จังหวัดนครศรีธรรมราชในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จังหวัดนครศรีธรรมราชในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2557 (โมฆะ) →

9 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ72.75%
  First party Second party
 
Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg
9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg
พรรค ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย
ที่นั่งก่อนหน้า 10 0
ที่นั่งที่ชนะ 9 0
ที่นั่งเปลี่ยน ลดลง 1 Steady
คะแนนเสียง 625,492 38,723
% 83.93 5.20

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 9 เขตเลือกตั้ง[1] ซึ่งลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อน 1 ที่นั่ง แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช)[แก้]

พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
ประชาธิปัตย์ 625,492 83.93% ลดลง5.91%
เพื่อไทย 38,723 5.20% เพิ่มขึ้น0.72%
อื่น ๆ 81,076 10.87% เพิ่มขึ้น5.19%
ผลรวม 745,291 100.00%
  • คะแนนเลือกตั้งบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย เปรียบเทียบจากคะแนนเลือกตั้งแบบสัดส่วนของ พรรคพลังประชาชน
คะแนนเสียง
ประชาธิปัตย์
  
83.93%
เพื่อไทย
  
5.20%
อื่น ๆ
  
10.87%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)[แก้]

เขตการเลือกตั้ง ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขต
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 62,868 82.47% 5,263 6.90% 8,100 10.63% 76,231 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 2 69,457 86.01% 2,762 3.42% 8,533 10.57% 80,752 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 3 65,494 83.33% 2,234 2.84% 10,866 13.83% 78,594 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 4 70,982 83.32% 3,173 3.72% 11,042 12.96% 85,197 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 5 72,498 84.08% 5,396 6.26% 8,329 9.66% 86,223 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 6 70,699 84.27% 4,247 5.06% 8,952 10.67% 83,898 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 7 73,186 84.41% 4,985 5.75% 8,533 9.84% 86,704 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 8 66,692 81.38% 5,730 6.99% 9,533 11.63% 81,955 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 9 73,616 85.86% 4,933 5.75% 7,188 8.38% 85,737 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
ผลรวม 625,492 83.93% 38,723 5.20% 81,076 10.87% 745,291 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช)[แก้]

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
ประชาธิปัตย์ 9 573,669 80.66% 9 ลดลง1 100.00%
เพื่อไทย 9 41,670 5.86% 0 Steady 0.00%
ชาติไทยพัฒนา 4 37,588 5.29% 0 Steady 0.00%
ภูมิใจไทย 7 35,427 4.98% 0 Steady 0.00%
อื่น ๆ 20 22,913 3.22% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 49 711,267 100.00% 9 ลดลง1 100.00%
คะแนนเสียง
ประชาธิปัตย์
  
80.66%
เพื่อไทย
  
5.86%
ชาติไทยพัฒนา
  
5.29%
ภูมิใจไทย
  
4.98%
อื่น ๆ
  
3.22%
ที่นั่ง
ประชาธิปัตย์
  
100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)[แก้]

เขตการเลือกตั้ง ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย ชาติไทยพัฒนา ภูมิใจไทย อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 61,680 87.04% 5,470 7.72% 2,848 4.02% 863 1.22% 70,861 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 2 64,992 83.14% 2,552 3.26% 3,439 4.40% 6,998 8.95% 194 0.25% 78,175 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 3 61,342 80.02% 2,505 3.27% 6,905 9.01% 5,177 6.75% 729 0.95% 76,658 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 4 52,444 64.74% 2,480 3.06% 25,048 30.92% 1,038 1.28% 81,010 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 5 63,024 76.43% 4,459 5.41% 7,441 9.02% 7,532 9.14% 82,456 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 6 62,607 78.87% 6,069 7.65% 2,196 2.77% 8,511 10.73% 79,383 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 7 70,983 85.99% 4,883 5.92% 4,129 5.00% 2,556 3.10% 82,551 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 8 64,448 83.57% 8,130 10.54% 4,394 5.70% 146 0.19% 77,118 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 9 72,149 86.87% 5,122 6.17% 4,440 5.35% 1,344 1.62% 83,055 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
ผลรวม 573,669 80.66% 41,670 5.86% 37,588 5.29% 35,427 4.98% 22,913 3.22% 711,267 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดนครศรีธรรมราช
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 38,723 5.20
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 609 0.08
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 3,400 0.46
ประชากรไทย (4) 369 0.05
รักประเทศไทย (5) 17,916 2.40
พลังชล (6) 261 0.04
ประชาธรรม (7) 262 0.04
ดำรงไทย (8) 168 0.02
พลังมวลชน (9) 2,888 0.39
ประชาธิปัตย์ (10) 625,492 83.93
ไทยพอเพียง (11) 1,526 0.20
รักษ์สันติ (12) 1,823 0.24
ไทยเป็นสุข (13) 145 0.02
กิจสังคม (14) 3,726 0.50
ไทยเป็นไท (15) 327 0.04
ภูมิใจไทย (16) 24,440 3.28
แทนคุณแผ่นดิน (17) 1,281 0.17
เพื่อฟ้าดิน (18) 182 0.02
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 185 0.02
การเมืองใหม่ (20) 730 0.10
ชาติไทยพัฒนา (21) 7,683 1.03
เสรีนิยม (22) 187 0.03
ชาติสามัคคี (23) 143 0.02
บำรุงเมือง (24) 76 0.01
กสิกรไทย (25) 195 0.03
มาตุภูมิ (26) 3,041 0.41
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 90 0.01
พลังสังคมไทย (28) 73 0.01
เพื่อประชาชนไทย (29) 238 0.03
มหาชน (30) 7,041 0.94
ประชาชนชาวไทย (31) 291 0.04
รักแผ่นดิน (32) 92 0.01
ประชาสันติ (33) 109 0.01
ความหวังใหม่ (34) 216 0.03
อาสามาตุภูมิ (35) 107 0.01
พลังคนกีฬา (36) 872 0.12
พลังชาวนาไทย (37) 45 0.01
ไทยสร้างสรรค์ (38) 25 0.00
เพื่อนเกษตรไทย (39) 77 0.01
มหารัฐพัฒนา (40) 237 0.03
บัตรดี 745,291 92.74
บัตรเสีย 35,048 4.36
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 23,338 2.90
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 803,677 72.75
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,112,309 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6เขต 7เขต 8เขต 9

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (เฉพาะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลตำบลปากนคร ตำบลโพธิ์เสด็จ ตำบลนาเคียน ตำบลกำแพงเซา ตำบลนาทราย ตำบลท่าซัก และตำบลปากนคร)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ อภิชาต ศักดิเศรษฐ์ (10)* 61,680 87.04
เพื่อไทย นิภาภูเบศวร์ ฝั่งชลจิตต์ (1) 5,470 7.72
ภูมิใจไทย สวงค์ ชูกลิ่น (16) 2,848 4.02
กิจสังคม สมพงค์ มากชุม (14) 714 1.01
พลังคนกีฬา ไพศาล เกษเพชร (36) 149 0.21
ผลรวม 70,861 100.00
บัตรดี 70,861 84.95
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,396 8.87
บัตรเสีย 5,152 6.18
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 83,409 70.02
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 119,119 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (เฉพาะเทศบาลตำบลบางจาก ตำบลไชยมนตรี ตำบลมะม่วงสองต้น ตำบลท่าเรือ ตำบลบางจาก และตำบลท่าไร่) อำเภอพระพรหม และอำเภอปากพนัง (เฉพาะเทศบาลเมืองปากพนัง ตำบลคลองน้อย ตำบลชะเมา ตำบลเกาะทวด ตำบลคลองกระบือ ตำบลป่าระกำ ตำบลบ้านใหม่ ตำบลหูล่อง ตำบลแหลมตะลุมพุก ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก และตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ นริศา อดิเทพวรพันธุ์ (10)* 64,992 83.14
ภูมิใจไทย สมพร บุญต่อ (16) 6,998 8.95
ชาติไทยพัฒนา สัญญา ฝอยทอง (21) 3,439 4.40
เพื่อไทย นพรุจ วรชิตวุฒิกุล (1) 2,552 3.26
พลังคนกีฬา สุชาดา ทองส่งโสม (36) 194 0.25
ผลรวม 78,175 100.00
บัตรดี 78,175 89.39
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,951 4.52
บัตรเสีย 5,330 6.09
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 87,456 68.24
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 128,165 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอหัวไทร และอำเภอปากพนัง (ยกเว้นเทศบาลเมืองปากพนัง ตำบลคลองน้อย ตำบลชะเมา ตำบลเกาะทวด ตำบลคลองกระบือ ตำบลป่าระกำ ตำบลบ้านใหม่ ตำบลหูล่อง ตำบลแหลมตะลุมพุก ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก และตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ วิทยา แก้วภราดัย (10)* 61,342 80.02
ชาติไทยพัฒนา พรชัย บุญรอดรักษ์ (21) 6,905 9.01
ภูมิใจไทย ป่วน นาคแป้น (16) 5,177 6.75
เพื่อไทย สมศักดิ์ เลิศไพบูลย์ (1) 2,505 3.27
มาตุภูมิ ธนาภรณ์ อ่อนภักดี (26) 294 0.38
พลังคนกีฬา ร้อยตำรวจตรี คเนศ ศรีศักดิ์ (36) 268 0.35
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ร้อยตรี อภิเริงณรงค์ ทองแก้ว (19) 167 0.22
ผลรวม 76,658 100.00
บัตรดี 76,658 90.78
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,707 3.21
บัตรเสีย 5,076 6.01
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 84,441 68.93
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 122,498 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบไปด้วยอำเภอชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ และอำเภอร่อนพิบูลย์ (เฉพาะเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เทศบาลตำบลเขาชุมทอง ตำบลร่อนพิบูลย์ ตำบลควนพัง และตำบลควนชุม)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ อภิชาต การิกาญจน์ (10)* 52,444 64.74
ชาติไทยพัฒนา อนันต์ คลังจันทร์ (21) 25,048 30.92
เพื่อไทย ประกอบ แต้มสีทอง (1) 2,480 3.06
มาตุภูมิ มาโนช เสนาชู (26) 784 0.97
เพื่อฟ้าดิน หนูปิ้ม ยอดระบำ (18) 254 0.31
ผลรวม 81,010 100.00
บัตรดี 81,010 89.43
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,453 3.81
บัตรเสีย 6,123 6.76
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 90,586 73.73
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 122,856 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 5[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบไปด้วยอำเภอทุ่งสง และอำเภอนาบอน (เฉพาะเทศบาลตำบลนาบอน ตำบลแก้วแสน และตำบลนาบอน)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ประกอบ รัตนพันธ์ (10)* 63,024 76.43
ภูมิใจไทย สมยศ หนูหนอง (16) 7,441 9.02
กิจสังคม นิยม คำแหง (14) 7,384 8.96
เพื่อไทย อุดมเกียรติ ปานมี (1) 4,459 5.41
มาตุภูมิ จรัญ บุญมี (18) 148 0.18
ผลรวม 82,456 100.00
บัตรดี 82,456 88.67
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,561 5.98
บัตรเสีย 4,972 5.35
