วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
COSCI.SWU Logo.png
ชื่ออังกฤษ College of Social Communication Innovation, Srinakharinwirot University
อักษรย่อ COSCI
ที่อยู่ อาคารปฏิบัติการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
วันก่อตั้ง 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 (12 ปี)
คณบดี ผศ.ดร.นพดล อินทร์จันทร์
สีประจำคณะ ██ สีเงินเมทัลลิค
สัญลักษณ์ กราฟฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential Function) โดยดึงมาจากส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
เว็บไซต์

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น 1 ใน 4 วิทยาลัยของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (ทุกวิทยาลัยมีสถานะเทียบเท่าคณะ)

ประวัติ[แก้]

พ.ศ. 2547 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครั้งที่ 5/2549 อนุมัติให้จัดตั้งขึ้น โดยในการจัดตั้งมีเจตนารมณ์ที่จะขยายบทบาทการสร้างดุลยภาพ ในเรื่องการสื่อสาร (Communication and Media) ในสังคมตลอดจนการสร้างและพัฒนาบุคลากร ที่สามารถควบคุมและเท่าทัน การเปลี่ยนแปลง ของ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีบทบาทต่อสังคมและชีวิตทั้งนี้ โดยอาศัยมิติ คิดที่ต่างไปจากเดิม กล่าวคือ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จะเป็นองค์กรด้านการศึกษา และวิจัยที่มีรากฐานจากการบูรณาการศาสตร์ ด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ การจัดการเชิงธุรกิจ ศิลปะ เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างมิติองค์ความรู้ที่ทัน สำหรับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น โดยเหตุที่เชื่อว่าหากเราสามารถสร้างสมดุลและบูรณาการให้เกิดขึ้นได้แล้ว เราจะสามารถพัฒนาสื่อเหล่านั้นให้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคม ได้มากมาย โดยรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตร[แก้]

ในช่วง 5 ปีแรก นิสิตในชั้นปีที่ 1 เรียนที่ มศว องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก นิสิตชั้นปีที่ 2-4 เรียนที่ มศว ประสานมิตร ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 มหาวิทยาลัยได้ประกาศให้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป นิสิตทุกชั้นปีของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ป้ายCOSCI.jpg

กิจกรรม[แก้]

  • COSCI NEWGEN
  • กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่
  • กิจกรรมเลือดสีเงิน
  • ค่ายบูรณาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (กิจกรรมออกค่ายบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม)
  • โครงการกีฬา COSCI GAMES
  • โครงการดนตรี COSCI FESTIVAL
  • College Game (งานวิทยาลัยสัมพันธ์) กับ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน และ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
  • กิจกรรม CGAM (กีฬาประเพณีเชื่อมสัมพันธ์ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือ งานกีฬามัลติมีเดียสัมพันธ์) กับ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบและสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]