กรมยุโรป

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมยุโรป
Department of European Affairs
Seal of the Minister of Foreign Affair of Thailand.svg
ตราประจำกรมยุโรป
ภาพรวมหน่วยงาน
สำนักงานใหญ่เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • อสิ ม้ามณี, อธิบดี
 • นายไกร มหาสันทนะ, รองอธิบดี
 • นางสมฤดี พู่พรอเนก, รองอธิบดี
เว็บไซต์http://www.europetouch.in.th

กรมยุโรป (Department of European Affairs) กระทรวงการต่างประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและดำเนินการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรป และ องค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคยุโรป โดยการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทุกด้านในภูมิภาคยุโรปเพื่อเสริมสร้าง ความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี และปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ

อำนาจหน้าที่[แก้]

 1. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมของประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรป และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคยุโรป
 2. เสนอแนะแนวนโยบายในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรป และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคยุโรป
 3. เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างส่วนราชการไทยกับตัวแทนของประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรป และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคยุโรป
 4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ส่วนราชการกรมยุโรป[แก้]

 1. สำนักงานเลขานุการกรม (Secretariat of the Department)[1]
 2. กองยุโรปกลาง (Central Europe Division)
 3. กองยุโรปตะวันตก (Western Europe Division)
 4. กองยุโรปตะวันออก (Eastern Europe Division)
 5. กองสหภาพยุโรป (European Union Division)

โครงสร้างกรมยุโรป[แก้]

โครงสร้างกรมยุโรป.png

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.mfa.go.th/main/th/organize/107/15338-%A1%C3%C1%C2%D8%E2%C3%BB.html[ลิงก์เสีย]
 2. http://www.mfa.go.th/main/th/org-chart เก็บถาวร 2016-04-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 3. http://www.europetouch.in.th/main/ เก็บถาวร 2016-03-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน