จังหวัดกำแพงเพชรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดกำแพงเพชรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
จังหวัดกำแพงเพชร
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2557 (โมฆะ) →

4 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ72.62%
  First party Second party
  9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg
พรรค เพื่อไทย ประชาธิปัตย์
เขตล่าสุด 2 3
ที่นั่งที่ชนะ 3 1
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น1 ลดลง2
คะแนนเสียง 151,031 159,562
ร้อยละ 43.25 45.70

Kamphaeng Phet general election results, 2011.svg
ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง[1] ซึ่งลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อน 1 ที่นั่ง แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดกำแพงเพชร)[แก้]

พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
เพื่อไทย 151,031 43.25% เพิ่มขึ้น7.19%
ประชาธิปัตย์ 159,562 45.70% ลดลง4.20%
อื่น ๆ 38,594 11.05% ลดลง2.99%
ผลรวม 349,187 100.00%
  • คะแนนเลือกตั้งบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย เปรียบเทียบจากคะแนนเลือกตั้งแบบสัดส่วนของ พรรคพลังประชาชน
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
43.25%
ประชาธิปัตย์
  
45.70%
อื่น ๆ
  
11.05%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)[แก้]

เขตการเลือกตั้ง เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือก ส.ส.แบ่งเขต
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 38,940 44.69% 41,364 47.47% 6,831 7.84% 87,135 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 2 31,494 34.64% 47,268 51.99% 12,158 13.37% 90,920 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 3 38,930 45.33% 34,289 39.92% 12,666 14.75% 85,885 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 4 41,667 48.88% 36,641 42.98% 6,939 8.14% 85,247 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
ผลรวม 151,031 43.25% 159,562 45.70% 38,594 11.05% 349,187 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดกำแพงเพชร)[แก้]

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
เพื่อไทย 4 160,876 46.57% 3 เพิ่มขึ้น1 75.00%
ประชาธิปัตย์ 4 145,878 42.23% 1 ลดลง2 25.00%
อื่น ๆ 16 38,718 11.21% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 24 345,472 100.00% 4 ลดลง1 100.00%
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
46.57%
ประชาธิปัตย์
  
42.23%
อื่น ๆ
  
11.21%
ที่นั่ง
เพื่อไทย
  
75.00%
ประชาธิปัตย์
  
25.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)[แก้]

เขตการเลือกตั้ง เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 44,268 51.27% 40,654 47.09% 1,417 1.64% 86,339 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 2 34,843 38.54% 36,373 40.23% 19,187 21.22% 90,403 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 3 35,512 41.87% 32,052 37.79% 17,249 20.34% 84,813 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 4 46,253 55.12% 36,799 43.85% 865 1.03% 83,917 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
ผลรวม 160,876 46.57% 145,878 42.23% 38,718 11.21% 345,472 100.00%

การเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้ง[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดกำแพงเพชร
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 151,031 43.25
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 1,179 0.34
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 1,370 0.39
ประชากรไทย (4) 309 0.09
รักประเทศไทย (5) 6,643 1.90
พลังชล (6) 213 0.06
ประชาธรรม (7) 150 0.04
ดำรงไทย (8) 151 0.04
พลังมวลชน (9) 1,039 0.30
ประชาธิปัตย์ (10) 159,562 45.70
ไทยพอเพียง (11) 882 0.25
รักษ์สันติ (12) 1,136 0.33
ไทยเป็นสุข (13) 80 0.02
กิจสังคม (14) 186 0.05
ไทยเป็นไท (15) 170 0.05
ภูมิใจไทย (16) 6,365 1.82
แทนคุณแผ่นดิน (17) 121 0.04
เพื่อฟ้าดิน (18) 155 0.04
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 338 0.10
การเมืองใหม่ (20) 506 0.15
ชาติไทยพัฒนา (21) 11,641 3.33
เสรีนิยม (22) 296 0.09
ชาติสามัคคี (23) 98 0.03
บำรุงเมือง (24) 49 0.01
กสิกรไทย (25) 112 0.03
มาตุภูมิ (26) 143 0.04
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 61 0.02
พลังสังคมไทย (28) 72 0.02
เพื่อประชาชนไทย (29) 219 0.06
มหาชน (30) 3,163 0.91
ประชาชนชาวไทย (31) 271 0.08
รักแผ่นดิน (32) 105 0.03
ประชาสันติ (33) 94 0.03
ความหวังใหม่ (34) 77 0.02
อาสามาตุภูมิ (35) 51 0.02
พลังคนกีฬา (36) 289 0.08
พลังชาวนาไทย (37) 76 0.02
ไทยสร้างสรรค์ (38) 37 0.01
เพื่อนเกษตรไทย (39) 321 0.09
มหารัฐพัฒนา (40) 426 0.12
บัตรดี 349,187 90.64
บัตรเสีย 25,804 6.70
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 10,254 2.66
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 385,245 72.62
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 530,486 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองกำแพงเพชร (ยกเว้นตำบลสระแก้วและตำบลไตรตรึงษ์)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดกำแพงเพชร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ไผ่ ลิกค์ (1) 44,268 51.27
ประชาธิปัตย์ สุขวิชชาญ มุสิกุล (10)* 40,654 47.09
ชาติไทยพัฒนา ปฐมภพ ปราการชัยนาคร (21) 653 0.76
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ศิวโรจน์ ศรลัมภ์ (2) 455 0.53
เพื่อฟ้าดิน วิชัย ธัญญะวัน (18) 142 0.16
เพื่อนเกษตรไทย มาโนช อ่วมสถิตย์ (39) 110 0.13
ความหวังใหม่ ภาคภูมิ พันธุวร (34) 57 0.07
ผลรวม 86,339 100.00
บัตรดี 86,339 87.34
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,089 6.16
บัตรเสีย 6,430 6.50
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 98,858 72.93
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 135,557 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอโกสัมพีนคร อำเภอพรานกระต่าย อำเภอลานกระบือ อำเภอไทรงาม (เฉพาะตำบลมหาชัย ตำบลหนองคล้า ตำบลหนองทอง และตำบลพานทอง) และอำเภอเมืองกำแพงเพชร (เฉพาะตำบลสระแก้ว)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดกำแพงเพชร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ปรีชา มุสิกุล (10)* 36,373 40.23
เพื่อไทย สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ (1) 34,843 38.54
ภูมิใจไทย วรเชษฐ ศุภกิจเจริญ (16) 18,331 20.28
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สมมารถ ศรีนวล (2) 688 0.76
ความหวังใหม่ เดชา ยามา (34) 78 0.09
เพื่อฟ้าดิน วีระ เกตุแก้ว (18) 48 0.05
เพื่อนเกษตรไทย สมเดช รามสูต (39) 42 0.05
ผลรวม 90,403 100.00
บัตรดี 90,403 91.16
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,136 2.15
บัตรเสีย 6,627 6.68
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 99,166 74.30
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 133,460 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขต 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอคลองลาน อำเภอปางศิลาทอง อำเภอคลองขลุง และอำเภอเมืองกำแพงเพชร (เฉพาะตำบลไตรตรึงษ์)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดกำแพงเพชร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย อนันต์ ผลอำนวย (1)* 35,512 41.87
ประชาธิปัตย์ สำราญ ศรีแปงวงค์ (10)* 32,052 37.79
ชาติไทยพัฒนา ณรงค์ อยู่ปาน (21) 16,729 19.72
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ภาณุมาศ แจ่มศร (2) 232 0.27
เพื่อฟ้าดิน เยาวดี ศรีพันธวานุสรณ์ (18) 209 0.25
เพื่อนเกษตรไทย วัชระพลศิ์ สุพรรณนานา (39) 79 0.09
ผลรวม 84,813 100.00
บัตรดี 84,813 90.37
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,957 2.09
บัตรเสีย 7,080 7.54
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 93,850 73.35
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 127,944 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 4[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอบึงสามัคคี อำเภอทรายทองวัฒนา และอำเภอไทรงาม (เฉพาะตำบลหนองแม่แตง ตำบลหนองไม้กอง และตำบลไทรงาม)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดกำแพงเพชร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ปริญญา ฤกษ์หร่าย (1)* 46,253 55.12
ประชาธิปัตย์ ธานันท์ หล่าวเจริญ (10) 36,799 43.85
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สักรินทร์ งาเนียม (2) 647 0.77
เพื่อนเกษตรไทย โกวิท เทพไพฑูรย์ (39) 218 0.26
ผลรวม 83,917 100.00
บัตรดี 83,917 89.87
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,755 2.95
บัตรเสีย 6,704 7.18
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 93,376 69.93
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 133,525 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]