พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลังการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลังการ
พระวรวงศ์เธอ ชั้น 2
พระองค์เจ้าชั้นตรี
พระองค์เจ้าอลังการ.jpg
องคมนตรี
ดำรงตำแหน่ง19 กันยายน พ.ศ. 2435
หม่อมคุณหญิงเล็ก มาลากุล หม่อมเจิม ศรียาภัย หม่อมผาด หม่อมนวล หม่อมทรัพย์ และหม่อมถนอม
พระบุตร18 คน
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์
พระมารดาหม่อมทรัพย์ มาลากุล ณ อยุธยา
ประสูติ19 พฤษภาคม พ.ศ. 2404
สิ้นพระชนม์13 มีนาคม พ.ศ. 2479 (74 ปี)
รับใช้กองทัพบกสยาม
ชั้นยศRTA OF-3 (Major).svg พันตรี

มหาอำมาตย์ตรี นายพันตรี พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลังการ (19 พฤษภาคม พ.ศ. 2404 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2479) เป็นพระโอรสใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ ประสูติแต่ หม่อมทรัพย์ มาลากุล ณ อยุธยา

พระประวัติ[แก้]

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลังการ พระนามเดิม หม่อมเจ้าอลังการ มาลากุล อดีตองคมนตรี อธิบดีกรมส่วย รัฐมนตรี ปลัดทูลฉลองกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ สภานายกรัฐมนตรี บังคับการกรมพระคชบาล และข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลปราจีนบุรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนาขึ้นเป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลังการ เมื่อ พ.ศ. 2443[1] เครื่องยศในเวลารับพระสุพรรณบัฏ หีบหมากเสวยไม้แดงหุ้มทองคำลงยา ตราครุฑ 1 หีบ[2] ทรงเป็นผู้ให้กำเนิดวงการภาพยนตร์ไทย โดยจัดให้มีการละเล่น ซีนีมาโตแครฟ จากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ณ โรงละครหม่อมเจ้าอลังการ ข้างประตูสามยอด ถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดการฉายในประเทศไทย และเป็นวิวัฒนาการใหม่ในโลกขณะนั้น[3]

พระโอรส-พระธิดา[แก้]

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลังการ ทรงเษกสมรสกับ คุณหญิงเล็ก มาลากุล จ.จ.[4] หม่อมเจิม ศรียาภัย หม่อมผาด หม่อมนวล หม่อมทรัพย์ และหม่อมถนอม ทรงมีพระโอรส-พระธิดา จำนวน 18 คน จากหม่อมทั้งหมดจำนวน 6 คน ดังนี้

