ข้ามไปเนื้อหา

กรมอาเซียน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมอาเซียน
Department of ASEAN Affairs
ตรากรมอาเซียน
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง5 กันยายน พ.ศ. 2534; 32 ปีก่อน (2534-09-05)[1]
สำนักงานใหญ่กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 443 ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร 10400
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • พลพงศ์ วังแพน[2], อธิบดี
 • สุวิทย์ มังคละ, รองอธิบดี
 • ปวรี ชูโต ชัยปฏิยุทธ, รองอธิบดี
ต้นสังกัดหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศ
เว็บไซต์asean.mfa.go.th

กรมอาเซียน (อังกฤษ: Department of ASEAN Affairs) มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน และการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ เพื่อดำเนินงานความร่วมมือของอาเซียนให้สำเร็จและบรรลุผลตามมติที่ประชุมสุด และเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในเวที ระหว่างประเทศ ตลอดจนเพิ่มอำนาจต่อรองของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

อำนาจหน้าที่

[แก้]
 1. ดำเนินงานในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ
 2. ดำเนินงานและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและระหว่าง ประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลภายใต้กรอบความร่วมมือของอาเซียน
 3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ส่วนราชการกรมอาเซียน

[แก้]
 1. สำนักงานเลขานุการกรม (Secretariat of the Department)
 2. กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน
 3. กองการเมืองและความมั่นคง
 4. กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ
 5. กองเศรษฐกิจ
 6. กองสังคมและวัฒนธรรม

อ้างอิง

[แก้]

http://www.mfa.go.th/main/th/organize/107/15332-%A1%C3%C1%CD%D2%E0%AB%D5%C2%B9.html เก็บถาวร 2016-11-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน