จังหวัดลำพูนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดลำพูนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550
ไทย
← พ.ศ. 2549 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 →

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ88.90%
  First party Second party
  Samak.jpg Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg
พรรค พลังประชาชน ประชาธิปัตย์
เขตล่าสุด 0 0
ที่นั่งที่ชนะ 3 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase3 Steady0
คะแนนเสียง 123,760 104,270
ร้อยละ 49.55 41.74

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
อิสระ (คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ)

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

สมัคร สุนทรเวช
พรรคพลังประชาชน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2550 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง[1] มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 3 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2549 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 3 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบสัดส่วน[แก้]

คะแนนรวมทั้งหมดในกลุ่มจังหวัดที่ 1[แก้]

กลุ่มจังหวัดที่ 1 ประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดแพร่ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก และจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 11 จังหวัด

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 1
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อแผ่นดิน (1) 142,706 3.73
รวมใจไทยชาติพัฒนา (2) 62,949 1.65
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (3) 50,108 1.31
ประชาธิปัตย์ (4) 1,358,310 35.55
พลังเกษตรกร (5)
รักเมืองไทย (6) 58,819 1.54
แรงงาน (7)
เกษตรกรไทย (8)
ประชาราช (9)
นิติศาสตร์ไทย (10)
พัฒนาประชาธิปไตย (11)
พลังประชาชน (12) 1,897,077 49.65
ชาติไทย (13) 64,534 1.69
ดำรงไทย (14)
มัชฌิมาธิปไตย (15) 78,965 2.07
ชาติสามัคคี (16)
ความหวังใหม่ (17) 22,028 0.58
ประชากรไทย (18)
ประชามติ (19) 15,732 0.41
ไทเป็นไท (20) 25,251 0.66
พลังแผ่นดินไท (21)
มหาชน (22)
คุณธรรม (23) 18,665 0.49
ราษฎรรักไทย (24)
กฤษไทยมั่นคง (25)
อยู่ดีมีสุข (26)
ไทยร่ำรวย (27) 8,731 0.23
เอกราช (28) 6,904 0.18
พลังแผ่นดิน (29) 10,221 0.27
สังคมธิปไตย (30)
นำวิถี (31)
บัตรดี 3,821,000 90.49
บัตรเสีย 272,639 6.46
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 128,966 3.05
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 4,222,602 80.40
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 5,251,918 100.00

ผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งในกลุ่มจังหวัดที่ 1[แก้]

แต่ละกลุ่มจังหวัดมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มละ 10 คน สำหรับกลุ่มจังหวัดที่ 1 แบ่งออกเป็นตามสัดส่วนคะแนนดังนี้

พรรคการเมือง รายชื่อผู้สมัคร
พรรคพลังประชาชน ยงยุทธ ติยะไพรัช
สมชาย วงศ์สวัสดิ์
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์
พันตำรวจโท กานต์ เทียนแก้ว
สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์
พรรคประชาธิปัตย์ เทอดพงษ์ ไชยนันทน์
สามารถ ราชพลสิทธิ์
พลเอก พิชาญเมธ ม่วงมณี
สุรสิทธิ์ ตรีทอง
พรรคเพื่อแผ่นดิน สุรเดช ยะสวัสดิ์

