เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
ตรา
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ
พื้นที่
 • ทั้งหมด17.89 ตร.กม. (6.91 ตร.ไมล์)
ประชากร (2553)
 • ทั้งหมด19,744[1] คน
 • ความหนาแน่น1,173 คน/ตร.กม. (3,040 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ถนนพิบูลละเอียด ตำบลหนองไผ่ล้อม
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์044934036-7
โทรสาร044934038
เว็บไซต์http://www.nongpailomcity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ตั้งอยู่บนถนนพิบูลละเอียด ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาล 1 ใน 9 แห่งของเทศบาลในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา แต่เดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2547 จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบล

ประวัติ[แก้]

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

ตำบลหนองไผ่ล้อม เป็น ตำบลเก่าแก่ โดยที่เมื่อก่อนชาวบ้านอพยพมาตั้งบ้านเรือนบริเวณหนองน้ำกว้าง มีกอไผ่ขึ้นล้อมรอบ และชาวบ้านได้อาศัยหนองน้ำดังกล่าวเพื่อการอุปโภคบริโภค จึงเรียกว่า "บ้านหนองไผ่ล้อม" กองทัพที่มาจัดตั้งก็ได้อาศัยแหล่งน้ำดังกล่าวในการอุปโภค และเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อกรองเป็นน้ำบริโภค ใช้ในกิจการภายในกองทัพและครอบครัวพลเรือนเรื่อยมา

ด้วยที่แหล่งน้ำดังกล่าว มีสัตว์น้ำและพืชทางน้ำ (ต้นบัว) อุดมสมบูรณ์ ทำให้มีชาวบ้านจากหลายถิ่นอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานโดยรอบแหล่งน้ำแห่งนี้ ประกอบอาชีพจับสัตว์น้ำ และพืชน้ำ เพื่อบริโภคและนำออกขายในตัวอำเภอ

เมื่อมีจำนวนชาวบ้านเพิ่มมากขึ้นขนาดของแหล่งน้ำที่กักเก็บก็เริ่มไม่พอ เพียงต่อชาวบ้านทั้งภายในกองทัพและโดยรอบแหล่งน้ำ จึงมีการขุดเพื่อเพิ่มระดับกักเก็บมาหลายครั้งโดยมี “ตาหลั่ว” ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการในกองทัพภาคที่ 2 เป็นผู้ริเริ่มและแนะนำให้พัฒนาแหล่งน้ำแห่งนี้แก่ชาวบ้านและข้าราชการทหาร ที่อาศัยแหล่งน้ำอยู่เป็นประจำ จนกระทั่ง “ตาหลั่ว” เสียชีวิตลง จึงได้มีการตั้งชื่อแหล่งน้ำแห่งนี้เพื่อเป็นที่ระลึกและการจดจำแก่คนรุ่น หลังว่า “บุ่งตาหลั่ว” (เชื่อกันว่าการใช้คำว่า “บุ่ง” อาจแทนขนาดของ “บึง” แต่ไม่ใหญ่เท่า “อ่าง”)

ปัจจุบันเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2547 [2]

ทัศนียภาพรอบบุ่งตาหลัวตอนล่าง
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม และโรงพยาบาลค่ายสุรนารี

ข้อมูลพื้นฐาน[แก้]

ลักษณะภูมิประเทศ[แก้]

โดยทั่วไปมีรูปร่างลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มบริเวณกว้างออกไปทิศใต้ และ ทิศตะวันตก พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตของกองทัพภาคที่ 2 มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 2 แห่ง คือ

 • บุ่งตาหลั่วตอนบน ซึ่งปรับปรุง และดูแลรับผิดชอบโดยกองทัพภาคที่ 2 ใช้เป็นสวนสาธารณะ และพักผ่อนของประชาชนในเขตเทศบาล และพื้นที่ใกล้เคียง คือ สวนน้ำเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ ร.9
 • บุ่งตาหลั่วตอนล่าง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดรองลงมาจากบุ่งตาหลั่วตอนบน ส่วนใหญ่จะใช้เป็นแหล่งจับสัตว์น้ำของประชาชนในพื้นที่

พื้นที่และจำนวนประชากร[แก้]

ทัศนียภาพบุ่งตาหลัวตอนบน
และสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ร.9

เมื่อปี พ.ศ. 2490 ตำบลหนองไผ่ล้อมมีหมู่บ้านจำนวนทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน โดยมีหมู่บ้านหลัก คือ บ้านบุ่งหมู่บ้านที่ 1 มีการกระจายตัวออกตามแนวถนนพิบูลละเอียด และ ถนนเดชอุดม และเนื่องจากการขยายเขตการปกครองของตำบลในเมือง และเทศบาลเมืองนครราชสีมาในสมัยนั้น ทำให้ในปัจจุบันตำบลหนองไผ่ล้อมมีเขตการปกครองเหลือเป็นหมู่บ้าน 3 หมู่บ้านประกอบด้วย

