พระวงศ์เธอ กรมหมื่นเทวานุรักษ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระวงศ์เธอ กรมหมื่นเทวานุรักษ์
พระวงศ์เธอ
ประสูติ12 เมษายน พ.ศ. 2337
สิ้นพระชนม์5 สิงหาคม พ.ศ. 2406
(พระชันษา 70 ปี)
พระบุตรหม่อมราโชทัย (หม่อมราชวงศ์กระต่าย อิศรางกูร)
ราชวงศ์จักรี
ราชสกุลอิศรางกูร
พระบิดาสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์

พระวงศ์เธอ กรมหมื่นเทวานุรักษ์ (12 เมษายน พ.ศ. 2337 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2406) (พระนามเดิม:หม่อมเจ้าชอุ่ม อิศรางกูร) เป็นพระโอรสในสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์

พระองค์เจ้าชอุ่ม ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน 5 ขึ้น 13 ค่ำ ปีขาล ฉศก จ.ศ. 1156 ตรงกับวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2337 เมื่อประสูติทรงดำรงพระยศเป็นหม่อมเจ้า ในรัชกาลที่ 4 เมื่อปีฉลู เบญจศก จ.ศ. 1215 พ.ศ. 2396 ทรงสถาปนาเป็นพระวงศ์เธอ กรมหมื่นเทวานุรักษ์[note 1] สิ้นพระชนม์เมื่อวันพุธ เดือน 8 อุตราษาฒ แรม 6 ค่ำ ปีกุน เบญจศก จ.ศ. 1225 ตรงกับวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2406 พระชันษา 70 ปี[1]

พงศาวลี[แก้]

เชิงอรรถ[แก้]

  1. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนาหม่อมเจ้าชายชอุ่ม และหม่อมเจ้าชายพยอม (พระวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพยอม กรมหมื่นมนตรีรักษา) ขึ้นเป็นเจ้าต่างกรมโดยมิได้สถาปนาเป็นพระองค์เจ้าก่อน แต่ในรัชกาลต่อๆ มา ไม่ปรากฏว่าได้สถาปนาหม่อมเจ้าขึ้นเป็นเจ้าต่างกรม เว้นแต่จะได้สถาปนาพระยศขึ้นเป็นพระองค์เจ้าเสียก่อน แล้วจึงจะตั้งกรม

อ้างอิง[แก้]

  1. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8