จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2557 (โมฆะ) →

5 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ78.44%
  First party Second party Third party
  9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg ภาพถ่ายเบื้องหลัง การบันทึกเทป โครงการ ไทยเข้มแข็ง (The Official Site of The Prim - Flickr - Abhisit Vejjajiva (49).jpg Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg
พรรค เพื่อไทย ชาติไทยพัฒนา ประชาธิปัตย์
เขตล่าสุด 4 1 0
ที่นั่งที่ชนะ 4 1 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Steady0 Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 246,894 25,692 104,722
ร้อยละ 58.45 6.08 24.79

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 5 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี 2550 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)[แก้]

พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
เพื่อไทย 246,894 58.45% เพิ่มขึ้น8.07%
ประชาธิปัตย์ 104,722 24.79% ลดลง7.38%
อื่น ๆ 70,757 16.76% ลดลง0.69%
ผลรวม 422,373 100.00%
  • คะแนนเลือกตั้งบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย เปรียบเทียบจากคะแนนเลือกตั้งแบบสัดส่วนของ พรรคพลังประชาชน
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
58.45%
ประชาธิปัตย์
  
24.79%
อื่น ๆ
  
16.76%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)[แก้]

เขตการเลือกตั้ง เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือก ส.ส.แบ่งเขต
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 32,965 44.61% 21,513 29.11% 19,426 26.29% 73,904 100.00% ชาติไทยพัฒนา รักษาที่นั่ง
เขต 2 50,946 59.34% 23,360 27.21% 11,555 13.46% 85,861 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 3 47,517 62.56% 19,219 25.30% 9,217 12.14% 75,953 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 4 59,538 61.99% 24,313 25.32% 12,188 12.69% 96,039 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 5 55,928 61.72% 16,317 18.01% 18,371 20.27% 90,616 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
ผลรวม 246,894 58.45% 104,722 24.79% 70,757 16.76% 422,373 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)[แก้]

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
เพื่อไทย 5 256,991 63.10% 4 Steady 80.00%
ชาติไทยพัฒนา 2 61,151 15.01% 1 Steady 20.00%
ประชาธิปัตย์ 5 81,477 20.01% 0 Steady 0.00%
อื่น ๆ 19 7,673 1.88% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 31 407,292 100.00% 5 Steady 100.00%
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
63.10%
ชาติไทยพัฒนา
  
15.01%
ประชาธิปัตย์
  
20.01%
อื่น ๆ
  
1.88%
ที่นั่ง
เพื่อไทย
  
80.00%
ชาติไทยพัฒนา
  
20.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)[แก้]

เขตการเลือกตั้ง เพื่อไทย ชาติไทยพัฒนา ประชาธิปัตย์ อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 29,348 41.20% 31,291 43.93% 10,018 14.06% 571 0.80% 71,228 100.00% ชาติไทยพัฒนา รักษาที่นั่ง
เขต 2 56,280 69.40% 22,416 27.64% 2,399 2.95% 81,095 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 3 54,936 67.74% 16,951 20.90% 1,312 1.62% 73,199 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 4 67,237 73.49% 22,267 24.34% 1,988 2.18% 91,492 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 5 49,190 54.49% 29,860 33.08% 9,825 10.88% 1,403 1.55% 90,278 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
ผลรวม 256,991 63.10% 61,151 15.01% 81,477 20.01% 7,673 1.88% 407,292 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 246,984 58.45
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 1,860 0.44
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 1,699 0.40
ประชากรไทย (4) 543 0.13
รักประเทศไทย (5) 20,946 4.96
พลังชล (6) 311 0.07
ประชาธรรม (7) 124 0.03
ดำรงไทย (8) 84 0.02
พลังมวลชน (9) 1,171 0.28
ประชาธิปัตย์ (10) 104,722 24.79
ไทยพอเพียง (11) 430 0.10
รักษ์สันติ (12) 4,126 0.98
ไทยเป็นสุข (13) 115 0.03
กิจสังคม (14) 567 0.13
ไทยเป็นไท (15) 162 0.04
ภูมิใจไทย (16) 2,544 0.60
แทนคุณแผ่นดิน (17) 138 0.03
เพื่อฟ้าดิน (18) 132 0.03
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 1,779 0.42
การเมืองใหม่ (20) 716 0.17
ชาติไทยพัฒนา (21) 25,692 6.08
เสรีนิยม (22) 381 0.09
ชาติสามัคคี (23) 113 0.03
บำรุงเมือง (24) 102 0.02
กสิกรไทย (25) 166 0.04
มาตุภูมิ (26) 3,831 0.91
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 78 0.02
พลังสังคมไทย (28) 45 0.01
เพื่อประชาชนไทย (29) 257 0.06
มหาชน (30) 986 0.23
ประชาชนชาวไทย (31) 116 0.03
รักแผ่นดิน (32) 87 0.02
ประชาสันติ (33) 306 0.07
ความหวังใหม่ (34) 101 0.02
อาสามาตุภูมิ (35) 103 0.02
พลังคนกีฬา (36) 166 0.04
พลังชาวนาไทย (37) 203 0.05
ไทยสร้างสรรค์ (38) 24 0.01
เพื่อนเกษตรไทย (39) 347 0.08
มหารัฐพัฒนา (40) 206 0.05
บัตรดี 422,373 91.12
บัตรเสีย 24,532 5.29
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 16,620 3.59
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 463,525 78.44
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 590,918 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอพระนครศรีอยุธยา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ชาติไทยพัฒนา เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร (21)* 31,291 43.93
เพื่อไทย สุรเชษฐ์ ชัยโกศล (1)* 29,348 41.20
ประชาธิปัตย์ สุทัศน์ อติโรจนสกุล (10) 10,018 14.06
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สมบัติ ฆ้องวงศ์ (2) 291 0.41
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย กุลจิณัณท์ ผิวแดง (19) 215 0.30
เพื่อนเกษตรไทย เชาวน์วัศ หอมมณฑา (39) 65 0.09
ผลรวม 71,228 100.00
บัตรดี 71,228 88.06
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,988 6.17
บัตรเสีย 4,670 5.77
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 80,886 79.27
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 102,043 100.00
ชาติไทยพัฒนา รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอท่าเรือ อำเภอบางปะหัน อำเภอนครหลวง อำเภอมหาราช และอำเภอบ้านแพรก

