โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
ข้อมูล
คำขวัญความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
นิมิตฺตํ สาธุ รูปานํ กตญฺญู กตเวทิตา
(ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี)
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
ประเทศจีน ภาษาจีน
สี     สีชมพู สีฟ้า

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา แต่เดิมชื่อโรงเรียนนครราชสีมาวิทยาลัยก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2538โดยอยู่ภายใต้สังกัดกรมสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนที่สร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของจังหวัดนครราชสีมาและเพื่อรองรับการสร้าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในต่างจังหวัดมีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร จึงประกาศจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขึ้นทั้ง 3 แห่งได้แก่
1.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้(โรงเรียนศรีวิชัย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช)
2.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ(โรงเรียนพิษณุโลกศึกษา อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก)
3.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(โรงเรียนนครราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา)
ในโครงการของกระทรวงศึกษาธิการนั้น ได้เกิดความล้มเหลวเนื่องจากงบที่จะใช้พัฒนาการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน(ในช่วงก่อนจะมีโครงการนี้ขึ้น)ได้ไปเข้าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนบุญวัฒนา ฯลฯ จนหมด และด้วยเหตุผลเกี่ยวกับผลประโยชน์ไม่ลงตัวของงบประมาณระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากับกรมสามัญศึกษา เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจัดสรรงบประมาณแก่โรงเรียนมากกว่ากรมสามัญศึกษาทางโรงเรียนนครราชสีมาวิทยาลัยจึงขอเข้าสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงปรับงบในการที่จะสร้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาไปที่โรงเรียนสว่างศึกษา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โรงเรียนจึงยังใช้ชื่อโรงเรียนนครราชสีมาวิทยาลัยในฐานะโรงเรียนมัธยมประจำตำบลโคกกรวด จนกระทั่งปีพ.ศ. 2552

ประวัติ[แก้]

