กรมยุโรป

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กรมยุโรป
Department of European Affairs
ตรากระทรวงต่างประเทศ.png
ตราประจำกรมยุโรป
ที่ทำการ
เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ภาพรวม
ผู้บริหารหลัก นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ, อธิบดี
นายไกร มหาสันทนะ, รองอธิบดี
นางสมฤดี พู่พรอเนก, รองอธิบดี
เว็บไซต์
http://www.europetouch.in.th

กรมยุโรป (Department of European Affairs) กระทรวงการต่างประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและดำเนินการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรป และ องค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคยุโรป โดยการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทุกด้านในภูมิภาคยุโรปเพื่อเสริมสร้าง ความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี และปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ

อำนาจหน้าที่[แก้]

 1. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมของประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรป และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคยุโรป
 2. เสนอแนะแนวนโยบายในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรป และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคยุโรป
 3. เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างส่วนราชการไทยกับตัวแทนของประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรป และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคยุโรป
 4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ส่วนราชการกรมยุโรป[แก้]

 1. สำนักงานเลขานุการกรม (Secretariat of the Department)[1]
 2. กองยุโรปกลาง (Central Europe Division)
 3. กองยุโรปตะวันตก (Western Europe Division)
 4. กองยุโรปตะวันออก (Eastern Europe Division)
 5. กองสหภาพยุโรป (European Union Division)

โครงสร้างกรมยุโรป[แก้]

โครงสร้างกรมยุโรป.png

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.mfa.go.th/main/th/organize/107/15338-%A1%C3%C1%C2%D8%E2%C3%BB.html
 2. http://www.mfa.go.th/main/th/org-chart
 3. http://www.europetouch.in.th/main/