วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วทอ.การต่อเรือผู้ยิ่งใหญ่แห่งอยุธยา
ชื่อย่อayship
คติพจน์ตรงเวลา ต้องรู้หน้าที่ ฝีมือต้องเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
ประเภทรัฐบาล - วิทยาลัยชื่อดัง สังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑
สถาปนาพ.ศ. 2523 
ที่ตั้ง
เว็บไซต์ต่อเรือรุ่นใหญ่พระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา (อังกฤษ: Ayutthaya ShipBoatbuiding Industrial and Technology College) เป็นวิทยาลัยด้านอุตสาหกรรมเรือ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศไทย และหน่วยงานหนึ่งในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตั้งอยู่ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา[1] แรกเริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2482 โดยกระทรวงศึกษาธิการ ณ บริเวณพระตำหนักเพนียดคล้องช้าง ตำบลสวนพริก อำเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้ชื่อว่าโรงเรียนหัตถกรรมพระนครศรีอยุธยา  

ในปี  พ.ศ. 2489 โรงเรียนนี้ได้ ถูกแยกเป็นโรงเรียนช่างปั้นและโรงเรียนช่างต่อเรือ ในส่วนของโรงเรียนช่างปั้น ได้ย้ายขึ้นมาอยู่ในเกาะเมืองและพัฒนาเป็นวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ในปัจจุบันส่วนที่เป็นโรงเรียนช่างต่อเรือได้ย้ายไปอยู่บนเกาะลอยบริเวณพระตำหนักสะพานเกลือ ตำบลหัวรอ  บนเนื้อที่  19  ไร่  2  งาน  และใช้ชื่อว่าโรงเรียนช่างต่อเรือพระนครศรีอยุธยาเปิดสอนการต่อเรือพื้นเมืองเป็นหลัก  และเพิ่มสาขาวิชาที่  เกี่ยวข้องเรื่อยมา  

ต่อมาในปี 2519 มีประกาศของกระทรวงศึกษาธิการให้รวมกับโรงเรียนการช่างสตรีและโรงเรียนการช่างพระนครศรีอยุธยา แล้วใช้ชื่อเดียวกัน คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ต่อมาในปี 2521 กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศแยกวิทยาลัยอาชีวศึกษาออกเป็นสองวิทยาลัย คือ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยให้ส่วนที่เป็นช่างต่อเรือรวมอยู่กับวิทยาลัยเทคนิค  

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2523  ได้แยกตัวออกมาเป็นวิทยาลัยการต่อเรือพระนครศรีอยุธยาและในปี พ.ศ. 2539 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา พร้อมกับการเปิดสอนสาขาวิชาอื่นๆ เพิ่มเติมจากเดิมที่มีเพียงสาขาช่างต่อเรือเพียงอย่างเดียว

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)[2]

อ้างอิง[แก้]

http://www.ayship.ac.th/