 • หมู่ที่ 1 บ้านบุ่ง
 • หมู่ที่ 2 บ้านบุ่งตาหลั่ว
 • หมู่ที่ 7 บ้านหนองนกยูง

โดยหมู่บ้านที่เหลือที่อยู่ตามแนวถนนเดชอุดม ได้ขึ้นกับเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อยู่ห่างจากอำเภอเมืองนครราชสีมา 2.5 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 17.89 ตารางกิโลเมตร หรือ 11,181 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.35 ของเนื้อที่ทั้งอำเภอเมืองนครราชสีมา โดยพื้นที่ร้อยละ 80 ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมทั้งหมด เป็นพื้นที่ของทางราชการทหาร มีจำนวนประชากร ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 ทั้งสิ้น 19,744 คน เป็นชาย 12,643 คน หญิง 7,101 คน จำนวนบ้าน 10,285 หลัง[3]

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองนครราชสีมา มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ เทศบาลนครนครราชสีมา
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ เทศบาลนครนครราชสีมา และ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ เทศบาลนครนครราชสีมา และ ตำบลหนองจะบก
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ เทศบาลนครนครราชสีมา และ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

ชุมชนในเขตเทศบาล[แก้]

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม มี 26 ชุมชน ดังนี้

 1. ชุมชนกองทัพบกในค่ายสุรนารี จำนวน 19 ชุมชน
 2. ทหารอากาศ จำนวน 4 ชุมชน
 3. นอกเขตค่ายทหาร จำนวน 3 ชุมชน (หมู่บ้าน)

ชุมชนภายในค่ายสุรนารี (ทหารบก)[แก้]

 • ชุมชนทหาร ซบร.22(ส่วนที่ 1)
 • ชุมชนทหาร ซบร.22(ส่วนที่ 2)
 • ชุมชนทหาร พัน ขส.22(บชร.2)
 • ชุมชนทหารกองพันเสนารักษ์ที่ 22
 • ชุมชนทหารพัน สบร.22(บชร.2)
 • ชุมชนแสดขาว(บชร.2)
 • ชุมชนกองทัพน้อยพัฒนา
 • ชุมชนทหาร ศปภอ.ทบ.2
 • ชุมชนทหาร ป.พัน. 3
 • ชุมชนทหาร ป.พัน 103
 • ชุมชนทหาร ปตอ.พัน 2
 • ชุมชนทหาร ส.พัน 3
 • ชุมชนทหารกองพันทหารม้าที่ 8
 • ชุมชนกองพันทหารสื่อสารที่ 22
 • ชุมชนทหาร พล ร.3 (ส่วนที่ 1)
 • ชุมชนทหาร พล ร.3 (ส่วนที่ 2)
 • ชุมชนทหหาร ช.พัน 3
 • ชุมชนทหารสุรนารีก้าวหน้า (ส่วนที่ 1)
 • ชุมชนทหารสุรนารีก้าวหน้า (ส่วนที่ 2)

ชุมชนภายในกองบิน 1 (ทหารอากาศ)[แก้]

 • ชุมชนทหารแดนนภา
 • ชุมชนครองฟ้า
 • ชุมชนอากาศโยธิน
 • ชุมชนพิทักษ์เวหา

ชุมชนภายนอกค่ายทหาร[แก้]

 • บ้านบุ่ง (หมู่ที่ 1)
 • บ้านบุ่งตาหลั่ว (หมู่ที่ 2)
 • บ้านหนองนกยูง (หมู่ที่ 7)

การคมนาคมและขนส่ง[แก้]

ถนนสายหลักของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม คือ ถนนพิบูลละเอียด และมีถนนสายรอง คือถนนทางหลวงชนชท เดชอุดม-พิบูลละเอียด และถนนเลียบบุ่งตาหลั่วตอนล่าง ซึ่งเชื่อมต่อถึงกัน และยังเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังเขตเทศบาลนครนครราชสีมาอีกด้วย สำหรับถนนภายในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยางเป็นส่วนใหญ่

การขนส่งรถโดยสารประจำทางในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เป็นรถสองแถวขนาดเล็กจำนวน 3 สาย ได้แก่

  • สาย 11 ค่ายสุรนารี-ในเมือง เชื่อมกันระหว่างตำบลในเมือง กับ ตำบลหนองไผ่ล้อม (ค่ายสุรนารี)
  • สาย 11 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์-ในเมือง เชื่อมระหว่าง ตำบลในเมือง ตำบลหนองไผ่ล้อม (ค่ายสุรนารี)และตำบลโพธิ์กลาง (ค่ายสุรธรรมพิทักษ์)
  • สาย 13 หนองไผ่ล้อม-สายตรง-ในเมือง เชื่อมระหว่าง ตำบลในเมือง กับ ตำบลหนองไผ่ล้อม (กองบิน 1)

สถานให้บริการทางสาธารณสุข[แก้]

  • ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) จำนวน 1 แห่ง
  • โรงพยาบาลของรัฐบาล จำนวน 2 แห่ง
  • ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง
  • อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน[แก้]

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครราชสีมา สถานีดับเพลิงได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครนครราชสีมา ในการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย โดยเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมมีรถน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 4 คัน

สถานที่ใกล้เคียง[แก้]

 • โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
 • ค่ายสุรนารี กองทัพภาคที่ 2
 • กองบิน 1 กองพลบินที่ 2
 • สวนน้ำบุ่งตาหลัวเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9

ดูเพิ่ม[แก้]

เขตเมืองนครราชสีมาและปริมณฑล

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]