คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
สถาปนา6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (7 ปี)
สถาบันหลักมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณบดีผศ.ดร. อดุลย์ ศุภนัท
ที่ตั้ง
เว็บไซต์econ.swu.ac.th

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อังกฤษ: Faculty of Economics, Srinakharinwirot University) เป็นคณะที่เปิดสอนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ[2] โดยมีคณบดีคนปัจจุบันคือผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร. อดุลย์ ศุภนัท

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีการเปลี่ยน "แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์" มาเป็น "ภาควิชาเศรษฐศาสตร์" เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ. 2517[3]

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2518 สาขาวิชาดังกล่าวได้ย้ายไปอยู่ภายใต้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะภาควิชาหนึ่งในคณะสังคมศาสตร์ ส่วนใน พ.ศ. 2532 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตรุ่นแรก ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา (วิทยาเขตดังกล่าวในปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยทักษิณ)[3]

พ.ศ. 2537 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคกลาง (ประสานมิตร) โดยเปิดรับนิสิตรุ่นแรกจำนวน 30 คน ครั้นใน พ.ศ. 2542 ได้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ กระทั่งใน พ.ศ. 2552 ได้เปิดสอนหลักสูตรสองภาษาขึ้นเป็นครั้งแรก[3]

ส่วนใน พ.ศ. 2553 ได้เปิดรับบัณฑิตรุ่นแรกในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และใน พ.ศ. 2554 ได้เปิดรับบัณฑิตรุ่นแรกในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ[3]

วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้มีมติเปลี่ยนชื่อ "สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ" มาเป็น "คณะเศรษฐศาสตร์" และเปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติในปีเดียวกัน[3]

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ[แก้]

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 นักศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ารับการบรรยายให้ความรู้จากสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)[4]

และในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติของนักเศรษฐศาสตร์[5] โดยมี ผศ.นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ, รศ.ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย, ณัฐ ศักดาทร, ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา และ ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ร่วมงานดังกล่าว[6][7][8][9][10][11]

สิ่งสืบทอด[แก้]

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาที่มีจิตสาธารณะ โดยเป็นประโยชน์และมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย[12]

อ้างอิง[แก้]

 1. "หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต Bachelor of Economics Program". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-09-21. สืบค้นเมื่อ 2021-10-22.
 2. อัตราค่าเทอม มศว แต่ละคณะต้องจ่ายเท่าไหร่ - เริ่มใช้ปีการศึกษา 60
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 "ความเป็นมา คณะเศรษฐศาสตร์ มศว". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-10-22. สืบค้นเมื่อ 2021-10-22.
 4. สพพ. บรรยายให้ความรู้ด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ของนักเศษฐศาสตร์
 6. “เศรษฐศาสตร์ มศว.” ร่วม 9 มหาวิทยาลัยรัฐ จัดประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14 19 มี.ค. นี้
 7. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ เป็นครั้งที่ 14 ในหัวข้อ ‘นักเศรษฐศาสตร์และผองเพื่อน
 8. การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14 ด้วยระบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 19 มี.ค. 64
 9. การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14 - RYT9
 10. จัดประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14 - กรุงเทพธุรกิจ
 11. "เศรษฐศาสตร์ มศว." ร่วม 9 มหาวิทยาลัยรัฐ จัดประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14 19 มี.ค. นี้
 12. เศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ สาขาเศรษฐศาสตร์ - U-Review

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]