ไสว สุทธิพิทักษ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไสว สุทธิพิทักษ์
ไสว ประมาณคริสต์ทศวรรษ 1940
เกิด10 มีนาคม พ.ศ. 2460
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศสยาม
เสียชีวิต22 กันยายน พ.ศ. 2537 (77 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
สัญชาติไทย
อาชีพอาจารย์, นักวิจัย
คู่สมรสสนม เกตุทัต
สงวน สุทธิพิทักษ์
บุตร2 คน

ไสว สุทธิพิทักษ์ (10 มีนาคม พ.ศ. 2460 – 22 กันยายน พ.ศ. 2537) เป็นนักการศึกษาชาวไทย ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และอดีตกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รวมทั้งยังเคยเป็นผู้แทนฝ่ายไทยในการประสานงานกับกองบัญชาการกองทัพพันธมิตร ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

ประวัติ[แก้]

ดร. ไสว สุทธิพิทักษ์ เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2460 ที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรของนายเฟื่อง สุทธิพิทักษ์ และนางนวล (สกุลเดิม กันภัย) สุทธิพิทักษ์ มีพี่น้องรวม 8 คน คือ นายสวัสดิ์ สุทธิพิทักษ์, นางสาวพยอม สุทธิพิทักษ์, นางอรสา อรรถบวรพิศาล, นายสนิท สุทธิพิทักษ์, นายสหัส สุทธิพิทักษ์, นายคำภิญ สุทธิพิทักษ์, นางสาวสุเพ็ญ สุทธิพิทักษ์ สมรสกับ นางสาวสนม เกตุทัต ธิดาของพระพิเรนทรเทพ (เนียน เกตุทัต) และนางสงวน (สกุลเดิม วิริยศิริ) เกตุทัต มีบุตร-ธิดารวม 2 คน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2487 ณ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง โดยมี พณฯ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยฯ และท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ เป็นเจ้าภาพ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2537 เวลา 11.10 น. ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ สิริรวมอายุได้ 77 ปี 12 วัน

การศึกษา[แก้]

พ.ศ. 2472 - ประถม 1-3 โรงเรียนประจำอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

พ.ศ. 2477 - มัธยม 1-6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

พ.ศ. 2479 - มัธยม 7-8 โรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร

พ.ศ. 2480 - ป.ป. โรงเรียนฝึกหัดครูพระนคร

พ.ศ. 2485 - ธ.บ. มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

พ.ศ. 2488 - ศ.ม. มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

พ.ศ. 2530 - D.B.A. Pacific States University, U.S.A.

พ.ศ. 2534 - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน[แก้]

พ.ศ. 2481 ครูสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โรงเรียนวังสมเด็จบูรพา

พ.ศ. 2482-2484 ครูพิเศษสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โรงเรียนสุวิชช์วิทยาลัย

พ.ศ. 2484-2489 รับราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

พ.ศ. 2488-2489 ผู้แทนฝ่ายไทยในการประสานงานกับกองบัญชาการกองทัพพันธมิตร

พ.ศ. 2488-2492 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง

พ.ศ. 2489-2490 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช และเลขานุการนายกรัฐมนตรี (พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ร.น.)

พ.ศ. 2490-2492 เจ้าของสำนักงานทนายความ ไสว สุทธิพิทักษ์ และเจ้าของผู้จัดการห้างสุทธิเทรดดิ้ง ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2492-2501 ทำธุรกิจการค้าระหว่างพำนักอยู่ที่สิงคโปร์

พ.ศ. 2502-2508 กรรมการหอการค้าไทย กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และกรรมการฝ่ายไทยของหอการค้าสากล

พ.ศ. 2504-2508 ประธานอนุกรรมการของวิทยาลัยการค้า และผู้อำนวยการวิทยาลัยการค้าหอการค้าไทย

พ.ศ. 2511-2537 ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เริ่มตั้งแต่เป็นโรงเรียนราษฎร์ในปี พ.ศ. 2511 ต่อมาได้เลื่อนฐานะเป็นวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2513 และเป็นมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อปี พ.ศ. 2527

ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สำคัญ[แก้]

 • อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2527-2537
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2527-2537
 • ประธานชมรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน พ.ศ. 2512-2520
 • นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2520-2528
 • ที่ปรึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528-2537
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2522-2530
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจเอกชนในคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2524-2530
 • อุปนายกสมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522-2525
 • กรรมการอำนวยการฉลอง 700 ปี ลายสือไทย พ.ศ. 2526
 • กรรมการในคณะกรรมการการจัดเตรียมงานปีสันติภาพสากล พ.ศ. 2526
 • กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. 2507
 • กรรมการในคณะกรรมการทำงานของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม เพื่อวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514) ว่าด้วยการขนส่งเอกชน
 • กรรมการในคณะกรรมการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) เรื่องการศึกษาและวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวางแผนพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) และฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2529-2533)
 • กรรมการในคณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2526-2537
 • กรรมการในคณะกรรมการจัดการประชุมอธิการบดีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2527
 • กรรมการในคณะกรรมการประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่นแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2528-2534
 • ประธานกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการชุดต่างๆ ของหอการค้าไทย พ.ศ. 2502-2508 รวม 26 ชุด
 • กรรมการชุดต่างๆ ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2503-2508 รวม 11 ชุด
 • นายกสมาคมเครื่องถมไทยและเครื่องเงินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสำนักวัดราชาธิวาส นายกสมาคมศิษย์เก่าอำนวยศิลป์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพระนคร กรรมการมูลนิธิวิทยาลัยครูพระนคร อุปนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อุปนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูสตรีวิทยา รองประธานกรรมการมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ประธานโครงการสถาบันปรีดี พนมยงค์
 • สามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตสภา สมาชิกสมาคมวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยโลก สมาชิกสมาคมอธิการบดีระหว่างประเทศ สมาชิกสมาคมพ่อค้าไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาชิกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาชิกสมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการบริษัทหอหัตศิลป์ไทยจำกัด กรรมการผู้จัดการบริษัทอีสานเอนเทอร์ไพรส์จำกัด กรรมการบริษัทน้ำตาลกุมภวาปีจำกัด หุ้นส่วนผู้จัดการ จอหน์ลิมสิงคโปร์ และผู้จัดการบริษัทปรีดาชิปปิ้งและเทรดดิ้งสิงคโปร์
 • ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทประกอบและบุตรนราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัดอ่าวตานีปัตตานี บริษัทยนตรภัณฑ์จำกัด บริษัทไทยแลนด์สตีลจำกัด บริษัทเกษตรกรไทยจำกัด บริษัทเอเซียอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีจำกัด ฯลฯ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๖๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๗, ๒๓ เมษายน ๒๕๓๓
 2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๐๒๒, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]