โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
โนนสูง.jpg
เลขที่ 163 ถนนศรีธานี ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Nonsungsritani School (NS)
อักษรย่อ น.ศ. (N.S.)
ประเภท โรงเรียนของรัฐ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหวิทยา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาปนา พ.ศ. 2459
ผู้ก่อตั้ง รองอำมาตย์เอกหลวงธานีพิไชย
เพลง มาร์ชศรีธานี

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี อักษรย่อ น.ศ. (NS) เป็นโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา และเป็นโรงเรียนประจำอำเภอของอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่ 163 ถนนศรีธานี ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30160

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี เดิมเชื่อโรงเรียนประจำอำเภอโนนวัด "ศรีธานี" ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2459 โดยรองอำมาตย์เอกหลวงธานีพิไชย นายอำเภอโนนวัดเป็นหัวหน้า พร้อมด้วยราษฎรเป็นผู้เริ่มก่อสร้างอาคาร เมื่อ พ.ศ. 2459 แล้วเสร็จเปิดเรียนเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2461 สิ้นเงินค่าก่อสร้าง 2,211.22 บาท เป็นรูปทรงปั้นหยาชั้นเดียวใต้ถุนสูง 1 เมตร ยาว 24 เมตร หลังคามุงด้วยแฝก การดำรงโรงเรียนอยู่ด้วยเงินช่วยการศึกษาประชาบาล ต่อมาเปลี่ยนฐานะจากโรงเรียนประชาบาลเป็นโรงเรียนรัฐบาล เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2461 นักเรียนที่นำมาเรียนในโรงเรียนนี้ ย้ายมาจากโรงเรียนวัดบ้านบัวราชบุรุษคงจันทรทีประ(ขุนจันทรทีปศึกษากร) เป็นครูใหญ่คนแรก และเมื่อเดือนกรกฎาคม 2467 รองอำมาตย์โทขุนศิริทดไผทเทศ นายอำเภอโนนวัด ได้จัดการมุงหลังคาด้วยสังกะสี ในปี พ.ศ. 2470 ได้จัดการต่อขยายและซ่อมดัดแปลงเพิ่มเติมให้มั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น พ.ศ. 2476 กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนโนนสูง "ศรีธานี" เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3 เดิม) ในปี พ.ศ. 2489

ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเริ่มเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.ศ.5) เมื่อต้นปีการศึกษา 2524 กระทรวงศึกษาธิการ สั่งรวมโรงเรียนโนนสูง(แผนใหม่) เข้าเป็นโรงเรียนเดียวกับโรงเรียนโนนสูง "ศรีธานี" เรียกชื่อใหม่ว่า โรงเรียนโนนสูงศรีธานี เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.1 - ม. 6) จนถึงปัจจุบัน

โครงการห้องเรียนพิเศษ[แก้]

  • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3
  • โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 มีจำนวนรุ่นที่จบไปแล้ว 6 รุ่น

ทำเนียบรุ่นห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม[แก้]

รุ่นที่ ชื่อรุ่น ปีที่จบการศึกษา
1 Athens (ม.3) / Atlantis (ม.6) พ.ศ. 2558
2 Constantinople พ.ศ. 2559
3 Florence พ.ศ. 2560
4 Edinburgh พ.ศ. 2561
5 Wollongong พ.ศ. 2562
6 Utopia พ.ศ. 2563

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]