โรงเรียนมารีย์วิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนมารีย์วิทยา
Marie Vithaya School
ศึกษาดี มีคุณธรรม
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Marie Vithaya School
อักษรย่อ ม.ว. (MV)
ประเภท เอกชน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ก่อตั้ง 7 เมษายน พ.ศ. 2499(ค.ศ.1956)
ผู้ก่อตั้ง บาทหลวงมารีอุส หลุยส์ เบรย์ และเซอร์โยเซฟ อันนา คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
สี      ฟ้า -      ขาว -      แดง
เพลง มาร์ชมารีย์,มาร์ชสดุดีมารีย์วิทยา,มาร์ชมารีย์วิทยา,มาร์ชมารีย์วิทยา นครราชสีมา,เพลงAve Maria
เว็บไซต์

โรงเรียนมารีย์วิทยา (อักษรย่อ: ม.ว. /MV) เป็นสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2499 โดยบาทหลวงมารีอุส หลุยส์ เบรย์ และเซอร์โยเซฟ อันนา (อธิการิณีคนแรกของโรงเรียนมารีย์วิทยา) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การศึกษาอบรมแก่กุลบุตร กุลธิดาชาวจังหวัดนครราชสีมา เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 โดยคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เปิดสอนครอบคลุมทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประวัติของโรงเรียน[แก้]

บาทหลวงมารีอุส หลุยส์ เบรย์ เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนมารีย์วิทยา โดยได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2499 เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 โดยให้คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เข้ามาดำเนินงานบริหารงาน เปิดสอนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนจำนวน 210 คน ครู 6 คน และเซอร์ 3 คน โดยมีเซอร์โยโซฟอันนา ดำรงตำแหน่งอธิการิณี และเซอร์อัลฟองส์ เดอ แซงปีแอร์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่ ปี พ.ศ. 2502 โรงเรียนมารีย์วิทยาได้เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,700 คน และครู 35 คน ในปีนี้โรงเรียนมารีย์วิทยาได้รับการรับรองวิทยฐานะให้เทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล ทางโรงเรียนได้สร้างห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสังคมศึกษา และสนามกีฬา ในปี พ.ศ. 2506 โรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (To Be Number One Friend Corner) และทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be Number One ด้วย

รายนามผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 เซอร์โยเซฟ อันนา
2 เซอร์อัลฟองส์ สะอาด วรศิลป์ พ.ศ. 2499 - 2504
3 เซอร์คริสติน เดอ มารี รัตนา มารีย์พีรพงศ์ พ.ศ. 2504 - 2505
4 เซอร์โรซามีคาแอลลา ทองเทพ อุดมเดช พ.ศ. 2505 - 2509
5 เซอร์แมรี่สนิท ทรัพย์เย็น พ.ศ. 2510 - 2521
6 เซอร์มีแชล พูนสุข บุญหนา พ.ศ. 2521 - 2522
7 เซอร์เรอเน เดอ มารี อาภรณ์ แสงหิรัญ พ.ศ. 2522 - 2530
8 เซอร์โรส เดอ ลังฟังค์ เยซู วิภา เลค พ.ศ. 2530 - 2535
9 เซอร์อังตวน สุณากรรณ ศิวะบวร พ.ศ. 2535 - 2538
10 เซอร์ชอง บัปติส กาญจนา สุดประเสริฐ พ.ศ. 2539 - 2548
11 เซอร์สกอลัสติก วิภาดา สัณฐิติ พ.ศ. 2548 - 2554
12 เซอร์มารีโนแอล สายอรุณ ผิวเกลี้ยง พ.ศ. 2554 - 2560
13 เซอร์วีร์จีนี เทพิน เดชานนท์ พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

สถานที่ตั้งของโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนมารีย์วิทยาตั้งอยู่ ณ เลขที่ 386 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา บนพื้นที่ขนาด 31 ไร่ 2 งาน 6.5 ตารางวา ของกรมธนารักษ์ โดยมีอาณาเขตทิศเหนือติดกับตลาดย่าโม ทิศใต้ติดกับสถานีรถไฟนครราชสีมา ทิศตะวันออกติดกับตลาดหัวรถไฟ และทิศตะวันตกติดกับโรงเรียนเทศบาลวัดสมอราย โรงเรียนมารีย์วิทยาตั้งอยู่บนพื้นที่ใจกลางเมืองนครราชสีมา ล้อมรอบด้วยสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยพาณิชย์สาขามุขมนตรี ศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°58′25″N 102°04′43″E / 14.973497°N 102.078609°E / 14.973497; 102.078609

อ้างอิง[แก้]