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 92,989 74.89
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 124,175 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 6[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 6 ประกอบไปด้วยอำเภอบางขัน อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอฉวาง (เฉพาะเทศบาลตำบลฉวาง เทศบาลตำบลไม้เรียง ตำบลกะเปียด ตำบลไม้เรียง ตำบลนากะชะ และตำบลฉวาง) และอำเภอนาบอน (ยกเว้นเทศบาลตำบลนาบอน ตำบลแก้วแสน และตำบลนาบอน)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดนครศรีธรรมราช
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ เทพไท เสนพงศ์ (10)* 62,607 78.87
กิจสังคม พงศภัค ศรีสุขใส (14) 6,919 8.72
เพื่อไทย นิติ จิตรัตน์ (1) 6,069 7.65
ชาติไทยพัฒนา ถานิตย์ ชูมณี (21) 2,196 2.77
พลังคนกีฬา อุทัย ชูมณี (36) 1,324 1.67
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย สมเกียรติ์ ชำนาญกิจ (19) 141 0.18
ความหวังใหม่ วรพจน์ ธรฤทธิ์ (34) 127 0.16
ผลรวม 79,383 100.00
บัตรดี 79,383 88.44
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,982 4.44
บัตรเสีย 6,388 7.12
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 89,753 76.02
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 118,065 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 7[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 7 ประกอบไปด้วยอำเภอพิปูน อำเภอช้างกลาง อำเภอลานสกา อำเภอร่อนพิบูลย์ (ยกเว้นเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เทศบาลตำบลเขาชุมทอง ตำบลร่อนพิบูลย์ ตำบลควนพัง และตำบลควนชุม) และอำเภอฉวาง (ยกเว้นเทศบาลตำบลฉวาง เทศบาลตำบลไม้เรียง ตำบลกะเปียด ตำบลไม้เรียง ตำบลนากะชะ และตำบลฉวาง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหวัดนครศรีธรรมราช
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ (10)* 70,983 85.99
เพื่อไทย ภูมิพัฒน์ สรณ์วิโรจน์ (1) 4,883 5.92
ภูมิใจไทย สุรสิทธิ์ จงจิตร (16) 4,129 5.00
มาตุภูมิ สุพจน์ ริยาพันธ์ (26) 2,357 2.86
พลังคนกีฬา เอกลักษณ์ ศิริรักษ์ (36) 199 0.24
ผลรวม 82,551 100.00
บัตรดี 82,551 87.68
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,836 6.20
บัตรเสีย 5,761 6.12
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 94,148 73.66
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 127,812 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 8[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 8 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (เฉพาะเทศบาลตำบลท่าแพ ตำบลท่างิ้ว และตำบลปากพูน) อำเภอท่าศาลา (เฉพาะเทศบาลตำบลท่าศาลา ตำบลดอนตะโก ตำบลโมคลาน ตำบลโพธิ์ทอง และตำบลท่าศาลา) อำเภอพรหมคีรี และอำเภอนบพิตำ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จังหวัดนครศรีธรรมราช
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ (10)* 64,448 83.57
เพื่อไทย อดุลย์ อะหลี (1) 8,130 10.54
ภูมิใจไทย สุนันท์ เรืองสวัสดิ์ (16) 4,394 5.70
พลังคนกีฬา ระบิน บุญธรรม (36) 146 0.19
ผลรวม 77,118 100.00
บัตรดี 77,118 86.71
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,616 6.31
บัตรเสีย 6,208 6.98
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 88,942 71.03
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 125,220 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 9[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 9 ประกอบไปด้วยอำเภอขนอม อำเภอสิชล และอำเภอท่าศาลา (ยกเว้นเทศบาลตำบลท่าศาลา ตำบลดอนตะโก ตำบลโมคลาน ตำบลโพธิ์ทอง และตำบลท่าศาลา)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 9 จังหวัดนครศรีธรรมราช
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล (10)* 72,149 86.87
เพื่อไทย วริศ ญาณแก้ว (1) 5,122 6.17
ภูมิใจไทย ไชยนาท ทิพย์รักษา (16) 4,440 5.35
กิจสังคม ไพศาล ยิ่งยง (14) 649 0.78
มาตุภูมิ ยุทธศักดิ์ ชามทอง (26) 622 0.75
พลังคนกีฬา สามารถ ดุกล่อง (36) 73 0.09
ผลรวม 83,055 100.00
บัตรดี 83,055 90.36
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,856 4.20
บัตรเสีย 5,001 5.44
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 91,912 73.88
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 124,399 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]