สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ามหามาลา
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2 เจ้าฟ้าชั้นเอก
กรมพระยาบำราบปรปักษ์
Brother of the 1st king, Siam, (Thailand) Wellcome L0055544.jpg
พระชายาและหม่อมพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบันเทิง
หม่อมทรัพย์ มาลากุล ณ อยุธยา
หม่อมกลีบ มาลากุล ณ อยุธยา
พระบุตร11 พระองค์
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระมารดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี
ประสูติ24 เมษายน พ.ศ. 2362
สิ้นพระชนม์1 กันยายน พ.ศ. 2429 (67 ปี)

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ มีพระนามเดิมว่า เจ้าฟ้ากลาง (24 เมษายน พ.ศ. 2362 - 1 กันยายน พ.ศ. 2429) เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประสูติแต่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี[1] (พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาทองสุก ซึ่งเป็นพระธิดาในพระเจ้าอินทวงศ์แห่งนครเวียงจันทน์) พระองค์เป็นต้นราชสกุล มาลากุล และเป็นพระโสทรอนุชาใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอาภรณ์ (ต้นราชสกุล อาภรณ์กุล) ทั้งสองราชสกุลจึงถือเป็นญาติใกล้ชิดกัน

พระประวัติ[แก้]

หลังทรงสำเร็จการศึกษา ทรงเข้ารับราชการในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับราชการในกรมวัง ดูแลภายในพระบรมมหาราชวังและพิจารณาตัดสินคดีความ กรมพระคชบาล และกรมสังฆการีธรรมการ (ปัจจุบันคือกรมการศาสนา) ถึงปีกุน พ.ศ. 2394 ได้รับพระราชทานพระสุพรรณบัฏจารึกพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามหามาลา อิศวราธิราชรวิวงศ์ บรมพงศ์ปฏิพัทธ์ บุรุษรัตน์วโรภโตสุชาติ บริษัทยนาถนรินทราธิบดี ให้ตั้งเจ้ากรมเป็นกรมหมื่นบำราบปรปักษ์[2] ทรงบังคับบัญชากรมพระภูษามาลาคลังวิเศษคลังข้างใน จนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2410 มีพระบรมราชโองการให้เลื่อนขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมผู้ใหญ่ชั้นกรมขุน ทรงศักดินา 50,000[3]

ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประชุมพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการพร้อมกันสมมติให้เป็น ผู้สำเร็จราชการในพระราชสำนักและว่าพระคลังทั้งปวง ต่อมาทรงเป็นผู้สำเร็จราชการกรมมหาดไทย สมุหนายกอัครมหาเสนาบดี ว่าราชการหัวเมืองต่างๆ และเกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศ ทรงเป็นประธานของพระบรมวงศานุวงศ์ ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2417 จึงโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระบำราบปรปักษ์ มหิศวรศักดิสุนทรรวิวงศ์ บรมพงศ์บริพัตรวิวัฒนยโสดม สรรพศิลปาคมอุดมกิจ พิฆเนศวรประสิทธิคชกรรมศาสตร โหรกลานุวาทกาพยปฏิภาณ สฤษฏิสรรพศุภการ สกลรักษฎาธิกิจปรีชาวตโยฬาร์ ยุติธรรมาทวาธยาศรัย ไตรศรีรัตนธาดา มหันตเดชานุภาพถบพิตร ทรงศักดิดา 50,000[4] และในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2428 เลื่อนเป็น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมสมเด็จพระบำราบปรปักษ์ มหิศวรศักดิสุนทรรวิวงศ์ บรมพงศ์บริพัตร วิวัฒนยโศดม สรรพศิลปาคมอุดมกิจ พิฆเนศวรประสิทธิคชกรรมศาสตร์ โหรกลานุวาทกาพยปฏิภาณ สฤษฏิศุภการสกลรักษฎาธิกิจ ปรีชาวตโยฬารสมบูรณคุณสารสุจริตจริยาภิรมย์ ราชพงศานุกรมมุขประดิษฐาสกลนราภิมานิต นริศราธิบดินทร์ ปรมินทรมหาราชวโรประการ ปรัชาชาญยุติธรรมาชวาธยาศรัย ศรีรัตนตรัยสรณคุณารักษ์ บรมอรรคมหาบุรุษยรัตนสุขุมาลกระษัตริย์วิสุทธิชาติ ธรรมิกนาถบพิตร ทรงศักดินา 60,000[5]