คะแนนรวมเฉพาะจังหวัดลำพูน[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน จังหวัดลำพูน
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อแผ่นดิน (1) 5,840 2.34
รวมใจไทยชาติพัฒนา (2) 2,165 0.87
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (3) 2,271 0.91
ประชาธิปัตย์ (4) 104,270 41.74
พลังเกษตรกร (5)
รักเมืองไทย (6) 3,324 1.33
แรงงาน (7)
เกษตรกรไทย (8)
ประชาราช (9)
นิติศาสตร์ไทย (10)
พัฒนาประชาธิปไตย (11)
พลังประชาชน (12) 123,760 49.55
ชาติไทย (13) 1,514 0.61
ดำรงไทย (14)
มัชฌิมาธิปไตย (15) 1,477 0.59
ชาติสามัคคี (16)
ความหวังใหม่ (17) 930 0.37
ประชากรไทย (18)
ประชามติ (19) 522 0.21
ไทเป็นไท (20) 1,310 0.52
พลังแผ่นดินไท (21)
มหาชน (22)
คุณธรรม (23) 1,138 0.46
ราษฎรรักไทย (24)
กฤษไทยมั่นคง (25)
อยู่ดีมีสุข (26)
ไทยร่ำรวย (27) 302 0.12
เอกราช (28) 356 0.14
พลังแผ่นดิน (29) 604 0.24
สังคมธิปไตย (30)
นำวิถี (31)
บัตรดี 249,783 91.22
บัตรเสีย 15,191 5.55
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 8,855 3.23
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 273,828 88.90
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 308,030 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยจังหวัดลำพูนทั้งจังหวัด

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดลำพูน
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชาชน อนุสรณ์ วงศ์วรรณ (4)✔ 134,951 53.46
พลังประชาชน สถาพร มณีรัตน์ (5)* 126,841 50.25
พลังประชาชน สงวน พงษ์มณี (6)* 91,189 36.12
ประชาธิปัตย์ ทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ (7)✔ 87,873 34.81
ประชาธิปัตย์ ณัฐกานต์ ชมภูเทพ (9) 79,753 31.59
ประชาธิปัตย์ ขยัน วิพรหมชัย (8) 76,304 30.23
เพื่อแผ่นดิน อาภาภรณ์ พุทธปวน (12)* 44,663 17.69
ชาติไทย ภูมิวัชร์ สุภาศรี (1) 7,086 2.81
มัชฌิมาธิปไตย อดุลย์ มะโนรมย์ชื่น (18) 5,410 2.14
เพื่อแผ่นดิน พันตำรวจเอก จรัส อิ่นคำมา (11) 5,278 2.09
ชาติไทย ศรายุทธ ชุ่มฝน (3) 5,006 1.98
เพื่อแผ่นดิน ธัญ กาญจน์วัฒนานนท์ (10) 4,258 1.69
ชาติไทย บรรทต ชัยยศ (2) 3,603 1.43
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย วันชัย ปารมีกาศ (13) 3,525 1.40
มัชฌิมาธิปไตย เกรียงไกร ก้อนแก้ว (16) 2,977 1.18
มัชฌิมาธิปไตย ประเทือง คงรอด (17) 2,783 1.10
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ว่าที่ร้อยตรี นคร คำยอง (14) 2,666 1.06
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย วิโรจน์ สุภาโขง (15) 2,451 0.97
ประชาราช บุญสมเสถียร ทะพิงค์แก (30) 1,562 0.62
ไทเป็นไท อภิชาติ สายปัญญาใย (22) 1,420 0.56
ไทยร่ำรวย วชิราภรณ์ ยากุลี (19) 1,417 0.56
ไทยร่ำรวย เจตสรรค์ ใจกาศ (21) 1,305 0.52
ไทยร่ำรวย ปาณิสรา สอนแก้ว (20) 1,198 0.47
ไทเป็นไท เรืองเดช สุภาษี (23) 989 0.39
ไทเป็นไท สันชัย ปันเป็ง (24) 859 0.34
ประชาราช พิชา กาปัญญา (29) 804 0.32
ประชากรไทย ไชยยันต์ ชุ่มสวัสดิ์ (25) 798 0.32
ประชาราช ณรงค์ วันมาละ (28) 730 0.29
ประชากรไทย แพทญ์เดชา ปัญญาเจริญ (26) 586 0.23
ประชากรไทย จุมพล ชุ่มพวงศ์ (27) 384 0.15
บัตรดี 252,438 92.19
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 14,403 5.26
บัตรเสีย 6,987 2.55
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 273,828 88.90
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 308,030 100.00
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550". สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]