พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนฤบาลมุขมาตย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนฤบาลมุขมาตย์
กรมหมื่นนฤบาลมุขมาตย์.jpg
พระนามพระองค์เจ้าชายฉายเฉิด
พระนามเดิมหม่อมเจ้าชายขาว
พระอิสริยยศพระสัมพันธวงศ์เธอ
ฐานันดรศักดิ์พระองค์เจ้าชั้นตรี
ราชวงศ์ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติไม่ปรากฏ
สิ้นพระชนม์25 เมษายน 2439
พระบิดาสมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
พระมารดาหม่อมเชย ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
พระชายาหม่อมแสง ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
หม่อมผัน ศิริวงศ์ ณ อยุธยา

พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนฤบาลมุขมาตย์ มีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าชายขาว เป็นพระโอรสในสมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ กับหม่อมเชย ศิริวงศ์ ณ อยุธยา[1]

พระองค์เจ้าฉายเฉิด มีหม่อมคือ หม่อมแสง ศิริวงศ์ ณ อยุธยาและหม่อมผัน ศิริวงศ์ ณ อยุธยา มีพระโอรสและพระธิดา คือ

 1. หม่อมราชวงศ์มโนรถ ศิริวงศ์ (หม่อมนเรนทรราชา) หม่อมแสงเป็นมารดา
 2. หม่อมราชวงศ์หญิงพวงประภา ศิริวงศ์ หม่อมแสงเป็นมารดา สมรสกับพระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยรัตนวโรภาส
 3. หม่อมราชวงศ์หญิงรัชฎามาตย์ ศิริวงศ์ หม่อมแสงเป็นมารดา
 4. หม่อมราชวงศ์ผกามาตย์ ศิริวงศ์
 5. หม่อมราชวงศ์หญิงประพันธุพงศ์ ศิริวงศ์ หม่อมผันเป็นมารดา
 6. หม่อมราชวงศ์ฉายฉาน ศิริวงศ์ (หม่อมศิริวงศ์วรวัฒน์) หม่อมผันเป็นมารดา

พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉายเฉิด มีพระนามเมื่อแรกประสูติว่า หม่อมเจ้าชายขาว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามใหม่ว่า "ฉายเฉิด" ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับสถาปนา เลื่อนพระยศเป็น พระประพันธวงษ์เธอ พระองค์เจ้าฉายเฉิด เมื่อพ.ศ. 2418[2] ภายหลังรัชกาลที่ 5 ทรงเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนฤบาลมุขมาตย์[3]

พระอิสริยยศ[แก้]

 • หม่อมเจ้าชายขาว
 • หม่อมเจ้าฉายเฉิด
 • พระประพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉายเฉิด
 • พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนฤบาลมุขมาตย์

สิ้นพระชนม์[แก้]

พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนฤบาลมุขมาตย์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2439

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ราชตระกูล[แก้]

พระตระกูลในพระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉายเฉิด กรมหมื่นนฤบาลมุขมาตย์
พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉายเฉิด กรมหมื่นนฤบาลมุขมาตย์
พระชนก:
สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์
กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
พระอัยกาฝ่ายพระชนก:
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระปัยกาฝ่ายพระชนก:
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:
กรมสมเด็จพระศรีสุราลัย
พระอัยยิกาฝ่ายพระชนก:
เจ้าจอมมารดาทรัพย์
พระปัยกาฝ่ายพระชนก:
พระอักษรสมบัติ (หม่อมทับ)
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:
คุณผ่อง
พระชนนี:
หม่อมเชย ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
พระอัยกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่มีข้อมูล
พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่มีข้อมูล
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่มีข้อมูล
พระอัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่มีข้อมูล
พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่มีข้อมูล
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่มีข้อมูล

อ้างอิง[แก้]

 1. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
 2. จุลลดา ภักดีภูมินทร์, สถาปนาคำนำพระนาม, สกุลไทย, ฉบับที่ 2448, ปีที่ 47, ประจำวันอังคารที่ 18 กันยายน 2544
 3. จุลลดา ภักดีภูมินทร์, 'พระสัมพันธวงศ์เธอ', สกุลไทย, ฉบับที่ 2421, ปีที่ 47, ประจำวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2544
 4. พระราชทานเครื่องยศและเครื่องราชอิศริยาภรณ์ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2439/001/24.PDF