สิ้นพระชนม์[แก้]

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมสมเด็จพระบำราบปรปักษ์ เริ่มประชวรมาตั้งแต่เดือน 8 ปีจอ อัฐศก (พ.ศ. 2429) มีพระอาการเสวยไม่ได้ บรรทมไม่หลับ ถึงวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พระอาการทรุดลง เสวยได้แต่พระกระยาหารต้มไม่เกินหนึ่งฝาเล็ก ได้พระโอสถแล้วพระอาการทรงมาจนถึงวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม ก็ทรุดลงอีก เสวยได้แต่น้ำพระกระยาหารต้ม ครึ่งฝาถ้วยเล็ก พระอาการทรุดลงเรื่อย ๆ ถึงวันอังคารที่ 31 สิงหาคม ทรงอ่อนเพลีย ประชวรพระนาภี ทรงหอบเป็นคราว ๆ พระเนตรมัว พระกรรณตึง จนกระทั่งวันพุธ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10 ตรงกับวันที่ 1 กันยายน[6] ทรงหอบและเพลียมากขึ้น สิ้นพระชนม์เมื่อเวลา 4.25 น. สิริพระชันษา 67 ปี 130 วัน ช่วงบ่ายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์มาสรงน้ำพระศพ แล้วโปรดให้เจ้าพนักงานเชิญพระศพลงพระลอง ตั้งบนแว่นฟ้า ประกอบพระโกศกุดั่นใหญ่ เครื่องสูง 9 คัน ชุมสาย 4 คัน พระพิธีธรรม 8 รูป สวดพระอภิธรรมทั้งกลางวันกลางคืน[7] ได้รับพระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุท้องสนามหลวงเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2430

พระโอรส-พระธิดา[แก้]

มีพระโอรสและพระธิดา กับพระชายาและหม่อมดังนี้[8]

