ข้ามไปเนื้อหา

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115
แผนที่
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว103.641 กิโลเมตร (64.400 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อพ.ศ. 2511–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตกถ.เจริญสุข ใน อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
 
ปลายทางทิศตะวันออก ทล.11/ทล.1115 ใน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 สายกำแพงเพชร – สากเหล็ก เป็นทางหลวงแผ่นดินแนวตะวันตก–ตะวันออก ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดกำแพงเพชรกับจังหวัดพิจิตร สายทางเริ่มต้นที่แยกในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร แล้วเริ่มต้นทางหลวงแผ่นดินที่กิโลเมตรที่ 3+600 และสิ้นสุดที่สี่แยกสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร มีระยะทางตลอดทั้งสายรวม 103.641 กิโลเมตร

ในอดีต ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 มีระยะทางเฉพาะช่วงเมืองกำแพงเพชรถึงสะพานข้ามแม่น้ำน่าน และทางเลี่ยงเมืองพิจิตร เท่านั้น ส่วนช่วงต่อจากสะพานข้ามแม่น้ำยมถึงสี่แยกสากเหล็กเคยถูกกำหนดให้เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 111 แต่ในปัจจุบันได้สลับหมายเลขกับถนนเลี่ยงเมืองพิจิตรเรียบร้อยแล้ว

ประวัติ

[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2511 เดิมเป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจรตลอดสาย แบ่งการก่อสร้างเป็น 3 ช่วง ดังนี้

  • ตอนที่ 1
  • ตอนที่ 2 บ้านนา–สะพานข้ามแม่น้ำน่าน ระหว่างกิโลเมตรที่ 68+400–90+804 ก่อสร้างโดยบริษัท ส. ไพบูลย์เสถียร จำกัด เริ่มต้นสัญญาวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2518 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 และเปิดให้บริการในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2519
  • ตอนที่ 3

ต่อมาในปี พ.ศ. 2545–2546 ได้มีการขยายช่องจราจรช่วงแยกปลวกสูงถึงสะพานข้ามแม่น้ำน่านเป็น 4 ช่อง

เขตการควบคุม

[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 5 ตอน ได้แก่

ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง
0100 กำแพงเพชร - แก้วสุวรรณ 3+600 - 35+680 32.080 บ่อทอง กำแพงเพชร
0200 แก้วสุวรรณ - บึงบัว 35+680 – 56+215 20.535 ลานกระบือ พิษณุโลกที่ 1
0301 บึงบัว - คลองโนน 56+215 – 80+000 23.785 วชิรบารมี พิจิตร
0302 คลองโนน - เนินสมอ 80+000 – 95+950 15.950 พิจิตร พิจิตร
0303 เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก 95+950 – 106+950 11.000 เขาเจ็ดลูก พิจิตร

