สำนักราชเลขาธิการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักราชเลขาธิการ
The Office of His Majesty's Principal Private Secretary
OHMPPS Creast.jpg
ที่ทำการ
ไทย
พระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2433
งบประมาณ 641.7689 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร ดร.กฤษณ์ กาญจนกุญชร, ราชเลขาธิการ
ดร.จิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์, รองราชเลขาธิการ
วุฒิ สุมิตร, รองราชเลขาธิการ
ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ, รองราชเลขาธิการ
ลำจวน ขำศิริ, รองราชเลขาธิการ
อินทร์จันทร์ บุราพันธุ์[2], รองราชเลขาธิการ
พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต[3], รองราชเลขาธิการ
พลอากาศตรี สมชาย เปล่งขำ, รองราชเลขาธิการ
พลตำรวจตรี ชัยทัต บุญขำ, รองราชเลขาธิการ
ในกำกับดูแลของ นายกรัฐมนตรี (ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เว็บไซต์
www.ohm.go.th

สำนักราชเลขาธิการ (อักษรย่อ: รล.; อังกฤษ: The Office of His Majesty's Principal Private Secretary; OHMPPS) เป็นหน่วยงานราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการเลขานุการในองค์พระมหากษัตริย์ เกี่ยวกับงานหนังสือที่หน่วยราชการ เอกชนและบุคคลทั่วไปส่งเข้ามา เพื่อขอให้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต พระบรมราชวินิจฉัยและพระมหากรุณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งทำหน้าที่รับพระราชทานพระราชดำริและพระราชดำรัส เพื่อเชิญไปยังหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทเป็นผู้ประสานงานระหว่างพระมหากษัตริย์กับรัฐบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐหรือเอกชนและบุคคลทั่วไป ทั้งที่เป็นราชการแผ่นดินและการส่วนพระองค์ ก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในตอนนั้นเรียกว่าออฟฟิศไปรเวตสิเกรตารีหลวง หรือกรมราชเลขาธิการ

การจัดหน่วยงานในสำนักราชเลขาธิการ[แก้]

ตำแหน่งหัวหน้าของสำนักราชเลขาธิการ คือ ราชเลขาธิการ (เทียบเท่าปลัดกระทรวง) ซึ่งคนปัจจุบัน คือ ดร.กฤษณ์ กาญจนกุญชร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน

รายพระนาม/รายนามราชเลขาธิการ[แก้]

รายพระนาม/รายนามราชเลขาธิการ
รานพระนาม/รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ กรมพระสมมตอมรพันธ์ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2433 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2455 [5]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม กรมหลวงปราจิณกิติบดี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2455 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2462 [6]
เจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์) 11 ธันวาคม พ.ศ. 2462 - 14 กันยายน พ.ศ. 2475 [7] [8]
หม่อมเจ้านิกรเทวัญ เทวกุล 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 - 18 กันยายน พ.ศ. 2512 [9]
หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ 18 กันยายน พ.ศ. 2512 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 [10], [11]
หม่อมหลวงพีระพงศ์ เกษมศรี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 [12]
อาสา สารสิน 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555 [13]
กฤษณ์ กาญจนกุญชร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน [14]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]


References[แก้]