รายชื่อวัดในจังหวัดลำพูน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดลำพูน

พระอารามหลวงในจังหวัดลำพูน[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในจังหวัดลำพูน[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอทุ่งหัวช้าง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอบ้านธิ[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอบ้านโฮ่ง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอป่าซาง[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองลำพูน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย

วัดราษฏร์ในอำเภอแม่ทา[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอลี้[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]