รายชื่อทางแยก

[แก้]
รายชื่อทางแยกบน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 ทิศทาง: กำแพงเพชร (ตะวันตก) – สากเหล็ก (ตะวันออก)[1][2][3]
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร 3+740 แยกโรบินสัน เชื่อมต่อจาก: ถนนเจริญสุข จากเมืองกำแพงเพชร
ทางเลี่ยงเมืองกำแพงเพชร ไป อ.พรานกระต่าย, สุโขทัย ทางเลี่ยงเมืองกำแพงเพชร ไป อ.คลองขลุง, นครสวรรค์
9+100 ไม่มี ทางหลวงชนบท กพ.3017 ไป บ.มะกอกหวาน
11+100 แยกสระแก้ว ทางหลวงชนบท กพ.3010 ไป บ.สระแก้ว, บรรจบ ทล.112 ไม่มี
16+200 ทางหลวงชนบท กพ.3011 ไป บ.หนองเต่า, อ.พรานกระต่าย ไม่มี
18+650 แยกบ่อทอง (นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล) ทางหลวงท้องถิ่น ไป บ.บ่อทอง กพ.ถ 1-0003 ทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ 1-0003 ไป บ.เกาะสง่า
ไทรงาม 24+250 แยกบ่อใหม่ กพ.ถ 1-0023 ทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ 1-0023 ไป บ.ทุ่งมหาศาล ทางหลวงชนบท กพ.3032 ไป บ.จิกคันซ้อน, บ.ลานกระดี่
32+500 แยกทุ่งมหาชัย ไม่มี ทล.1280 ไป อ.ทรายทองวัฒนา, อ.บึงสามัคคี
35+680 แยกแก้วสุวรรณ (วังพิกุล) ทล.1278 ไป อ.ลานกระบือ, พิษณุโลก ไม่มี
41+750 แยกไทรงาม กพ.ถ 1-0009 ทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ 1-0009 ไป บ.เนินสำราญ ทางหลวงชนบท กพ.3006 ไป อ.ไทรงาม
พิจิตร วชิรบารมี 58+150 แยกบึงบัว ทางหลวงชนบท พจ.3064 ไป บ.ยางตะพาย ไม่มี
67+607 แยกปลวกสูง ทล.117 ไป พิษณุโลก ทล.117 ไป นครสวรรค์
72+050 ทางหลวงชนบท พจ.3004 ไป อ.วชิรบารมี ไม่มี
สามง่าม 72+900 ทางหลวงชนบท พจ.3027 ไป บ.ไหล่โก ไม่มี
74+448 สะพาน ข้ามแม่น้ำยม
74+668 ทล.1312 ไป อ.บางกระทุ่ม ไม่มี
80+000 แยกคลองโนน ไม่มี ทางหลวงชนบท พจ.3002 ไป บ.รังนก, บ.เนินปอ
80+690 ทางหลวงชนบท พจ.3001 ไป บ.หาดมูลกระบือ ไม่มี
เมืองพิจิตร 86+078 แยกดงชะพลู ไม่มี ทางเลี่ยงเมืองพิจิตร ไป อ.ตะพานหิน, เพชรบูรณ์
88+490 แยกคลองคะเชนทร์ ถนนเลียบคลองคะเชนทร์ ไป บ.คลองคะเชนทร์ ทล.1068 ไป ทางเลี่ยงเมืองพิจิตร, อ.โพธิ์ประทับช้าง
88+646 ทางหลวงชนบท พจ.3056 ไป บ.สนามคลี ทางหลวงชนบท พจ.3057 ไป บ.วังสำโรง
89+900 แยกราชรถ ไม่มี ถนนสระหลวง เข้าเมืองพิจิตร
90+500 สะพาน ข้ามแม่น้ำน่าน
91+690 ไม่มี ทางเข้าสถานีรถไฟพิจิตร ไป ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร), สถานีรถไฟพิจิตร
92+041 ทล.1221 ไป บ.ท่าฬ่อ ไม่มี
93+092 ไม่มี ทางหลวงชนบท พจ.3068 ไป บ.คลองท่าหลวง
93+423 ทางหลวงชนบท พจ.3031 ไป บ.ยางคอยเกลือ, บ.ท่ามะไฟ ไม่มี
95+800 แยกเนินสมอ ไม่มี ทางเลี่ยงเมืองพิจิตร ไป อ.ตะพานหิน, เพชรบูรณ์
96+800 ทางหลวงชนบท พจ.3031 ไป บ.ท่ามะไฟ ไม่มี
97+155 ทางหลวงชนบท พจ.3039 ไป บ.ป่ามะคาบ, บ.เนินกุ่ม ไม่มี
สากเหล็ก 106+950 แยกสากเหล็ก ทล.11 ไป พิษณุโลก ทล.11 ไป อ.ตากฟ้า
ตรงไป: ทล.1115 ไป อ.เนินมะปราง
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง

[แก้]
  1. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/42-highways-agency-4 แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 4 ตาก
  2. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/43-highways-agency-5 แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก
  3. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/44-highways-agency-6 แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]