โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang International Demonstration School
ที่ตั้ง
1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูล
ชื่ออื่นKMIDS
ก่อตั้ง18 สิงหาคม พ.ศ. 2560[1]
ผู้อำนวยการผศ.ดร.อำภาพรรณ ตันตินาครกูล
เว็บไซต์www.kmids.ac.th

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (อังกฤษ: King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang International Demonstration School  : KMIDS) เป็นโรงเรียนสาธิตที่จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรนานาชาติ ภายใต้การดูแลของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา (อายุ 12 ปี – 18 ปี)[2] ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้าเจ้ามุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียน ใช้หลักสูตรตามระบบของประเทศสหรัฐซึ่งผสมผสานสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย และหลักสูตรสะตีมศึกษา (STEAM Curriculum) จักโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) โรงเรียนนานาชาติสายวิทย์แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นการผสมผสานศาสตร์แห่งการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) ศิลปะและการออกแบบ (A) และคณิตศาสตร์ (M) เข้าไว้ด้วยกัน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และได้ค้นพบความชอบของตัวเองไปด้วย[3]

อ้างอิง[แก้]

  1. "KMIDS ฉลองครบรอบ 5 ปี". www.kmitl.ac.th/. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สืบค้นเมื่อ 12 December 2023.
  2. "โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ (KMIDS)". www.longtunmom.com. ลงทุนมัม. สืบค้นเมื่อ 12 December 2023.
  3. "โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMIDS) โรงเรียนสาธิตนานาชาติแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งแรก ตอบโจทย์เยาวชนรุ่นใหม่ในโลกยุค "ดิสรัปชั่น"". th.hellomagazine.com. HELLO! EDUCATION. สืบค้นเมื่อ 12 December 2023.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

เว็บไซต์หลัก