รายชื่อวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระอารามหลวงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา[แก้]

วัดหลวงในเขตพระราชวังโบราณ อยุธยา[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอท่าเรือ[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอนครหลวง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอบางซ้าย[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอบางไทร[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอบางบาล[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอบางปะหัน[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอบางปะอิน[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอบ้านแพรก[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอผักไห่[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอภาชี[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอมหาราช[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอลาดบัวหลวง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอวังน้อย[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเสนา[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภออุทัย[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดร้างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา[แก้]

วัดร้างในอำเภอพระนครศรีอยุธยา[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]