  • อัตลักษณ์ : “ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม”
  • เอกลักษณ์ : “ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน”
  • อักษรย่อประจำโรงเรียน: ช.ศ.
  • ดอกไม้ประจำโรงเรียน: “ดอกนนทรี”

  สีประจำโรงเรียน[แก้]

  สีประจำโรงเรียนชุมแพศึกษา

   • สีเขียว หมายถึง ความชุ่มชื้น ความร่มเย็น
   • สีชมพู หมายถึง ความกล้าหาญ เสียสละ มานะอดทน

  (ความมั่นคง สมาธิ ตั้งจิตมั่น อันแสดงถึงความเป็นผู้อยู่ในดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา)

  ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

  อ้างอิง[แก้]

  แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]