ประสูติแต่พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบันเทิง พระราชธิดาในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ
 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชายกบ
 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงเต่า
 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชายปรีชา
 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงสิริ
ประสูติแด่หม่อมทรัพย์ มาลากุล ณ อยุธยา
 • หม่อมเจ้าหญิงปุก มาลากุล (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2452 พระราชทานเพลิง ณ วัดเทพศิรินทรสวาสดิ์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2455)
 • หม่อมเจ้าประภากร มาลากุล (ประสูติเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2398 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2445) เษกสมรสกับหม่อม 2 ท่าน
 • หม่อมเจ้าอลังการ มาลากุล (ประสูติเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2404 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2479) ในรัชกาลที่ 5 ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลังการ ทรงเษกสมรสกับ หม่อมเล็ก หม่อมเจิม ศรียาภัย หม่อมผาด หม่อมนวล หม่อมทรัพย์ และหม่อมถนอม มีพระโอรสและพระธิดาดังนี้ ในหม่อมเล็ก
  • หม่อมราชวงศ์ณัฐสฤษดิ์ มาลากุล สมรสกับ นางบุญช่วย มีธิดา 2 คนดังนี้
   • หม่อมหลวงหญิงชวลิต (มาลากุล) ธรมธัช สมรสกับ ขุนเอนก ธรมธัช
   • หม่อมหลวงหญิงชุมนุม (มาลากุล) ประเสริฐศรี
  • หม่อมราชวงศ์ฐิตะไชย มาลากุล (เสียชีวิตตั้งแต่วัยหนุ่ม และไม่มีทายาท)
  • หม่อมราชวงศ์หญิงไขฉวี (มาลากุล) หาสตะนันทน์ สมรสกับ นาวาเอก หลวงประพรรดิ์จักรกิจ ร.น. (แสวง หาสตะนันท์) มีบุตร-ธิดา 8 คนดังนี้
   • นางวลีศิริ กรรณสูต
   • นายบำเรอ หาสตะนันทน์
   • นายสุขุม หาสตะนันทน์
   • นางนฤมนต์ (สวง) ศิขรินทร์ สมรสกับ นายอารีย์ ศิขรินทร์
   • นางวิบูลย์ศรี (สมบูรณ์) หาสตะนันทน์
   • นางวรรณา หาสตะนันทน์
   • นายแพทย์สรรเสริญ หาสตะนันทน์
  • หม่อมราชวงศ์ศรีธวัช มาลากุล สมรสกับ นางทองอยู่ ทัพชูวงศ์ มีบุตร-ธิดา 5 คน และนางถมยา มั่นมณี มีบุตร 3 คนดังนี้
   • หม่อมหลวงหญิงจรัสไข (มาลากุล) อัธยาศัยวิสุทธิ์ (เกิดกับนางทองอยู่) สมรสกับ นายเชิด อัธยาศัยวิสุทธิ์
   • หม่อมหลวงหญิงอำไพนัต (มาลากุล) ภาคธูป (เกิดกับนางทองอยู่) สมรสกับ นายพัว ภาคธูป
   • หม่อมหลวงฉัตรชัย มาลากุล (เกิดกับนางทองอยู่) สมรสกับ นางสุคนธ์ มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม โรจนะ)
   • นาวาเอก หม่อมหลวงไพบูลย์ มาลากุล ร.น. (เกิดกับนางทองอยู่) สมรสกับ นาวาเอกหญิง พนิดา มาลากุล ณ อยุธยา ร.น. (สกุลเดิม จิตรสมัย)
   • หม่อมหลวงพูลศักดิ์ มาลากุล (เกิดกับนางทองอยู่) สมรสกับ นางเพลินอารม มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม จิตต์ธรรม)
   • หม่อมหลวงภักดี มาลากุล (เกิดกับนางถมยา)
   • หม่อมหลวงปรีชา มาลากุล (เกิดกับนางถมยา) สมรสกับ นางชฎาภา มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ภาคีทรง)
   • หม่อมหลวงมาโนช มาลากุล (เกิดกับนางถมยา) สมรสกับ นางสุวัฒนา มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม รัศมีดิษฐ์)
  • หม่อมราชวงศ์พัฒนา มาลากุล สมรสกับ นางเหมย เดี่ยวเด่น มีบุตร-ธิดา 5 คน นางละม้าย ภูเดช มีบุตร-ธิดา 7 คน นางเที่ยง บ้านกลาง มีบุตร-ธิดา 6 คนดังนี้
   • หม่อมหลวงภมร มาลากุล (เกิดกับนางเหมย)
   • หม่อมหลวงพิมล มาลากุล (เกิดกับนางเหมย) สมรสกับ นางเล็ก มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม รัตนจักร)
   • หม่อมหลวงหญิงจงกล มาลากุล (เกิดกับนางเหมย) สมรสกับ นายประเสริฐ
