จังหวัดกำแพงเพชรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดกำแพงเพชรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ไทย
← พ.ศ. 2554 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2566 →

4 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party Third party
  Prayuth 2018 cropped.jpg Sudarat Keyuraphan in 2019.png Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg
พรรค พลังประชารัฐ เพื่อไทย ประชาธิปัตย์
การเลือกตั้งล่าสุด พรรคใหม่ 3 1
ที่นั่งที่ชนะ 4 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase4 Decrease3 Decrease1
คะแนนเสียง 128,152 82,428 49,415
ร้อยละ 35.10 22.58 13.54

Kamphaeng Phet general election results, 2019.svg
ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
อิสระ (พลังประชารัฐ)

จังหวัดกำแพงเพชรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง[1] โดยแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

แบ่งตามพรรค[แก้]

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
พลังประชารัฐ 4 128,152 35.10% 4 Increase4 100.00%
เพื่อไทย 4 82,428 22.58% 0 Decrease3 0.00%
ประชาธิปัตย์ 4 49,415 13.54% 0 Decrease1 0.00%
อื่น ๆ 110 104,505 28.78% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 122 364,500 100.00% 4 Steady 100.00%
คะแนนเสียง
พลังประชารัฐ
  
35.10%
เพื่อไทย
  
22.58%
ประชาธิปัตย์
  
13.54%
อื่น ๆ
  
28.78%
ที่นั่ง
พลังประชารัฐ
  
100.00%

เทียบคะแนนกับการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้า[แก้]

เปรียบเทียบคะแนนกับผลการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2554

เทียบคะแนนจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ พ.ศ. 2554[แก้]

พรรค ปี 2554 ปี 2562 +/–
จน. % จน. %
พลังประชารัฐ 128,152 35.10% Increase35.10%
เพื่อไทย 151,031 43.25% 82,428 22.58% Decrease20.67%
ประชาธิปัตย์ 159,562 45.70% 49,415 13.54% Decrease32.16%
อื่น ๆ 38,594 11.05% 104,505 28.78% Increase17.73%
ผลรวม 349,187 100.00% 364,500 100.00%

เทียบคะแนนจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต พ.ศ. 2554[แก้]

พรรค ปี 2554 ปี 2562 +/–
จน. % จน. %
พลังประชารัฐ 128,152 35.10% Increase35.10%
เพื่อไทย 160,876 46.57% 82,428 22.58% Decrease23.99%
ประชาธิปัตย์ 145,878 42.23% 49,415 13.54% Decrease28.69%
อื่น ๆ 38,718 11.21% 104,505 28.78% Increase17.57%
ผลรวม 508,616 100.00% 516,212 100.00%

แบ่งตามเขต[แก้]

