ข้ามไปเนื้อหา

กรมราชเลขานุการในพระองค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก สำนักราชเลขาธิการ)
กรมราชเลขานุการในพระองค์
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้งพ.ศ. 2433 (134 ปี)
หน่วยงานก่อนหน้า
 • สำนักราชเลขาธิการ
สำนักงานใหญ่ไทย
พระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
งบประมาณต่อปี641.7689 ล้านบาท(พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล [2], ราชเลขานุการ
 • กฤษณ์ กาญจนกุญชร, อธิบดี
 • พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต, รองอธิบดี
 • พลตำรวจตรี ชัยทัต บุญขำ, รองอธิบดี
 • คุณหญิงจันทนี ธนรักษ์, ผู้ช่วยราชเลขานุการ
 • อินทร์จันทร์ บุราพันธ์, รองอธิบดี
เว็บไซต์www.royaloffice.th

กรมราชเลขานุการในพระองค์ เดิมคือ สำนักราชเลขาธิการ เป็นหน่วยราชการในพระองค์ ระดับกรม สังกัดสำนักพระราชวัง ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการเลขานุการในองค์พระมหากษัตริย์ เกี่ยวกับงานหนังสือที่หน่วยราชการ เอกชนและบุคคลทั่วไปส่งเข้ามา เพื่อขอให้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต พระบรมราชวินิจฉัยและพระมหากรุณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งทำหน้าที่รับพระราชทานพระราชดำริและพระราชดำรัส เพื่อเชิญไปยังหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทเป็นผู้ประสานงานระหว่างพระมหากษัตริย์กับรัฐบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐหรือเอกชนและบุคคลทั่วไป ทั้งที่เป็นราชการแผ่นดินและการส่วนพระองค์ ก่อตั้งขึ้นในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในตอนนั้นเรียกว่าออฟฟิศไปรเวตสิเกรตารีหลวง หรือกรมราชเลขาธิการ

การจัดหน่วยงานในกรมราชเลขานุการในพระองค์[3][4][แก้]

ตำแหน่งหัวหน้าของกรมราชเลขานุการในพระองค์ คือ อธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ (เทียบเท่าเลขาธิการพระราชวัง) ซึ่งคนปัจจุบัน คือ ดร.กฤษณ์ กาญจนกุญชร ซึ่งดำรงตำแหน่งราชเลขาธิการเป็นคนสุดท้ายและเป็นอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์เป็นคนแรก โดยดำรงตำแหน่งราชเลขาธิการตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และหลังจากนั้นได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ จนถึงปัจจุบัน

บุคลากร[แก้]

ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง[แก้]

กองงานในพระองค์[แก้]

 • ผู้อำนวยการกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง คือ นายพิธาน เหี้ยมโท้
 • ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือ คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์
  • รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือ
   • สำเริง เอี่ยมสะอาด
   • คุณหญิงชวลี อมาตยกุล
   • ฐาปนา รักติประกร
 • ผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี คือ รสกร พัฒนศักดิ์ภิญโญ
 • เลขานุการส่วนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ คือ พุฒิเศรษฐ์ พรหมประภัศร์สร
 • ผู้อำนวยการกองงานในพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี คือ วีรยุทธ พึ่งทองคำ
 • ผู้อำนวยการกองงานในพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ คือ เอสนะ ชินชำนาญ
 • เลขานุการในพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ คือ หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร (ถึงแก่อสัญกรรม)

รายพระนาม/รายนามราชเลขาธิการ[แก้]

รายพระนาม/รายนามราชเลขาธิการ
ลำดับ รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ อ้างอิง
1 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2433 24 มิถุนายน พ.ศ. 2455 [6]
2 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2455 9 ธันวาคม พ.ศ. 2462 [7]
3 เจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์) 11 ธันวาคม พ.ศ. 2462 14 กันยายน พ.ศ. 2475 [8] [9]
4 หม่อมเจ้านิกรเทวัญ เทวกุล 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 18 กันยายน พ.ศ. 2512 [10]
5 หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ 18 กันยายน พ.ศ. 2512 1 ตุลาคม พ.ศ. 2537 [11] [12]
6 หม่อมหลวงพีระพงศ์ เกษมศรี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2537 1 สิงหาคม พ.ศ. 2542 [13]
7 อาสา สารสิน 1 สิงหาคม พ.ศ. 2542 30 กันยายน พ.ศ. 2555 [14]
8 กฤษณ์ กาญจนกุญชร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 [15]
รายนามอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์
ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ อ้างอิง
1 กฤษณ์ กาญจนกุญชร 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 [16]
2 พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน [17]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอน 150 ง พิเศษ หน้า 1-2 6 มิถุนายน 2560
 3. นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย หน่วยราชการอิสระ (กรมราชเลขานุการในพระองค์)[ลิงก์เสีย]
 4. ทำเนียบผู้บริหารกรมราชเลขานุการในพระองค์[ลิงก์เสีย]
 5. ประธานข้าราชบริพารในพระองค์
 6. "แต่งตั้งพนักงานออฟฟิศไปรเวตสิเกรตารีหลวง แลกรมขึ้น" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1890-07-01. สืบค้นเมื่อ 2024-04-19.
 7. "ประกาศตั้งตำแหน่งเสนาบดีที่ปฤกษา ตำแหน่งราชเลขานุการ แลกรมพระคลังข้างที่" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1911-07-02. สืบค้นเมื่อ 2024-04-20.
 8. "ประกาศกระแสพระบรมราชโองการตั้งราชเลขานุการและตั้งอธิบดีศาลฎีกา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1919-12-12. สืบค้นเมื่อ 2024-04-20.
 9. "ประกาศยุบเลิกกรมราชเลขาธิการ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1932-09-18. สืบค้นเมื่อ 2024-04-20.
 10. "ประกาศสำนักราชเลขาธิการ เรื่องตั้งราชเลขาธิการ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1950-02-28. สืบค้นเมื่อ 2024-04-20.
 11. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1969-10-01. สืบค้นเมื่อ 2024-04-20.
 12. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในพระองค์พ้นจากตำแหน่ง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1995-10-17. สืบค้นเมื่อ 2024-04-20.
 13. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1995-10-25. สืบค้นเมื่อ 2024-04-20.
 14. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 2000-09-28. สืบค้นเมื่อ 2024-04-20.
 15. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 2012-10-01. สืบค้นเมื่อ 2024-04-20.
 16. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 2012-10-01. สืบค้นเมื่อ 2024-04-20.
 17. "ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 2020-06-06. สืบค้นเมื่อ 2024-04-20.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]