   • หม่อมหลวงหญิงอุบล (มาลากุล) เสมรสุวรรณ (เกิดกับนางเหมย) สมรสกับ นายอุดม เสมรสุวรรณ
   • หม่อมหลวงวิฑูรย์ มาลากุล (เกิดกับนางเหมย) สมรสกับ นางถาวร
   • หม่อมหลวงโกสุม มาลากุล (เกิดกับนางละม้าย) สมรสกับ นางสุมิตรา มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม สุคนธมัช)
   • หม่อมหลวงโกศล มาลากุล (เกิดกับนางละม้าย) สมรสกับ นางสุบิน
   • หม่อมหลวงพิศาล มาลากุล (เกิดกับนางละม้าย) สมรสกับ นางอัมพร มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ศุภวารี)
   • หม่อมหลวงหญิงลมุน (มาลากุล) ศรานุชิต (เกิดกับนางละม้าย) สมรสกับ นายกังวาล ศรานุชิต
   • หม่อมหลวงหญิงดาราวรรณ (มาลากุล) ฤทธิรักษ์ (เกิดกับนางละม้าย) สมรสกับ นายชาลี ฤทธิรักษ์
   • หม่อมหลวงวุฒิไกร มาลากุล (เกิดกับนางละม้าย) สมรสกับ นางภัทราภรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ใหญ่ลำยอง)
   • หม่อมหลวงไพฑูรย์ มาลากุล (เกิดกับนางละม้าย) สมรสกับ นางวัลยา มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม กลิ่นกลั่น)
   • หม่อมหลวงโกมล มาลากุล (เกิดกับนางเที่ยง) สมรสกับ นางประชุม มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ทองอยู่)
   • หม่อมหลวงหญิงประยงค์ มาลากุล (เกิดกับนางเที่ยง)
   • หม่อมหลวงหญิงลัดดา (มาลากุล) ทองเล็ก (เกิดกับนางเที่ยง) สมรสกับ นายสวัสดิ์ ทองเล็ก
   • หม่อมหลวงหญิงทัศนา(มาลี) (มาลากุล) สุขตลอด (เกิดกับนางเที่ยง) สมรสกับ นายสนั่น สุขตลอด
   • หม่อมหลวงพิชัย มาลากุล (เกิดกับนางเที่ยง)
   • ร้อยตำรวจเอก หม่อมหลวงไตรทิพย์ มาลากุล (เกิดกับนางเที่ยง) สมรสกับ นางสมปอง
  • หม่อมราชวงศ์ประภาพันธุ์ มาลากุล สมรสกับ นางสอาง กาญจนวัฒน์ มีบุตร 1 คน นางอัมพร มิตรภักดี มีธิดา 2 คน นางผิว จีนปรีชา มีธิดา 1 คน และนางอนงค์ ศิริวรรณ มีบุตร-ธิดา 3 คนดังนี้
   • รองศาสตราจารย์ ร้อยเอก หม่อมหลวงประทีป มาลากุล (เกิดกับนางสอาง) สมรสกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม นุชสภาพ) มีบุตร-ธิดา 3 คนดังนี้
    • นางปุณฑริกา (มาลากุลฯ) ใบเงิน สมรสกับ นายนึกรัก ใบเงิน
    • นายปูมเทพ มาลากุล ณ อยุธยา สมรสกับ นางแอน มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม นำชัยศิริ)
    • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา
   • หม่อมหลวงหญิงประพันธ์ (มาลากุล) มีแสงทอง (เกิดกับนางอัมพร) สมรสกับ นายถวิล มีแสงทอง มีบุตร 1 คนดังนี้
    • นายวีระพัฒน์ มีแสงทอง
   • หม่อมหลวงหญิงเครือวัลย์ (มาลากุล) สุปัญโญ (เกิดกับนางอัมพร) สมรสกับ นายเสรี สุปัญโญ มีบุตร-ธิดา 6 คนดังนี้
    • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรฉัตร์ สุปัญโญ
    • นายวัชระ สุปัญโญ
    • นายวัชรินทร์ สุปัญโญ
    • นายปรินดา สุปัญโญ
    • นายสราวุธ สุปัญโญ
    • นางสาวสุดครึง สุปัญโญ
   • หม่อมหลวงหญิงประไพ (มาลากุล) นงค์พยัคฆ์ (เกิดกับนางผิว) สมรสกับ พันเอก สอาด นงค์พยัคฆ์ มีบุตร-ธิดา 3 คนดังนี้
    • นางสาวกัญชลี นงค์พยัคฆ์
    • นายอภิชาติ นงค์พยัคฆ์ มีบุตร 1 คนดังนี้
     • นายอธิปัตย์ นงค์พยัคฆ์
    • (เด็กหญิง นงค์พยัคฆ์) เสียชีวิตก่อนเกิด
   • หม่อมหลวงปัญญา มาลากุล (เกิดกับนางอนงค์) สมรสกับ นางยุวดี มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม อัจฉริยวิญญู)
   • หม่อมหลวงมานพ มาลากุล (เกิดกับนางอนงค์) สมรสกับ นางไพลิน มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม เทวฤทธิ์) มีบุตร-ธิดา 3 คนดังนี้
    • นายรุจิภัตต์ มาลากุล ณ อยุธยา สมรสกับ นางนิดา มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ตันปัทมดิลก) มีธิดา 1 คนดังนี้
     • เด็กหญิงอิงกายา มาลากุล ณ อยุธยา
    • นายรุจิพงศ์ มาลากุล ณ อยุธยา สมรสกับ นางนัธริกา มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม คุโณปการ)
    • นางสาวมานวิกา มาลากุล ณ อยุธยา
   • หม่อมหลวงหญิงภาพิมน (อุ่นใจ) มาลากุล (เกิดกับนางอนงค์)
  • หม่อมราชวงศ์หญิงบรรจง มาลากุล สมรสกับ นายสุดจิตต์ เตมียสูตย์ มีธิดา 2 คน และกับนายแพทย์โพธิ์ นาคะเสถียร มีบุตร-ธิดา 2 คนดังนี้
   • เด็กหญิงชยิน เตมียสูตย์ (เกิดกับนายสุดจิตต์)
   • นางบัญญัติ เตมียสูตย์ (เกิดกับนายสุดจิตต์)
   • นายไพบูลย์ นาคะเสถียร (เกิดกับนายแพทย์โพธิ์)
   • นางรำพึง (มาลากุลฯ) นาคพงษ์ (เกิดกับนายแพทย์โพธิ์) สมรสกับ พันตำรวจเอก สุริยา นาคพงษ์ มีบุตร-ธิดา 4 คนดังนี้
    • นางไพรำ นาคพงษ์
    • นางสุภัทร นาคพงษ์
    • นายสุรยุทธ์ มาลากุล
    • นางรำไพพักตร์ มาลากุล ในหม่อมเจิม ศรียาภัย
  • หม่อมราชวงศ์จรูญรัตน์ มาลากุล สมรสกับ นางสวัสดิ์ มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม หทยานนท์) มีบุตร-ธิดา 2 คนดังนี้
   • นาวาเอก หม่อมหลวงเชาวรัตน์ มาลากุล สมรสกับ นางบวร มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม จันทรสูตร)
   • หม่อมหลวงหญิงเสรีรัตน์ (มาลากุลฯ) บุณยเศรษฐ สมรสกับ นายเชาวลิต บุณยเศรษฐ ในหม่อมผาด
  • หม่อมราชวงศ์ประเทือง มาลากุล สมรสกับ นางละออ มีบุตร-ธิดา 5 คน และนางสุภาพ มีธิดา 1 คนดังนี้
   • หม่อมหลวงประสพไชย มาลากุล (เกิดกับนางละออ)
   • หม่อมหลวงหญิงประสงค์ มาลากุล (เกิดกับนางละออ)
   • หม่อมหลวงหญิงประสิทธิ์ศรี (มาลากุล) เข้มบุญศรี สมรสกับ นายจำลอง เข้มบุญศรี (เกิดกับนางละออ)
   • หม่อมหลวงประสมศิลป์ มาลากุล (เกิดกับนางละออ)
   • หม่อมหลวงประจวบพันธ์ มาลากุล (เกิดกับนางละออ)
   • หม่อมหลวงประเสริฐศรี มาลากุล (เกิดกับนางละออ)
   • หม่อมหลวงหญิงประชุมพร มาลากุล (เกิดกับนางสุภาพ) ในหม่อมนวล
  • หม่อมราชวงศ์หญิงแฉล้ม มาลากุล สมรสกับ พันตรี นายแพทย์หลวงฉัตรพลรักษ์ (ฉัตร พงศ์ศักดิ์) มีบุตร 1 คนดังนี้
   • นายฉัตรดนัย ฉัตรพลรักษ์ สมรสกับ นางสายสัมพันธ์ ฉัตรพลรักษ์ บุตรีเอกอัครราชทูตสุนทร สุวรรณสาร และนางจำนรรจ์ สุวรรณสาร (สกุลเดิม วสันตสิงห์) มีบุตร-ธิดา 2 คนดังนี้
    • นางสาวกัญญาภิรมย์ (อาภาภิรมย์) ฉัตรพลรักษ์
    • นายพิชญ ฉัตรพลรักษ์ ในหม่อมทรัพย์
  • หม่อมราชวงศ์หญิงชลอ มาลากุล ในหม่อมถนอม
  • หม่อมราชวงศ์หญิงแข (มาลากุล) เชื้อสุวรรณ สมรสกับ นายรัตน เชื้อสุวรรณ มีธิดา 1 คนดังนี้
   • นางลิขิต (เชื้อสุวรรณ) ชัยพินิจ สมรสกับ นายวินัย ชัยพินิจ
  • หม่อมราชวงศ์ประยูร มาลากุล สมรสกับ นางสว่าง วรรณมิตร มีธิดา 1 คน นางสีนวล มาลากุล มีบุตร-ธิดา 4 คน และนางอุทัย มีบุตร 1 คนดังนี้
   • หม่อมหลวงหญิงเสถียร (มาลากุล) แจ่มจันทร์ (เกิดกับนางสว่าง) สมรสกับ นายบุญลือ แจ่มจันทร์
   • หม่อมหลวงอุทัย มาลากุล (เกิดกับนางสีนวล) สมรสกับ นางบุญสม มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม มณฑาลพ)
   • หม่อมหลวงประทีป มาลากุล (เกิดกับนางสีนวล) สมรสกับ นางรวม มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม สาเจริญ) มีบุตร-ธิดา 2 คนดังนี้
    • นายธนาพชร มาลากุล
    • นางสุนันทา (มาลากุลฯ) โสมากุล สมรสกับ นายอำนาจ โสมากุล มีบุตร-ธิดา 3 คนดังนี้
     • นางสาวนงลักษณ์ มาลากุล
     • เด็กชายคุณานนท์ มาลากุล
     • เด็กหญิงจันทิมา มาลากุล
   • หม่อมหลวงบุญเทียม มาลากุล (เกิดกับนางสีนวล) สมรสกับ นางสมปอง
   • หม่อมหลวงหญิงสัญญาลักษณ์ (มาลากุล) เทียนทอง (เกิดกับนางสีนวล) สมรสกับ นายพิมล เทียนทอง
   • หม่อมหลวงประทีบ มาลากุล (เกิดกับนางอุทัย)
