รายชื่อวัดในจังหวัดกำแพงเพชร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดกำแพงเพชร

พระอารามหลวงในจังหวัดกำแพงเพชร[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในจังหวัดกำแพงเพชร[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอโกสัมพีนคร[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอบึงสามัคคี[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอขาณุวรลักษบุรี[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอคลองขลุง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอคลองลาน[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดป่าสมพรปณิธาณ

วัดราษฎร์ในอำเภอทรายทองวัฒนา[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอไทรงาม[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอปางศิลาทอง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดมอเจริญ ม. ต.หินดาด อ.ปางศิลาทอง

วัดจอมทองสามัคคีธรรม ตำบลหินดาต

วัดคลองพร้าว ม.7 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง

วัดนาใหม่เจริญผล ตำบลโพธิ์ทอง

วัดราษฎร์ในอำเภอพรานกระต่าย[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเมืองกำแพงเพชร[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอลานกระบือ[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]