กรมยุโรป

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กรมยุโรป
Department of European Affairs
ตรากระทรวงต่างประเทศ.png
ตราประจำกรมยุโรป
ที่ทำการ
เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ภาพรวม
ผู้บริหารหลัก ศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์, อธิบดี
พงศ์ปราชญ์ มากแจ้ง, รองอธิบดี
เว็บไซต์
http://www.europetouch.in.th

กรมยุโรป (Department of European Affairs) กระทรวงการต่างประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและดำเนินการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรป และ องค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคยุโรป โดยการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทุกด้านในภูมิภาคยุโรปเพื่อเสริมสร้าง ความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี และปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ

อำนาจหน้าที่[แก้]

 1. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมของประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรป และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคยุโรป
 2. เสนอแนะแนวนโยบายในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรป และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคยุโรป
 3. เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างส่วนราชการไทยกับตัวแทนของประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรป และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคยุโรป
 4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ส่วนราชการกรมยุโรป[แก้]

 1. สำนักงานเลขานุการกรม (Secretariat of the Department)[1]
 2. กองยุโรปกลาง (Central Europe Division)
 3. กองยุโรปตะวันตก (Western Europe Division)
 4. กองยุโรปตะวันออก (Eastern Europe Division)
 5. กองสหภาพยุโรป (European Union Division)

โครงสร้างกรมยุโรป[แก้]

โครงสร้างกรมยุโรป.png

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.mfa.go.th/main/th/organize/107/15338-%A1%C3%C1%C2%D8%E2%C3%BB.html
 2. http://www.mfa.go.th/main/th/org-chart
 3. http://www.europetouch.in.th/main/