ในคุณหญิงเล็ก มาลากุล

 • หม่อมราชวงศ์ณัฐสฤษดิ์ มาลากุล สมรสกับ นางบุญช่วย มีธิดา 2 คนดังนี้
  • หม่อมหลวงหญิงชวลิต ธรมธัช สมรสกับ ขุนเอนก ธรมธัช
  • หม่อมหลวงหญิงชุมนุม ประเสริฐศรี
 • หม่อมราชวงศ์ฐิตะไชย มาลากุล (เสียชีวิตตั้งแต่วัยหนุ่ม และไม่มีทายาท)
 • หม่อมราชวงศ์หญิงไขฉวี หาสตะนันทน์ สมรสกับ นาวาเอก หลวงประพรรดิ์จักรกิจ ราชนาวี (แสวง หาสตะนันท์) มีบุตร-ธิดา 8 คนดังนี้
  • นางวลีศิริ กรรณสูต
  • นายบำเรอ หาสตะนันทน์
  • นายสุขุม หาสตะนันทน์
  • นางนฤมนต์ (สวง) ศิขรินทร์ สมรสกับ นายอารีย์ ศิขรินทร์
  • นางวิบูลย์ศรี (สมบูรณ์) หาสตะนันทน์
  • นางวรรณา หาสตะนันทน์
  • นายแพทย์สรรเสริญ หาสตะนันทน์
 • หม่อมราชวงศ์ศรีธวัช มาลากุล สมรสกับ นางทองอยู่ ทัพชูวงศ์ มีบุตร-ธิดา 5 คน และนางถมยา มั่นมณี มีบุตร 3 คนดังนี้
  • หม่อมหลวงหญิงจรัสไข อัธยาศัยวิสุทธิ์ เกิดจากนางทองอยู่ สมรสกับ นายเชิด อัธยาศัยวิสุทธิ์
  • หม่อมหลวงหญิงอำไพนัต ภาคธูป เกิดจากนางทองอยู่ สมรสกับ นายพัว ภาคธูป
  • หม่อมหลวงฉัตรชัย มาลากุล เกิดจากนางทองอยู่ สมรสกับ นางสุคนธ์ มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม โรจนะ)
  • นาวาเอก หม่อมหลวงไพบูลย์ มาลากุล ราชนาวี เกิดจากนางทองอยู่ สมรสกับ นาวาเอกหญิง พนิดา มาลากุล ณ อยุธยา ราชนาวี (สกุลเดิม จิตรสมัย)
  • หม่อมหลวงพูลศักดิ์ มาลากุล เกิดจากนางทองอยู่ สมรสกับ นางเพลินอารม มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม จิตต์ธรรม)
  • หม่อมหลวงภักดี มาลากุล เกิดจากนางถมยา
  • หม่อมหลวงปรีชา มาลากุล เกิดจากนางถมยา สมรสกับ นางชฎาภา มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ภาคีทรง)
  • หม่อมหลวงมาโนช มาลากุล เกิดจากนางถมยา สมรสกับ นางสุวัฒนา มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม รัศมีดิษฐ์)
 • หม่อมราชวงศ์พัฒนา มาลากุล สมรสกับ นางเหมย เดี่ยวเด่น มีบุตร-ธิดา 5 คน นางละม้าย ภูเดช มีบุตร-ธิดา 7 คน นางเที่ยง บ้านกลาง มีบุตร-ธิดา 6 คนดังนี้
  • หม่อมหลวงภมร มาลากุล เกิดจากนางเหมย
  • หม่อมหลวงพิมล มาลากุล เกิดจากนางเหมย สมรสกับ นางเล็ก มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม รัตนจักร)
  • หม่อมหลวงหญิงจงกล มาลากุล เกิดจากนางเหมย สมรสกับ นายประเสริฐ
  • หม่อมหลวงหญิงอุบล เสมรสุวรรณ เกิดจากนางเหมย สมรสกับ นายอุดม เสมรสุวรรณ
  • หม่อมหลวงวิฑูรย์ มาลากุล เกิดจากนางเหมย สมรสกับ นางถาวร
  • หม่อมหลวงโกสุม มาลากุล เกิดจากนางละม้าย สมรสกับ นางสุมิตรา มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม สุคนธมัช)
  • หม่อมหลวงโกศล มาลากุล เกิดจากนางละม้าย สมรสกับ นางสุบิน
  • หม่อมหลวงพิศาล มาลากุล เกิดจากนางละม้าย สมรสกับ นางอัมพร มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ศุภวารี)
  • หม่อมหลวงหญิงลมุน ศรานุชิต เกิดจากนางละม้าย สมรสกับ นายกังวาล ศรานุชิต
  • หม่อมหลวงหญิงดาราวรรณ ฤทธิรักษ์ เกิดจากนางละม้าย สมรสกับ นายชาลี ฤทธิรักษ์
  • หม่อมหลวงวุฒิไกร มาลากุล เกิดจากนางละม้าย สมรสกับ นางภัทราภรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ใหญ่ลำยอง)
  • หม่อมหลวงไพฑูรย์ มาลากุล เกิดจากนางละม้าย สมรสกับ นางวัลยา มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม กลิ่นกลั่น)
  • หม่อมหลวงโกมล มาลากุล เกิดจากนางเที่ยง สมรสกับ นางประชุม มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ทองอยู่)
  • หม่อมหลวงหญิงประยงค์ มาลากุล เกิดจากนางเที่ยง
