ข้ามไปเนื้อหา

กรมยุโรป

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมยุโรป
Department of European Affairs
ตราประจำกรมยุโรป
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง30 ธันวาคม พ.ศ. 2534; 32 ปีก่อน (2534-12-30)[1]
หน่วยงานก่อนหน้า
 • กรมการเมือง
สำนักงานใหญ่เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • นาย อสิ ม้ามณี, อธิบดี
 • นางสาว สมฤดี พู่พรอเนก, รองอธิบดี
 • นางสาว มารินี สุวรรณโมลี, รองอธิบดี
ต้นสังกัดหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศ

กรมยุโรป (Department of European Affairs) กระทรวงการต่างประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและดำเนินการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรป และ องค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคยุโรป โดยการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทุกด้านในภูมิภาคยุโรปเพื่อเสริมสร้าง ความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี และปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ

อำนาจหน้าที่[แก้]

 1. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมของประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรป และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคยุโรป
 2. เสนอแนะแนวนโยบายในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรป และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคยุโรป
 3. เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างส่วนราชการไทยกับตัวแทนของประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรป และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคยุโรป
 4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ส่วนราชการกรมยุโรป[แก้]

 1. สำนักงานเลขานุการกรม (Secretariat of the Department)[2]
 2. กองยุโรปกลาง (Central Europe Division)
 3. กองยุโรปตะวันตก (Western Europe Division)
 4. กองยุโรปตะวันออก (Eastern Europe Division)
 5. กองสหภาพยุโรป (European Union Division)

โครงสร้างกรมยุโรป[แก้]

โครงสร้างกรมยุโรป.png

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๔๐ ก ฉบับพิเศษ หน้า ๘๓, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๔
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/012/14.PDF
 1. http://www.mfa.go.th/main/th/organize/107/15338-%A1%C3%C1%C2%D8%E2%C3%BB.html[ลิงก์เสีย]
 2. http://www.mfa.go.th/main/th/org-chart เก็บถาวร 2016-04-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน