ไสว สุทธิพิทักษ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ (10 มีนาคม พ.ศ. 2460 - 22 กันยายน พ.ศ. 2537) ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และอดีตกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รวมทั้งยังเคยเป็นผู้แทนฝ่ายไทยในการประสานงานกับกองบัญชาการกองทัพพันธมิตร ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

ประวัติ[แก้]

ดร. ไสว สุทธิพิทักษ์ เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2460 ที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรของนายเฟื่อง สุทธิพิทักษ์ และนางนวล (สกุลเดิม กันภัย) สุทธิพิทักษ์ มีพี่น้องรวม 8 คน คือ นายสวัสดิ์ สุทธิพิทักษ์, นางสาวพยอม สุทธิพิทักษ์, นางอรสา อรรถบวรพิศาล, นายสนิท สุทธิพิทักษ์, นายสหัส สุทธิพิทักษ์, นายคำภิญ สุทธิพิทักษ์, นางสาวสุเพ็ญ สุทธิพิทักษ์ สมรสกับ นางสาวสนม เกตุทัต ธิดาของพระพิเรนทรเทพ (เนียน เกตุทัต) และนางสงวน (สกุลเดิม วิริยศิริ) เกตุทัต เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2487 ณ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง โดยมี พณฯ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยฯ และท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ เป็นเจ้าภาพ มีธิดารวม 2 คน ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ถึงแก่มรณกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2537 เวลา 11.10 น. ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ สิริรวมอายุได้ 77 ปี 12 วัน

การศึกษา[แก้]

พ.ศ. 2472 - ประถม 1-3 โรงเรียนประจำอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

พ.ศ. 2477 - มัธยม 1-6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

พ.ศ. 2479 - มัธยม 7-8 โรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร

พ.ศ. 2480 - ป.ป. โรงเรียนฝึกหัดครูพระนคร

พ.ศ. 2485 - ธ.บ. มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

พ.ศ. 2488 - ศ.ม. มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

พ.ศ. 2530 - D.B.A. Pacific States University, U.S.A.

พ.ศ. 2534 - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน[แก้]

พ.ศ. 2481 ครูสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โรงเรียนวังสมเด็จบูรพา

พ.ศ. 2482-2484 ครูพิเศษสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โรงเรียนสุวิชช์วิทยาลัย

พ.ศ. 2484-2489 รับราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

พ.ศ. 2488-2489 ผู้แทนฝ่ายไทยในการประสานงานกับกองบัญชาการกองทัพพันธมิตร

พ.ศ. 2488-2492 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง

พ.ศ. 2489-2490 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช และเลขานุการนายกรัฐมนตรี (พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ร.น.)

พ.ศ. 2490-2492 เจ้าของสำนักงานทนายความ ไสว สุทธิพิทักษ์ และเจ้าของผู้จัดการห้างสุทธิเทรดดิ้ง ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2492-2501 ทำธุรกิจการค้าระหว่างพำนักอยู่ที่สิงคโปร์

พ.ศ. 2502-2508 กรรมการหอการค้าไทย กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และกรรมการฝ่ายไทยของหอการค้าสากล

พ.ศ. 2504-2508 ประธานอนุกรรมการของวิทยาลัยการค้า และผู้อำนวยการวิทยาลัยการค้าหอการค้าไทย

พ.ศ. 2511-2537 ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เริ่มตั้งแต่เป็นโรงเรียนราษฎร์ในปี พ.ศ. 2511 ต่อมาได้เลื่อนฐานะเป็นวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2513 และเป็นมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อปี พ.ศ. 2527

ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สำคัญ[แก้]

 • อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2527-2537
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2527-2537
 • ประธานชมรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน พ.ศ. 2512-2520
 • นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2520-2528
 • ที่ปรึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528-2537
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2522-2530
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจเอกชนในคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2524-2530
 • อุปนายกสมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522-2525
 • กรรมการอำนวยการฉลอง 700 ปี ลายสือไทย พ.ศ. 2526
 • กรรมการในคณะกรรมการการจัดเตรียมงานปีสันติภาพสากล พ.ศ. 2526
 • กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. 2507
 • กรรมการในคณะกรรมการทำงานของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม เพื่อวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514) ว่าด้วยการขนส่งเอกชน
 • กรรมการในคณะกรรมการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) เรื่องการศึกษาและวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวางแผนพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) และฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2529-2533)
 • กรรมการในคณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2526-2537
 • กรรมการในคณะกรรมการจัดการประชุมอธิการบดีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2527
 • กรรมการในคณะกรรมการประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่นแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2528-2534
 • ประธานกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการชุดต่างๆ ของหอการค้าไทย พ.ศ. 2502-2508 รวม 26 ชุด
 • กรรมการชุดต่างๆ ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2503-2508 รวม 11 ชุด
 • นายกสมาคมเครื่องถมไทยและเครื่องเงินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสำนักวัดราชาธิวาส นายกสมาคมศิษย์เก่าอำนวยศิลป์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพระนคร กรรมการมูลนิธิวิทยาลัยครูพระนคร อุปนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อุปนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูสตรีวิทยา รองประธานกรรมการมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ประธานโครงการสถาบันปรีดี พนมยงค์
 • สามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตสภา สมาชิกสมาคมวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยโลก สมาชิกสมาคมอธิการบดีระหว่างประเทศ สมาชิกสมาคมพ่อค้าไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาชิกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาชิกสมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการบริษัทหอหัตศิลป์ไทยจำกัด กรรมการผู้จัดการบริษัทอีสานเอนเทอร์ไพรส์จำกัด กรรมการบริษัทน้ำตาลกุมภวาปีจำกัด หุ้นส่วนผู้จัดการ จอหน์ลิมสิงคโปร์ และผู้จัดการบริษัทปรีดาชิปปิ้งและเทรดดิ้งสิงคโปร์
 • ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทประกอบและบุตรนราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัดอ่าวตานีปัตตานี บริษัทยนตรภัณฑ์จำกัด บริษัทไทยแลนด์สตีลจำกัด บริษัทเกษตรกรไทยจำกัด บริษัทเอเซียอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีจำกัด ฯลฯ

ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ : ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์[แก้]

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถือกำเนิดจากความคิดและปณิธานอันแรงกล้าของ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ และอาจารย์สนั่น เกตุทัต ที่มุ่งมั่นจะทำงานด้านการศึกษา เพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ และได้มีความเห็นตรงกันในเรื่องการสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ดังนั้นแนวความคิดในการจัดตั้งสถาบันการศึกษาของอาจารย์ทั้งสองจึงเริ่มขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยขณะนั้นอาจารย์สนั่น เกตุทัต ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร และ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ (ผู้มีศักดิ์เป็นน้องเขย) ซึ่งทำงานด้านการศึกษาในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการค้า (พ.ศ. 2507 - 2508) แต่เนื่องจากอาจารย์สนั่นยังคงรับราชการที่กรมสรรพากรอยู่ ภาระหน้าที่ในการดำเนินการจัดตั้งสถาบันการศึกษาจึงเป็นหน้าที่หลักของ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ และเมื่ออาจารย์สนั่นเสร็จภารกิจจากงานในหน้าที่ในแต่ละวันแล้ว ก็จะมาช่วยคิด ช่วยทำ ร่วมกับ ดร.ไสว

ในที่สุดกระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้ “โรงเรียนธุรกิจบัณฑิตย์” เปิดทำการได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ต่อมาในวันที่ 30 พฤษภาคม ปีเดียวกัน ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยมี ฯพณฯ ทวี บุณยเกตุ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมกับเปลี่ยนคำว่า “โรงเรียน” เป็น “สถาบัน” ก่อตั้งบนพื้นที่ 1 ไร่ 14 ตารางวา ณ เลขที่ 73 ถนนพระราม 6 สถาบันการศึกษานาม “ธุรกิจบัณฑิตย์” จึงเกิดขึ้นในวงการศึกษาไทยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และได้เติบโตเป็น “วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” ใน พ.ศ. 2513 ต่อมาใน พ.ศ. 2527 ได้เจริญก้าวหน้าเป็น “มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” บนเนื้อที่ 36 ไร่ ริมคลองประปา ถนนประชาชื่น โดยมี ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีคนแรก (พ.ศ. 2527 - 2537) จนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มั่นคงและแข็งแกร่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๖๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๗, ๒๓ เมษายน ๒๕๓๓
 2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๐๒๒, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]