  • หม่อมราชวงศ์สมพงษ์ มาลากุล สมรสกับ นางประทุม มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ศรีใหม่)
   • หม่อมหลวงหญิงสมทบ (มาลากุล) นามสว่าง สมรสกับ นายบุญมา นามสว่าง
    • นางสาวพนิตตา นามสว่าง
   • หม่อมหลวงหญิงสายปัญญา (มาลากุล) จิรวรรณธร สมรสกับ นายวิเชียร จิรวรรณธร
    • นางสาววรรณธร จิรวรรณธร
    • นางจิรวรรณ จิรวรรณธร
    • นางสาวส่องศรี จิรวรรณธร
   • หม่อมหลวงสุพจน์ มาลากุล
   • หม่อมหลวงสัมพันธ์ มาลากุล สมรสกับ นางปราณีต
   • หม่อมหลวงสกุล มาลากุล สมาชิกวุฒิสภา สมรสกับ นางอ้อมจิตต์ มาลากุล ณ อยุธยา
    • นางสาวจารุเนตร มาลากุล ณ อยุธยา
    • เด็กหญิงอรชพร มาลากุล ณ อยุธยา
   • หม่อมหลวงหญิงกรุณา (มาลากุล) วงษ์พันธ์ สมรสกับ เรือโท ไพบูลย์ วงษ์พันธ์
    • นายมานพ มาลากุล ณ อยุธยา
    • นางสาวพิชญา วงษ์พันธ์
   • หม่อมหลวงปกป้อง มาลากุล สมรสกับ นางวันเพ็ญ มาลากุล ณ อยุธยา
    • นางสาวปัญจพร มาลากุล ณ อยุธยา
    • นางสาวปรียาพร มาลากุล ณ อยุธยา
  • หม่อมราชวงศ์หญิงสมถวิล (มาลากุล) เขียวลายเลิศ สมรสกับ นายประธาน เขียวลายเลิศ มีธิดา 1 คนดังนี้
   • นางรุ่งเรือง เขียวลายเลิศ
  • หม่อมราชวงศ์เจริญ มาลากุล สมรสกับ นางสำเนียง มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม เปรมสมิทธ์) มีบุตร-ธิดา 9 คนดังนี้
   • หม่อมหลวงณรงค์ มาลากุล สมรสกับ นางทองดี มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม คำดวง) มีบุตร 3 คนดังนี้
    • นายดิเรก มาลากุล ณ อยุธยา
    • นายวิรัตน์ มาลากุล ณ อยุธยา
    • นายธงชัย มาลากุล ณ อยุธยา
   • ร้อยตรี หม่อมหลวงปรีชา มาลากุล สมรสกับ นางเบญจมาศ มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม สุขโข) มีบุตร 3 คนดังนี้
    • นายปัญญพัฒน์ มาลากุล ณ อยุธยา สมรสกับ นางสาวอรัญญา เดชาละมัย
    • นายปรัชญา มาลากุล ณ อยุธยา
    • สิบเอก ปริญญา มาลากุล ณ อยุธยา
   • หม่อมหลวงบรรจบ มาลากุล สมรสกับ นางสุกัญญา มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม นิยมจันทร์) มีธิดา 4 คนดังนี้
    • นางสาวสุจิรา มาลากุล ณ อยุธยา
    • นางสาวจุติพร มาลากุล ณ อยุธยา
    • นางสาวนฤมล มาลากุล ณ อยุธยา
    • ด.ญ.จิตรานุช มาลากุล ณ อยุธยา
   • หม่อมหลวงหญิงศรีประจันทร์ มาลากุล
   • หม่อมหลวงหญิงศรีสุดา มาลากุล
   • จ่าสิบเอก หม่อมหลวงศักดา มาลากุล สมรสกับ นางศรีนวล มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม พึ่งพา) มีบุตร 3 คนดังนี้
    • นายภานุพงศ์ มาลากุล ณ อยุธยา
    • นายจิรวัฒน์ มาลากุล ณ อยุธยา
    • นายจิรวุฒิ มาลากุล ณ อยุธยา
   • หม่อมหลวงหญิงสุทิน (มาลากุล) อรรถปักษ์ สมรสกับ นายราเชษฐ์ อรรถปักษ์ มีธิดา 1 คนดังนี้
    • ด.ญ.สวรรญา อรรถปักษ์
   • หม่อมหลวงประชา มาลากุล สมรสกับ นางวันเพ็ญ มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม อำไพโชติ) มีบุตร 1 คนดังนี้
    • นายเกรียงไกร มาลากุล ณ อยุธยา
   • หม่อมหลวงหญิงสมจิตร (มาลากุล) พัฒนา สมรสกับ จ่าสิบเอก ศุภกิตติ์ พัฒนา มีบุตร 1 คนดังนี้
    • นายสัญฐิติ พัฒนา
  • หม่อมราชวงศ์หญิงขจิตร์ (มาลากุล) เจริญชื่น สมรสกับ ร้อยตรี เดชา เจริญชื่น มีบุตรธิดา 2 คนดังนี้
   • นางพรรณงาม (เจริญชื่น) สัพพะเลข สมรสกับ นายจำรัส สัพพะเลข
   • นายชาคริต เจริญชื่น
  • หม่อมราชวงศ์หญิงละเวียด (มาลากุล) ปานไหล่ สมรสกับ นายศิริ ปานไหล่ มีบุตรธิดา 3 คนดังนี้
   • นายนคร ปานไหล่
   • นายอดิศร ปานไหล่
   • นางสุดสนอง ปานไหล่
 • หม่อมเจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม (ประสูติเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2401)
ประสูติแด่หม่อมกลีบ มาลากุล ณ อยุธยา