  • หม่อมหลวงหญิงลัดดา ทองเล็ก เกิดจากนางเที่ยง สมรสกับ นายสวัสดิ์ ทองเล็ก
  • หม่อมหลวงหญิงทัศนา(มาลี) สุขตลอด เกิดจากนางเที่ยง สมรสกับ นายสนั่น สุขตลอด
  • หม่อมหลวงพิชัย มาลากุล เกิดจากนางเที่ยง
  • ร้อยตำรวจเอก หม่อมหลวงไตรทิพย์ มาลากุล เกิดจากนางเที่ยง สมรสกับ นางสมปอง
 • หม่อมราชวงศ์ประภาพันธุ์ มาลากุล สมรสกับ นางสอาง กาญจนวัฒน์ มีบุตร 1 คน นางอัมพร มิตรภักดี มีธิดา 2 คน นางผิว จีนปรีชา มีธิดา 1 คน และนางอนงค์ ศิริวรรณ มีบุตร-ธิดา 3 คนดังนี้
  • รองศาสตราจารย์ ร้อยเอก หม่อมหลวงประทีป มาลากุล เกิดจากนางสอาง สมรสกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม นุชสภาพ) มีบุตร-ธิดา 3 คนดังนี้
   • นางปุณฑริกา ใบเงิน สมรสกับ นายนึกรัก ใบเงิน มีธิดา-บุตร 2 คนดังนี้
    • นางสาวปุญญารักษ์ ใบเงิน
    • นายณพล ใบเงิน
   • นายปูมเทพ มาลากุล ณ อยุธยา สมรสกับ นางแอน มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม นำชัยศิริ) มีบุตร 2 คนดังนี้
    • นายเปี่ยมธรรม มาลากุล ณ อยุธยา
    • นายเป็นไท มาลากุล ณ อยุธยา
   • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา สมรสกับ นางสุวินิตา มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม มนตริวัต) มีธิดา 1 คนดังนี้
    • นางสาวปัณณตา มาลากุล ณ อยุธยา
  • หม่อมหลวงหญิงประพันธ์ มีแสงทอง เกิดจากนางอัมพร สมรสกับ นายถวิล มีแสงทอง มีบุตร 1 คนดังนี้
   • นายวีระพัฒน์ มีแสงทอง
  • หม่อมหลวงหญิงเครือวัลย์ สุปัญโญ เกิดจากนางอัมพร สมรสกับ นายเสรี สุปัญโญ มีบุตร-ธิดา 6 คนดังนี้
   • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรฉัตร์ สุปัญโญ
   • นายวัชระ สุปัญโญ
   • นายวัชรินทร์ สุปัญโญ
   • นายปรินดา สุปัญโญ
   • นายสราวุธ สุปัญโญ
   • นางสาวสุดครึง สุปัญโญ
  • หม่อมหลวงหญิงประไพ นงค์พยัคฆ์ เกิดจากนางผิว สมรสกับ พันเอก สอาด นงค์พยัคฆ์ มีบุตร-ธิดา 3 คนดังนี้
   • นางสาวกัญชลี นงค์พยัคฆ์
   • นายอภิชาติ นงค์พยัคฆ์ มีบุตร 1 คนดังนี้
    • นายอธิปัตย์ นงค์พยัคฆ์
   • (เด็กหญิง นงค์พยัคฆ์) เสียชีวิตก่อนเกิด
  • หม่อมหลวงปัญญา มาลากุล เกิดจากนางอนงค์ สมรสกับ นางยุวดี มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม อัจฉริยวิญญู)
  • หม่อมหลวงมานพ มาลากุล เกิดจากนางอนงค์ สมรสกับ นางไพลิน มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม เทวฤทธิ์) มีบุตร-ธิดา 3 คนดังนี้
   • นายรุจิภัตต์ มาลากุล ณ อยุธยา สมรสกับ นางนิดา มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ตันปัทมดิลก) มีธิดา 1 คนดังนี้
    • เด็กหญิงอิงกายา มาลากุล ณ อยุธยา
   • นายรุจิพงศ์ มาลากุล ณ อยุธยา สมรสกับ นางนัธริกา มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม คุโณปการ) มีธิดา-บุตร 2 คน ดังนี้
    • เด็กหญิงแพรปัฏธ์ มาลากุล ณ อยุธยา
    • เด็กชายปรานต์ปิติ มาลากุล ณ อยุธยา
   • นางสาวมานวิกา มาลากุล ณ อยุธยา
  • หม่อมหลวงหญิงภาพิมน (อุ่นใจ) มาลากุล เกิดจากนางอนงค์
 • หม่อมราชวงศ์หญิงบรรจง มาลากุล สมรสกับ นายสุดจิตต์ เตมียสูตย์ มีธิดา 2 คน และกับนายแพทย์โพธิ์ นาคะเสถียร มีบุตร-ธิดา 2 คนดังนี้
  • เด็กหญิงชยิน เตมียสูตย์ เกิดกับนายสุดจิตต์
  • นางบัญญัติ เตมียสูตย์ เกิดกับนายสุดจิตต์
  • นายไพบูลย์ นาคะเสถียร เกิดกับนายแพทย์โพธิ์
  • นางรำพึง นาคพงษ์ เกิดกับนายแพทย์โพธิ์ สมรสกับ พันตำรวจเอก สุริยา นาคพงษ์ มีบุตร-ธิดา 4 คนดังนี้
   • นางไพรำ นาคพงษ์
   • นางสุภัทร นาคพงษ์
   • นายสุรยุทธ์ มาลากุล
   • นางรำไพพักตร์ มาลากุล

