ศูนย์รวมสายพันธุ์กล้วย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ป้ายด้านหน้าสวน

ศูนย์รวมสายพันธุ์กล้วย เป็นแหล่งรวบรวมสายพันธุ์กล้วยขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง อยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ในเขต พิพิธภัณฑสถานกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ (หรือ "พิพิธภัณฑ์เรือนไทย") ด้านหลังศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร และมีรั้วติดกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร มีการปลูกกล้วยไว้มากกว่า 200 ชนิด เปิดให้บริการทุกวัน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ประวัติ[แก้]

เมื่อเริ่มมีการจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ในลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ทรงได้พระราชทานหน่อกล้วยไข่และกล้วยน้ำว้าแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้นำมาปลูกไว้ในพื้นที่ส่วนหนึ่งด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์ ซึ่ง "มูลนิธิปริยัติศึกษา ญสส. ในพระสังฆราชูปถัมภ์" ได้จัดเตรียมไว้ แต่แปลงกล้วยเริ่มทรุดโทรมลงตามลำดับ

ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิปริยัติศึกษา ญสส. ในพระสังฆราชูปถัมภ์ (โดยพระครูวิสุทธิธรรมภาณ) จึงได้ร่วมกับ "ชมรมรักษ์กล้วย" ฟื้นฟูแปลงกล้วยดังกล่าว และจัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยของไทยขึ้น โดยเริ่มต้นจากพื้นที่แปลงปลูกสวนที่กล่าวมาข้างต้น และได้เริ่มต้นโครงการอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือและประสานงานจากหน่วยราชการหลายหน่วยด้วยกัน สำหรับงบประมาณดำเนินการนั้น มูลนิธิปริยัติศึกษา ญสส. ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ได้เชิญนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วมดำเนินการอีกหลายท่าน ได้แก่

  • อาจารย์สมรรถชัย ฉัตราคม ประธานชมรมรักษ์กล้วย
  • ศาสตราจารย์เบ็ญจมาศ ศิลาย้อย ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกล้วยแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ดร. วีระชัย ณ นคร ผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์ฯ เชียงใหม่
  • อาจารย์กัลยาณี สุวิทวัส จากสถานีวิจัยปากช่อง ม.เกษตรศาสตร์

ทั้งนี้ได้มีการเปิดป้ายโครงการในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2544 และในเดือนมกราคม ก็เปิดเป็นแหล่งศึกษาดูงาน และนับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรด้วย

โครงการดังกล่าวยังดำเนินต่อไปด้วยดี มีการรวบรวมพันธุ์กล้วยไว้ประมาณ 150 สายพันธุ์ และได้ปลูกเปรียบเทียบศึกษา

อ้างอิง[แก้]

  • ศูนย์รวบรวมสายพันธุ์กล้วย. นิตยสารอัปเดต. พฤศจิกายน 2548.