พระเกียรติยศ[แก้]

พระอิสริยยศ[แก้]

 • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากลาง (24 เมษายน พ.ศ. 2362 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367)
 • สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากลาง (21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 - พ.ศ. 2394)
 • สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามหามาลา (พ.ศ. 2394 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2410)
 • สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมขุนบำราบปรปักษ์ (9 สิงหาคม พ.ศ. 2410 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411)
 • สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมขุนบำราบปรปักษ์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 - 20 เมษายน พ.ศ. 2417)
 • สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระบำราบปรปักษ์ (20 เมษายน พ.ศ. 2417 - 12 ธันวาคม พ.ศ. 2428)
 • สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมสมเด็จพระบำราบปรปักษ์ (12 ธันวาคม พ.ศ. 2428 - พ.ศ. 2429)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

พงศาวลี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

เชิงอรรถ
 1. "ข่าวสิ้นพระชนม์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 3 (23): 192. 8 ตุลาคม 2429. สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 2. จดหมายเหตุเรื่องทรงตั้งพระบรมวงศานุวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 1, หน้า 103
 3. จดหมายเหตุเรื่องทรงตั้งพระบรมวงศานุวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 1, หน้า 156
 4. จดหมายเหตุเรื่องทรงตั้งพระบรมวงศานุวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 1, หน้า 201
 5. จดหมายเหตุเรื่องทรงตั้งพระบรมวงศานุวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 1, หน้า 265-266
 6. ราชสกุลวงศ์, หน้า 35
 7. "ข่าวสิ้นพระชนม์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 3 (24): 192. 15 ตุลาคม 2429. สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 8. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
 9. พระราชทานตราความชอบ
บรรณานุกรม