ข้ามไปเนื้อหา

อดุล วิเชียรเจริญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อดุล วิเชียรเจริญ
รักษาการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำรงตำแหน่ง
18 ตุลาคม พ.ศ. 2516 – 28 กันยายน พ.ศ. 2517
ก่อนหน้าศ.สัญญา ธรรมศักดิ์
ถัดไปศ.พ.ต.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด25 สิงหาคม พ.ศ. 2469
เสียชีวิต21 มกราคม พ.ศ. 2561 (91 ปี)
คู่สมรสคุณหญิง กนิษฐา วิเชียรเจริญ

ศาสตราจารย์[1] อดุล วิเชียรเจริญ อดีตประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เกิดวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2469 เป็นชาวเพชรบุรี คณบดีคนแรกของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ้นจากตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 ตามคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ที่ 36/2519[2] สมรสกับคุณหญิง กนิษฐา วิเชียรเจริญ มีบุตรธิดา 3 คน คือ

การศึกษา

[แก้]

จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดพระทรง และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนวัดคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี เตรียมปริญญา จากมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง รุ่นที่ 7 เมื่อ พ.ศ. 2488 และธรรมศาสตร์บัณฑิต (ธ.บ.) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2493 จบปริญญาโทและเอกด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Master of International Relations) และ ปริญญาเอก (Doctor of Philosophy of International relations and Organization) จากมหาวิทยาลัยอเมริกัน (American University) สหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2494

การทำงาน

[แก้]

ศ.อดุล วิเชียรเจริญ หรือ ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก และได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[3]

ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร คนที่ 8 ระหว่าง พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2522[4][5]

ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร คนที่ 6 ระหว่าง 18 กันยายน พ.ศ. 2529 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2531 และระหว่าง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2531 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2533[6]

เสียชีวิต

[แก้]

อดุล วิเชียรเจริญ เสียชีวิตวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561 มีพิธีพระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ณ ศาลากลางน้ำ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร[7]ระหว่างวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 28 มกราคม พ.ศ. 2561

ต่อมา วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชทานเพลิงศพ[8]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

[แก้]

อ้างอิง

[แก้]
 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษและศาสตราจารย์ประจำ
 2. ตามคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ที่ 36/2519
 3. "พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-09-27. สืบค้นเมื่อ 2014-07-08.
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๒ ตอนพิเศษ ๓๕ ฉบับพิเศษ หน้า ๗ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๔ ตอนที่ ๒๖ หน้า ๑๒๙๙ ๒๙ มีนาคม ๒๕๒๐
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยศิลปากร, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๑๑๒ ฉบับพิเศษ หน้า ๖ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๑
 7. ขอแสดงความเสียใจ
 8. "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์อดุล วิเชียรเจริญ อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-07-10. สืบค้นเมื่อ 2019-07-10.
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-12-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๒๑๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๓ ธันวาคม ๒๕๒๙
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-05-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๒๒๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๙, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-05-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๗ ข หน้า ๒, ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๙
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เก็บถาวร 2022-05-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๔๙ ง หน้า ๗๐๐, ๑๙ มีนาคม ๒๕๑๗


ก่อนหน้า อดุล วิเชียรเจริญ ถัดไป
พลเอกบุญเรือน บัวจรูญ
(สมัยที่ 7)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร คนที่ 5 สมัยที่ 1
(18 กันยายน พ.ศ. 2529 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2531)
สมัยที่ 2
สมัยที่ 1 นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร คนที่ 5 สมัยที่ 2
(29 มิถุนายน พ.ศ. 2531 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2533)
ชุมพล พรประภา
(สมัยที่ 1)
แสวง สดประเสริฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร คนที่ 8
(พ.ศ. 2518 – พ.ศ. 2522)
พลตรี หม่อมราชวงศ์ทองใหญ่ ทองใหญ่