รายชื่อวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธย

พระอารามหลวงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา[แก้]

วัดหลวงในเขตพระราชวังโบราณ อยุธยา[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอท่าเรือ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอนครหลวง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอบางซ้าย[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอบางไทร[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอบางบาล[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอบางปะหัน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอบางปะอิน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอบ้านแพรก[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอผักไห่[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอภาชี[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอมหาราช[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอลาดบัวหลวง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอวังน้อย[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเสนา[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภออุทัย[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

ดูเพิ่มวัดถ้าชุม[แก้]