เขตการเลือกตั้ง พลังประชารัฐ เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 32,642 33.53% 18,834 19.34% 9,732 10.00% 36,157 37.14% 97,365 100.00% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
เขต 2 34,271 37.42% 18,626 20.33% 13,261 14.48% 25,438 27.77% 91,596 100.00% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
เขต 3 31,127 35.80% 18,522 21.30% 21,071 24.23% 16,231 18.67% 86,951 100.00% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
เขต 4 30,112 33.78% 26,446 29.66% 5,351 6.00% 27,243 30.56% 89,152 100.00% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
ผลรวม 128,152 35.10% 82,428 22.58% 49,915 13.54% 104,505 28.78% 364,500 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองกำแพงเพชร (ยกเว้นตำบลสระแก้ว และตำบลไตรตรึงษ์)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดกำแพงเพชร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ ไผ่ ลิกค์ (15)* 32,642 33.53
เพื่อไทย วีระศักดิ์ สุ่นสา (11) 18,834 19.34
ภูมิใจไทย เกียรติชัย ติรณศักดิ์กุล (13) 17,082 17.54
อนาคตใหม่ ศิวสรรค์ กล้ากสิกิจ (17) 11,416 11.72
ประชาธิปัตย์ ธิติ มหบุญพาชัย (16) 9,732 10.00
เสรีรวมไทย พันตำรวจโท ทวีวัชร ปิติปภาดา (9) 1,195 1.23
เศรษฐกิจใหม่ ศุภกิจ สีพุมมา (20) 1,189 1.22
รวมพลังประชาชาติไทย ประเสริฐ เลิศจรัสกุลถาวร (2) 667 0.69
เพื่อชาติ สมพงษ์ ปรางค์ทอง (12) 645 0.66
พลังท้องถิ่นไท วิวัฒน์ อุ่นสวัสดิพงษ์ (14) 618 0.63
ชาติไทยพัฒนา พัทยา เลิศเกิดชัย (5) 332 0.34
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สุเกียรติ ศรีประทุม (3) 295 0.30
พลเมืองไทย วิษณุ พุทธรักษามณี (26) 288 0.30
ภราดรภาพ ชัยวุฒิ แสงทองไพบูลย์ (1) 275 0.28
พลังไทยรักไทย ปนัดดา ธนูชัย (7) 254 0.26
ประชาธิปไตยใหม่ อัชราวรร เวชกร (21) 251 0.26
ไทยศรีวิไลย์ สุวทัย นาชัยเงิน (18) 248 0.25
ประชากรไทย อินทัช อินทะจันทร์ (25) 245 0.25
พลังชาติไทย วสันต์ คำมี (23) 191 0.20
แผ่นดินธรรม ธนกฤต เลื่องปุ้ย (8) 174 0.18
ประชาชนปฏิรูป ชินโนรส วิทยากาญจน์ (4) 167 0.17
พลังประชาธิปไตย มาโนชย์ แสงสวาสดิ์ (30) 136 0.14
ครูไทยเพื่อประชาชน สุภาณี ศิลปชัย (22) 116 0.12
ประชาภิวัฒน์ ทองใบ ทูลฉลอง (6) 91 0.09
ผึ้งหลวง สยาม ม่วงทอง (28) 91 0.09
เพื่อแผ่นดิน นันทวรีพร ศรีสมุทร (27) 69 0.07
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย เฉลียว ศรีทัศน์ (24) 68 0.07
ประชานิยม ณัฐวุฒิ กาหา (19) 54 0.06
เพื่อนไทย สำรวย มนทอง (10)
ไทรักธรรม ชนาธิป พิลึก (29)
ผลรวม 97,365 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขต 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอโกสัมพีนคร อำเภอพรานกระต่าย อำเภอลานกระบือ อำเภอไทรงาม (เฉพาะตำบลมหาชัย ตำบลหนองคล้า ตำบลหนองทอง และตำบลพานทอง) และอำเภอเมืองกำแพงเพชร (เฉพาะตำบลสระแก้ว)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดกำแพงเพชร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ พันตำรวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ (13)✔ 34,271 37.42