ในหม่อมเจิม ศรียาภัย

 • หม่อมราชวงศ์จรูญรัตน์ มาลากุล สมรสกับ นางสวัสดิ์ มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม หทยานนท์) มีบุตร-ธิดา 2 คนดังนี้
  • นาวาเอก หม่อมหลวงเชาวรัตน์ มาลากุล สมรสกับ นางบวร มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม จันทรสูตร)
  • หม่อมหลวงหญิงเสรีรัตน์ บุณยเศรษฐ สมรสกับ นายเชาวลิต บุณยเศรษฐ

ในหม่อมผาด

 • หม่อมราชวงศ์ประเทือง มาลากุล สมรสกับ นางละออ มีบุตร-ธิดา 6 คน และนางสุภาพ มีธิดา 1 คนดังนี้
  • หม่อมหลวงประสพไชย มาลากุล เกิดจากนางละออ
  • หม่อมหลวงหญิงประสงค์ มาลากุล เกิดจากนางละออ
  • หม่อมหลวงหญิงประสิทธิ์ศรี เข้มบุญศรี เกิดจากนางละออ สมรสกับ นายจำลอง เข้มบุญศรี
  • หม่อมหลวงประสมศิลป์ มาลากุล เกิดจากนางละออ
  • หม่อมหลวงประจวบพันธ์ มาลากุล เกิดจากนางละออ
  • หม่อมหลวงประเสริฐศรี มาลากุล เกิดนางนางละออ
  • หม่อมหลวงหญิงประชุมพร มาลากุล เกิดจากนางสุภาพ

ในหม่อมนวล

 • หม่อมราชวงศ์หญิงแฉล้ม มาลากุล สมรสกับ พันตรี นายแพทย์หลวงฉัตรพลรักษ์ (ฉัตร พงศ์ศักดิ์) มีบุตร 1 คนดังนี้
  • นายฉัตรดนัย ฉัตรพลรักษ์ สมรสกับ นางสายสัมพันธ์ ฉัตรพลรักษ์ บุตรีเอกอัครราชทูตสุนทร สุวรรณสาร และนางจำนรรจ์ สุวรรณสาร (สกุลเดิม วสันตสิงห์) มีบุตร-ธิดา 2 คนดังนี้
   • นางสาวกัญญาภิรมย์ (อาภาภิรมย์) ฉัตรพลรักษ์
   • นายพิชญ ฉัตรพลรักษ์

