กรมอาเซียน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กรมอาเซียน
Department of ASEAN Affairs
ตรากระทรวงต่างประเทศ.png
ตรากรมอาเซียน
ที่ทำการ
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 443 ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร 10400
ภาพรวม
ผู้บริหารหลัก น.ส.อุศณา พีรานนท์, อธิบดี
ไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์, รองอธิบดี
พลพงศ์ วังแพน, รองอธิบดี

กรมอาเซียน (อังกฤษ: Department of ASEAN Affairs) มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน และการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ เพื่อดำเนินงานความร่วมมือของอาเซียนให้สำเร็จและบรรลุผลตามมติที่ประชุมสุด และเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในเวที ระหว่างประเทศ ตลอดจนเพิ่มอำนาจต่อรองของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

อำนาจหน้าที่[แก้]

  1. ดำเนินงานในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ
  2. ดำเนินงานและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและระหว่าง ประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลภายใต้กรอบความร่วมมือของอาเซียน
  3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ส่วนราชการกรมอาเซียน[แก้]

  1. สำนักงานเลขานุการกรม (Secretariat of the Department)
  2. กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน
  3. กองการเมืองและความมั่นคง
  4. กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ
  5. กองเศรษฐกิจ
  6. กองสังคมและวัฒนธรรม

อ้างอิง[แก้]

http://www.mfa.go.th/main/th/organize/107/15332-%A1%C3%C1%CD%D2%E0%AB%D5%C2%B9.html Archived 2016-11-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน