จังหวัดกำแพงเพชรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดกำแพงเพชรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
ไทย
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2562 →

4 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ72.62% (Increase0.77%)
  First party Second party
  9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg Vejjajivacropped.jpg
พรรค เพื่อไทย ประชาธิปัตย์
การเลือกตั้งล่าสุด ไม่ได้ลงรับเลือกตั้ง 3 ที่นั่ง, %
ที่นั่งที่ชนะ 3 1
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase3 Decrease2
คะแนนเสียง 160,876 145,878
ร้อยละ 46.57% 42.23%

  Third party Fourth party
  Chaovarat Chanweerakul (cropped).jpg Chumpol Silpaacha.JPG
พรรค ภูมิใจไทย ชาติไทยพัฒนา
การเลือกตั้งล่าสุด ไม่ได้ลงรับเลือกตั้ง ไม่ได้ลงรับเลือกตั้ง
ที่นั่งที่ชนะ 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Steady Steady
คะแนนเสียง 18,331 17,382
ร้อยละ 5.31% 5.03%

Kamphaeng Phet general election results, 2011.svg
ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

จังหวัดกำแพงเพชรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งใหม่ออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง โดยแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน ภายหลังจากที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 93-98 จากเดิมที่แบ่งเขตการเลือกตั้งจังหวัดกำแพงเพชรออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1 เขตละ 3 คน และเขต 2 เขตละ 2 คน

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

ภาพรวม[แก้]

การเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้ง[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

แม่แบบ:ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อในจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2554

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองกำแพงเพชร (ยกเว้นตำบลสระแก้วและตำบลไตรตรึงษ์)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดกำแพงเพชร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ไผ่ ลิกค์ (1) 44,268 51.27
ประชาธิปัตย์ สุขวิชชาญ มุสิกุล (10)* 40,654 47.09
ชาติไทยพัฒนา ปฐมภพ ปราการชัยนาคร (21) 653 0.76
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ศิวโรจน์ ศรลัมภ์ (2) 455 0.53
เพื่อฟ้าดิน วิชัย ธัญญะวัน (18) 142 0.16
เพื่อนเกษตรไทย มาโนช อ่วมสถิตย์ (39) 110 0.13
ความหวังใหม่ ภาคภูมิ พันธุวร (34) 57 0.07
ผลรวม 86,339 100.00
บัตรดี 86,339 87.34
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,089 6.16
บัตรเสีย 6,430 6.50
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 98,858 72.93
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 135,557 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอโกสัมพีนคร อำเภอพรานกระต่าย อำเภอลานกระบือ อำเภอไทรงาม (เฉพาะตำบลมหาชัย ตำบลหนองคล้า ตำบลหนองทอง และตำบลพานทอง) และอำเภอเมืองกำแพงเพชร (เฉพาะตำบลสระแก้ว)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดกำแพงเพชร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ปรีชา มุสิกุล (10)* 36,373 40.23
เพื่อไทย สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ (1) 34,843 38.54
ภูมิใจไทย วรเชษฐ ศุภกิจเจริญ (16) 18,331 20.28
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สมมารถ ศรีนวล (2) 688 0.76
ความหวังใหม่ เดชา ยามา (34) 78 0.09
เพื่อฟ้าดิน วีระ เกตุแก้ว (18) 48 0.05
เพื่อนเกษตรไทย สมเดช รามสูต (39) 42 0.05
ผลรวม 90,403 100.00
บัตรดี 90,403 91.16
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,136 2.15
บัตรเสีย 6,627 6.68
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 99,166 74.30
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 133,460 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขต 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอคลองลาน อำเภอปางศิลาทอง อำเภอคลองขลุง และอำเภอเมืองกำแพงเพชร (เฉพาะตำบลไตรตรึงษ์)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดกำแพงเพชร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย อนันต์ ผลอำนวย (1)* 35,512 41.87
ประชาธิปัตย์ สำราญ ศรีแปงวงค์ (10)* 32,052 37.79
ชาติไทยพัฒนา ณรงค์ อยู่ปาน (21) 16,729 19.72
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ภาณุมาศ แจ่มศร (2) 232 0.27
เพื่อฟ้าดิน เยาวดี ศรีพันธวานุสรณ์ (18) 209 0.25
เพื่อนเกษตรไทย วัชระพลศิ์ สุพรรณนานา (39) 79 0.09
ผลรวม 84,813 100.00
บัตรดี 84,813 90.37
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,957 2.09
บัตรเสีย 7,080 7.54
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 93,850 73.35
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 127,944 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 4[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอบึงสามัคคี อำเภอทรายทองวัฒนา และอำเภอไทรงาม (เฉพาะตำบลหนองแม่แตง ตำบลหนองไม้กอง และตำบลไทรงาม)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดกำแพงเพชร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ปริญญา ฤกษ์หร่าย (1)* 46,253 55.12
ประชาธิปัตย์ ธานันท์ หล่าวเจริญ (10) 36,799 43.85
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สักรินทร์ งาเนียม (2) 647 0.77
เพื่อนเกษตรไทย โกวิท เทพไพฑูรย์ (39) 218 0.26
ผลรวม 83,917 100.00
บัตรดี 83,917 89.87
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,755 2.95
บัตรเสีย 6,704 7.18
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 93,376 69.93
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 133,525 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]