โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
The Demonstration School of Silpakorn University
ที่ตั้ง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
ข้อมูล
ชื่ออื่นสาธิต มศก. / DSU
ประเภทโรงเรียนสาธิต สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คำขวัญใช้ปัญญาแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาชีวิต และสังคม
สถาปนาพ.ศ. 2516
ผู้อำนวยการอาจารย์ดวงนภา ศรีนันทวงศ์
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
จีน ภาษาจีนกลาง

ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
สี██ สีน้ำเงิน
เพลงมาร์ชสาธิต
ดอกไม้ดอกแก้ว
เว็บไซต์www.satit.su.ac.th

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (อังกฤษ: The Demonstration School of Silpakorn University; อักษรย่อ: สาธิต มศก. – DSU) เป็นโรงเรียนเหี้ยไรไม่รู้เหี้ยสัสๆ

ประวัติ[แก้]

"โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร" ก่อตั้งขึ้นจากความคิดริเริ่มของ อาจารย์ มาลี อติแพทย์ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ และรักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี เมื่อ พ.ศ. 2516 และเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา 2517 โดยใช้อาคารไม้บริเวณโรงเรียนเกษตรกรรมเดิมซึ่งอยู่ทางด้านประตูเพชรเกษมเป็นที่ทำการ ปีแรกรับนักเรียน 2 ชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (มศ.1) ชั้นละ 2 ห้อง หลักสูตรที่ใช้ได้สร้างขึ้นเองโดยคณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

 • ตราสัญลักษณ์
เทวาลัยพระคเณศ

พระคเณศ ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรใช้ตราสัญลักษณ์เช่นเดียวกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระคเณศ คือเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาการและการประพันธ์ ประทับบนเมฆ พระหัตถ์ขวาบนถือตรีศูล พระหัตถ์ขวาล่างถืองาช้าง พระหัตถ์ซ้ายบนถือปาศะ (เชือก) พระหัตถ์ซ้ายล่างถือครอบน้ำ ประทับบนลวดลายกนก โดยด้านล่างมีอักษรว่า "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร"

 • สีประจำโรงเรียน

██ สีน้ำเงิน

 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกแก้ว

 • เพลงประจำโรงเรียน
  • เพลงมาร์ชสาธิต
  • เพลงชาวน้ำเงิน
 • สถานภาพ

สถานภาพเทียบเท่าภาควิชา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 15 กันยายน 2536[1]

 • แผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์
  • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ–คณิตศาสตร์
  • แผนการเรียนศิลปกรรม
  • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ–ภาษาฝรั่งเศส
  • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ–ภาษาจีนกลาง
  • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ–ภาษาญี่ปุ่น
 • อาคารในโรงเรียน
 1. อาคารสาธิต 1 เป็นอาคารสำนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องศิลปะ ห้องดนตรีไทย และห้องนาฏศิลป์
 2. อาคารสาธิต 2 เป็นอาคารโรงอาหาร พร้อมเวที และห้องคหกรรม
 3. อาคารสาธิต 3 เป็นอาคารไม้เก่าแก่ ตั้งแต่สมัยก่อตั้งโรงเรียน อดีตเป็นอาคารเรียนดนตรีไทย ปัจจุบันปรับปรุงเป็นห้องเรียนดนตรีสากล
 4. อาคารสาธิต 4 เป็นอาคารเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 และห้องพักอาจารย์ภาษาอังกฤษ ห้องกิจกรรมภาษาฝรั่งเศส ห้องพักอาจารย์ภาษาฝรั่งเศส ห้องปฏิบัติการทางภาษา (LAB) และห้องศูนย์วิจัยทางการศึกษา
 5. อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สาธิต 5) เป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดของโรงเรียน เป็นอาคารเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 4–6 มีห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระต่าง ๆ ห้องพระพุทธศาสนา ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการทางเคมี ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา ห้องกิจกรรมภาษาจีน ห้องกิจกรรมภาษาญี่ปุ่น ห้องกิจกรรมสังคมศึกษา ห้องกิจกรรมนักเรียน และห้องประชุม
 6. โรงฝึกพลศึกษา เป็นห้องพักอาจารย์หมวดสุขศึกษาและพลศึกษา ใช้เป็นที่ฝึกกีฬา เช่น กระบี่กระบอง (ม.4) ลีลาศ (ม.6)
 7. โรงปั้น อาคารสำหรับปฏิบัติงานวิชาศิลปะ ส่วนมากเป็นห้องเรียนของนักเรียนจากแผนศิลปกรรม เช่น วิชาปั้น วิชาภาพพิมพ์ เป็นต้น
 • ห้องเรียน
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นละ 3 ห้อง ห้องละ 40 คน
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นละ 4 ห้อง ห้องละ 40 คน
   • ห้อง 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์
   • ห้อง 2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์
   • ห้อง 3 แผนการเรียนศิลปกรรม
   • ห้อง 4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ–คณิตศาสตร์
   • ห้อง 5 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาต่างประเทศ ภาษาฝรั่งเศส
   • ห้อง 6 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น
 • กิจกรรมประจำปีของโรงเรียน
  • กีฬาสี จัดเป็นประจำในเดือนสิงหาคมของทุกปี มีการประกวดเชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์
  • กีฬา สาธิตสามัคคี เป็นกีฬาประเพณีระหว่างโรงเรียนสาธิต 21 สถาบันโดยแต่ละโรงเรียนจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในเดือนธันวาคม–มกราคมของทุกปี
  • งานลอยกระทง เป็นงานประเพณีที่ส่งเสริมวัฒนรรมและประเพณีอันดีงามของไทย มีการประกวดนางนพมาศ และการแสดงจินตลีลา
  • งานสวัสดีปีใหม่ เป็นงานสังสรรค์ประจำปีของนักเรียน จัดในวันเรียนวันสุดท้ายของปี ซึ่งจะมีการประกวดแต่งตัวตามคอนเสปต์แฟชั่น การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ประกวดลูกทุ่ง รวมถึงมีการจับสลากของขวัญแก่นักเรียน
  • พิธีไหว้ครู จัดในช่วงช่วงต้นถึงกลางเดือนมิถุนายนของทุกปี
  • งานรับน้องใหม่ จัดในวันเดียวกับพิธีการไหว้ครูในช่วงบ่าย ซึ่งแบ่งไปเป็นตามรุ่น จะมีซุ้มรุ่นในการรับน้องสำหรับนักเรียนใหม่ (ม.1และม.4) และจะมีการเฉลยพี่รหัสน้องรหัส
  • งานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ
  • PROM NIGHT PARTY

รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

เกร็ด[แก้]

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นโรงเรียนสาธิตแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๓๖, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๑๓๖ ฉบับพิเศษ หน้า ๙ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๖

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 0°N 0°E / 0°N 0°E / 0; 0