ในหม่อมทรัพย์

 • หม่อมราชวงศ์หญิงชลอ มาลากุล

ในหม่อมถนอม

 • หม่อมราชวงศ์หญิงแข เชื้อสุวรรณ สมรสกับ นายรัตน เชื้อสุวรรณ มีธิดา 1 คนดังนี้
  • นางลิขิต ชัยพินิจ สมรสกับ นายวินัย ชัยพินิจ
 • หม่อมราชวงศ์ประยูร มาลากุล สมรสกับ นางสว่าง วรรณมิตร มีธิดา 1 คน นางสีนวล มาลากุล มีบุตร-ธิดา 4 คน และนางอุทัย มีบุตร 1 คนดังนี้
  • หม่อมหลวงหญิงเสถียร แจ่มจันทร์ เกิดจากนางสว่าง สมรสกับ นายบุญลือ แจ่มจันทร์
  • หม่อมหลวงอุทัย มาลากุล เกิดจากนางสีนวล สมรสกับ นางบุญสม มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม มณฑาลพ)
  • หม่อมหลวงประทีป มาลากุล เกิดจากนางสีนวล สมรสกับ นางรวม มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม สาเจริญ) มีบุตร-ธิดา 2 คนดังนี้
   • นายธนาพชร มาลากุล
   • นางสุนันทา โสมากุล สมรสกับ นายอำนาจ โสมากุล มีบุตร-ธิดา 3 คนดังนี้
    • นางสาวนงลักษณ์ มาลากุล
    • เด็กชายคุณานนท์ มาลากุล
    • เด็กหญิงจันทิมา มาลากุล
  • หม่อมหลวงบุญเทียม มาลากุล เกิดจากนางสีนวล สมรสกับ นางสมปอง
  • หม่อมหลวงหญิงสัญญาลักษณ์ เทียนทอง เกิดจากนางสีนวล สมรสกับ นายพิมล เทียนทอง
  • หม่อมหลวงประทีบ มาลากุล เกิดจากนางอุทัย
 • หม่อมราชวงศ์สมพงษ์ มาลากุล สมรสกับ นางประทุม มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ศรีใหม่) มีบุตร-ธิดา 7 คนดังนี้
  • หม่อมหลวงหญิงสมทบ นามสว่าง สมรสกับ นายบุญมา นามสว่าง
   • นางสาวพนิตตา นามสว่าง
  • หม่อมหลวงหญิงสายปัญญา จิรวรรณธร สมรสกับ นายวิเชียร จิรวรรณธร
   • นางสาววรรณธร จิรวรรณธร
   • นางจิรวรรณ จิรวรรณธร
   • นางสาวส่องศรี จิรวรรณธร
  • หม่อมหลวงสุพจน์ มาลากุล
  • หม่อมหลวงสัมพันธ์ มาลากุล สมรสกับ นางปราณีต
  • หม่อมหลวงสกุล มาลากุล สมาชิกวุฒิสภา[5] สมรสกับ นางอ้อมจิตต์ มาลากุล ณ อยุธยา
   • นางสาวจารุเนตร มาลากุล ณ อยุธยา
   • เด็กหญิงอรชพร มาลากุล ณ อยุธยา
  • หม่อมหลวงหญิงกรุณา วงษ์พันธ์ สมรสกับ เรือโท ไพบูลย์ วงษ์พันธ์
   • นายมานพ มาลากุล ณ อยุธยา
   • นางสาวพิชญา วงษ์พันธ์
  • หม่อมหลวงปกป้อง มาลากุล สมรสกับ นางวันเพ็ญ มาลากุล ณ อยุธยา
   • นางสาวปัญจพร มาลากุล ณ อยุธยา
   • นางสาวปรียาพร มาลากุล ณ อยุธยา
 • หม่อมราชวงศ์หญิงสมถวิล เขียวลายเลิศ สมรสกับ นายประธาน เขียวลายเลิศ มีธิดา 1 คนดังนี้
  • นางรุ่งเรือง เขียวลายเลิศ
 • หม่อมราชวงศ์เจริญ มาลากุล สมรสกับ นางสำเนียง มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม เปรมสมิทธ์) มีบุตร-ธิดา 9 คนดังนี้
  • หม่อมหลวงณรงค์ มาลากุล สมรสกับ นางทองดี มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม คำดวง) มีบุตร 3 คนดังนี้
   • นายดิเรก มาลากุล ณ อยุธยา
   • นายวิรัตน์ มาลากุล ณ อยุธยา
   • นายธงชัย มาลากุล ณ อยุธยา
  • ร้อยตรี หม่อมหลวงปรีชา มาลากุล สมรสกับ นางเบญจมาศ มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม สุขโข) มีบุตร 3 คนดังนี้
   • นายปัญญพัฒน์ มาลากุล ณ อยุธยา สมรสกับ นางสาวอรัญญา เดชาละมัย
   • นายปรัชญา มาลากุล ณ อยุธยา
   • สิบเอก ปริญญา มาลากุล ณ อยุธยา
  • หม่อมหลวงบรรจบ มาลากุล สมรสกับ นางสุกัญญา มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม นิยมจันทร์) มีธิดา 4 คนดังนี้
   • นางสาวสุจิรา มาลากุล ณ อยุธยา
   • นางสาวจุติพร มาลากุล ณ อยุธยา
   • นางสาวนฤมล มาลากุล ณ อยุธยา
   • ด.ญ.จิตรานุช มาลากุล ณ อยุธยา
  • หม่อมหลวงหญิงศรีประจันทร์ มาลากุล
  • หม่อมหลวงหญิงศรีสุดา มาลากุล
  • จ่าสิบเอก หม่อมหลวงศักดา มาลากุล สมรสกับ นางศรีนวล มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม พึ่งพา) มีบุตร 3 คนดังนี้
   • นายภานุพงศ์ มาลากุล ณ อยุธยา
   • นายจิรวัฒน์ มาลากุล ณ อยุธยา
   • นายจิรวุฒิ มาลากุล ณ อยุธยา
  • หม่อมหลวงหญิงสุทิน อรรถปักษ์ สมรสกับ นายราเชษฐ์ อรรถปักษ์ มีธิดา 1 คนดังนี้
   • ด.ญ.สวรรญา อรรถปักษ์
  • หม่อมหลวงประชา มาลากุล สมรสกับ นางวันเพ็ญ มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม อำไพโชติ) มีบุตร 1 คนดังนี้
   • นายเกรียงไกร มาลากุล ณ อยุธยา
  • หม่อมหลวงหญิงสมจิตร พัฒนา สมรสกับ จ่าสิบเอก ศุภกิตติ์ พัฒนา มีบุตร 1 คนดังนี้
   • นายสัญฐิติ พัฒนา
 • หม่อมราชวงศ์หญิงขจิตร์ เจริญชื่น สมรสกับ ร้อยตรี เดชา เจริญชื่น มีบุตรธิดา 2 คนดังนี้
  • นางพรรณงาม สัพพะเลข สมรสกับ นายจำรัส สัพพะเลข
  • นายชาคริต เจริญชื่น
 • หม่อมราชวงศ์หญิงละเวียด ปานไหล่ สมรสกับ นายศิริ ปานไหล่ มีบุตรธิดา 3 คนดังนี้
  • นายนคร ปานไหล่
  • นายอดิศร ปานไหล่
  • นางสุดสนอง ปานไหล่

พระเกียรติยศ[แก้]

พระอิสริยยศ[แก้]

 • หม่อมเจ้าอลังการ (19 กันยายน พ.ศ. 2404 – พ.ศ. 2443)
 • พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลังการ (พ.ศ. 2443 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2479)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

เชิงอรรถ

 1. สถาปนาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอลังการ
 2. หีบหมากเสวย
 3. ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ. ราชสกุลจักรีวงศ์ และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2544. 490 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-222-648-2
 4. จตุตถจุลจอมเกล้า
 5. แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
 6. ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
 7. ทุติยจุลจอมเกล้า