จังหวัดลำพูนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดลำพูนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548
ไทย
← พ.ศ. 2544 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 →

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ86.56%
  First party Second party
  ThaiRakThai Party logo (1998 - 2007).png Democrat TH Logo.svg
พรรค ไทยรักไทย ประชาธิปัตย์
เขตล่าสุด 2 1
ที่นั่งที่ชนะ 3 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase1 Decrease1
คะแนนเสียง 146,085

(แบ่งเขต)

47,693

(แบ่งเขต)

ร้อยละ 59.27 19.35

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
พรรคไทยรักไทย

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
พรรคไทยรักไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2548 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2544 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองลำพูน (ยกเว้นตำบลมะเขือแจ้)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดลำพูน
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย อาภาภรณ์ พุทธปวน (9)* 49,241 63.62
ประชาธิปัตย์ โอภาส คำบุญเรือง (4) 14,150 18.28
มหาชน บรรจง ไชยรังษี (11) 8,353 10.79
คนขอปลดหนี้ จักรคำ ใจศรีธิ (6) 3,069 3.97
ชาติประชาธิปไตย บุญสมเสถียร ทะพิงค์แก (15) 2,219 2.87
ความหวังใหม่ อุบลรัตน์ เกริกจินดา (10) 375 0.48
ผลรวม 77,402 100.00
บัตรดี 77,402 92.43
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,686 3.21
บัตรเสีย 3,654 4.36
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 83,742 87.04
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 96,216 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอบ้านธิ อำเภอป่าซาง อำเภอแม่ทา และอำเภอเมืองลำพูน (เฉพาะตำบลมะเขือแจ้)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดลำพูน
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย สงวน พงษ์มณี (9)* 45,688 55.32
ชาติไทย ภูมิวัชร์ สุภาศรี (1) 10,117 12.25
ประชาธิปัตย์ พันตำรวจโท อัมรินทร์ ขัติยะวรา (4) 8,691 10.52
มหาชน อรทัย ออประยูร (11) 8,413 10.19
คนขอปลดหนี้ อภิชาติ สายปัญญาใย (6) 5,356 6.49
ความหวังใหม่ นพดล จอมจันทร์ยอง (10) 4,173 5.05
ประชาชนไทย วสันต์ นันตา (5) 146 0.18
ผลรวม 82,584 100.00
บัตรดี 82,584 91.41
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,250 2.49
บัตรเสีย 5,511 6.10
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 90,345 86.44
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 104,519 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอบ้านโฮ่ง และกิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดลำพูน
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย สถาพร มณีรัตน์ (9) 51,156 59.14
ประชาธิปัตย์ ทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ (4)* 24,852 28.73
คนขอปลดหนี้ เพิ่มพูน สิทธิโรจน์ (6) 4,680 5.41
มหาชน อนันต์ วังเวียง (11) 4,071 4.71
ประชาชนไทย วสันต์ กาบุตร (5) 285 0.33
ผลรวม 86,493 100.00
บัตรดี 86,493 89.01
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,558 1.60
บัตรเสีย 9,120 9.39
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 97,171 86.26
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 112,644 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

อ้างอิง[แก้]

  1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง. "การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548" (PDF). สืบค้นเมื่อ 25 ตุลาคม 2562.