เนื่องจาก นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในขณะนั้น เคยเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามาก่อน จึงมีนโยบายที่จะจัดตั้งโรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมีคุณภาพเช่นเดียวกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนนครราชสีมาวิทยาลัย เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา(โดยขอเป็นโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า)ขึ้นในวันที่ 9 มกราคม 2552 และยังมีนโยบายมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนด้านการศึกษา จึงผลักดันให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของจังหวัดนครราชสีมา ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และความสามารถทางภาษา
ต่อมาในช่วงเวลาที่ ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ต้องการให้ทางโรงเรียนเปิดสอนแบบโรงเรียนมัธยมทั่วๆไป(เปิดสอนมัธยม1-6) จึงมีนโยบายรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น ซึ่งขัดกับวัตถุประสงค์เดิมที่มีอยู่ ทำให้นักเรียนของโรงเรียนเกิดความไม่พอใจในบางส่วนกับนโยบายที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต แต่เสียงส่วนนั้นไม่สามารถแก้ไขนโยบายที่กำลังจะเกิดขึ้นได้(โดยยังไม่มีหมายกำหนดเริ่มโครงการที่แน่นอน) และยังมีนโยบายที่จะเปิดสาขาวิชา ศิลปศาสตร์-การกีฬา อีก1ห้องในทุกระดับชั้นในปีการศึกษา2559
ในปี พ.ศ. 2558 โรงเรียนเริ่มเกิดปัญหาการศึกษาขึ้น เพราะมีสาเหตุจากการเปลี่ยนหลักสูตรโดยให้หลักสูตรแต่เดิมมีความเข้มข้นน้อยลง จากสาเหตุดังกล่าว ทำให้ผลสอบโอลิมปิควิชาการ(ในวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และดาราศาสตร์)จากจำนวนประมาณ36-38คน(ในปีพ.ศ. 2557)เหลือเพียง6-7คน(ในปีพ.ศ. 2558)(ในการสอบคัดเข้าค่ายที่1ของมูลนิธิสอวน.)เท่านั้น
ในด้านการเรียน เนื่องจากร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี ได้ต้องการให้เปิดห้องกีฬาขึ้น ซึ่งทางโรงเรียนเห็นข้อเสียหลายประการจึงคัดค้าน ดังกล่าว ทำให้ทางโรงเรียนเริ่มมีข้อขัดแย้งกับสังกัดของตนมากขึ้น ซึ่งผิดกับในยุคสมัยของนายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ซึ่งได้ชื่อว่าจุดพัฒนาของโรงเรียนซึ่งทำให้โรงเรียนมีความเด่นทางวิชาการดังที่ได้เสนอจัดตั้งโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในยุคนั้น
จากนั้น ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงทำการย้ายผู้อำนวยการไพศาล มีสวัสดิ์ไปโรงเรียนปากช่อง2 แล้วให้ผู้อำนวยการสมยศ ระย้าอินทร์มาเป็นผู้อำนวยการแทน เพราะผู้อำนวยการไพศาลไม่สามารถสนองนโยบายดังที่กล่าวไปและนโยบายรับบุตรหลานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ โดยให้เหตุผลว่าคอร์รัปชั่น แต่ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่ตรวจพบทุจริตแต่อย่างใด จึงให้เหตุผลว่าโรงเรียนไม่มีนโยบายเก็บค่าเล่าเรียน และไม่มีนโยบายจัดตั้งสมาคมผู้ปกครองนักเรียนแต่อย่างใด แต่ในสมัยของผู้อำนวยการสมยศ โครงการห้องเรียนกีฬาไม่ได้เริ่มแต่อย่างใด แต่เริ่มโครงการรับบุตรหลานข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(กำหนดจำนวนรับแน่นอน)แล้ว และได้เกิดปัญหาความไม่พอใจในการกระทำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดของกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนบางกลุ่มขึ้น บวกกับการบริหารที่เป็นไปได้ลำบากจากการที่ไม่สามารถเก็บเงินค่าเล่าเรียนโดยตรงได้ เนื่องจากนางระนองรักษ์ สุวรรณฉวีกล่าวว่าไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียนไดๆทั้งสิ้น จึงไม่สามารถที่จะนำเงินมาบริหารจัดการได้ดีเท่าที่ควร และการกระทำเป็นไปโดยไม่โปร่งใส เลยเกิดปัญหาในปีการศึกษา2559ตลอดปีการศึกษา และในปัจจุบันก็ได้ย้ายผู้อำนวยการสมยศ ระย้าอินทร์ไปยังโรงเรียนพระทองคำ แล้วให้ผู้อำนวยการเชาวลิต เกิดกลางมาบริหารโรงเรียนต่อในปี พ.ศ.2560

ข้อมูลเบื้องต้น[แก้]

  • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ตราพระเกี้ยว
  • ปรัชญา ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม
  • คติพจน์ นิมิตฺตํ สาธุ รูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา แปลว่า "ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี"
  • เอกลักษณ์ ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม
  • อัตลักษณ์ หลักสูตรเข้มข้น บุคคลแห่งการเรียนรู้
  • สีประจำโรงเรียน

โดยเป็นสีประจำโรงเรียนหลักของโรงเรียนเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษาทั่วประเทศ(ยกเว้นโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)เป็นสีน้ำเงิน)


รายนามผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
     1.  Phrakiao.png ไพศาล มีสวัสดิ์
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2559
     2.  Phrakiao.png สมยศ ระย้าอินทร์
พ.ศ. 2559 (เป็นการชั่วคราว) พ.ศ. 2560
     3.  Phrakiao.png เชาวลิต เกิดกลาง
พ.ศ. 2560 -

สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน[แก้]

  1. ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา (Education Technology)
  2. ห้องสมุดอิเลคทรอนิคส์ (Electronics Library)
  3. ห้องปฏิบัติการ (Laboratory Room)
  4. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Information and Communication Technology)


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]