สำนักราชเลขาธิการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักราชเลขาธิการ
OHMPPS Creast.jpg
ที่ทำการ
ไทย
พระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2433
งบประมาณ 641.7689 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร ดร.กฤษณ์ กาญจนกุญชร, ราชเลขาธิการ
ดร.จิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์, รองราชเลขาธิการ
วุฒิ สุมิตร, รองราชเลขาธิการ
ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ, รองราชเลขาธิการ
สนอง บูรณะ, รองราชเลขาธิการ
ลำจวน ขำศิริ, รองราชเลขาธิการ
คุณจันทนี ธนรักษ์, รองราชเลขาธิการ
สัญญา สุเรนทรานนท์, รองราชเลขาธิการ
ประยูร ผ่องแผ้ว, รองราชเลขาธิการ
ในกำกับดูแลของ นายกรัฐมนตรี (ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เว็บไซต์
www.ohm.go.th

สำนักราชเลขาธิการ (อักษรย่อ: รล.; อังกฤษ: The Office of His Majesty's Principal Private Secretary; OHMPPS) เป็นหน่วยงานราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการเลขานุการในองค์พระมหากษัตริย์ เกี่ยวกับงานหนังสือที่หน่วยราชการ เอกชนและบุคคลทั่วไปส่งเข้ามา เพื่อขอให้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต พระบรมราชวินิจฉัยและพระมหากรุณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งทำหน้าที่รับพระราชทานพระราชดำริและพระราชดำรัส เพื่อเชิญไปยังหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทเป็นผู้ประสานงานระหว่างพระมหากษัตริย์กับรัฐบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐหรือเอกชนและบุคคลทั่วไป ทั้งที่เป็นราชการแผ่นดินและการส่วนพระองค์ ก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในตอนนั้นเรียกว่าออฟฟิศไปรเวตสิเกรตารีหลวง หรือกรมราชเลขาธิการ

การจัดหน่วยงานในสำนักราชเลขาธิการ[แก้]

ตำแหน่งหัวหน้าของสำนักราชเลขาธิการ คือ ราชเลขาธิการ (เทียบเท่าปลัดกระทรวง) ซึ่งคนปัจจุบัน คือ ดร.กฤษณ์ กาญจนกุญชร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน

รายพระนาม/รายนามราชเลขาธิการ[แก้]

รายพระนาม/รายนามราชเลขาธิการ
รานพระนาม/รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ กรมพระสมมตอมรพันธ์ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2433 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2455 [3]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม กรมหลวงปราจิณกิติบดี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2455 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2462 [4]
เจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์) 11 ธันวาคม พ.ศ. 2462 - 14 กันยายน พ.ศ. 2475 [5] [6]
หม่อมเจ้านิกรเทวัญ เทวกุล 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 - 18 กันยายน พ.ศ. 2512 [7]
หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ 18 กันยายน พ.ศ. 2512 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 [8], [9]
หม่อมหลวงพีระพงศ์ เกษมศรี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 [10]
อาสา สารสิน 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555 [11]
กฤษณ์ กาญจนกุญชร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน [12]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]