อดุล วิเชียรเจริญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อดุล วิเชียรเจริญ
รักษาการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำรงตำแหน่ง
18 ตุลาคม พ.ศ. 2516 – 28 กันยายน พ.ศ. 2517
ก่อนหน้า ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์
ถัดไป ศ.พ.ต.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 สิงหาคม พ.ศ. 2469 (90 ปี)
คู่สมรส คุณหญิง กนิษฐา วิเชียรเจริญ

ศาสตราจารย์[1] ดร.อดุล วิเชียรเจริญ อดีตประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เกิดวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2469 เป็นชาวเพชรบุรี คณบดีคนแรกของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมรสกับคุณหญิง กนิษฐา วิเชียรเจริญ มีบุตรธิดา 3 คน คือ

การศึกษา[แก้]

จบการศึกษา เตรียมปริญญา จากมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง เมื่อ พ.ศ. 2488 และธรรมศาสตร์บัณฑิต (ธ.บ.) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2493 จบปริญญาโทและเอกด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Master of International Relations และ (Doctor of Philosophy of International relations and Organization) จากมหาวิทยาลัยอเมริกัน สหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2494

การทำงาน[แก้]

อดุล วิเชียรเจริญ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก และได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]