รายชื่อวัดในจังหวัดกำแพงเพชร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อวัดในจังหวัดกำแพงเพชร

พระอารามหลวงในจังหวัดกำแพงเพชร[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในจังหวัดกำแพงเพชร[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอโกสัมพีนคร[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอบึงสามัคคี[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอขาณุวรลักษบุรี[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอคลองขลุง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอคลองลาน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดป่าสมพรปณิธาณ

วัดราษฏร์ในอำเภอทรายทองวัฒนา[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอไทรงาม[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอปางศิลาทอง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดมอเจริญ ม. ต.หินดาด อ.ปางศิลาทอง

วัดจอมทองสามัคคีธรรม ตำบลหินดาต

วัดคลองพร้าว ม.7 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง

วัดนาใหม่เจริญผล ตำบลโพธิ์ทอง

วัดราษฏร์ในอำเภอพรานกระต่าย[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองกำแพงเพชร[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอลานกระบือ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

วัดหนองไผ่วนาราม ตำบลคณฑี