สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พระนครศรีอยุธยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
พระนครศรีอยุธยา
ประเภทสวนสาธารณะ
ที่ตั้งถนนอู่ทอง ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15000
พื้นที่152 ไร่
เปิดตัว19 กรกฎาคม พ.ศ. 2528
ผู้ดำเนินการกรมศิลปากร และเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
สถานะทุกวัน

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พระนครศรีอยุธยา คือ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ลำดับที่ 2 ตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะเมือง ถนนอู่ทอง (ถนนรอบเมือง) ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่ 152 ไร่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นประธานเปิดสวนเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2528

หน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลรักษา คือ กรมศิลปากรและเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ต้นไม้ประจำสวน คือ หมันแดง

ลักษณะของสวน[แก้]

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พระนครศรีอยุธยาเป็นสวนสาธารณะที่จัดให้สอดคล้องกับพื้นที่ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา มีการดัดแปลงพื้นที่ให้น้อยที่สุดโดยเฉพาะโครงข่ายคลองและถนนโบราณเพื่อเปิดโอกาสให้นักโบราณคดีสามารถทำการขุดค้นทางโบราณคดีได้สะดวกในอนาคต เป็นสวนที่สนองความต้องการของชุมชนโดยรอบ เป็นที่พื้นที่สีเขียวเปิดโล่งเพื่อตากอากาศและออกกำลังกายช่วงเย็น มีการปลูกพรรณไม้ขนาดใหญ่กระจายทั่วบริเวณเพื่อให้ร่มเงาโดยใช้แบบภูมิทัศน์ที่ง่ายและส่งเสริมความเด่นของโบราณสถาน ตรงจากทางเข้าจะมีศาลาทรงไทยที่สร้างเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นประธานพิธีเปิด และศาลาอื่น ๆ ที่จัดเตรียมไว้ เนื่องจากภายในสวนมีโบราณสถานหลายแห่งรวมทั้งเจดีย์และถนนโบราณ สวนแห่งนี้จึงเป็นที่ศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีไปในตัว

พื้นที่เดิม เนื่องจากบริเวณที่จัดอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ (ก่อนการวางผังหลักอุทยาน) การวางผังจึงต้องสอดคล้องกับสถานที่ซึ่งเป็นย่านที่เรียกว่า "ย่านฉะไกรใหญ่" มีระบบคลองและถนนตัดผ่านไปมาแต่โบราณในลักษณะคล้ายระบบถนนในสมัยปัจจุบัน การวางผังจึงยึดแนวคลองและถนนโบราณเดิมเป็นหลัก พื้นที่เดิมส่วนใหญ่ถูกทำลายจากการบุกรุกมาก่อนแล้ว

พระราชานุสาวรีย์[แก้]

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2543

อ้างอิง[แก้]