วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
COSCI.SWU Logo.png
ชื่ออังกฤษ College of Social Communication Innovation, Srinakharinwirot University
อักษรย่อ COSCI
ที่อยู่ อาคารปฏิบัติการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
วันก่อตั้ง 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 (12 ปี)
คณบดี ผศ.ดร.นพดล อินทร์จันทร์
สีประจำคณะ ██ สีเงินเมทัลลิค
สัญลักษณ์ กราฟฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential Function) โดยดึงมาจากส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
เว็บไซต์

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น 1 ใน 4 วิทยาลัยของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (ทุกวิทยาลัยมีสถานะเทียบเท่าคณะ)

ประวัติ[แก้]

พ.ศ. 2547 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครั้งที่ 5/2549 อนุมัติให้จัดตั้งขึ้น โดยในการจัดตั้งมีเจตนารมณ์ที่จะขยายบทบาทการสร้างดุลยภาพ ในเรื่องการสื่อสาร (Communication and Media) ในสังคมตลอดจนการสร้างและพัฒนาบุคลากร ที่สามารถควบคุมและเท่าทัน การเปลี่ยนแปลง ของ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีบทบาทต่อสังคมและชีวิตทั้งนี้ โดยอาศัยมิติ คิดที่ต่างไปจากเดิม กล่าวคือ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จะเป็นองค์กรด้านการศึกษา และวิจัยที่มีรากฐานจากการบูรณาการศาสตร์ ด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ การจัดการเชิงธุรกิจ ศิลปะ เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างมิติองค์ความรู้ที่ทัน สำหรับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น โดยเหตุที่เชื่อว่าหากเราสามารถสร้างสมดุลและบูรณาการให้เกิดขึ้นได้แล้ว เราจะสามารถพัฒนาสื่อเหล่านั้นให้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคม ได้มากมาย โดยรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตร[แก้]

ในช่วง 5 ปีแรก นิสิตในชั้นปีที่ 1 เรียนที่ มศว องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก นิสิตชั้นปีที่ 2-4 เรียนที่ มศว ประสานมิตร ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 มหาวิทยาลัยได้ประกาศให้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป นิสิตทุกชั้นปีของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ป้ายCOSCI.jpg

กิจกรรม[แก้]

  • COSCI NEWGEN
  • กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่
  • กิจกรรมเลือดสีเงิน
  • ค่ายบูรณาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (กิจกรรมออกค่ายบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม)
  • โครงการกีฬา COSCI GAMES
  • โครงการดนตรี COSCI FESTIVAL
  • College Game (งานวิทยาลัยสัมพันธ์) กับ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน และ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
  • กิจกรรม CGAM (กีฬาประเพณีเชื่อมสัมพันธ์ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือ งานกีฬามัลติมีเดียสัมพันธ์) กับ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบและสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มีชื่อเสียง[แก้]

ชื่อ อาชีพ สาขา จบการศึกษา
โฟกัส จีระกุล นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิดอล ปี พ.ศ. 2558
พิชฌพัฒน์ ตันทา นักแสดง การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
จิรายุ ละอองมณี นักแสดง/นักร้อง ภาพยนตร์และสื่อดิจิดอล ปี พ.ศ. 2559
ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ นักแสดง การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์ นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิดอล ปี พ.ศ. 2558
กรวิชญ์ สูงกิจบูลย์ นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิดอล ปี พ.ศ. 2558
ปณิชา เมธาวิชิตชัย นักแสดง การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
ธามไท แพลงศิลป์ นักร้อง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
กร คุณาธิปอภิสิริ นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ปี พ.ศ. 2559
กณิศ วิเชียรวนิชกุล นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิดอล กำลังศึกษาอยู่
อนุภาษ เหลืองสดใส นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กำลังศึกษาอยู
อนงค์นาถ ยูสานนท์ นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กำลังศึกษาอยู่
ไพลิน จเรฤทธิ์ นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กำลังศึกษาอยู่
ชนัญญา แสนเดช นักร้อง/นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กำลังศึกษาอยู่
กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กำลังศึกษาอยู่
ชวินโรจน์ ลิขิตเจริญพงษ์ นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กำลังศึกษาอยู่
ชลธร คงยิ่งยง นักแสดง การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม กำลังศึกษาอยู่
คารีสา สปริงเก็ตต์ นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กำลังศึกษาอยู่
มนธภูมิ สุมนวรางกูร นักร้อง / นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กำลังศึกษาอยู่
รัฐพร สุขพันธ์ นักร้อง / นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กำลังศึกษาอยู่
เนรัญชรา เลิศประเสริฐ นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กำลังศึกษาอยู่
วีรกานต์ นุชนารถ นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กำลังศึกษาอยู่
กันต์ธีร์ ปิติธัญ นักร้อง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ธีธัช รัตนศรีทัย นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กำลังศึกษาอยู่
ศุภวัลย์ พูลเจริญ นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กำลังศึกษาอยู่
สุทินา เหล่าอำนวยชัย นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กำลังศึกษาอยู่
ฐิติชญา ชิวปรีชา นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กำลังศึกษาอยู่
ภาสวิญช์ บูรณนัติ นักแสดง / นักร้อง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กำลังศึกษาอยู่
วีรภัฏ อ่อนสอาด นักแสดง / นักร้อง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กำลังศึกษาอยู่
คณพันธ์ ปุ้ยตระกูล นักแสดง การจัดธุรกิจไซเบอร์ กำลังศึกษาอยู่
ศิวัช จำลองกุล นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กำลังศึกษาอยู่
พงษ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กำลังศึกษาอยู่
วรรณภูมิ ทรงสุภาพ นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กำลังศึกษาอยู่
ณัฐภัทร จิรภาวสุทธิ์ นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กำลังศึกษาอยู่
ภวัต จิตต์สว่างดี นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กำลังศึกษาอยู่
ระดับดาว ศรีระวงษ์ นักร้อง/นักแสดง การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว กำลังศึกษาอยู่
ลิตา จันทร์วราภา นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กำลังศึกษาอยู่
ชลิตา สวนเสน่ห์ นางแบบ/นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กำลังศึกษาอยู่
วรรณวิมล เจนอัศวเมธี นักแสดง คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร กำลังศึกษาอยู่
ชญานิศ จ่ายเจริญ นักแสดง คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร กำลังศึกษาอยู่

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]