เพื่อไทย อดุลรัตน์ แสงประชุม (17) 18,626 20.33
ประชาธิปัตย์ สุขวิชชาญ มุสิกุล (4)✔ 13,261 14.48
ภูมิใจไทย สุพจน์ เดชะผล (16) 12,891 14.07
พลังท้องถิ่นไท อรณิชา พะโยม (2) 3,634 3.97
เสรีรวมไทย ทวิน แป้นจันทร์ (14) 1,502 1.64
เศรษฐกิจใหม่ ธรรมศักดิ์ สิงหจารุ (21) 1,086 1.19
พลังชาติไทย สมศักดิ์ ใจหลัก (23) 796 0.87
ชาติไทยพัฒนา ไอศูรย์ อินทรังษี (3) 707 0.77
รวมพลังประชาชาติไทย สุรักษ์ ทองดำ (7) 475 0.52
เพื่อชาติ สมชาย ชัยพิทักษ์ (10) 439 0.48
ประชานิยม กุศล อวบอ่อน (12) 406 0.44
พลังไทยรักไทย คฑาหัตถ์ พลอาจ (9) 388 0.42
ประชาภิวัฒน์ ประยูร นามมนตรี (15) 349 0.38
ภราดรภาพ พเยาว์ เมฆพินธุ์ (1) 338 0.37
ครูไทยเพื่อประชาชน ปณิธาน จันทรเขตต์ (22) 338 0.37
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สุวิทย์ บุศศรีเจริญ (11) 295 0.32
เพื่อสหกรณ์ไทย ศุภัสสรณ์ พลขันธ์ (24) 281 0.31
ประชาชนปฏิรูป ภัทรพล ศรีสวัสดิ์ (6) 248 0.27
ชาติพัฒนา วัศพล เลิศธันยนันท์ (8) 227 0.25
แผ่นดินธรรม ณัฐสันต์ นันทวัฒน์ (5) 225 0.25
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย สุพัตรา ปารักษา (26) 165 0.18
ประชาธิปไตยใหม่ ณัฐปคัลภ์ อิทธินันต์ (20) 157 0.17
พลังประชาธิปไตย ธันยนันท์ นูมหันต์ (25) 149 0.16
ผึ้งหลวง มลิวรรณ์ บุญหยาด (29) 138 0.15
พลังปวงชนไทย สมนึก เพชรพาลี (29) 133 0.15
ไทรักธรรม ชวลิต พิลึก (29) 71 0.08
เพื่อนไทย บุญยัง โพธิ์พฤกษ์ (18)
อนาคตใหม่ ติณณ์ ศรีงาม (19)
ผลรวม 91,596 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอคลองลาน อำเภอปางศิลาทอง อำเภอคลองขลุง และอำเภอเมืองกำแพงเพชร (เฉพาะตำบลไตรตรึงษ์)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดกำแพงเพชร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ อนันต์ ผลอำนวย (3)* 31,127 35.80
ประชาธิปัตย์ สำราญ ศรีแปงวงค์ (2)✔ 21,071 24.23
เพื่อไทย จรัญ อิสระบัณฑิตกุล (12) 18,522 21.30
อนาคตใหม่ จำนง จิตรทาน (17) 8,966 10.31
เสรีรวมไทย พชรพงศ์ เลาหพิบูลรัตนา (13) 981 1.13
เพื่อชาติ วัชระพลศิ์ สุพรรณนานา (1) 902 1.04
ภูมิใจไทย วิฑูรย์ จิ๋วนุช (9) 849 0.98
ครูไทยเพื่อประชาชน รัชกฤช อภิภัทรฐากร (23) 687 0.79
เศรษฐกิจใหม่ ธนดล สาระพงษ์ (21) 676 0.78
พลังไทยรักไทย สมัย สุนุรัตน์ (4) 541 0.62
รวมพลังประชาชาติไทย ชัยยัญ ทองมี (11) 510 0.59
ผึ้งหลวง สุจินต์ กันยาวงค์ (32) 297 0.34
พลังท้องถิ่นไท พจณิชา นาก้อนทอง (8) 226 0.26
ชาติพัฒนา พุทธา เชียงสีทอง (5) 195 0.22
ไทยศรีวิไลย์ สำเภา ปันทีโป (16) 178 0.20
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย อรุโณทัย ชุมเสน (15) 159 0.18
ประชานิยม พรสุดา กุลนาดา (7) 122 0.14
พลังชาติไทย มาโนช อ่วมสถิตย์ (25) 119 0.14
แผ่นดินธรรม ถวิล คมวงษา (14) 114 0.13
พลังปวงชนไทย บุญมา ดอนไพรบุญ (29) 112 0.13
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย สุนันทา ใจคล่องงาน (24) 82 0.09
ประชาภิวัฒน์ ฐิติรัตน์ ตั้งสกุล (10) 81 0.09
ประชาธิปไตยใหม่ ทรงพล กลิ่นฟัก (20) 81 0.09
ชาติไทยพัฒนา ศศิธร ตระกูลศักดิ์ (18) 68 0.08
พลังประชาธิปไตย พยุงศรี นุชแม้น (31) 59 0.07
ประชากรไทย วุฒิพงษ์ โพธิจันทจินดา (26) 54 0.06
ไทรักธรรม วินัย คำจอง (30) 53 0.06
ประชาชนปฏิรูป หรรษา สีแดง (19) 51 0.06
ภาคีเครือข่ายไทย อิทธิพล แตงเล็ก (27) 37 0.04
ประชาธรรมไทย นทณัฐ ปัญจะมี (28) 31 0.04
เพื่อแผ่นดิน พงษ์ศิลป์ รินทไชย (6)
เพื่อนไทย พัชรินทร์ เอกระ (22)
ผลรวม 86,951 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขต 4[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอบึงสามัคคี อำเภอทรายทองวัฒนา และอำเภอไทรงาม (เฉพาะตำบลหนองแม่แตง ตำบลหนองไม้กอง และตำบลไทรงาม)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดกำแพงเพชร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ ปริญญา ฤกษ์หร่าย (2)* 30,112 33.78
เพื่อไทย ปรีชา เพ็งภู่ (6) 26,446 29.66
ภูมิใจไทย วินัย เดชศรี (12) 11,536 12.94
อนาคตใหม่ ภูกิจ เยาวธนโชค (16) 8,242 9.24
ประชาธิปัตย์ พลเดช ศรีแปงวงค์ (14) 5,351 6.00
พลังท้องถิ่นไท วรรณลพ คล้ายเจียม (5) 1,135 1.27
เสรีรวมไทย วัลชัย ขอนทอง (3) 1,011 1.13
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ทองใบ นกน้อย (22) 738 0.83
เศรษฐกิจใหม่ สถิตย์ คำมา (19) 612 0.69
ชาติพัฒนา อรวรรณ เชียงสีทอง (1) 582 0.65
เพื่อชาติ พินนุรัตน์ ชัยพิทักษ์ (11) 487 0.55
รวมพลังประชาชาติไทย เจริญ สามงามยา (10) 472 0.53
พลังไทยรักไทย วัชรา สีทอง (26) 467 0.52
พลังชาติไทย คมน์ พิมพาพัฒนโยธิน (23) 322 0.36
ชาติไทยพัฒนา ประนอม มะลิวัลย์ (13) 220 0.25
พลังปวงชนไทย จันทร์ดี หลวงนัน (25) 220 0.25
ประชานิยม ปริญญา จันดาแก้ว (17) 210 0.24
แผ่นดินธรรม ปราโมทย์ ประธรรมสาร (4) 175 0.20
ไทยศรีวิไลย์ ชัยยศ แสนกล้า (18) 152 0.17
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย กิจติการต์ ชุมเสน (8) 150 0.17
ประชาภิวัฒน์ สนาม พะสะภาค (9) 134 0.15
เพื่อสหกรณ์ไทย รุ่งทิวา สูงปานเขา (24) 132 0.15
พลังประชาธิปไตย อุดม เจริญขวัญ (28) 67 0.08
ไทรักธรรม บุญเที่ยง ทองพูลรุ่งเรือง (31) 57 0.06
ประชาชนปฏิรูป บุญช่วย มุกดา (20) 43 0.05
ภาคีเครือข่ายไทย พัชรินทร สุวรรณวงศ์ (29) 41 0.05
ผึ้งหลวง สุนทร ม่วงนอก (30) 38 0.04
เพื่อแผ่นดิน พัฒน์ รินทไชย (7)
ไทยรักษาชาติ ธานันท์ หล่าวเจริญ (15)
ครูไทยเพื่อประชาชน สุนันท์ สิงห์ประเสริฐ (21)
ประชาธรรมไทย หอมจันทร์ ซาฮาต (27)
ผลรวม 89,152 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

อ้างอิง[แก้]

  1. พลวุฒิ สงสกุล (19 กันยายน 2561). "แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ เตรียมหย่อนบัตรปี 62 ส.ส. ลด 23 จังหวัด อีสานหด 10 ที่นั่ง". THE STANDARD. สืบค้นเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]