กรมอาเซียน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กรมอาเซียน
Department of ASEAN Affairs
ตรากระทรวงต่างประเทศ.png
ตรากรมอาเซียน
ที่ทำการ
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 443 ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร 10400
ภาพรวม
ผู้บริหารหลัก สุริยา จินดาวงษ์[1], อธิบดี

กรมอาเซียน (Department of ASEAN Affairs) มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน และการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ เพื่อดำเนินงานความร่วมมือของอาเซียนให้สำเร็จและบรรลุผลตามมติที่ประชุมสุด และเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในเวที ระหว่างประเทศ ตลอดจนเพิ่มอำนาจต่อรองของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

อำนาจหน้าที่[แก้]

  1. ดำเนินงานในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ
  2. ดำเนินงานและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและระหว่าง ประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลภายใต้กรอบความร่วมมือของอาเซียน
  3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ส่วนราชการกรมอาเซียน[แก้]

  1. สำนักงานเลขานุการกรม (Secretariat of the Department)
  2. กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน
  3. กองการเมืองและความมั่นคง
  4. กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ
  5. กองเศรษฐกิจ
  6. กองสังคมและวัฒนธรรม

อ้างอิง[แก้]

http://www.mfa.go.th/main/th/organize/107/15332-%A1%C3%C1%CD%D2%E0%AB%D5%C2%B9.html