โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Bandu Saharatwitthaya School
อักษรย่อ บ.ด.
ประเภท โรงเรียนรัฐ
คติพจน์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
ก่อตั้ง พ.ศ. 2482
สี แสด-ขาว
        
เพลง เพลง โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)
เว็บไซต์

โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันมีอายุ 74 ปี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2482

ประวัติ[แก้]

 • พ.ศ. 2482 นายขำ ทูลศิริ นายอำเภอปักธงชัย จัดตั้ง โรงเรียนประชาบาลตำบลดอนวัดโพธิ์ศรี โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ศรี เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน
 • พ.ศ. 2511 นายสำเภา อินทะวงษ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้ร่วมกับกรรมการศึกษา ชาวบ้าน ผู้ปกครองนักเรียน โดยมีอาจารย์ทองสุข ยโสธโร เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี ได้ร่วมกันบริจาคสมทบก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 008 ขนาด 6 ห้องเรียน 1 หลัง ในที่ดินที่ชาวบ้านสงวนไว้
 • พ.ศ. 2512ย้ายจากวัดโพธิ์ศรี มาเรียนที่อาคารหลังใหม่ โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)
 • พ.ศ. 2517 ครูเผื่อน ทัตพงษ์ศรีธร และชาวบ้านเห็นว่า บริเวณโรงเรียนไม่สามารถจะขยายให้เจริญได้ จึงแลกเปลี่ยนที่ดินกับเอกชน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุมัติให้เปลี่ยนได้
 • พ.ศ. 2520 ได้อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ จำนวน 4 ห้องเรียน 1 หลัง ได้สร้างอาคารเรียนบนที่ดินแห่งใหม่ และได้ย้ายมาเรียน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2520 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 คณะครูและชาวบ้านได้ย้ายอาคารหลังเดิม ซึ่งอยู่ในบ้านมาสร้างที่ดินแห่งใหม่ ด้วยงบประมาณ 130,000 บาท
 • พ.ศ. 2521 ได้งบสร้างส้วม 1 หลัง 5 ห้อง เป็นเงิน 17,500 บาท
 • พ.ศ. 2525 ได้รับงบสร้างอาคารอเนกประสงค์เป็นเงิน 120,000 บาท
 • พ.ศ. 2531 ได้รับงบสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105 / 29 จำนวน 4 ห้องเรียนเป็นเงิน 1,200,000 บาท
 • พ.ศ. 2532 ได้รับงบต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน 105 / 29 เป็นเงิน 240,000 บาท
 • พ.ศ. 2540 คณะกรรมการโรงเรียน ครู ศิษย์เก่า ชาวบ้านได้ทอดผ้าป่าการศึกษาสร้างอาคารหน้าห้องสมุด 1 หลัง เป็นเงิน 452, 000 บาท
 • พ.ศ. 2545 ได้รับงบสร้างอาคารเรียนแบบ 105 / 29 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียนเป็นเงิน 1,525,000 บาท

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) จัดการศึกษาทั้งระบบปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา มีอาคารเรียนถาวรจำนวน 3 หลัง หอสมุด 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)[แก้]

ที่ นามผู้บริหาร ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายลัภ สุจริต ครูใหญ่ พ.ศ. 2482-2489
2 นายถาด พึ่งมีบุญ ครูใหญ่ พ.ศ. 2489-2510
3 นายสำเภา อินทะวงษ์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2510-2517
4 นายเกลี้ยง นมเกษม ครูใหญ่ พ.ศ. 2518-2519
5 นายเรียบ สุจริต ครูใหญ่ พ.ศ. 2519-2525
6 นายช้อย โต้งสูงเนิน ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2525-2546
7 นายบุญส่ง วิทยกิตติกุล อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2546-2548
8 นายนิรุทธิ์ เฟ้นดี้ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน

สถานที่ภายในโรงเรียน[แก้]

 • อาคาร 1 เป็นอาคารสูง 2 ชั้น เป็นห้องเรียนเรียนของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-3
 • อาคาร 2 เป็นอาคารสูง 2 ชั้น เป็นที่ตั้งของห้องผู้อำนวยการโรงเรียน, ห้องพักครู, ห้องเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาล, ห้องคอมพิวเตอร์ , ห้องโสตทัศนศึกษา, ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ และห้องดนตรีไทย
 • อาคาร 3 เป็นอาคารสูง 2 ชั้น ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของห้องเรียนของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6, ห้องพักครู และห้องเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 • อาคารเอนกประสงค์ เป็นโรงอาหาร และลานกิจกรรม
 • อาคารห้องสมุดราษฎร์อุปถัมภ์ เป็นอาคารชั้นเดียว เป็นที่ตั้งของห้องสมุด และห้องพยาบาล
 • สหกรณ์ร้านค้า

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ตราประจำโรงเรียน : -
 • สีประจำโรงเรียน : แสด-ขาว
 • คติพจน์ : -
 • คำขวัญโรงเรียน : มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
 • อัตลักษณ์โรงเรียน : -
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นประดู่

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]