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย พ้อง ชีวานันท์ (1)* 56,280 69.40
ประชาธิปัตย์ สมบัติ ทัพประยูร (10) 22,416 27.64
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย สมควร แพทย์สิทธิ (19) 1,096 1.35
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สมพร ชาเรณู (2) 553 0.68
ประชากรไทย ศุภกิจ แสงทอง (4) 547 0.67
เพื่อนเกษตรไทย ถวัลย์ อริยพฤกษ์ (39) 203 0.25
ผลรวม 81,095 100.00
บัตรดี 81,095 84.73
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,126 7.45
บัตรเสีย 7,488 7.82
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 95,709 78.53
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 121,874 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยอำเภอวังน้อย อำเภออุทัย และอำเภอภาชี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล (1)* 54,936 67.74
ประชาธิปัตย์ สมบูรณ์ มีนาค (10) 16,951 20.90
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พุฒ เกิดพุฒเปี่ยม (2) 577 0.71
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย วิชา กลับเป็นสุข (19) 515 0.64
เพื่อนเกษตรไทย อนันต์ นิลมณี (39) 220 0.27
ผลรวม 73,199 100.00
บัตรดี 73,199 88.12
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,401 5.30
บัตรเสีย 5,467 6.58
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 83,067 76.41
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 108,710 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบไปด้วยอำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร และอำเภอลาดบัวหลวง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย วิทยา บุรณศิริ (1)* 67,237 73.49
ประชาธิปัตย์ อดุลย์ ดาวเรือง (10) 22,267 24.34
พลังมวลชน ศมภัส อินทรพยุง (9) 960 1.05
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย สมศรี สาระชาติ (19) 581 0.64
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ทศพร ผิวนวล (2) 447 0.49
ผลรวม 91,492 100.00
บัตรดี 91,492 87.69
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,987 5.74
บัตรเสีย 6,851 6.57
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 104,330 78.30
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 133,244 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 5[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบไปด้วยอำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล และอำเภอบางซ้าย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย องอาจ วชิรพงศ์ (1) 49,190 54.49
ชาติไทยพัฒนา นพพร วณิชวรพงศ์ (21) 29,860 33.08
ประชาธิปัตย์ อุทัย ภู่เจริญ (10) 9,825 10.88
เพื่อประชาชนไทย ดนัยพล มิ่งขวัญ (29) 486 0.54
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สมชาย สืบฤกษ์ (2) 382 0.42
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย กาญจน์มณี ทรัพย์พันธ์ (19) 319 0.35
ความหวังใหม่ พรศิวะ ธนโชติกิตติพงศ์ (34) 98 0.11
เพื่อนเกษตรไทย ชูศักดิ์ สิงหพันธุ์ (39) 84 0.09
พลังคนกีฬา รมิดา สุดใจกลิ่น (36) 34 0.04
ผลรวม 90,278 100.00
บัตรดี 90,278 90.70
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,415 3.43
บัตรเสีย 5,841 5.87
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 99,534 79.60
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 125,047 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]